CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR SOLUTII COMPLEXE ENERGETICE NEPOLUANTE DE VALORIFICARE A DESEURILOR LEMNOASE GRANULARE IN VEDEREA CREARII DE SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE - SEVDL

Proiectul urmareste realizarea unui sistem tehnologic complex, care sa valorifice deseurile lemnoase in stare granulara (rumegus) ramase în urma procesului de fabricare a cherestelei, in vederea crearii unei surse alternative de energie. Se vor analiza diferite moduri de valorificare energetica a rumegusului, echipamentele pe care le presupune un mod sau altul de valorificare, avantajele si dezavantajele unui sistem sau altul din punct de vedere al puterii calorice, al pretului echipamentelor, al destinatarului sistemului, al impactului asupra mediului si alti factori. Indiferent de solutia aleasa pentru a fi finalizata in cadrul proiectului, sistemul se va compune dintr-un modul de pregatire a deseurilor lemnoasse granulare si dintr-un modul de creare a resursei energetice.

Proiectul vine în întâmpinarea masurilor de crestere a securitatii energetice, prin faptul ca resursele rezultate în urma trecerii materialului lemnos granular prin cel de-al doilea modul, modulul de creare a resursei energetice. Acestea reprezinta o sursa de energie calorica alternativa. Ele pot fi arse atât în sobe obisnuite, cât si in instalatii de încalzire centrala – casnice si industriale. Proiectul se valorifica prin utilizarea sistemului în întreprinderile de exploatare forestiera, în fabricile de cherestea, de parchet, fabrici de mobila si prin vânzarea resurselor energetice regenerate catre consumatori privati si industriali si in primul rand la posibilii executanti de astfel de utilaje.


Proiectul necesita un studiu prealabil privind metodologiile de realizare a unor resurse energetice din deseuri lemnoase granulare, conditiile si parametrii necesari obtinerii acestora. (presiune, temperatura, umiditate, finetea granulelor etc.), astfel încât sa nu fie necesara utilizarea unor adaosuri chimice ce pot fi nocive pentru om si pentru mediu. Din analiza care se va face , se va alege directia cea mai avantajoasa de urmat si in acest sens se vor analiza diferitele utilaje existente pe plan european si mondial.


Atentia se va îndrepta cu proiritate asupra diverselor masini de realizare de surse alternative de energie, acestea prezentand complexitatea cea mai mare, si apoi asupra instalatiei de pregatire si optimizare a umiditatii materialului lemnos granular in vederea crearii sursei energetice. Se vor stabili criterii de selectare a echipamentelor pentru optimizarea consumurilor energetice si cresterea productivitatii, ce pot servi diferitilor beneficiari si se va opta pentru o anumita tipodimensiune, ceruta de beneficiarii interni si internationali. Pe baza acestor date se va trece la proiectarea modulelor sistemului, inclusiv a instalatiei electrice de actionare si experimentarea pe module si pe ansamblul sistemului. Consortiul partenerilor asigura realizarea în bune conditii a tuturor obiectivelor propuse, printr-o colaborare stransa intre parteneri in toate fazele proiectului, sub indrumarea coordonatorului de proiect, pornind de la stabilirea metodologiei de realizare a sursei de energie si pana la experimentarea acesteia pe modelele experimentale si in cadrul sistemului.

Sistemul va fi dotat cu senzorii capabili sa indice diversi parametrii ce intervin în timpul procesului de fabricare. Experienta capatata pe parcursul realizarii proiectului va fi diseminata pe scara larga, iar documentatia privind tehnologia de realizare a unei surse energetice din deseuri lemnoase granulare, va fi transferata unitatilor economice interesate in fabricarea lor. Propunerile de brevet care vor rezulta în urma cercetarii vor fi înaintate OSIM si ramân în proprietatea unitatii coordonatoare de proiect.