Download PDF

DIRECTII PRIORITARE DE CERCETARE

1. ECHIPAMENTE SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

2. HIDROTRONICA, MECATRONICA SI TRIBOLOGIA

TEMATICI:

– Optimizarea consumului de energie prin utilizarea sistemelor hidraulice digitale, care reduc consumul prin adaptarea superioara la cerintele sistemelor hidraulice, chiar în absenta circuitelor de stocare, de recuperare sau de conversie a energiei
– Tribologia etansarilor mobile în sistemele mecanice, în scopul reducerii consumului de energie si uzurii componentelor
– Tribologia cuplelor mecanice din echipamentele hidrostatice
– Îmbunatatirea performantelor dinamice si tribologice ale sistemelor mecano-hidraulice care utilizeaza echipamente servo
– Introducerea, punerea în aplicare si dezvoltarea de concepte moderne de hidrotronica, mecatronica si pneutronica ca o baza pentru modernizarea sistemelor de actionare hidraulice si pneumatice
– Optimizarea functionarii echipamentelor mobile folosind mecatronica bazata pe informatica, senzorica si electronica, specifice pentru transmisiuni hidraulice
– Cresterea presiunii de lucru în sistemele de actionare utilizând materiale noi în constructia echipamentelor hidraulice si pneumatice
– Dezvoltarea de echipamente si sisteme echipate cu inteligenta centrala si locala pentru învatarea miscarilor repetitive sau efectuate cu parametri impliciti.


3. ENERGII VERZI

TEMATICI:

– Producerea biogazului din sedimente obtinute ca urmare a tratarii apelor reziduale în instalatii specializate
– Reducerea volumului si greutatii deseurilor prin utilizarea energiei solare si a altor tipuri de energii verzi
– Utilizarea energiei valurilor in aplicatii statice (instalatii de conversie în energie mecanica, hidraulica sau electrica), sau în aplicatii mobile (de propulsie sau alte functii secundare ale navelor maritime)
– Optimizarea retelelor cinematice din structura turbinelor eoliene prin utilizarea transmisiilor hidraulice
– Noi metode de conversie si de utilizare a deseurilor vegetale (din silvicultura, agricultura), ca materie prima pentru obtinerea energiei termice
– Posibilitati de utilizare combinata a doua sau mai multor surse de energie regenerabila pentru reducerea consumului de energie din sursele clasice
– Imbunatatirea performantelor instalatiilor de producere a energiei electrice folosind resurse hidro (microhidrocentrale)
– Utilizarea deseurilor vegetale diverse în instalatiile de producere a energiei termice folosind conversia intermediara în gazogen

4. TRANSFER TEHNOLOGIC

TEMATICI:

– Controlul de la distanta al functionarii sistemelor hidraulice care au fost transferate în industrie
– Sisteme de gestionare a întretinerii pentru extinderea timpului de functionare, ceea ce reduce costurile de operare
– Metodologii pentru transfer tehnologic rapid de la unitatile de cercetare la unitati industriale
– Pregatirea lucratorilor din cercetare si a producatorilor pentru reducerea timpului de transfer tehnologic
– Promovarea în procesul de fabricatie a produselor cu eficienta ridicata, rezultate din cercetare-dezvoltare în programele si proiectele nationale
– Dezvoltarea de parteneriate mixte de cercetare între institut si întreprinderi, ca baza a unui transfer tehnologic eficient si adecvat
– Dezvoltarea de parteneriate între unitati de cercetare si organizatii diverse, în scopul largirii posibilitatilor de transfer tehnologic
– Dezvoltarea de proiecte (în cadrul programelor nationale si internationale), care au ca scop accelerarea lansarii în productie a rezultatelor cercetarii, în domeniile hidraulicii si pneumaticii
– Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii obtinute în unitatile specializate, care pot fi introduse in fabricatie.

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica