Download PDF

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR
ACTIUNEA 1.2.3 – PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului
ELABORAREA DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC IN APLICATIILE DE NISA ALE FABRICATIEI SUBANSAMBLELOR MECANOHIDRAULICE LA CERERE SI MENTENANTEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE
Acronim: MENTEH
ID: P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809
Contract de finanţare:
nr. 6 /25.06.2018 încheiat cu MCI în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC)

SITE proiect


Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000
Locul derularii proiectului:
Sediul INOE 2000 Filiala IHP, Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558


Scopul proiectului este acela de a intensifica interactiunea dintre INOE 2000 Filiala IHP si mediul de afaceri prin promovarea expertizei si capacitatii tehnice, materiale si umane a IHP cu rolul de a dezvolta produse si servicii noi sau imbunatatite pentru firmele din domeniul mentenantei, de a oferi intreprinderilor acces complet la dotarea institutului pentru realizarea de servicii la inalt nivel tehnic (studii, testari, proiectare, instruire personal etc.), de a oferi asistenta tehnologica si consiliere intreprinderilor pe orice fel de problema tehnica pentru care institutul detine know-how si care poate fi tranferat in baza unor contracte ce vor fi incheiate.


Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea interactiunii INOE 2000 – IHP cu intreprinderile specializate in productia si mentenanta de echipamente hidraulice, pentru transferul de cunostinte in subdomeniul aplicatiilor de nisa privind tehnologiile destinate productiei de subansamble mecanohidraulice la cerere, intretinere, reparatii, verificari si control, in scopul eficientizarii energetice a utilajelor mobile.

Obiective specifice ale proiectului:

a) Stabilirea si realizarea transferului pachetului specific de cunostinte generale de catre INOE 2000 – IHP catre intreprinderile interesate in subdomeniul aplicatiilor de nisa privind tehnologiile destinate productiei de subansamble mecanohidraulice la cerere, intretinere, reparatii, verificari si control;

b) Sprijinirea accesului intreprinderilor interesate la facilitatile laboratoarelor si sectiilor de cercetare ale IHP;

c) Asigurarea unei activitati de cercetare industriala de tehnologii de nisa pentru subansamblele hidraulice realizate la cerere, pentru realizarea unor tehnologii de mentenanta (intretinere si reparatii) si pentru realizarea unor tehnologii de verificare si control care sa poata stabili eficienta energetica;

d) Realizarea unor activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala impreuna cu intreprinderile pentru dezvoltarea tehnologiilor de nisa care sa eficientizeze energetic sistemele hidraulice ale utilajelor mobile de tipul celor din transport si masini agricole.


Rezultate (estimate)
Rezultate prevazute
: cursuri de instruire, acces la facilitatile institutului, studii de solutii, proiecte, realizare de modele experimentale si prototipuri pentru diverse echipamente /instalatii, metodologii de testare si tehnologii de mentenanta, brevete, articole, simpozioane etc.

Indicatori de realizare                                                                                                          Rezultat cuantificabil

Indicatori de rezultat                                                                                                           Rezultat cuantificabil


Valoarea totala a proiectului este de 8.301.282 lei,
din care valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana este de 5.315.369,40 lei,
iar valoarea finantarii nationale este de 1.033.614,60 lei.


Data inceperii proiectului: 25.06.2018
Data finalizarii proiectului: 24.12.2022


Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului: https://menteh.ihp.ro
SITE proiect

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica