LABORATOR CERCETARE. Elemente de Etansare


Cuvinte cheie: Etansari, cercetare, testare pe standuri si camera climatica, instalatii hidraulice, presiune inalta

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul realizeaza cercetari in domeniul sistemelor de etansare hidraulice, precum si proiectare, executie si testare etansari prototip, pe standuri specializate si cu  camera climatica, in gama presiunilor medii si inalte, viteze pana la 8m/s, regim lucru continuu, pulsatoriu sau oscilant.

Tip de servicii:

  • Cercetare experimentala in vederea asimilarii in fabricatie elemente de etansare;
  • Proiectare etansari si matrite, executie, punere in functiune si consultanta specializata;
  • Training;
  • Validarea functionala dupa reparatie sisteme de etansare;
  • Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale a sistemelor de etansare.

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

Laboratorul efectueaza cercetari privind realizarea de noi produse si imbunatatirea performantelor sistemelor de etansare din aparatura  hidraulica si pneumatica, in special pentru motoare hidraulice si pneumatice. Oferim servicii de modernizare si inlocuire sisteme de etansare, consultanta privind compatibilitatea sistemelor de etansare cu mediile de lucru, testari in conditii de temperaturi extreme (minim -460C, maxim 1800C).

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: sava.ihp@fluidas.ro,; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


În cadrul laboratorului se desfasoara activitati de cercetare în domeniul elementelor de etansare si al lichidelor de lucru:

a. – cercetari privind compatibilitati si influente între datele aplicatiei si posibilitatile tehnice ale etansarilor, relatiile dintre profile, locasuri, lichide, viteze de lucru, materiale, rugozitati, presiuni, temperaturi etc.;
b. - cercetari privind utilizarea de noi materiale de etansare, noi profile de etansare, etansari la tema în conditii impuse cu parametrii atipici (de presiune, de viteze de lucru, de dimensiuni nenormalizate), etansari fara contact, etansari cu lichide magnetice;
c. - cercetari privind realizarea de etansari impuse de normele europene de mediu si de solutii pentru sisteme de actionare cu protectia mediului în caz de avarie (de exemplu, aparate care sesizeaza pierderea de lichid din sistem, prin modificari de debit sau presiune si permit actionarea numai a organelor masinii de deplasare sau directie pentru a putea ajunge la atelier);
d. - cercetari privind realizarea de noi lichide de lucru cu proprietati impuse (greu inflamabile, biodegradabile);
e. - activitati de armonizare cu normele europene;
f. - cercetari privind influenta lichidelor de lucru asupra mediului (sol, plante, animale).