Ing. NITA Ionel
Sef Laborator Cercetare Echipamente Pneumatice
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: nita.ihp@fluidas.ro

Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti - Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini - 1970 - 1975

Grade sau diplome obtinute: diploma de inginer

Limbi straine cunoscute: franceza, engleza


Experienta profesionala:

- 1975-1979 - SUVEICA Bucuresti
Activitate: Proiectare aparatura de masura si control
Functia: Inginer stagiar
- 1979-1984 - IAUC Bucuresti
Activitate: Proiectare aparatura de masura si control
Functia: Inginer proiectant
- 1984-1997 - ROMFLUID
Activitate: Cercetare, proiectare, dezvoltare
Functia: Cercetator stiintific
- 1984-2010 - INOE 2000-IHP
Activitate: Cercetare, proiectare, dezvoltare,experimentari laborator pneumatica
Functia: cercetator stiintific grd.3, Compartiment Echipamente Speciale

Aptitudini si competente organizatorice
Coordonarea si conducerea laboratorului de pneumatica, compus din 2 cercetatori si un asistent cercetare.

Aptitudini si competente tehnice
Windows, MS OFFICE, AUTOCAD R14, MathLAB SIMULINK,LabView


LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI REALIZATE SI PUBLICATE
ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

 • Cercetări privind tehnologiile şi utilajele de separare magnetică şi transport pneumatic pentru materiale pulverulente – elaborare tehnologie şi echipament
 • Studiu privind elaborarea de metode şi echipamente ecologice ce lucrează pe bază de emulsii – studiu şi echipament
 • Cercetări pentru elaborarea unor tehnologii de colectare şi transport vacuumetric a rezidurilor menajere – elaborare studiu şi metode
 • Proiectarea instalaţiei hidraulice de contorizare a apei calde şi energiei termice - realizarea şi aplicarea proiectului tip în cadrul General Fluid.
 • Cercetare privind mijloacele de testare a pompelor şi motoarelor hidrostatice - realizat şi pus în funcţiune la HESPER SA.
 • Proiectarea şi punerea în funcţiune a standurilor universale de probat pompe şi motoare hidrostatice - realizat şi pus în funcţiune la UPB.
 • Proiectare şi experimentare standuri universale de probat aparatură hidraulică (inclusiv pompe) -realizat şi pus în funcţiune la ROMSEH Focşani.
 • Proiectarea şi experimentarea standului specializat de probat motoare liniare, comandat cu calculatorul - realizat şi experimentat la HERVIL Rm.Vâlcea.
 • Proiectarea (asimilarea) pompelor cu pistoane axiale ORSTA (Germania) de 500 bar - realizat şi experimentat de către HESPER Bucureşti.
 • Proiectarea standului pentru verificat capul de comandă la pompele cu pistoane axiale licenţă ORSTA - realizat şi experimentat la HERVIL Rm.Vâlcea.
 • Proiectare şi experimentare dispozitive de înclinare din construcţia pompelor cu pistoane axiale -realizat şi experimentat la IM Plopeni.
 • Proiectare şi experimentare staţie de pompare portabilă de 720 bar destinată acţionării dispozitivelor de intervenţie în caz de accidente şi calamităţi - realizat şi experimentat împreună cu MI.
 • Cercetări privind realizarea de pompe de înaltă presiune miniaturizate - realizat şi experimentat la IHP Bucureşti.
 • Cercetarea şi proiectarea instalaţiei hidraulice pentru roboţi industriali - realizat şi pus în funcţiune IS Câmpia Turzii.
 • Testarea instalaţiilor oleohidraulice a maşinii de încărcat şi descărcat combustibil nuclear - realizat şi pus în funcţiune CNE Cernavodă.
 • Testarea instalaţiei de apă grea a maşinii de încărcat şi descărcat combustibil nuclear - realizat şi pus în funcţiune CNE Cernavodă.
 • Proceduri de testare în regim AQ a aparaturii şi instalaţiilor CNE
 • Proiectarea instalaţiei de control ultrasonic a tablelor groase - realizat şi pus în funcţiune la CS Galaţi.
 • Cercetări privind reciclarea deşeurilor din mase plastice din industria electrotehnică – elaborare metodă şi realizare echipament pilot
 • Cercetări privind realizarea unei instalaţii pilot pentru sortarea deşeurilor din materiale polimerice – elaborare metodă şi realizare echipament pilot (program ORIZONT / 1989)
 • Cercetări privind realizarea unei instalaţii de spălare deşeuri din materiale polimerice – realizare instalaţie pilot
 • Cercetări privind tehnologiile şi utilajele de separare magnetică şi transport pneumatic pentru materiale pulverulente – elaborare tehnologie şi echipament pilot
 • Studiu privind elaborarea de metode şi echipamente ecologice ce lucrează pe bază de emulsii – studiu şi echipament pilot 

Cercetări pentru elaborarea unor tehnologii de colectare şi transport vacuumetric a rezidurilor menajere – elaborare studiu şi metode

Proiectarea instalaţiei hidraulice de contorizare a apei calde şi energiei termice - realizarea şi aplicarea proiectului tip în cadrul General Fluid

Cercetări privind promovarea sistemelor servopneumatice
27-Cercetări privind sistematizarea şi dezvoltarea senzorilor pneumatice
28-Cercetări privind realizarea de echipamnete hidraulice ecologice pe apă şi emulsii
29Cercetări privind realizarea de aparate hidraulice de distribuţie - reglare cu comandă piezoelectrică
30-Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a cilindrilor pneumatice

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE în revista HIDRAULICA

 1. Staţie hidraulică portabilă, Nr. 6/2001
 2. Sincronizarea vitezelor la o pereche de cilindri pneumatici, Nr. 3/2004
 3. Stand probe cilindri pneumatici conduşi cu calculatorul, Nr. 1/2005

 

PARTICIPAREA LA SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 1. Simpozionul tehnico – ştiinţific anual, Ploieşti, 1993: “Elemente şi sisteme fluidice, pneumatice şi hidraulice şi de automatizare”;
 2. Conferinţa Naţională de Mecanică Fină – COMEFIN 4, 1994:  “Optimizarea sistemelor de reglare hidraulice şi pneumatice cu piloţi proporţionali”;
 3. Simpozionul tehnico - ştiinţific anual, Ploieşti, 1995: “Divizoare hidraulice proporţionale”
 4. Simpozionul hidrodinamică, maşini instalaţii şi acţionări, Timişoara 1999: “Influenţa factorilor geometrici ai reperelor funcţionale asupra supapelor proporţionale”
 5. Salonul de hidraulică, pneumatică, etanşări, mecanică fină şi scule, - HERVEX 1999; “Echipamente mecatronice cu structură hidraulică “.

6-   Simpozionul  de hidraulica  si pneumatica - HERVEX 2000; “Multiplicatorul de presiune mijloc de multiplicare şi    menţinere constantă a presiunii aerului şn sistemele pneumatice “.
7-   Simpozionul  de hidraulica  si pneumatica - HERVEX 2001; “Modelarea matematica a functionarii unui multiplicator    pneumatic de presiune
8-   Simpozionul  de hidraulica  si pneumatica - HERVEX 2004; “Metode si mijloace  informatizate de testare a cilindrilor pneumatici
9-   Simpozionul  de hidraulica  si pneumatica - HERVEX 2006; “Piezoelectric pneumatic pressure regulator. Experimental research over the driving stage

BREVETE

1. Distribuitor hidraulic manual de înaltă presiune. Brevet nr. 1820 / 26.09.1997
2. Dispozitiv hidraulic universal pentru intervenţii la accidente şi calamităţi.
Brevet nr. 1800 / 26.09.1997
3. Distribuitor de fluide. Brevet nr. 238 / 12.02.1998.