Ing. Anghel SAVA
Sef Laborator Cercetare Elemente de Etansare
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: sava.ihp@fluidas.ro

Studii: INSTITUTUL POLITEHNIC BUCURESTI - 09 .1969 pâna la 06. 1974

Limbi straine cunoscute: franceza


Experienta profesionala:

 • 09.1974- 08.1978 - S.C. LEGMAS S.A. Navodari,Bucuresti
  Functia: ing. stagiar
  Activitatea:
  -urmarire productie
  -activitate de proiectare
 • 08.1978- 1980- I.C.T.C.M. Bucuresti, Bucuresti
  Functia: ing. proiectant
  Activitatea:
  -proiecte
  -studii
  -puneri în functiune
 • 1980-1996 -ICPMF-Bucuresti
  Functia: cercetator stiintific
  Activitatea:
  -proiecte
  -studii
  -puneri în functiune
 • 1996- 1997- ROMFLUD S.A. Bucuresti.
  Functia: cercetator stiintific
  Activitatea:
  -proiecte
  -studii
  -puneri în functiune
 • 1997- prezent- INOE 2000 -IHP Bucuresti
  Functia:cercetator stiintific
  Activitatea:
  -proiecte
  -studii
  -puneri în functiune

Brevete de inventii:

SISTEM VACUUMATIC PENTRU ACTIONAREA AMBREIAJULUI AUTO brevet de inventie Nr. OSIM C/1660/09
,,; Garnitura pentru conducte ,, -nr. brevet 122654/2009.
Cereri brevete ,,Tehnologie de obtinere a unor ansambluri de etansare,, cerere nr. A/00944/18.11.2009. ; ,,Dispozitiv pentru probarea etansarilor tijelor cilindrilor hidraulici,, cerere nr. /00124/15.02.2010
METODA SI APARAT DE CORELARE SI REGLARE TRANSFER SNUR EXTRUDER TUNEL

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) în alte programe / proiecte nationale/internationale:

 • ORIZONT-2000 “Cercetari privind determinarea regimurilor de intensitate si frecventa a fasciculelor de microunde folosite la polimerizarea cauciucului izoprenic sef proiect 1999 -2000
 • ORIZONT-2000”Cercetari privind mijloace si metode de certificare a calitatii elementelor de etansare utilizate în hidraulica si pneumatica” sef proiect 01.1999-10.1999
 • ORIZONT-2000: “Cercetari teoretice si experimentale pentru realizarea sistemelor de etansare ale amortizoarelor si echilibroarelor autovehiculelor în vederea cresterii sigurantei traficului pentru autovehicule rutiere de transport marfuri si pasageri” sef proiect 01.1998-31.08.1998
 • ORIZONT-2000: “Cercetari privind tehnologii si utilaje de separare magnetica si transport pneumatic pentru materiale feroase în amestec cu materiale pulverulente” sef proiect 01.1997-11.1998
 • ORIZONT-2000: “Studii si cercetari privind transportul pneumatic asociat sortarii gravimetrice a deseurilor neferoase sub forma de aschii scurte în vederea reciclarii” sef proiect 01.1996-09.1998
 • ORIZONT-2000 : ”Cercetari pentru elaborarea unei tehnologii de colectare si transport vacuumatic a reziduurilor menajere” sef proiect 01.1999-08.1999
 • ORIZONT-2000 : Cercetari privind realizarea unor tehnologii neconventionale a etansarilor hidraulice pentru presiuni înalte sef proiect 01.1997-11.1998
 • CALIST: Tehnologii si standuri pentru debitmetre de apa sef proiect 2000-2001
 • RELANSIN: Tehnologii de vulcanizare cu microunde a elementelor de etansare sef proiect 2001-2002
 • ORIZONT 2000: Cercetari privind instalatii si echipamente hidraulice specifice pentru transport utilizate în ridicarea si repunerea pe linie a materialului rulant deraiat (metrou, tramvai, tren) elaborator 2000-2001
 • CALIST: Crearea unor mijloace si proceduri de masurare si încercare a sistemelor hidraulice prin utilizarea sistemelor de achizitie de date. Conducator proiect 2001-2003
 • CALIST: Metodologii si mijloace de testare hidraulica a elementelor de etansare complexe pentru presiuni de 300 bar si viteze de peste 2 m/s. Conducator proiect 2001-2003
 • RELANSIN: Motopompa pentru irigat, alimentata cu gaz produs prin gazeificarea resturilor vegetale Conducator proiect 2001-2004
 • RELANSIN: Instalatie de depozitare si distributie pentru gaz de generator Conducator proiect 2001-2004
 • RELANSIN :Sistem electrohidraulic de actionare , comanda si reglaj a hederului pt. paioase de la combina agricola C140 Conducator proiect 2004- 2007
 • INVENT:Instalatie tehnologica si procedeu de fabricare a concentratoarelor paraboloidale de radiatie solara elaborator 2005- 2006
 • CEEX-MENER: Cercetari privind utilizarea eficienta a apei de irigat, prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere baza- te pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru elaborator 2006- 2008
 • CEEX-AGRAR. Cercetarea si elaborarea unor tehnologii inovative pentru recoltarea si însilozarea plantelor furajere verzi, în vederea îmbunatatirii calitatii nutritive a hranei si a sanatatii animalelor Responsabil proiect IHP 2005- 2008
 • INOVARE : Tehnologie si echipament compact de extrudare si vulcanizare a amestecurilor de elastomeri Responsabil
  proiect IHP 2007-2009
 • PARTENERIATE: Cercetãri privind utilizarea culturii porumbului ca sursã de biomasã pentru producerea de energie termicã Responsabil proiect IHP 2007
 • INOVARE: Tehnologie si ansambluri de etansare combinate din elastomeri si panza pentru presiuni inalte si medii agresive Responsabil proiect IHP 2008


Lucrari publicate si simpozioane:


HIDRAULICA: - 1998-Nr:1 - “Cercetari privind tehnologii si utilaje pentru reciclarea deseurilor metalice” ing. Radulescu Gabriel, ing. S. Anghel
HIDRAULICA: -1998-Nr:4 -”Stand pentru încercat în regim dinamic a elementelor de etansare” de ing. Anghel S. si ing. Popescu C.
Reuniuni si simpozioane:
- Reuniunea tehnico-stiintifica Ploiesti ed. XXIII - “Tehnologii neconventionale de obtinere a sistemelor de etansare “ing. Anghel Sava, ing. Feodorov I.-A.
- Reuniunea tehnico-stiintifica ed. XXV - “Cercetari privind perfomantele etansarilor echipamentelor de frâna” de ing. Anghel Sava si ing. Carnen Sauciuc;
- Reuniunea tehnico-stiintifica ed. XXVI - “Sisteme de etansare performante realizate în hidraulica”.ing Anghel S.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Istalatie pentru transportul pneumatic asociat sortarii gravimetrice a deseurilor neferoase sub forma de aschii scurte în vederea reciclarii. ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 2.07.1998 - Instalatie separare magnetica si transport pneumatic a materialelor pulverulente ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Cercetari privind tehnologii si utilaje de separare magnetica si transport pneumatic pentru materiale feroase în amestec cu materiale pulverulente ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Studii si cercetari privind transportul pneumatic asociat sortarii gravimetrice a deseurilor neferoase sub forma de aschii scurte în vederea reciclarii ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Cercetari privind reciclarea deseurilor de mase plastice din industria electrotehnica ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Cercetari privind realizarea unei instalatii pilot pentru spalarea deseurilor de mase plastice ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Cercetari privind realizarea unei instalatii pilot pentru sortarea electrostatica a deseurilor de mase plastice ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 02.07.1998 - Cercetari privind realizarea de utilaje de capacitate mica si medie pentru balotarea deseurilor de hârtie ing. Radulescu G., ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 05.11.1998 - Cercetari privind mijloacele de probare a elementelor de etansare hidropneumatice în regim dinamic de exploatare si conditii de functionare dure. ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 05.11.1998 - Tehnologii moderne de obtinere prin vulcanizare a elementelor de etansare hidropneumatice ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.- M.
- Seminarul “Hidraulica la zi” 03.12.1998 - Sistem vacuumatic de actionare hidraulic a ambreiajului auto. ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.-
- Seminarul “Hidraulica la zi” 04.03.1999 - Programul de igienizare a oraselor. Colectarea reziduurilor menajere prin conducte utilizând vacuumul. ing. Radulescu G. ing. Anghel Sava, ing. Popescu Costinel, ing. Feodorov I.-A., ing. Boiangiu I.-M

- Revista MECATRONICA nr 2/2007
Technology for Extrusion and Vulcanization Elastomers Mixtures for Hydraulic and Pneumatic Gaskets – Sava N Anghel < Adrian Viorel Mirea, Gabriela Matache , Despina Duminica , Member , SROMECA and Ciprian Duma
- SIMPOZIONUL HERVEX 2008
Sistem de masurare a dimensiunii snurului extrudat si reglare a vitezei de deplasare a benzii tunelului de vulcanizare in functie de viteza de extrudare si timpii de vulcanizare
Ing. ANGHEL Sava ,dr. ing MIREA Adrian Viorel , dr. ing. MATACHE Gabriela, mat. ing. RADULESCU Gabriel, s.l. dr. Ing. DUMINICA Despina
- SIMPOZIONUL HERVEX 2009
Tehnologie si ansambluri de etansare combinate din elastomeri si panza pentru presiuni inalte si medii agresive
Dr ing Adrian Mirea , ing. ANGHEL Sava
- INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE HYDRAULIC AND PNEUMATICS 2009Domestic branch and the turbulent global market
Wroclaw, 7-9 oct 2009
Research study regarding the making of maize stalks briquettes/pagina 349-353 /procidings conference
ANGHEL Sava ,DUMITRESCU Catalin ,SOVAIALA Gh

- HERVEX noiembrie 2009 Editia a XVII a
Dozator pentru echiparea arzatoarelor de porumb de boabe/pagina 295-298/ procidings conference
MURAD Erol, SAFTA Victor, ViorelHARAGA , Sava ANGHEL