Download PDF

Conferinta Internationala de Hidraulica si Pneumatica HERVEX

HERVEX 2022
9-10 noiembrie | Baile Govora,
Jud. Valcea
Primul anunt


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 16.08.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Inginer ciclu I (absolvent studii superioare ciclu I), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, cu finantare in cadrul proiectului de cercetare “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic in aplicatiile de nisa ale fabricatiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere si mentenantei echipamentelor hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, contract nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, si din alte surse.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici Extras ROPOVA Revizia 8/2021 – Art. 123)

Cerinte minimale pentru postul de Inginer ciclu I (absolvent studii universitare ciclu I):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 122 „Conditii de participare la concurs” lit. a) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 8/2021, studii universitare ciclul I – licenta (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent, cu diploma de licenta/absolvire, adecvate domeniilor de activitate ale filialei si ale proiectului.

Cerinte specifice postului de Inginer ciclu I (absolvent studii universitare ciclu I):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] Actionari hidraulice si pneumatice – Echipamente si sisteme clasice si mecatronice. Avram, M., Ed. Universitara, 2005;
[2] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si sisteme, functii si caracteristici (vol. I.). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[3] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si siteme hidrodinamice, calcul si caracteristici (vol. IV). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[4] Dinamica sistemelor mecano-electro-hidraulice si materialelor vascoelastice. Marin, A., Marin, L., Ed. Printech, 2005;
[5] Hydraulics in Industrial and Mobile Applications. ASSOFLUID, Milano (Italy), septembrie 2007.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 (un) post de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), cu norma intreaga, pe perioada determinata, in cadrul Compartimentului de Hidraulica Generala, finantare pana la 24.12.2022 in cadrul proiectului de cercetare “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic in aplicatiile de nisa ale fabricatiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere si mentenantei echipamentelor hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, contract nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 28)

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[2] L. Deacu, D. Banabic, M.M. Radulescu, C. Ratiu: Tehnica hidraulicii proportionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] V. Marin, Al. Marin: Sisteme hidraulice automate – constructie, reglare, exploatare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] I. Mazilu, V. Marin: Sisteme hidraulice automate, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] A. Oprean, C. Ispas, E. Ciobanu, Al. Dorin, S. Medar, A. Olaru, D. Prodan: Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] W. Backe: Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[7] V. Balasoiu: Actionari si comenzi hidropneumatice, Litografiat, Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 (un) post de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Echipamente Speciale.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 28)

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] V. Scripnic, P. Babiciu: Masini agricole, Editura Ceres, Bucuresti, 1979;
[2] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[3] C-tin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[4] O. Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[5] O. R. Corduneanu: Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018;
[6] M. Avram: Actionari Hidraulice si Pneumatice, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
[7] Vs. Radcenco, N. Alexandrescu, E. Ionescu, M. Ionescu: Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985;
[8] N. Alexandrescu, V. Banu: Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare–Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 08.02.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 2 (doua) posturi de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, dintre care 1 (un) post in cadrul Compartimentului Hidraulica Generala si 1 (un) post in cadrul Compartimentului Echipamente Speciale.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 – Filiala IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 7/2020 – Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 7/2020:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs;
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
Pentru Compartimentul Hidraulica Generala:
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[2] L. Deacu, D. Banabic, M.M. Radulescu, C. Ratiu: Tehnica hidraulicii proportionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] V. Marin, Al. Marin: Sisteme hidraulice automate – constructie, reglare, exploatare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] I. Mazilu, V. Marin: Sisteme hidraulice automate, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] A. Oprean, C. Ispas, E. Ciobanu, Al. Dorin, S. Medar, A. Olaru, D. Prodan: Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] W. Backe: Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[7] V. Balasoiu: Actionari si comenzi hidropneumatice, Litografiat, Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Pentru Compartimentul Echipamente Speciale:
[1] V. Scripnic, P. Babiciu: Masini agricole, Editura Ceres, Bucuresti, 1979;
[2] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[3] C-tin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[4] O. Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[5] O. R. Corduneanu: Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018;
[6] M. Avram: Actionari Hidraulice si Pneumatice, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
[7] Vs. Radcenco, N. Alexandrescu, E. Ionescu, M. Ionescu: Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985;
[8] N. Alexandrescu, V. Banu: Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare–Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana” PREPARE
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, in calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana PREPARE”, cod MYSMIS2014 – 107874, finantat prin Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: “Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale din Axa 1”, Actiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.
Anuntul oficial poate fi descarcat de aici
Proiect PREPARE


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Bucuresti are implementat si mentine un Sistem de management al inovarii in conformitate cu cerintele standardului SR 13572 : 2016.
Nr. inregistrare certificat CIT/12/1/16.06.2020
INOE2000_SMIn_SR.13572:2016


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 05.06.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică, cu sediul în București, str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs, in cadrul proiectului “Crearea unui nucleu de competenta de inalt nivel in domeniul cresterii randamentului de conversie a energiilor regenerabile si a autonomiei energetice prin utilizarea combinata a resurselor (CONVENER)”, POC 2014-2020, Axa prioritara 1, Actiunea 1.1.4, cod MySMIS: 103396-768, contract nr. 37/2016, cu finantare pana la 30.11.2020 din proiectul mentionat, 1 post de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada determinata.

Desfasurarea concursului: la sediul filialei, in maxim 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul filialei, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI
.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochireanu – Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Editura Tehnica – Info, Chișinău, 2007;
[2] V. E. Lucian – Turbine eoliene. Manual de documentare, proiectare, dimensionare și montajul turbinelor eoliene, București, Editura Universitară, 2015;
[3] Schmitz, J.; Vatheuer, N.; Murrenhoff, H.- Hydrostatic drive train in wind energy plants, RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, Ger. 2011;
[4] Paul S. Anderson, James S. Schoner – Origins, History, and Future of TLUD Micro-gasification and Cookstove Advancement, version 2.0, February 2016, www.drtlud.com;
[5] Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în Romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică neconvențională – autori: ICEMENERG SA, ICPE SA, ANM, UPB, ISPE SA, INL SA, IGR, ENERO, București, 2010;
[6] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[7] Avram, M. – Acționări hidraulice și pneumatice, Ediția a 3-a, București, Editura Universitară, 2005.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


CURS ONLINE
Curs de formare profesionala in domeniul actionarilor hidraulice (Curs Hidraulica – Nivel I)

Modalitatea de desfasurare: online
Perioada: intervale de 4 zile, convenite cu beneficiarul, in perioada 4 mai – 18 decembrie 2020
Structura: 32 ore/curs (4 zile X 8 ore/zi*); O ora de curs se compune din 50 minute de lucru si 10 minute pauza.
Cost: 200 euro +TVA / cursant
Cursul se va sustine pentru o grupa de minim 8 persoane si maxim 12. In cazul unui numar mai mic de cursanti, beneficiarul va achita o suma de 1.600 euro, corespunzatoare numarului minim de cursanti.

Agenda cursului**:
– Principii fundamentale in hidraulica;
– Sisteme de pompare;
– Motoare hidraulice;
– Elemente etansare;
– Elemente de filtrare și fluidele hidraulice;
– Sisteme de distributie si reglare;
– Elemente hidraulice auxiliare;
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice;
– Recapitulare (și examinare, la cerere).

* Pentru desfasurarea in conditii optime a cursurilor, sustinerea va fi asigurata in fiecare zi de cate 2 traineri cu pregatire de formator, fiecare avand competente in anumite domenii din hidraulica, servotehnica, mentenanta etc.
** Fiecare cursant va primi materialul de curs in format electronic (si diploma de absolvire, daca se opteaza pentru examinare).

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: fluidas@fluidas.ro; tel. 0213363991 –


Actionarile hidraulice, Industrie 4.0 si Economia Circulara
(Dr. Ing. Petrin Drumea, INOE 2000-IHP – Articol, oct. 2019)


Curs Hidraulica -nivel I >>>  PERIOADA PROPUSA | 24 – 28 IUNIE 2019 |

Perioada propusa: 24 – 28 iunie 2019
Locul de desfasurare: Sediul IHP — Str. Cutitul de Argint nr. 14, sect. 4, Bucuresti
Cost: 900 lei +TVA

Structura: 27 ore/curs (4 zile X 6 ore/zi + ultima zi: 3 ore – examinarea si acordarea diplomelor)

Agenda cursului:
– Principii fundamentale in hidraulica
– Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare
– Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: fluidas@fluidas.ro; tel. 0213363991 –

© 2022 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica