Download PDF

INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana” PREPARE
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, in calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana PREPARE”, cod MYSMIS2014 – 107874, finantat prin Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: “Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale din Axa 1”, Actiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.
Anuntul oficial poate fi descarcat de aici
Proiect PREPARE


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Bucuresti are implementat si mentine un Sistem de management al inovarii in conformitate cu cerintele standardului SR 13572 : 2016.
Nr. inregistrare certificat CIT/12/1/16.06.2020
INOE2000_SMIn_SR.13572:2016


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 05.06.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică, cu sediul în București, str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs, in cadrul proiectului “Crearea unui nucleu de competenta de inalt nivel in domeniul cresterii randamentului de conversie a energiilor regenerabile si a autonomiei energetice prin utilizarea combinata a resurselor (CONVENER)”, POC 2014-2020, Axa prioritara 1, Actiunea 1.1.4, cod MySMIS: 103396-768, contract nr. 37/2016, cu finantare pana la 30.11.2020 din proiectul mentionat, 1 post de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada determinata.

Desfasurarea concursului: la sediul filialei, in maxim 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul filialei, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI
.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
[1] I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochireanu – Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Editura Tehnica – Info, Chișinău, 2007;
[2] V. E. Lucian – Turbine eoliene. Manual de documentare, proiectare, dimensionare și montajul turbinelor eoliene, București, Editura Universitară, 2015;
[3] Schmitz, J.; Vatheuer, N.; Murrenhoff, H.- Hydrostatic drive train in wind energy plants, RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, Ger. 2011;
[4] Paul S. Anderson, James S. Schoner – Origins, History, and Future of TLUD Micro-gasification and Cookstove Advancement, version 2.0, February 2016, www.drtlud.com;
[5] Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în Romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică neconvențională – autori: ICEMENERG SA, ICPE SA, ANM, UPB, ISPE SA, INL SA, IGR, ENERO, București, 2010;
[6] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[7] Avram, M. – Acționări hidraulice și pneumatice, Ediția a 3-a, București, Editura Universitară, 2005.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


CURS ONLINE
Curs de formare profesionala in domeniul actionarilor hidraulice (Curs Hidraulica – Nivel I)

Modalitatea de desfasurare: online
Perioada: intervale de 4 zile, convenite cu beneficiarul, in perioada 4 mai – 18 decembrie 2020
Structura: 32 ore/curs (4 zile X 8 ore/zi*); O ora de curs se compune din 50 minute de lucru si 10 minute pauza.
Cost: 200 euro +TVA / cursant
Cursul se va sustine pentru o grupa de minim 8 persoane si maxim 12. In cazul unui numar mai mic de cursanti, beneficiarul va achita o suma de 1.600 euro, corespunzatoare numarului minim de cursanti.

Agenda cursului**:
– Principii fundamentale in hidraulica;
– Sisteme de pompare;
– Motoare hidraulice;
– Elemente etansare;
– Elemente de filtrare și fluidele hidraulice;
– Sisteme de distributie si reglare;
– Elemente hidraulice auxiliare;
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice;
– Recapitulare (și examinare, la cerere).

* Pentru desfasurarea in conditii optime a cursurilor, sustinerea va fi asigurata in fiecare zi de cate 2 traineri cu pregatire de formator, fiecare avand competente in anumite domenii din hidraulica, servotehnica, mentenanta etc.
** Fiecare cursant va primi materialul de curs in format electronic (si diploma de absolvire, daca se opteaza pentru examinare).

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: fluidas@fluidas.ro; tel. 0213363991 –


Conferinta Internationala de Hidraulica si Pneumatica HERVEX

HERVEX 2020
4-6 noiembrie | Calimanesti-Caciulata,
Jud. Valcea
Primul anunt>>>
ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 10.02.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică, cu sediul în București, str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, finantare pana la 30.09.2020 in cadrul proiectului “Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice din convertorii catalitici auto uzati (ECOTECH-GMP)”, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185, contract nr. 76PCCDI/2018, ulterior (minim doi ani) finantare din alte lucrari ale institutului.
Desfasurarea concursului: la sediul filialei, in maxim 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul filialei, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI
.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[l] Al-Hashem A., Caceres P. G., Abdullah A., Shalaby H. M.: Cavitation Corrosion of Duplex Stainless Steel in Seawater, Corrosion 53/2, 1997, pp. 103-113;
[2] Al-Hashem A., Riad W.: The effect of duplex steel microstructure on its cavitation morphology in seawater, Materials Characterization 47 (5), 2001, pp.389-395;
[3] Alexescu D., Bordeasu I., Oanca O., Baciu I.: Studiul rezistentei la cavitatie a otelului inoxidabil martensitic cu 12% crom destinat fabricarii paletelor de masini hidraulice, A XI-a Conferinta nationala multidisciplinara cu participare internationala Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii romanesti, Stiinta si inginerie, Vol.20, Sebes, 5-6 iunie-2011 , ISSN 2067-7138, 2011, pp.415-420;
[4] Anderson, C.: Automatizare si robotizare: avantaje si dezavantaje, “SOLD.INSP”, 2000, nr. 8, pp.11-18;
[5] Anton I.: Cavitatia, vol. I, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1984;
[6] Anton I.: Cavitatia, vol. II, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985;
[7] Berchiche N., Franc J.P., Michel J.M.: A Cavitation Erosion Model for Ductile Materials, J. Fluids Engineering, vol.124, 2002, pp. 601-606;
[8] Bordeasu I.: Cavitation Erosion of Materials, Timisoara Polytechnic Publishing House, ISBN: (10) 973-625-278-7; (13) 978-973-625- 278-5, 2006;
[9] Frank J.P., Michel J.M.: Fundamentals of cavitation. Kluwer Academic Publishers -Dordrecht/Boston/ London, 2004;
[10] Franc J.P., s.a: La Cavitation, Mecanismes phisiques et aspects industriels, Presse Universitaires de Grenoble, 1995;
[11] Garcia R., Hammitt F.G., Nystrom R.E.: Correlation of cavitation damage with other material and fluid properties, Erosion by Cavitation or Impingement, ASTM, STP 408 Atlantic City, 1960;
[12] Jurchela A.D.: Cercetari asupra eroziunii produse prin cavitatie vibratorie la otelurile inoxidabile cu continut constant in crom si variabil de nichel, Teza de doctorat, Timisoara, 2012.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.>>>
ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 10.02.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică, cu sediul în București, str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs, in cadrul proiectului “Crearea unui nucleu de competenta de inalt nivel in domeniul cresterii randamentului de conversie a energiilor regenerabile si a autonomiei energetice prin utilizarea combinata a resurselor (CONVENER)”, POC 2014-2020, Axa prioritara 1, Actiunea 1.1.4, cod MySMIS: 103396-768, contract nr. 37/2016, cu finantare pana la 01.09.2020 din proiectul mentionat, 1 post de Cercetator Stiintific (CS), cu norma intreaga, pe perioada determinata, 1 post de Cercetator Stiintific gradul III (CS III), cu norma intreaga, pe perioada determinata si 1 post de Cercetator Stiintific gradul III (CS III), cu jumatate de norma, pe perioada determinata.

Desfasurarea concursului: la sediul filialei, in maxim 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul filialei, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Pentru postul de CS — Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 33; Pentru posturile de CS III — Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 39)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI
.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Cerinte minimale pentru postul de CS III:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 40 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Sa urmeze cursurile unei scoli doctorale in domeniul postului, cu toate examenele si referatele sustinute;
– Sa fie apt din punct de vedere medical si sa aiba deplina capacitate de exercitiu pentru activitatile specifice locului de munca scos la concurs;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate/invatamant superior – 6 ani sau 4 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului sau vechime minima in alte activitati – 10 ani sau 8 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS III cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Activitatea profesionala si prestigiul stiintific – sa indeplineasca criteriul de prag (standard minim) conform procedurii de mai jos:
Cuantificarea activitatii stiintifice se face prin indicele de cuantificare global, calculat ca suma:
P = Pf + Pa + Pp
unde: Pf = punctajul pentru lucrari stiintifice publicate (cf. Anexa 2)
Pa = punctajul pentru cercetari aplicative si dezvoltare tehnologica (cf. Anexa 3)
Pp = punctajul pentru prestigiul stiintific (cf. Anexa 4)
Fiecare candidat propune, prin fisele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4), o cuantificare a activitatii proprii conforma cu prezentul Regulament.
Pentru a participa la concurs un candidat trebuie sa indeplineasca criteriul de prag:
P = Pf + Pa + Pp >= 6 puncte
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 3 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevete, 1 brevet acordat si 4 lucrari publicate in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS III:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs
Pentru postul de CS:
[1] I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochireanu – Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Editura Tehnica – Info, Chișinău, 2007;
[2] V. E. Lucian – Turbine eoliene. Manual de documentare, proiectare, dimensionare și montajul turbinelor eoliene, București, Editura Universitară, 2015;
[3] Schmitz, J.; Vatheuer, N.; Murrenhoff, H.- Hydrostatic drive train in wind energy plants, RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, Ger. 2011;
[4] Paul S. Anderson, James S. Schoner – Origins, History, and Future of TLUD Micro-gasification and Cookstove Advancement, version 2.0, February 2016, www.drtlud.com;
[5] Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în Romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică neconvențională – autori: ICEMENERG SA, ICPE SA, ANM, UPB, ISPE SA, INL SA, IGR, ENERO, București, 2010;
[6] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[7] Avram, M. – Acționări hidraulice și pneumatice, Ediția a 3-a, București, Editura Universitară, 2005.

Pentru posturile de CS III:
[1] I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochireanu – Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Editura Tehnica – Info, Chișinău, 2007;
[2] Roman Baican – Energii regenerabile, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 879-973-126-191-1;
[3] V. E. Lucian – Turbine eoliene. Manual de documentare, proiectare, dimensionare și montajul turbinelor eoliene, București, Editura Universitară, 2015;
[4] Milos Vukovic, Hubertus Murrenhoff – The Next Generation of Fluid Power Systems, Procedia Engineering 106 (December 2015) 2 – 7, DOI: 10.1016/j.proeng. 2015.06.002;
[5] Schmitz, J.; Vatheuer, N.; Murrenhoff, H.- Hydrostatic drive train in wind energy plants, RWTH Aachen Univ. IFAS Aachen, Ger., 2011;
[6] Paul S. Anderson, James S. Schoner – Origins, History, and Future of TLUD Micro-gasification and Cookstove Advancement, version 2.0, February 2016, www.drtlud.com;
[7] Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în Romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică neconvențională – autori: ICEMENERG SA, ICPE SA, ANM, UPB, ISPE SA, INL SA, IGR, ENERO, București, 2010;
[8] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano (Italy), septembrie 2007;
[9] Avram, M. – Acționări hidraulice și pneumatice, Ediția a 3-a, București, Editura Universitară, 2005.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


Actionarile hidraulice, Industrie 4.0 si Economia Circulara
(Dr. Ing. Petrin Drumea, INOE 2000-IHP – Articol, oct. 2019)


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 11.09.2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific, cu norma intreaga, pe perioada determinata, finantare pana la 30.09.2020 in cadrul proiectului de cercetare “Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice din convertorii catalitici auto uzati (ECOTECH-GMP)”, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185, contract nr. 76PCCDI/2018, ulterior (doi ani) finantare din alte lucrari ale institutului.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 33)

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);

– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamânt in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[l] Al-Hashem A., Caceres P. G., Abdullah A., Shalaby H. M.: Cavitation Corrosion of Duplex Stainless Steel in Seawater, Corrosion 53/2, 1997, pp. 103-113;
[2] Al-Hashem A., Riad W.: The effect of duplex steel microstructure on its cavitation morphology in seawater, Materials Characterization 47 (5), 2001, pp.389-395;
[3] Alexescu D., Bordeasu I., Oanca O., Baciu I.: Studiul rezistentei la cavitatie a otelului inoxidabil martensitic cu 12% crom destinat fabricarii paletelor de masini hidraulice, A XI-a Conferinta nationala multidisciplinara cu participare internationala Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii romanesti, Stiinta si inginerie, Vol.20, Sebes, 5-6 iunie-2011 , ISSN 2067-7138, 2011, pp.415-420;
[4] Anderson, C.: Automatizare si robotizare: avantaje si dezavantaje, “SOLD.INSP”, 2000, nr. 8, pp.11-18;
[5] Anton I.: Cavitatia, vol. I, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1984;
[6] Anton I.: Cavitatia, vol. II, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985;
[7] Berchiche N., Franc J.P., Michel J.M.: A Cavitation Erosion Model for Ductile Materials, J. Fluids Engineering, vol.124, 2002, pp. 601-606;
[8] Bordeasu I.: Cavitation Erosion of Materials, Timisoara Polytechnic Publishing House, ISBN: (10) 973-625-278-7; (13) 978-973-625- 278-5, 2006;
[9] Frank J.P., Michel J.M.: Fundamentals of cavitation. Kluwer Academic Publishers -Dordrecht/Boston/ London, 2004;
[10] Franc J.P., s.a: La Cavitation, Mecanismes phisiques et aspects industriels, Presse Universitaires de Grenoble, 1995;
[11] Garcia R., Hammitt F.G., Nystrom R.E.: Correlation of cavitation damage with other material and fluid properties, Erosion by Cavitation or Impingement, ASTM, STP 408 Atlantic City, 1960;
[12] Jurchela A.D.: Cercetari asupra eroziunii produse prin cavitatie vibratorie la otelurile inoxidabile cu continut constant in crom si variabil de nichel, Teza de doctorat, Timisoara, 2012.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 11.09.2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiințific gradul III, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in 15 zile de la finalizarea termenului de inscriere la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 Art. 39)

Cerinte minimale pentru postul de CS III:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 40 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Sa urmeze cursurile unei scoli doctorale in domeniul postului, cu toate examenele si referatele sustinute;
– Sa fie apt din punct de vedere medical si sa aiba deplina capacitate de exercitiu pentru activitatile specifice locului de munca scos la concurs;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate/invatamant superior – 6 ani sau 4 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului sau vechime minima in alte activitati – 10 ani sau 8 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS III cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Activitatea profesionala si prestigiul stiintific – sa indeplineasca criteriul de prag (standard minim) conform procedurii de mai jos:
Cuantificarea activitatii stiintifice se face prin indicele de cuantificare global, calculat ca suma:
P = Pf + Pa + Pp
unde: Pf = punctajul pentru lucrari stiintifice publicate (cf. Anexa 2)
Pa = punctajul pentru cercetari aplicative si dezvoltare tehnologica (cf. Anexa 3)
Pp = punctajul pentru prestigiul stiintific (cf. Anexa 4)
Fiecare candidat propune, prin fisele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4), o cuantificare a activitatii proprii conforma cu prezentul Regulament.
Pentru a participa la concurs un candidat trebuie sa indeplineasca criteriul de prag:
P = Pf + Pa + Pp >= 6 puncte
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 3 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevete, 1 brevet acordat si 4 lucrari publicate in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS III:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
[1] ASSOFLUID – Hydraulics in Industrial and Mobile Applications, Milano, 2007;
[2] Deacu L., Banebic D. -Tehnica hidraulicii proportionale, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1989;
[3] Marin V., Marin Al. – Sisteme hidraulice automate. Constructie reglare exploatare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] Mazilu I., Marin V. – Sisteme hidraulice automate, Ed.Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] Avram M. – Actionari hidraulice si pneumatice, Ed. Universitara, Bucuresti, 2005;
[6] Radcenco Vs., Alexandrescu N., Ionescu E., Ionescu M.– Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare”, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1985;
[7] Alexandrescu N., Banu V. – Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare. Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985;
[8] Oprean A., Ispas C., Ciobanu E., Dorin Al., Medar S., Olaru A., Prodan D. – Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989;
[9] Backe W. – Servohydraulik, RWTH, Aachen, 1984;
[10] Balasoiu V. – Actionari si comenzi hidropneumatice, Litografiat, Institutul Politehnic “Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 09.08.2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de Cercetator Stiintific in domeniul Inginerie Mecanica, astfel: 1 (un) post de Cercetator Stiintific in cadrul Compartimentului Echipamente Speciale si 1 (un) post de Cercetator Stiintific in cadrul Compartimentului Servotehnica si Electronica.

Data si locul desfasurarii concursului: 16-20.09.2019, la sediul INOE 2000-IHP din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019Art. 33)
Depunerea dosarului de inscriere la concurs se va face la secretariatul INOE 2000-IHP in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului.

Cerinte minimale pentru postul de CS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);

– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului de CS cu reducerea conditiilor de vechime de mai sus cu maxim 30%. Hotararea de reducere a conditiilor de vechime este luata pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului si mapa cu lucrari, la solicitarea formulata in scris de catre potentialul candidat in concurs.
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamânt in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Bibliografia pentru concurs:
Pentru Compartimentul Echipamente Speciale
[1] V. Scripnic, P. Babiciu – “Masini agricole”, Ed. Ceres, Bucuresti, 1979;

[2] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare – “Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole”, Editura Agir, Bucuresti, 2010;
[3] Constantin Nicolescu – “Valorificarea complexa a apei in agricultura”, Editura Agir, Bucuresti, 2008;
[4] Ovidiu Tutuianu – “Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu”, Editura Agir, Bucuresti, 2006;
[5] Oana Raluca Corduneanu – “Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole”, Teza de doctorat, USAMV Iasi, 2018;
[6] Mihai Avram – “Actionari hidraulice si pneumatice”, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
[7] Vs. Radcenco, N. Alexandrescu, E. Ionescu, M. Ionescu – “Calculul si proiectarea elementelor si schemelor pneumatice de automatizare”, Editura Tehnica, Bucuresti 1985;
[8] N. Alexandrescu, V. Banu – “Echipamente mecanice si hidro-pneumatice de automatizare / Lucrari de laborator, Litografia U.P.B., 1985.

Pentru Compartimentul Servotehnica si Electronica
[1] ASSOFLUID – “Hydraulics in Industrial and Mobile Applications”, 2007;

[2] L. Deacu, D. Banebic – “Tehnica hidraulicii proportionale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;
[3] V. Marin, Al. Marin – “Sisteme hidraulice automate – Constructie reglare exploatare”, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987;
[4] I. Mazilu, V. Marin – “Sisteme hidraulice automate”, Editura Academiei, Bucuresti, 1982;
[5] A. Oprean, C. Ispas, E. Ciobanu, Al. Dorin, S. Medar, A. Olaru, D. Prodan – “Actionari si automatizari hidraulice. Modelare, Simulare, Incercare”, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989;
[6] W. Backe – “Servohydraulik”, RWTH, Aachen, 1984;
[7] V. Balasoiu – “Actionari si comenzi hidropneumatice”, Litografiat, Institutul Politehnic „Traian Vuia”, Timisoara, 1982.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91 – Biroul Resurse Umane.


>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 19.06.2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Inginer ciclu I (absolvent studii superioare ciclu I), cu norma intreaga, pe perioada determinata (pana la 24.12.2022), in cadrul proiectului de cercetare “Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicațiile de nișă ale fabricației subansamblelor mecanohidraulice la cerere și mentenanței echipamentelor hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, contract nr. 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.

Cerinte minimale pentru postul de Inginer ciclu I (absolvent studii superioare ciclu I):
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerințelor art. 121 „Condiții de participare la concurs” lit. a) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019, studii universitare ciclul I – licență (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent, cu diplomă de licență/absolvire, adecvate domeniilor de activitate ale filialei și ale proiectului.

Cerinte specifice postului de Inginer ciclu I (absolvent studii superioare ciclu I):
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie internationala;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 6/2019 — Art. 122)

Bibliografia pentru concurs:
[1] Acţionări hidraulice şi pneumatice – Echipamente şi sisteme clasice şi mecatronice. Avram, M., Ed. Universitară, 2005;
[2] Actionari hidraulice si pneumatice. Componente si sisteme, functii si caracteristici (vol. I.). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[3] Acţionări hidraulice şi pneumatice. Componente şi siteme hidrodinamice, calcul şi caracteristici (vol. IV). Axinti, G., Axinti, A.S., Ed. Tehnica-Info, 2011;
[4] Dinamica sistemelor mecano-electro-hidraulice şi materialelor vâscoelastice. Marin, A., Marin, L., Ed. Printech, 2005;
[5] Măsurări electronice în industrie. Nicolau, Th., Popescu, Al., Ed. Tehnică, 1964;
[6] Electrotehnica. Popov, V. S., Mansurov, N. N., Ed. Energetică de Stat, 1954.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91.


Curs Hidraulica -nivel I >>>  PERIOADA PROPUSA | 24 – 28 IUNIE 2019 |

Perioada propusa: 24 – 28 iunie 2019
Locul de desfasurare: Sediul IHP — Str. Cutitul de Argint nr. 14, sect. 4, Bucuresti
Cost: 900 lei +TVA

Structura: 27 ore/curs (4 zile X 6 ore/zi + ultima zi: 3 ore – examinarea si acordarea diplomelor)

Agenda cursului:
– Principii fundamentale in hidraulica
– Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare
– Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: fluidas@fluidas.ro; tel. 0213363991 –


Conferinta Internationala de Hidraulica si Pneumatica HERVEX


HERVEX 2019
13-15 noiembrie | Baile Govora, Jud. Valcea

Primul anunt


Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2020