LABORATOR CERCETARE. Echipamente pneumatice

Cuvinte cheie: Aparatura pneumatica, cercetare, testare in regim static si dinamic, instalatii pneumatice, incercari si probe, presiuni de lucru

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul realizeaza cercetari in domeniul echipamentelor si sistemelor pneumatice, precum si testari dupa reparatii. Domeniile de evaluare a categoriilor de incercari realizabile in laborator sunt reglementate de: Directiva 97/23/EC- echipamente sub presiune si Directiva 98/37/EC – masini industriale.

Tip de servicii:

  • Cercetari teoretice si aplicative din domeniile: actionarilor pneumatice clasice, actionarilor pneumatice servo si proportionale;
  • Cercetari teoretice si aplicative din domenii de interfata cu pneumatica precum: mecatronica, robotica, tehnologia de varf;
  • Validarea functionala  dupa efectuarea testarilor;
  • Proiectare, executie, punere in functiune si consultanta de specialitate;
  • Training.

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

Laboratorul efectueaza cercetari teoretice si aplicative privind: promovarea echipamentelor pneumatice proportionale, sistematizarea si dezvoltarea senzorilor pneumatici dezvoltarea de tehnici si mijloace pentru reglarea,multiplicarea si mentinerea constanta a presiuniin sistemele pneumatice. De asemenea, se fac studii si cercetari privind realizarea de echipamente performante utilizate in industria vidului. Se studiaza comportamentul sistemelor de actionare pneumatica utilizand actuatori de presiune medie si inalta pentru imbunatatirea performantelor dinamice si energetice.

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: marinescu.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


Laboratorul este destinat a realiza lucrari de cercetare si aplicative din domeniile:

A. Pneumaticii clasice:

B. Pneumaticii inteligente

C. De interferenta cu alte domenii de cercetare prioritare la ora actuala in care pneumatica e parte
    
(medicina, robotica, mediu).

Domenii de reglementare si evaluare a categoriilor de incercari realizabile in laborator:

1. Directiva comunitara europeana 97/23/EC - echipamente sub presiune

2. Directiva comunitara europeana 98/37/EC - masini industriale