Download PDF

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR
ACTIUNEA 1.2.3 – PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului
TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE BIOMASA
Acronim: ECOVALDES
MySMIS: 105693-594
SITE proiect


Beneficiar
:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Scop:
Proiectul are ca scop introducerea in fabricatie de serie si vanzarea pe piata a unor linii tehnologice curate ce utilizeaza deseurile de biomasa. Prin aplicarea rezultatelor proiectului firmele implicate in realizarea echipamentelor vor deveni competitive din punct de vedere economic in domeniul proiectului datorita conditiilor pe care acesta le genereaza (factori de productie, capacitati manageriale de marketing, resurse financiare, tehnice si de creativiate etc.), obtinand astfel avantajul durabil fata de competitori (in privinta costului, diversitatii, calitatii si reinnoirii ofertei).

Obiectivul general:
Dezvoltarea interactiunii INOE 2000 – IHP cu intreprinderile de productie pentru transferul de cunostinte in subdomeniul tehnologiilor eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa.

Obiective specifice:

 • Stimularea transferului de cunostinte catre unitatile de productie interesate in domeniul de expertiza al INOE 2000-IHP;
 • Accesul intreprinderilor interesate la facilitatile, instalatiile si echipamentele de cercetare de care dispune INOE 2000- IHP;
 • Transfer de competente de cercetare industriala pentru linii tehnologice de valorificare a deseurilor de biomasa vegetala compuse din echipamente de tocare, presare, uscare si ardere prin procedeul TLUD;
 • Cercetare industriala in parteneriat INOE 2000 – IHP cu intreprinderi, in scopul pregatirii fabricatiei de echipamente mecano-hidraulice componente ale liniilor tehnologice de valorificare a deseurilor de biomasa vegetala.

Rezultate (estimate):
Rezultate (obiecte fizice) estimate: 

 • Echipamente de tocare
 • Echipamente de uscare
 • Echipamente de compactare (peletizare si brichetare)
 • Echipamente de ardere prin gazeificare pe principiul TLUD
 • Echipamente de transport biomasa vegetala.

Toate cele 5 grupe de echipamente vor fi abordate prioritar cu utilizarea tehnologiilor eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa astfel:

 • Pentru grupa de echipamente de tocare se va realiza hidroficarea acestora si completarea cu dispozitive inovative pentru extinderea ariei de biomasa ce poate fi tocata (de la paie pana la crengi). Proiectarea echipamentelor de tocare, productie de brichete sau peleti cu aparatura hidraulica de ultima generatie, cu sisteme de recuperare energie, va duce la obtinerea unor performante tehnico-economice foarte bune, cu randament si productivitate mai bune decat ale utilajelor existente (invechite).
 • Pentru grupa de echipamente de uscare se va cerceta si experimenta utilizarea resursei energetice proprii (biomasa vegetala tocata sau transformata in brichete sau peleti) in procesul tehnologic de uscare pentru o gama extinsa de biomasa vegetala.
 • Pentru grupa de echipamente de compactare se va urmari dezvoltarea unor echipamente ce vor permite compactarea la densitate mare a biomasei prin metode electrohidraulice si reducerea pierderilor energetice in asa fel incat sa se imbunatateasca raportul dintre energia inmagazinata si energia consumata pentru realizarea produselor finale.
 • Pentru grupa de echipamente de ardere prin gazeificare se va insista pe dezvoltarea procedeului inovativ TLUD, care sa poata produce nu doar energie termica ieftina ci si biochar, acesta fiind un bun amendament agricol prin sechestrarea carbonului in sol pe perioade lungi. Procedeul TLUD propus pentru echipamentul de ardere poate functiona cu tocatura de biomasa, brichete sau peleti cu max 20% umiditate, iar intregul proces de ardere se finalizeaza cu bilant negativ de carbon.
 • Pentru grupa de echipamente de transport biocombustibili in cadrul liniilor tehnologice se va urmari realizarea de transportoare pentru biomasa vegetala de diferite granulatii si debite.

Rezultatele stiintifice estimate:

  • 10 articole BDI
  • 4 articole la conferinte stiintifice internationale
  • 3 mase rotunde pe tema proiectului
  • 5 cereri BI
  • 3 work-shop-uri pe teme de energie regenerabila
  • 9 echipamente model experimental nou create
  • 9 echipamente prototip nou create
  • 25 echipamente testate in laborator
  • 1 stand creat pentru validarea echipamentelor
  • Metodologii de testare
  • 1 Studiu de piata
  • 1 Studiu de impact 

Data de incepere: 23.09.2016
Perioada de implementare: 23.09.2016 – 28.02.2021

Valoarea totala a proiectului: 7.551.975 lei,
din care valoare eligibila UE: 4.829.349,69 lei (83,72%); valoare eligibila nationala: 939.104,31 lei (16,28%), valoare cofinantare eligibila beneficiar: 1.747.543 (23,25%).


Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului:
https://ecovaldes.ihp.ro

SITE proiect

© 2024 Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica