Download PDF
ABSOLVENT CICLUL I SAU MASTER IN DOMENIILE MECANICA/ MECATRONICA/ BIOECONOMIE /
INGINER ELECTRONIST/ INGINER MECATRONIST/ INGINER SOFTIST/ INGINER AUTOMATIST/ ECONOMIST


CANDIDATUL IDEAL:

 • Absolvent ciclul I sau Master in domeniile Mecanica/ Mecatronica/ Bioeconomie;
 • Inginer electronist cu experienta in domeniul de licenta;
 • Inginer mecatronist cu experienta in domeniul de licenta;
 • Inginer softist cu experienta in domeniul de licenta;
 • Inginer automatist cu experienta in domeniul de licenta;
 • Economist cu experienta in activitatile de cercetare.

RESPONSABILITATI / BENEFICII:
Conform fisei postului.

DESCRIEREA COMPANIEI:
Activitatea de cercetare, proiectare, asimilare în fabricaţie, puneri în funcţiune şi asistenţă tehnică în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice are în România o tradiţie de peste 50 de ani.
In prezent, Institutul este structurat pe trei compartimente de cercetare-dezvoltare, care au fiecare in subordinea lor laboratoare de cercetare si laboratoare de incercare.
Cele 3 compartimente de cercetare-dezvoltare sunt:

1. Compartimentul de servotehnica si electronica, ce are in subordinea lui urmatoarele laboratoare de cercetare:
a. Laborator cercetare echipamente de reglare electrohidraulice
b. Laborator de cercetare echipamente mecatronice si robotica
c. Laborator de cercetare echipamente electronice

2. Compartimentul de hidraulica generala, ce are in subordinea lui urmatoarele laboratoare de cercetare:
a. Laborator de cercetare hidraulica generala
b. Laborator de cercetare mecanica fluidelor
c. Laborator de cercetare transmisii hidrostatice
d. Laborator de cercetare tribologie si echipamente de ungere

3. Compartimentul de echipamente speciale, ce are in subordinea lui urmatoarele laboratoare de cercetare:
a. Laborator de cercetare elemente de etansare
b. Laborator de cercetare echipamente pneumatice
c. Laborator de cercetare protectia mediului

In afara compartimentelor de cercetare si a laboratoarelor de cercetare subordonate acestora, mai exista si 3 laboratoare de incercari:
a. Laboratorul de incercare a aparaturii hidraulice utilizate la controlul presiunilor inalte
b. Laboratorul de incercare a aparaturii hidraulice de presiune medie si mare
c. Laboratorul de incercari ale sistemelor si echipamentelor de ungere

PRINCIPALELE ACTIVITATI desfasurate de IHP sunt:

 • Proiectarea si executia de instalatii hidraulice de uz general, instalatii pneumatice, instalatii de ungere si sisteme electronice de comanda aferente acestora – Aceste servicii pot cuprinde la cererea beneficiarului si partea de punere în functiune si omologare;
 • Proiectarea si executia de elemente de etansare si solutii tehnice de etansare a elementelor în miscare;
 • Proiectarea si executia de utilaje necesare activitatii de reciclare a materialelor refolosibile si protectia mediului înconjurator;
 • Proiectarea, executia si modernizarea de standuri de încercat cu reglarea fortelor, vitezelor, momentelor, frecventei de actionare;
 • Proiectarea si executia de sisteme electronice de comanda si automatizare a sistemelor hidraulice si pneumatice;
 • Modernizarea de utilaje complexe actionate hidraulic si pneumatic;
 • Reconditionarea de aparate (pompe, distribuitoare, supape etc.), echipamente si instalatii hidraulice, pneumatice si de ungere;
 • Reconditionarea de instalatii hidraulice si pneumatice cu adaptarea de componente echivalente functional;
 • Reconditionarea si reglarea de aparate si echipamente hidraulice si pneumatice de automatizare de tipul servovalvelor si aparatelor proportionale;
 • Elaborarea de studii tehnice, tehnico-economice, de marketing sau studii de piata si studii de fezabilitate pentru domeniul actionarilor hidraulice si pneumatice;
 • Consultanta tehnica pentru domeniul actionarilor hidraulice, pneumatice, al ungerii centralizate, al contorizarii apei, caldurii si al etansarilor;
 • Expertize tehnice în domeniu;
 • Elaborarea de carti tehnice, instructiuni de exploatare si întretinere pentru instalatii complexe de actionare si automatizare a utilajelor;
 • Elaborarea si implementarea de programe de calculator pentru activitati din domeniul hidraulic si pneumatic;
 • Scolarizare în domeniul exploatarii si întretinerii instalatiilor hidraulice si pneumatice. 

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica