Download PDF

Participarea INOE 2000 – IHP la THE XXVIII-th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS
INVENTICA 2024 (Iasi, 3-5 iulie 2024)

~ PREMII, DIPLOME SI MEDALII OBTINUTE ~

Junior Inventor PrizeJUNIOR INVENTOR PRIZE – Dr. Ing. Alexandru-Polifron CHIRITA
Medalie de aur (1) Diploma UTM
Medalie de aur – Watering equipment with hydrostatic drive and pneumatic spraying
Dr. Ing. Corneliu Cristescu, Dr. Ing. Alexandru Polifron Chirita, Dr. Ing. Radu Iulian Radoi
Medalie de aur (2) Diploma INMA (1)
Medalie de aur – High-pressure pumping system equipped with miniboosters
Dr. Ing. Teodor Costinel Popescu, Dr. Ing. Alexandru Polifron Chirita, Ing. Andrei Vlad,
Ing. Constantin Teodoru
Medalie de aur (3) Diploma INMA (2)
Medalie de aur – Sunflower-type photovoltaic plant
Prof. Dr. Ing. Valeriu Dulgheru, Dr. Ing. Ionas Catalin Dumitrescu, Drd. Ing. Liliana Dumitrescu,
Dr. Ing. Corneliu Cristescu

Furnizam CURSURI GRATUITE in cadrul proiectului
„Competente in tehnologii avansate pentru IMM-uri” P.N.R.R. I19

Mai multe informatii despre cursuri

Cursuri PNRR

Mai multe informatii despre cursuri


Article Banner MDPI_Processes

Publication Certificate MDPI_Processes

Processes | Free Full-Text | Multi-Criteria Optimization of a Laboratory Top-Lit Updraft Gasifier in Order to Reduce Greenhouse Gases and Particulate Matter Emissions (mdpi.com)
https://doi.org/10.3390/pr12061103
https://www.mdpi.com/2227-9717/12/6/1103/pdf

Cite as:

MDPI and ACS Style
Chiriță, A.-P.; Pavel, I.; Rădoi, R.-I.; Matache, G.; Șovăială, G.; Popescu, A.-M.C. Multi-Criteria Optimization of a Laboratory Top-Lit Updraft Gasifier in Order to Reduce Greenhouse Gases and Particulate Matter Emissions. Processes 202412, 1103. https://doi.org/10.3390/pr12061103

AMA Style
Chiriță A-P, Pavel I, Rădoi R-I, Matache G, Șovăială G, Popescu A-MC. Multi-Criteria Optimization of a Laboratory Top-Lit Updraft Gasifier in Order to Reduce Greenhouse Gases and Particulate Matter Emissions. Processes. 2024; 12(6):1103. https://doi.org/10.3390/pr12061103

Chicago/Turabian Style
Chiriță, Alexandru-Polifron, Ioan Pavel, Radu-Iulian Rădoi, Gabriela Matache, Gheorghe Șovăială, and Ana-Maria Carla Popescu. 2024. “Multi-Criteria Optimization of a Laboratory Top-Lit Updraft Gasifier in Order to Reduce Greenhouse Gases and Particulate Matter Emissions” Processes 12, no. 6: 1103. https://doi.org/10.3390/pr12061103 


Article Banner MDPI_Energies

Publication Certificate MDPI_Energies

Energies | Free Full-Text | Neural-Network-Based Time Control for Microwave Oven Heating of Food Products Distributed by a Solar-Powered Vending Machine with Energy Management Considerations (mdpi.com)
https://doi.org/10.3390/en16196953
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/19/6953/pdf

Cite as:

MDPI and ACS Style
Savaniu, I.M.; Chiriță, A.-P.; Tonciu, O.; Culcea, M.; Neagu, A. Neural-Network-Based Time Control for Microwave Oven Heating of Food Products Distributed by a Solar-Powered Vending Machine with Energy Management Considerations. Energies 202316, 6953. https://doi.org/10.3390/en16196953

AMA Style
Savaniu IM, Chiriță A-P, Tonciu O, Culcea M, Neagu A. Neural-Network-Based Time Control for Microwave Oven Heating of Food Products Distributed by a Solar-Powered Vending Machine with Energy Management Considerations. Energies. 2023; 16(19):6953. https://doi.org/10.3390/en16196953

Chicago/Turabian Style
Savaniu, Ioan Mihail, Alexandru-Polifron Chiriță, Oana Tonciu, Magdalena Culcea, and Ancuta Neagu. 2023. “Neural-Network-Based Time Control for Microwave Oven Heating of Food Products Distributed by a Solar-Powered Vending Machine with Energy Management Considerations” Energies 16, no. 19: 6953. https://doi.org/10.3390/en16196953 


Article Banner MDPI_Applied Sciences

Publication Certificate MDPI_Applied Sciences

Applied Sciences | Free Full-Text | Leveraging Additive Manufacturing and Reverse Engineering for Circular Economy-Driven Remanufacturing of Hydraulic Drive System Components (mdpi.com)
https://doi.org/10.3390/app132212200
https://www.mdpi.com/2076-3417/13/22/12200/pdf

Cite as:

MDPI and ACS Style
Chiriță, A.-P.; Borș, A.-M.; Rădoi, R.-I.; Dumitrescu, I.-C.; Popescu, A.-M.C. Leveraging Additive Manufacturing and Reverse Engineering for Circular Economy-Driven Remanufacturing of Hydraulic Drive System Components. Appl. Sci. 202313, 12200. https://doi.org/10.3390/app132212200

AMA Style
Chiriță A-P, Borș A-M, Rădoi R-I, Dumitrescu I-C, Popescu A-MC. Leveraging Additive Manufacturing and Reverse Engineering for Circular Economy-Driven Remanufacturing of Hydraulic Drive System Components. Applied Sciences. 2023; 13(22):12200. https://doi.org/10.3390/app132212200

Chicago/Turabian Style
Chiriță, Alexandru-Polifron, Adriana-Mariana Borș, Radu-Iulian Rădoi, Ionaș-Cătălin Dumitrescu, and Ana-Maria Carla Popescu. 2023. “Leveraging Additive Manufacturing and Reverse Engineering for Circular Economy-Driven Remanufacturing of Hydraulic Drive System Components” Applied Sciences 13, no. 22: 12200. https://doi.org/10.3390/app132212200


Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti – INOE 2000 – Filiala IHP a realizat proiectarea sistemului hidraulic al CULEGATORULUI DE APA“, componenta a ANSAMBLULUI MEMORIAL IVAN PATZAICHIN, inaugurat pe Faleza „Ivan Patzaichin“ din Tulcea, pe 8 septembrie 2023.Ansamblu Memorial Ivan Patzaichin (ALBUM ©Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23“)
Contributie INOE 2000 – IHP (.pdf –– p. 22) –

   


Conferinta Internationala de Hidraulica si Pneumatica HERVEX
       
HERVEX 2023
8-10 noiembrie | Baile Govora,
Jud. Valcea
http://hervex.ro


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 25.08.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific gradul III (CS III), in domeniul Inginerie mecanica, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 39)

Cerinte minimale pentru postul de Cercetator Stiintific gradul III (CS III):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 40 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Sa urmeze cursurile unei scoli doctorale in domeniul postului, cu toate examenele si referatele sustinute;
– Sa fie apt din punct de vedere medical si sa aiba deplina capacitate de exercitiu pentru activitatile specifice locului de munca scos la concurs;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate/invatamant superior – 6 ani sau 4 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului sau vechime minima in alte activitati – 10 ani sau 8 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS III cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Activitatea profesionala si prestigiul stiintific — sa indeplineasca criteriul de prag (standard minim) conform procedurii de mai jos:
Cuantificarea activitatii stiintifice se face prin indicele de cuantificare global, calculat ca suma:
P = Pf + Pa + Pp
unde: Pf = punctajul pentru lucrari stiintifice publicate (cf. Anexa 2)
Pa = punctajul pentru cercetari aplicative si dezvoltare tehnologica (cf. Anexa 3)
Pp = punctajul pentru prestigiul stiintific (cf. Anexa 4)
Fiecare candidat propune, prin fisele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4), o cuantificare a activitatii proprii conforma cu prezentul Regulament.
Pentru a participa la concurs un candidat trebuie sa indeplineasca criteriul de prag:
P = Pf + Pa + Pp >= 6 puncte
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 3 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevete, 1 brevet acordat si 4 lucrari publicate in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de Cercetator Stiintific gradul III (CS III):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;

– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] Deacu L., Banebic D. – Tehnica hidraulicii proportionale. Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1989;
[2] Oprean A., Ispas C., Ciobanu E., Dorin Al., Medar S., Olaru A., Prodan D. – Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989;
[3] Marin V., Moscovici R. – Sisteme Hidraulice de actionare si reglare automata, Probleme practice. Editura Tehnica, 1988;
[4] Vukovic M., Murrenhoff H. – “The Next Generation of Fluid Power Systems”. Procedia Engineering 106 (December 2015) 2 – 7, DOI: 10.1016/j.proeng. 2015.06.002;
[5] Schmitz J., Vatheuer N., Murrenhoff H. – Hydrostatic drive train in wind energy plants. RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, 2011;
[6] Catana I. – Reglarea si automatizarea sistemelor hidraulice. UPB, 1981;
[7] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano, 2007;
[8] Avram M. – Actionari hidraulice si pneumatice, Ed. Universitara, Bucuresti, 2005;
[9] Marin V., Marin Al. – Sisteme hidraulice automate. Constructie reglare exploatare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987;
[10] Backe W. – Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[11] Tchouprakov Y. – Commande hydraulique et automatismes hydrauliques. Editura MIR, Moscova, 1982;
[12] Linjama M. – “Digital fluid power – state of the art”. In: Sairiala H. & Koskinen K. (eds.). Proceedings of the Twelfth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP’11, May 18-20, 2011, Tampere, Finland, pp. 331-354 (Vol. 3);
[13] Stelson K. – Engineering Research Center for Compact and Efficient Fluid Power. Strategic Research Plan, Minneapolis, 2016;
[14] GS-Hydro Corporation Finland – Hydraulic Piping Standard Handbook, Revision 1, 2014.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 25.08.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 (un) post de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), in domeniul Inginerie, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Servotehnica si Electronica.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 28)

Cerinte minimale pentru postul de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul; 

– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano, 2007;
[2] Deacu L., Banabic D. – Tehnica hidraulicii proportionale. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] Marin V., Marin Al. – Sisteme hidraulice automate – Constructie, reglare, exploatare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] Mazilu I., Marin V. – Sisteme hidraulice automate. Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] Oprean A., Ispas C., Ciobanu E., Dorin Al., Medar S., Olaru A., Prodan D. – Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] Backe W. – Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[7] Balasoiu V. – Actionari si comenzi hidropneumatice. (Litografiat) Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 25.08.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 2 (doua) posturi de absolvent studii universitare ciclul I, in domeniul Inginerie mecanica, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 123)

Cerinte minimale pentru postul de absolvent studii universitare ciclul I:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 122 „Conditii de participare la concurs” lit. a) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, studii universitare ciclul I – licenta (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent, cu diploma de licenta/absolvire, adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de absolvent studii universitare ciclul I:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] Actionari hidraulice si pneumatice – Echipamente si sisteme clasice si mecatronice. Avram, M., Ed. Universitara, 2005;
[2] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si sisteme, functii si caracteristici (vol. I.). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[3] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si siteme hidrodinamice, calcul si caracteristici (vol. IV). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[4] Dinamica sistemelor mecano-electro-hidraulice si materialelor vascoelastice. Marin, A., Marin, L., Ed. Printech, 2005;
[5] Hydraulics in Industrial and Mobile Applications. ASSOFLUID, Milano, septembrie 2007.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.Article Banner MDPI_Energies

Publication Certificate MDPI_Energies

Energies | Free Full-Text | Experimental Research to Increase the Combustion Efficiency in the Top-Lit Updraft Principle Based Gasifier (mdpi.com)
https://doi.org/10.3390/en16041912
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1912/pdf

Cite as:

MDPI and ACS Style
Pavel, I.; Rădoi, R.I.; Matache, G.; Popescu, A.-M.C.; Pavel, K. Experimental Research to Increase the Combustion Efficiency in the Top-Lit Updraft Principle Based Gasifier. Energies 202316, 1912. https://doi.org/10.3390/en16041912

AMA Style
Pavel I, Rădoi RI, Matache G, Popescu A-MC, Pavel K. Experimental Research to Increase the Combustion Efficiency in the Top-Lit Updraft Principle Based Gasifier. Energies. 2023; 16(4):1912. https://doi.org/10.3390/en16041912

Chicago/Turabian Style
Pavel, Ioan, Radu Iulian Rădoi, Gabriela Matache, Ana-Maria Carla Popescu, and Kati Pavel. 2023. “Experimental Research to Increase the Combustion Efficiency in the Top-Lit Updraft Principle Based Gasifier” Energies 16, no. 4: 1912. https://doi.org/10.3390/en16041912


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 02.02.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific gradul I (CS I), in domeniul Ingineriei mediului, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 55)

Cerinte minimale pentru postul de Cercetator Stiintific gradul I (CS I):
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitate de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Sa aiba titlul stiintific de doctor;
– Sa fie apt din punct de vedere medical si sa aiba deplina capacitate de exercitiu pentru activitatile specifice locului de munca scos la concurs;
– Sa aiba o vechime minima in activitatea de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior – de 9 ani, sau vechime minima in alte activitati – de 15 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS I cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Sa indeplineasca standardele minimale corespunzatoare domeniului stiintific asociat postului de CS I aprobate prin Ordin Ministru.

Bibliografia pentru concurs:
[1] Simion Hancu, Gabriela Marin – Transportul si dispersia poluantilor. Ars Academica, 2008;
[2] Anghel Sorin, Carmen Mihaela Topala – Compusi organici volatili – abordari teoretice, tehnice, legislative. Ed. Univ. Pitesti, 2009, ISBN: 978-973-690-876-7;
[3] Adrian Florea – Modelarea dispersiei poluantilor atmosferici. Universitatea din Petrosani, ISBN 978-973-741-692-6;
[4] *** – Compendium of Methods for the Determination of Toxic Organic Compounds in Ambient Air. Second Edition, 1999, https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-11/documents/tocomp99.pdf;
[5] *** – DIRECTIVA 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa – [CELEX_32008L0050_RO_TXT];
[6] Yogesh Mehta, Cecilia Richards – “Gasification Performance of a Top-Lit Updraft Cook Stove.” Energies 2017, 10, 1529; doi:10.3390/en10101529;
[7] H. S. Mukunda, S. Dasappa, P. J. Paul, N. K. S. Rajan, Mahesh Yagnaraman, D. Ravi Kumar, Mukund Deogaonkar – “Gasifier stoves – science, technology and field outreach.” Current Science, vol. 98, no. 5, 2010;
[8] Shareef, T., Zhao, B. – “The Fundamentals of Biochar as a Soil Amendment Tool and Management in Agriculture Scope: An Overview for Farmers and Gardeners.” Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 6, 2017, pp. 38-61;
[9] Jessica Tryner – Combustion Phenomena in Biomass Gasifier Cookstoves. PhD thesis, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, 2016;
[10] Radoslav Majdan, Ján Kosiba, Juraj Tulík – “The comparison of biodegradable hydraulic fluid with mineral oil on the basis of selected parameters.” Research in Agricultural Engineering, 2011, doi: 10.17221/7/2011-RAE;
[11] IMCA, Understanding Biodegradable Lubricants: An Introduction to ‘Green’ Oil in Hydraulic Systems Offshore, IMCA R 019, October 2014;
[12] Sebastian Deuster, Katharina Schmitz – “Bio-Based Hydraulic Fluids and the Influence of Hydraulic Oil Viscosity on the Efficiency of Mobile Machinery.” Sustainability 2021, 13, 7570. https://doi.org/10.3390/su13147570.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 02.02.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific gradul III (CS III), in domeniul Inginerie mecanica, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 39)

Cerinte minimale pentru postul de Cercetator Stiintific gradul III (CS III):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 40 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Sa urmeze cursurile unei scoli doctorale in domeniul postului, cu toate examenele si referatele sustinute;
– Sa fie apt din punct de vedere medical si sa aiba deplina capacitate de exercitiu pentru activitatile specifice locului de munca scos la concurs;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate/invatamant superior – 6 ani sau 4 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului sau vechime minima in alte activitati – 10 ani sau 8 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS III cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Activitatea profesionala si prestigiul stiintific — sa indeplineasca criteriul de prag (standard minim) conform procedurii de mai jos:
Cuantificarea activitatii stiintifice se face prin indicele de cuantificare global, calculat ca suma:
P = Pf + Pa + Pp
unde: Pf = punctajul pentru lucrari stiintifice publicate (cf. Anexa 2)
Pa = punctajul pentru cercetari aplicative si dezvoltare tehnologica (cf. Anexa 3)
Pp = punctajul pentru prestigiul stiintific (cf. Anexa 4)
Fiecare candidat propune, prin fisele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4), o cuantificare a activitatii proprii conforma cu prezentul Regulament.
Pentru a participa la concurs un candidat trebuie sa indeplineasca criteriul de prag:
P = Pf + Pa + Pp >= 6 puncte
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 3 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevete, 1 brevet acordat si 4 lucrari publicate in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de Cercetator Stiintific gradul III (CS III):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;

– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] Deacu L., Banebic D. – Tehnica hidraulicii proportionale. Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1989;
[2] Oprean A., Ispas C., Ciobanu E., Dorin Al., Medar S., Olaru A., Prodan D. – Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989;
[3] Marin V., Moscovici R. – Sisteme Hidraulice de actionare si reglare automata, Probleme practice. Editura Tehnica, 1988;
[4] Vukovic M., Murrenhoff H. – “The Next Generation of Fluid Power Systems”. Procedia Engineering 106 (December 2015) 2 – 7, DOI: 10.1016/j.proeng. 2015.06.002;
[5] Schmitz J., Vatheuer N., Murrenhoff H. – Hydrostatic drive train in wind energy plants. RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, 2011;
[6] Catana I. – Reglarea si automatizarea sistemelor hidraulice. UPB, 1981;
[7] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano, 2007;
[8] Avram M. – Actionari hidraulice si pneumatice, Ed. Universitara, Bucuresti, 2005;
[9] Marin V., Marin Al. – Sisteme hidraulice automate. Constructie reglare exploatare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987;
[10] Backe W. – Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[11] Tchouprakov Y. – Commande hydraulique et automatismes hydrauliques. Editura MIR, Moscova, 1982;
[12] Linjama M. – “Digital fluid power – state of the art”. In: Sairiala H. & Koskinen K. (eds.). Proceedings of the Twelfth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP’11, May 18-20, 2011, Tampere, Finland, pp. 331-354 (Vol. 3);
[13] Stelson K. – Engineering Research Center for Compact and Efficient Fluid Power. Strategic Research Plan, Minneapolis, 2016;
[14] GS-Hydro Corporation Finland – HYDRAULIC PIPING STANDARD HANDBOOK, Revision 1, 2014.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 02.02.2023

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 2 (doua) posturi de absolvent studii universitare ciclul I, in domeniul Inginerie mecanica, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 123)

Cerinte minimale pentru postul de absolvent studii universitare ciclul I:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 122 „Conditii de participare la concurs” lit. a) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, studii universitare ciclul I – licenta (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent, cu diploma de licenta/absolvire, adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de absolvent studii universitare ciclul I:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] Actionari hidraulice si pneumatice – Echipamente si sisteme clasice si mecatronice. Avram, M., Ed. Universitara, 2005;
[2] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si sisteme, functii si caracteristici (vol. I.). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[3] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si siteme hidrodinamice, calcul si caracteristici (vol. IV). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[4] Dinamica sistemelor mecano-electro-hidraulice si materialelor vascoelastice. Marin, A., Marin, L., Ed. Printech, 2005;
[5] Hydraulics in Industrial and Mobile Applications. ASSOFLUID, Milano (Italy), septembrie 2007.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


Conferinta Internationala de Hidraulica si Pneumatica HERVEX
       
HERVEX 2023
8-10 noiembrie |
Jud. Valcea
Primul anunt


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 16.08.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Inginer ciclul I (absolvent studii superioare ciclul I), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, cu finantare in cadrul proiectului de cercetare “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic in aplicatiile de nisa ale fabricatiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere si mentenantei echipamentelor hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, contract nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, si din alte surse.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 123)

Cerinte minimale pentru postul de Inginer ciclul I (absolvent studii universitare ciclul I):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 122 „Conditii de participare la concurs” lit. a) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, studii universitare ciclul I – licenta (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent, cu diploma de licenta/absolvire, adecvate domeniilor de activitate ale filialei si ale proiectului.

Cerinte specifice postului de Inginer ciclul I (absolvent studii universitare ciclul I):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] Actionari hidraulice si pneumatice – Echipamente si sisteme clasice si mecatronice. Avram, M., Ed. Universitara, 2005;
[2] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si sisteme, functii si caracteristici (vol. I.). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[3] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si siteme hidrodinamice, calcul si caracteristici (vol. IV). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[4] Dinamica sistemelor mecano-electro-hidraulice si materialelor vascoelastice. Marin, A., Marin, L., Ed. Printech, 2005;
[5] Hydraulics in Industrial and Mobile Applications. ASSOFLUID, Milano (Italy), septembrie 2007.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 (un) post de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), cu norma intreaga, pe perioada determinata, in cadrul Compartimentului de Hidraulica Generala, finantare pana la 24.12.2022 in cadrul proiectului de cercetare “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic in aplicatiile de nisa ale fabricatiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere si mentenantei echipamentelor hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, contract nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 28)

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[2] L. Deacu, D. Banabic, M.M. Radulescu, C. Ratiu: Tehnica hidraulicii proportionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] V. Marin, Al. Marin: Sisteme hidraulice automate – constructie, reglare, exploatare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] I. Mazilu, V. Marin: Sisteme hidraulice automate, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] A. Oprean, C. Ispas, E. Ciobanu, Al. Dorin, S. Medar, A. Olaru, D. Prodan: Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] W. Backe: Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[7] V. Balasoiu: Actionari si comenzi hidropneumatice, Litografiat, Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 (un) post de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Echipamente Speciale.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 28)

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] V. Scripnic, P. Babiciu: Masini agricole, Editura Ceres, Bucuresti, 1979;
[2] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[3] C-tin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[4] O. Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[5] O. R. Corduneanu: Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018;
[6] M. Avram: Actionari Hidraulice si Pneumatice, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
[7] Vs. Radcenco, N. Alexandrescu, E. Ionescu, M. Ionescu: Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985;
[8] N. Alexandrescu, V. Banu: Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare–Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 2 (doua) posturi de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, dintre care 1 (un) post in cadrul Compartimentului Hidraulica Generala si 1 (un) post in cadrul Compartimentului Echipamente Speciale.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs;
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
Pentru Compartimentul Hidraulica Generala:
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[2] L. Deacu, D. Banabic, M.M. Radulescu, C. Ratiu: Tehnica hidraulicii proportionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] V. Marin, Al. Marin: Sisteme hidraulice automate – constructie, reglare, exploatare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] I. Mazilu, V. Marin: Sisteme hidraulice automate, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] A. Oprean, C. Ispas, E. Ciobanu, Al. Dorin, S. Medar, A. Olaru, D. Prodan: Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] W. Backe: Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[7] V. Balasoiu: Actionari si comenzi hidropneumatice, Litografiat, Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Pentru Compartimentul Echipamente Speciale:
[1] V. Scripnic, P. Babiciu: Masini agricole, Editura Ceres, Bucuresti, 1979;
[2] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[3] C-tin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[4] O. Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[5] O. R. Corduneanu: Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018;
[6] M. Avram: Actionari Hidraulice si Pneumatice, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
[7] Vs. Radcenco, N. Alexandrescu, E. Ionescu, M. Ionescu: Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985;
[8] N. Alexandrescu, V. Banu: Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare–Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana” PREPARE
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, in calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana PREPARE”, cod MYSMIS2014 – 107874, finantat prin Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: “Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale din Axa 1”, Actiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.
Anuntul oficial poate fi descarcat de aici
Proiect PREPARE


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Bucuresti are implementat si mentine un Sistem de management al inovarii in conformitate cu cerintele standardului SR 13572 : 2016.
Nr. inregistrare certificat CIT/12/1/16.06.2020
INOE2000_SMIn_SR.13572:2016


CURS ONLINE
Curs de formare profesionala in domeniul actionarilor hidraulice (Curs Hidraulica – Nivel I)

Modalitatea de desfasurare: online
Perioada: intervale de 4 zile, convenite cu beneficiarul, in perioada 4 mai – 18 decembrie 2020
Structura: 32 ore/curs (4 zile X 8 ore/zi*); O ora de curs se compune din 50 minute de lucru si 10 minute pauza.
Cost: 200 euro +TVA / cursant
Cursul se va sustine pentru o grupa de minim 8 persoane si maxim 12. In cazul unui numar mai mic de cursanti, beneficiarul va achita o suma de 1.600 euro, corespunzatoare numarului minim de cursanti.

Agenda cursului**:
– Principii fundamentale in hidraulica;
– Sisteme de pompare;
– Motoare hidraulice;
– Elemente etansare;
– Elemente de filtrare și fluidele hidraulice;
– Sisteme de distributie si reglare;
– Elemente hidraulice auxiliare;
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice;
– Recapitulare (și examinare, la cerere).

* Pentru desfasurarea in conditii optime a cursurilor, sustinerea va fi asigurata in fiecare zi de cate 2 traineri cu pregatire de formator, fiecare avand competente in anumite domenii din hidraulica, servotehnica, mentenanta etc.
** Fiecare cursant va primi materialul de curs in format electronic (si diploma de absolvire, daca se opteaza pentru examinare).

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: fluidas@fluidas.ro; tel. 0213363991 –


Actionarile hidraulice, Industrie 4.0 si Economia Circulara
(Dr. Ing. Petrin Drumea, INOE 2000-IHP – Articol, oct. 2019)

 

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica