Download PDF

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR
ACTIUNEA 1.2.1 – STIMULAREA CERERII INTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE PRIN PROIECTE CDI DERULATE DE INTREPRINDERI INDIVIDUAL SAU IN PARTENERIAT CU INSTITUTE DE CD SI UNIVERSITATI, IN SCOPUL INOVARII DE PROCESE SI DE PRODUSE IN SECTOARELE ECONOMICE CARE PREZINTA POTENTIAL DE CRESTERE
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV – APELUL POC/222/1/3

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului
SISTEME MECATRONICE DIGITALE DE GENERARE A PRESIUNII DE 1000 BAR, UTILIZAND AMPLIFICATOARE HIDRAULICE DE PRESIUNE
Acronim: SMGP
Cod SMIS 2014+: 121542
Contract de finantare nr. 272/24.06.2020, incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene / Ministerul Educatiei si Cercetarii si S.C. HESPER S.A.

SITE proiect
https://smgp.ihp.ro
si 
https://www.hesper.ro/proiecte


Beneficiar: S.C. HESPER S.A.
Parteneri proiect:
– Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 INCD Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti; 
– Universitatea Politehnica din Bucuresti


Locul derularii proiectului:
3 amplasamente, si anume: Sediul S.C. HESPER S.A. (Bucuresti, sector 4, Str. Dr. Constantin Istrati nr. 1, cod postal: 040542); Sediul INOE 2000 Filiala IHP (Bucuresti, sector 4, Str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558) si Sediul UPB (Bucuresti, sector 6, Str. Splaiul Independentei nr. 313, cod postal: 060042)


Scopul proiectului este realizarea unei inovari de produs nou, care se va implementa in cadrul intreprinderii S.C. HESPER S.A. Bucuresti. Inovarea este bazata pe cercetarea realizata in cadrul proiectului, printr-o colaborare efectiva a intreprinderii cu doua organizatii de cercetare partenere, respectiv un institut national de cercetare-dezvoltare si o institutie de invatamant superior tehnic.


Obiectivul general al proiectului:
Diversificarea activitatii S.C. HESPER S.A. Bucuresti prin produse care nu au fost realizate anterior in unitate, respectiv a unor sisteme mecatronice digitale de pompare, cu presiune de 1000 bar, cu eficienta energetica ridicata, impact pozitiv asupra mediului si performante functionale imbunatatite.

Obiective specifice ale proiectului:
a) Analizarea pietei mondiale de unitati si sisteme de generare a presiunilor inalte;
b) Realizarea de module individuale de pompare, cu multiplicator de presiune, in 3 variante dimensionale;
c) Realizarea a 2 unitati/sisteme de generare a presiunilor inalte, cu 2 si 3 module individuale, cu module egale ca dimensiune;
d) Realizarea unor tehnologii de verificare functionala, interfazica si finala, a unitatilor / sistemelor de pompare
.


Rezultate preconizate: studiu de fezabilitate, studiu tehnic (3 volume), documentatii tehnologice, documentatii constructive de executie, documentatii de automatizare, module fizice individuale de pompare (stand testare module si prototipuri fizice de sisteme modulare de pompare), rapoarte de executie si montaj, rapoarte de testare si buletine de incercari, cereri de brevet (2), articole, workshop informativ etc.


Valoarea totala a proiectului este de 10.046.452,12 lei,
valoarea eligibila a proiectului este de 9.256.542,50 lei,

din care valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana este de 5.373.141,00 lei,
valoarea finantarii nerambursabile nationale este de 1.343.285,25 lei,

iar valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului este de 2.540.116,25 lei.


Data inceperii proiectului: 01.07.2020
Data finalizarii proiectului: 30.06.2023


Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului:
https://smgp.ihp.ro
si 
https://www.hesper.ro/proiecte

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica