Download PDF

CODUL DE ETICA AL INGINERULUI

Codul de etica al inginerului cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, precum si demnitatea inginerilor în procesul creatiei tehnico-stiintifice si al productiei si în societate.

Responsabilitatile care-i incumba inginerului îl obliga la respectarea neconditionata a Codului profesiei si la o înalta tinuta cetateneasca. Activitatea sa trebuie sa se caracterizeze prin competenta, profesionalism, creativitate, cinste, responsabilitate si patriotism.

In intreaga sa activitate, inginerul va actiona aplicand urmatoarele principii deontologice:

 1. Desfasurarea activitatii profesionale la nivelul calitativ cel mai înalt, cu responsabilitate si cinste fata de firma si client.
 2. Comportarea de natura sa contribuie la cresterea prestigiului de inginer, prin:
   Acordarea importantei cuvenite aspectelor ecologice, sociale si economice, in rezolvarea problemelor ingineresti.

  •  devotament fata de profesiunea aleasa;
  • efort personal de îmbunatatire continua a propriilor cunostinte si deprinderi;
  • instruirea si perfectionarea profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor subordonate;
  •   promovarea spiritului de echipa, curajului opiniilor, încrederii si respectului reciproc;
  • pastrarea echilibrului între dorinta de afirmare si modestia, care trebuie sa-l caracterizeze.
 3. Realizarea numai a acelor sarcini sau lucrari pentru care are competenta necesara.
 4. Apel la sfatul si experienta altor specialisti, ori de câte ori interesele firmei sau clientului vor fi mai bine servite în acest mod.
 5. Evitarea oricarei concurente neloaiale cu alti ingineri prin publicitate defaimatoare, exploatarea financiara a pozitiei sale sau a pozitiei unui subordonat, critica publica a altor ingineri in probleme care tin de profesie, exercitarea de presiuni sau influente pentru obtinerea de avantaje nemeritate.
 6. Furnizarea de informatii tehnice corecte, comparabile pe plan international
 7. Promovarea si utilizarea metodelor si tehnicilor de asigurare a calitatii.
 8. Acordarea de consultanta tehnica, economica si ecologica corecta.
 9. Refuzul preluarii de lucrari sau sarcini care nu sunt corecte din punct de vedere tehnic, economic sau legal si care, în mod evident, pot prejudicia interesele si viitorul tarii.
 10. Respectarea drepturilor si intereselor de proprietate ale altor persoane sau firme.

sursa: AGIR

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica