Dr.Ing. Ioan LEPADATU
Sef Compartiment Hidraulica Generala
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: lepadatu.ihp@fluidas.ro

 

Studii:

Institutia ICB - Fac. de MASINI si UTILAJE
Perioada: oct. 1967 - iun. 1973
Grade sau diplome obtinute: Inginer

Titlu stiintific: cercetator principal II

Limbi straine cunoscute: germana, engleza

Experienta profesionala:

Perioada: aug. 1973 - iul. 1979
Locul: Bucuresti
Institutia: Institutul de Cercetari Hidrotehnice
Functia: CS
Descriere: Studii si proiectare inginerie mecanica

Perioada: iul. 1979 - iun. 1990
Locul: Bucuresti
Institutia: ICPMFS
Functia: CSP II
Descriere: Studii si proiectare echipamente hidraulice

Perioada: iun.1990 - nov.1995
Locul: Bucuresti
Institutia: ICPMFS
Functia: ITP II
Descriere: Studii si proiectare echipamente hidraulice


Perioada: nov. 1995 - aug. 1997
Locul: Bucuresti
Institutia: Romfluid S.A.
Functia: ITP II
Descriere: Studii si proiectare echipamente hidraulice

Perioada: aug. 1997 - sept. 2000
Locul: Bucuresti
Institutia: Spicul S.A.
Functia: sef birou
Descriere: Birou Mecano-Energetic


Perioada: sept. 2000 - prezent
Locul: Bucuresti
Institutia: INOE 2000-IHP
Functia: CS II
Descriere: Cercetare stiintifica


Brevete de inventii: 2 brevete de inventii în domeniul actionarilor hidraulice.
Membru al asociatiilor profesionale: FLUIDAS

Alte competente : Managementul proiectelor de cercetare stiintifica
Specializari si calificari: doctorand: "Cercetari teoretice si aplicative asupra sistemelor mecatronice de reglare a debitelor prin excentricitate la generatoarele hidraulice rotative "

Experienta acumulata în programele nationale de cercetare:

CALIST 2147 / Metode si mijloace pentru evaluarea caracteristicilor masinilor hidrostatice rotative - director proiect
CALIST 3203 / Stand pentru verificarea caracteristicilor functionale ale echipamentelor hidraulice mobile reconditionate - director proiect
RELANSIN 1597 /Elemente de protectie si siguranta in hidraulica utilajelor mobile - director proiect
MENER 433 / Utilaj pentru prepararea compostului din deseuri vegetale in scopul ecologizarii arealelor silvice si fertilizarii ecologice a terenurilor agricole - director proiect
AMTRANS X1 C 09 / Cercetare si dezvoltarea unor echipamente pentru cresterea calitatii vietii si sigurantei de deplasare a persoanelor cu dizabilitati prin facilitarea accesului în cladiri si mijloace de transport - director de proiect
INFRAS 21 / Extinderea gamei de verificari realizate în laboratorul de încercare a aparaturii hidraulice de presiune medie si mare cu probe si verificari la presiune foarte înalta - director de proiect
ORIZONT 2000 / Cercetari privind realizarea de aparate hidraulice de distributie – reglare cu comanda piezoelectrica - elaborator
ORIZONT 2000 / Cercetari pentru realizarea unei tehnologii de colectare si transport vacuumatic a rezidurilor menajere - elaborator
INVENT 32 / Pompa electromagnetica pentru combustibili lichizi - elaborator
INVENT 47 / Demaror si stabilizator hidraulic pentru sisteme de transmisie a energiei produse atat prin metode neconventionale cât si clasice - elaborator
INVENT 99 / Dispozitiv hidraulic universal pentru interventii la accidente si calamitati - elaborator
INVENT 100 / Regulator de presiune pneumatic proportional cu membrana - elaborator
INVENT 156 / Pompa de înalta presiune cu doua regimuri de functionare - elaborator
MENER 310 / Tehnologie si echipament fix de capacitate mica si medie pentru compactarea deseurilor în centrele de colectare - elaborator
MENER 523 /Echipament modular pentru recuperarea energiei la autovehiculele grele - elaborator
RELANSIN 792 / Gama de echipamente pentru interventii în caz de accidente, incendii si catastrofe naturale - elaborator
RELANSIN 795 / Regulator de viteza pentru hidroagregate, în varianta numerica cu logica Fuzzy - elaborator
RELANSIN 1848 / Agregat modular de pregatire a aerului instrumental cu materiale polimerice superabsorbante - elaborator
RELANSIN 2073 / Platforma ridicatoare pentru persoane cu handicap locomotor - elaborator
CALIST 2118 / Metode, mijloace si stand de încercare e echipamentelor hidraulice reparate- elaborator
CALIST 2155 / Crearea unor proceduri si mijloace mobile de încercare care sa permita evaluarea sigurantei functionale a sistemelor hidraulice- elaborator
CALIST 4107 / Metode si tehnici de verificare a acumulatoarelor pneumohidraulice de 0,5 ... 32 l, 320 bar- elaborator
CALIST 4113 / Metode si tehnici de verificare a calitatii motoarelor cu pistoane axiale reconditionate - elaborator
RELANSIN 5209 / Sistem si mijloace de testare informatizata a motoarelor hidraulice lente - elaborator
AMTRANS X1 C 06 / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente si sisteme mecanice pentru recuperarea energiei de frânare la autovehiculele grele în scopul eficientizarii energiei si reducerii poluarii - elaborator
CEEX AMTRANS X1C09 / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru cresterea calitatii vietii si sigurantei de deplasare a persoanelor cu dizabilitati prin facilitarea accesului in cladiri si mijloace de transport - elaborator
MENER 523 / Echipament modular pentru recuperarea energiei la autovehicule grele - elaborator
CEEX AGRAL 57 / Cercetarea si dezvoltarea de echipamente de fragmentare-maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea aleilor, parcurilor si arealelor silvice, în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal - elaborator
CEEX INFRAS 21 / Extinderea gamei de verificari realizate in laboratorul de incercare a aparaturii hidraulice de presiune medie si mare cu probe si verificari la presiune foarte inalta - director proiect
CEEX INFRAS 157 / Crearea unui laborator de incercare a sistemelor si echipamentelor de ungere centralizata cu dozarea precisa a lubrifiantului - director proiect
CEEX RELANSIN 288/ Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de esapament din spatiile deschise sau închise ale aglomeratiilor urbane poluate - director proiect
INOVARE SOLARPAN 114 / Realizarea unor echipamente si sisteme cu randament termic ridicat pentru utilizarea energiei regenerabile folosind captatoarele solare - elaborator
REMAPLAST 50 Cercetarea si dezvoltarea de tehnologii si echipamente pentru reciclarea primara a deseurilor de amblalaje alimentare din materiale plastice - elaborator
PARTENERIATE 21-047 / Sisteme hidraulice adaptive pentru turbine eoliene de mica putere - elaborator
RELANSIN 13 / Cercetari privind inovarea si optimizarea dispozitivelor de strângere actionate cu echipamente hidraulice modulare prin utilizarea de concepte mecatronice, modelarii matematice si simularii numerice în scopul cresterii performantelor - elaborator
RELANSIN 13 / Cercetari privind inovarea si optimizarea dispozitivelor de strângere actionate cu echipamente hidraulice modulare prin utilizarea de concepte mecatronice, modelarii matematice si simularii numerice în scopul cresterii performantelor elaborator
INOVARE 71 / Cercetari teoretice si experimentale în vederea realizarii sistemelor mecatronice de actionare, reglare si control al parametrilor presiune-debit la unele echipamente hidraulice si pneumatice elaborator
PARTENERIATE 32-171 / Instalatie pentru uniformizarea amestecului aer – gaze recirculate în scopul reduceriiemisiilor de noxe la cazane de abur elaborator
INOVARE 151 / Dezvoltarea unui sistem de echipamente tehnologice hidraulice de forta, inovative, pentru modernizarea pretensionarii si detensionarii armaturilor la structurile de beton precomprimat responsabil proiect
INOVARE 265 / Echipamente cu actionare hidraulica de înalta presiune sau pneumatica, pentru ridicat si transportat, cu destinatie auto si industriala elaborator
RELANSIN 60 / Cercetari privind inovarea si optimizarea echipamentelor si sistemelor hidraulice utilizand concepte mecatronice, modelarea matematica si simularea numerica în scopul cresterii performantelor elaborator
PARTENERIATE 22135/ Cercetari privind conversia, recuperarea, stocarea si reutilizarea energiei hidrostatice in actionarile hidraulice elaborator
POSCCE 145 / Gama de masini si echipamente pentru prelucrarea prin deformare plastica a profilelor, destinate unitatilor productive de mica si medie capacitate elaborator
PARTENERIATE 21-049 Promovarea unei noi tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursa energetica curata de protectie a mediului si de reducere a emisiilor de gaze in urma utilizarii in fermele agricole elaborator
PARTENERIATE 32-171 Instalatie pentru uniformizarea amestecului aer-gaze recirculate in scopul reducerii emisiilor de Nox la cazanele de abur elaborator
INFOSOC 89 Sisteme pneumatice avansate de actionare precisa in robotica si in alte aplicatii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servodistribuitoare proportionale in conceptie mecatronica director proiect


Relevanta in activitatea de cercetare - dezvoltare

A) Cercetare teoretica si experimentala
Cercetari privind introducerea tractiunilor moderne la masinile agricole,
Cercetari privind aplicarea hidronicii la utilaje mobile de constructii,
Studii si cercetari privind asimilarea si fabricatia elementelor si echipamentelor hidraulice destinate masinilor agricole,
Cercetarea unor procese si mijloace destinate racirii sistemelor hidraulice si pneumatice,
Cercetari tribologice asupra cuplurilor de miscare din echipamentele hidraulice si pneumatice,
Cercetari privind reciclarea deseurilor de mase plastice,
Cercetari privind echipamentele electrohidraulice necesare suspensiei si directiei autovehiculelor,
Elemente de protectie si siguranta în hidraulica utilajelor mobile,
Metode si mijloace pentru evaluarea caracteristicilor masinilor hidraulice rotative


B) Proiectarea, executia si experimentarea unor mijloace de probare de laborator sau industriale
Standuri de proba pentru pompe si motoare hidraulice cu pistoane axiale si disc înclinat,
Stand pentru probat distribuitoare baterie,
Stand universal pentru probat aparatura hidraulica,
Proiectarea schemelor de probare optima a aparaturii hidraulice produsa de intreprinderile din tara,
Proiectarea de standuri pentru încercarea echipamentelor hidraulice,
Stand pentru probarea cilindrilor pneumatici,
Proiectare, executie, încercari de laborator si punere în functiune pentru aparate, dispozitive si echipamente diverse


C) Asimilare în fabricatie a pompelor si motoarelor hidraulice cu pistoane axiale si disc înclinat, (circuit închis)
Dispozitiv de comanda (cap de comanda) pentru unitatile cu pistoane axiale cu disc înclinat,
Ventile pentru comanda pompelor cu pistoane axiale si disc înclinat, (circuit închis)
Aparate hidraulice Dn peste 32 mm,
Instalatia hidraulica a masinii de burat, ripat, nivelat linii de cale ferata,
Instalatia hidraulica a mecanismului de orientare SPC 32,
Instalatia hidraulica a masinii de plantat ancore,
Instalatia hidraulica a presei de balotat span,
Instalatia hidraulica a automacaralei de 120 tf,
Pompe hidraulice de aviatie,
Instalatii hidraulice de actionare a mecanismelor de pe vasele maritime,
Instalatia hidraulica a masinii de celofan.

LUCRARI ELABORATE SI PUBLICATE

STAND PROBE CILINDRI PNEUMATICI CONDUS CU CALCULATORUL – Autori: ing. Ioan Lepadatu; ing. Ionel Nita; ing. Niculae Ionita; ing. Mircea Comes – Revista Hidraulica, ianuarie 1997.

SINCRONIZAREA VITEZELOR LA O PERECHE DE CILINDRI PNEUMATICI – Autori: ing. Ioan Lepadatu ; ing. Ionel Nita; Ing. Danut Rotaru – Revista Hidraulica, aprilie 1997

INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE DE TESTARE A ECHIPAMENTELOR HIDROPNEUMATICE – Autori: ing.Niculae Ionita; ing. Mircea Comes; ing. Ioan Lepadatu – Revista Hidraulica, aprilie 1997

METODE DE CRESTERE A FIABILITATII UTILAJELOR PRIN UNGEREA CU DOZE PRECISE DE LUBRIFIANT – Auori: dr. ing. P. Drumea; drd. ing. G. Matache; drd. ing. I. Lepadatu – Revista HERVEX 2001

METODE DE MASURARE A PARAMETRILOR ECHIPAMENTELOR DE PRESIUNI INALTE – Autori: drd. I. Enache; drd. ing. C. Popescu; drd. ing. I. Lepadatu - Revista HERVEX 2001

PRINCIPALELE ASPECTE ALE PROIECTARII POMPELOR HIDRAULICE MANUALE DE INALTA PRESIUNE – Autori: drd. ing. I. Lepadatu; ing. A. Marinescu; ing. M. Tudor – Revista HERVEX 2001

SOLUTII TEHNICE PTR. PROBAREA POMPELOR HIDROSTATICE ROTATIVE REVERSIBILE – Autori: drd. ing. I. Lepadatu; ing. N. Ionita; ing. A. Popa – Revista HERVEX 2002

POMPE DE INALTA PRESIUNE CU DEBIT DUBLU – Autori: ing. N. Ionita; dr. ing. P. Drumea; drd. ing. I. Lepadatu; drd. ing. A. Mirea – Revista Hervex 2002

STAND DE INCERCARI ECHIPAMENTE HIDRAULICE UZUALE REPARATE – Autori: ing. N. Ionita; drd. ing. I. Lepadatu; ing. A. Marinescu – Revista Hervex 2002

STALP HIDRAULIC TELECOMANDAT – Autori: dr. ing. P. Drumea; ing. N. Ionita; drd. ing. M. Comes; drd. ing. I. Lepadatu – Revista Hervex 2002

HIDRAULICA DE INLTA PRESIUNE IN SLUJBA OAMENILOR – Autori: ing. N. Ionita; dr. ing. P. Drumea; drd. ing. I. Lepadatu; drd. ing. A. Mirea – Revista Hervex 2002

UTILIZARAE LOCALA A PRESIUNILOR INALTE – Autori: ing. N. Ionita; ing. I. Nita; drd. ing. I. Lepadatu; ing. L. Enache – Revista Hervex 2003

RECONDITIONATE ALE UTILAJELOR MOBILE – Autori: drd. ing. I. Lepadatu; ing. A. Iliescu; ing. N. Ionita; ing. Isaiea Zaharia – Revista Hervex 2003

STAND PENTRU VERIFICAREA ACUMULATOARELOR PNEUMOHIDRAULICE – Autori: ing. N. Ionita; ing. Isaiea Zaharia; drd. ing. I. Lepadatu; ing. C. Dumitrescu – Revista Hervex 2003

METODÃ SI DISPOZITIV DE PROBARE PENTRU VERIFICAREA REZISTENTEI CORPULUI ACUMULATORULUI – Autori: ing. Niculae IONITÃ, drd. ing. Ioan LEPÃDATU, ing. Isaiea ZAHARIA, ing. Marian BLEJAN – Revista Hervex 2004

OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR SISTEMELOR CARE UTILIZEAZÃ PRESIUNI ÎNALTE – Autori: mat. ing. Gabriel RÃDULESCU, drd. ing. Ivan-Alexandru FEODOROV, drd. ing. Ioan LEPÃDATU, ing. Ionel NITÃ – Revista Hervex 2004

ECHIPAMENT PROPORÞIONAL DE REGLARE A PRESIUNII ÎN SISTEMELE PNEUMATICE DE AUTOMATIZARE – Autori: dr. ing. Gabriela MATACHE, drd. ing. Ioana ILIE, drd. ing. Ioan LEPADATU – Revista Hervex 2004

DISPOZITIV HIDRAULIC UNIVERSAL, PENTRU INTERVENTII LA ACCIDENTE SI CALAMITÃTI – Autori: dr. ing. Petrin DRUMEA, drd. ing. Ioan LEPÃDATU, ing. Niculae IONITÃ, Ing. Cãtãlin DUMITRESCU – Revista Hervex 2004

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A AMPLIFICATOARELOR LOCALE
DE PRESIUNE – Autori: dr. ing. Petrin DRUMEA, dr. ing. Corneliu CRISTESCU, drd. ing. Ioan LEPADATU, ing. Genoveva VRÎNCEANU – Revista Hervex 2005

CONEXIUNEA ACTIONARILOR HIDRAULICE SI PNEUMATICE CU DOMENIUL RECICLARII MATERIALELOR SI PROTEJARII MEDIULUI – Autori: mat. ing. Gabriel RADULESCU, dr. ing. Petrin DRUMEA, ing. Ionel NITA, drd. ing. Ioan LEPADATU, conf. dr. ing. Alexandru MARIN, conf. dr. ing. Adrian CIOCANEA – Revista Hervex 2005

REDUCEREA CONSUMULUI DE CARBURANT LA AUTOVEHICULELE GRELE PRIN RECUPERAREA ENERGIEI DE FRÂNARE – Autori: drd. ing. Ioan LEPADATU, dr. ing. Corneliu CRISTESCU, ing. Ioan LUNG, dr. ing. Radu CIUPERCA; conf. dr. ing. Gabriel ANGHELACHE, dr. ing. Mihail Dan STAICOVICI – Revista Hervex 2005

ASPECTE TEORETICE ALE RECUPERARII ENERGIILOR LIBERE LA AUTOVEHICULE RUTIERE – Autori: mat. ing. Gabriel RADULESCU, dr. ing. Gabriela MATACHE, drd. ing. Ioan LEPADATU, dr. ing. Corneliu CRISTESCU, prof. dr. ing. Erol MURAD, conf. dr. ing. Adrian CIOCANEA – Revista Hervex 2005

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A UTILAJELOR PENTRU PREPARAREA COMPOSTULUI DIN DESEURI VEGETALE – Autori: dr. ing. Corneliu CRISTESCU, drd. ing. Ioan LEPADATU, ing. Genoveva VRÂNCEANU, ing. Liliana DUMITRESCU – Revista Hervex 2005

MODEL FUNCTIONAL DE MECANISM DE PREPARARE – RASTURNARE DIN COMPONENTA UTILAJELOR DE PREPARARE A COMPOSTULUI DIN DESEURI VEGETALE – Autori: dr. ing. Corneliu CRISTESCU, drd. ing. Ioan LEPADATU, ing. Genoveva VRÂNCEANU, ing. Catalin DUMITRESCU, drd. Valeriu AVRAMESCU – Revista Hervex 2005

CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE MODELE PENTRU GENERAREA PRESIUNILOR ÎNALTE – Autori: dr. ing. Petrin DRUMEA, dr. ing. Corneliu CRISTESCU, drd. ing. Ioan LEPADATU, ing. Genoveva VRÂNCEANU – Revista Hervex 2005

CRESTEREA MOBILITATII SI SIGURANTEI DE DEPLASARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR DE ACCESIBILIZARE ACTIONATE HIDRAULIC – Autori: dr. ing. Petrin DRUMEA, dr. ing. Alexandru VASILE, drd. ing. Ioan LEPADATU, ing. Adrian VLADASEL, ing. Catalin DUMITRESCU – Revista Hervex 2005

STAND INFORMATIZAT DE PROBARE MOTOARE HIDRAULICE LENTE – Autori: dr. ing. Petrin DRUMEA, drd. ing. Mircea COMES, drd. ing. Ioan LEPADATU, drd. ing. Marian BLEJAN, ing. Isaiea ZAHARIA, dr. ing. Corneliu CRISTESCU – Revista Hervex 2005

MECHATRONIC CONTROL SYSTEM FOR CONSTANT ROLLING STRAIN – Autori: ing. G. Radulescu, drd. ing. I. Lepadatu, drd. ing. I. Enache, drd. ing. A. Drumea – Simpozionul „The 7-th international symposium on microelectronics technologics and mycrosystems”, Sozopol-Sofia, Bulgaria 2003

REGULATOR DE PRESIUNE PNEUMATIC, PROPORTIONAL CU MEMBRANA – Autori: dr. ing. G. Matache, drd. ing. I. Ilie, drd. ing. I. Lepadatu – Simpozionul «Domeniul mecanica fina si mecatronica integrat industriei romanesti destinata complementaritatii si aderarii la U.E », 28-29 Octombrie 2004, Bucuresti-Romania

SOLUTII NOI DE DISTRIBUITOARE CU INCHIDERE ETANSA – Autori: dr. ing. P. Drumea, ing. N. Ionita, ing. A. Iliescu, drd. ing. I. Lepadatu – Simpozionul „The 7-th International conference on mechatronics and precision engineering”, COMEFIM’7, 27-29 Mai 2004, Bucuresti,Romania

SISTEM DE GESTIONARE MODERNA A ENERGIEI IN CADRUL AUTOVEHICOLELOR RUTIERE DE MARE PUTERE – Autori: drd. ing. A. Feodorov, mat. ing. G. Radulescu, drd. ing. I. Lepadatu, dr. ing. G. Matache – Simpozionul „The 7-th International conference on mechatronics and precision engineering”, COMEFIM’7, 27-29 Mai 2004, Bucuresti,Romania

VERIFICAREA CALITATII MOTOARELOR HIDRAULICE ROTATIVE RECONDITIONATE – Autori: drd. ing. I. Lepadatu, ing. I. Zaharia, drd. ing. I. Boiangiu – Simpozionul „The 7-th International conference on mechatronics and precision engineering”, COMEFIM’7, 27-29 Mai 2004, Bucuresti,Romania

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A AMPLIFICATOARELOR LOCALE DE PRESIUNE – Autori: Dr. ing. Petrin DRUMEA; Dr. ing. Corneliu CRISTESCU; Drd. ing. Ioan LEPADATU; Ing. Genoveva VRÎNCEANU, HERVEX 2005

CONEXIUNEA ACTIONARILOR HIDRAULICE SI PNEUMATICE CU DOMENIUL RECICLARII MATERIALELOR SI PROTEJARII MEDIULUI – Autori: Mat. Ing. Gabriel RADULESCU; Dr. Ing. Petrin DRUMEA; Ing. Ionel NITA, Drd. Ing. Ioan LEPADATU; Conf. Dr. Ing. Alexandru MARIN;
Conf. Dr. Ing. Adrian CIOCANEA, HERVEX 2005

REDUCEREA CONSUMULUI DE CARBURANT LA AUTOVEHICULELE GRELE
PRIN RECUPERAREA ENERGIEI DE FRÂNARE – Autori: Drd. ing. Ioan LEPADATU; Dr. ing. Corneliu CRISTESCU; ing. Ing. Ioan LUNG; Dr. Ing. Radu CIUPERCA; Conf. Dr. Ing. Gabriel ANGHELACHE; Dr. Ing. Mihail Dan STAICOVICI, HERVEX 2005

ASPECTE TEORETICE ALE RECUPERARII ENERGIILOR LIBERE LA AUTOVEHICULE RUTIERE – Autori: Mat. Ing. Gabriel RADULESCU ; Dr. Ing. Gabriela MATACHE; Drd. Ing. Ioan LEPADATU; Dr. Ing. Corneliu CRISTESCU; Prof. Dr. Ing. Erol MURAD; Conf. Dr. Ing. Adrian CIOCANEA, HERVEX 2005

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A UTILAJELOR PENTRU PREPARAREA COMPOSTULUI DIN DESEURI VEGETALE – Autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU; Drd. Ing. Ioan LEPADATU; Ing. Genoveva VRÂNCEANU; Ing. Liliana DUMITRESCU, HERVEX 2005

MODEL FUNCTIONAL DE MECANISM DE PREPARARE – RASTURNARE DIN COMPONENTA UTILAJELOR DE PREPARARE A COMPOSTULUI DIN DESEURI VEGETALE – Autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU; Drd. Ing. Ioan LEPADATU; Ing. Genoveva VRÂNCEANU; Ing. Catalin DUMITRESCU; Drd. Valeriu AVRAMESCU, HERVEX 2005

CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE MODELE PENTRU GENERAREA PRESIUNILOR ÎNALTE – Autori: Dr. ing. Petrin DRUMEA; Dr. ing. Corneliu CRISTESCU; Drd. Ing. Ioan LEPADATU;
Ing. Genoveva VRÂNCEANU, HERVEX 2005

CRESTEREA MOBILITATII SI SIGURANTEI DE DEPLASARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR DE ACCESIBILIZARE ACTIONATE HIDRAULIC – Autori: Dr. Ing. Petrin DRUMEA; Dr. Ing. Alexandru VASILE; Drd. ing. Ioan LEPADATU; Ing. Adrian VLADASEL; Ing. Catalin DUMITRESCU, HERVEX 2005

STAND INFORMATIZAT DE PROBARE MOTOARE HIDRAULICE LENTE – Autori: Dr. ing. Petrin DRUMEA; Drd. ing. Mircea COMES; Drd. ing. Ioan LEPADATU; Drd. ing. Marian BLEJAN; Ing. Isaiea ZAHARIA; Dr. ing. Corneliu CRISTESCU, HERVEX 2005

CONTRIBUTII LA ANALIZA REGIMULUI DINAMIC AL SERVOVALVEI ÎN CAZUL FUNCTIONARII CU O CONDUCTA LUNGA DE RACORD – Autori: Ing. Petrica KREVEY, Ing. Catalin DUMITRESCU, Ing. Ioan LEPADATU; Ing. Genoveva VRÂNCEANU, HERVEX 2006

UTILAJ PENTRU PREPARAREA COMPOSTULUI DIN DESEURI VEGETALE – Autori: Corneliu CRISTESCU, Petrica KREVEY, Genoveva VRANCEANU, Valeriu AVRAMESCU, Ioan LEPADATU, Iulian DUTU, Liliana DUMITRESCU, Adrian MIREA, HERVEX 2006

SOLUTII MODERNE DE ACCESIBILIZARE CU ACTIONARE HIDRAULICA – Autori: Ioan LEPADATU, Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU

STAND INFORMATIZAT PENTRU INCERCAREA APARATURII HIDRAULICE LA PRESIUNI FOARTE INALTE – Autori: Ioan LEPADATU, Isaiea ZAHARIA, Catalin DUMITRESCU, Petrica KREVEY, Iulian DUTU, Liliana DUMITRESCU

ECHIPAMENT PENTRU DEPLASAREA PE VERTICALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI LOCOMOTORII – Autori: DRUMEA, P., CRISTESCU, C., LEPADATU, I., DUMITRESCU, C., DUTU, I., DUMITRESCU, L., A- VI-A CONFERINTA NATIONALA MULTIDISCIPLINARA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA – PROFESORUL DORIN PAVEL-, FONDATORUL HIDROENERGETICII ROMÂNESTI, SEBES, 2006

OPTIMIZED EQUIPMENT FOR EASING ACCESS IN BUILDINGS FOR LOCOMOTORY DISABLED PERSONS – Autori: Corneliu CRISTESCU, Ion LEPADATU, Catalin DUMITRESCU, Iulian DUTU, Petrica KREVEY, OPTIROB 2007 – 2-END INTERNATIONAL CONFERENCE “OPTIMIZATION OF THE ROBOTS AND MANIPULATORS”

MODERN HYDRAULICALLY DRIVEN ACCESSIBILITY MEANS DEVELOPED BY INOE 2000-IHP BUCURESTI – Autori: PH.D. ENG. Corneliu CRISTESCU, ENG. Ioan LEPADATU, ENG. Catalin DUMITRESCU, ENG. Iulian DUTU, HIDRAULICA 2007
NEW HYDRAULIC DRIVEN ACCESIBILITY SYSTEMS FOR BUILDINGS AND MEANS OF TRANSPORT – Autori: I.LEPADATU, A. VLADASEL, L.DUMITRESCU, P.KREVEY, ROMANIAN REVIEW PRECISION MECHANICS, OPTICS & MECHATRONICS

STAND PENTRU ÎNCERCAREA SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR DE UNGERE CENTRALIZATA CU DOZAREA PRECISA A LUBRIFIANTULUI – Autori: DRD. ING. IOAN LEPADATU, DRD. ING. CATALIN DUMITRESCU, ING. FLORIN GEORGESCU, ING. RADU SAUCIUC, ING. NICULAE IONITA, ING. LILIANA DUMITRESCU, HIDRAULICA NR. 1 - 2008

STAND PENTRU ÎNCERCAREA SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR DE UNGERE CENTRALIZATA CU DOZAREA PRECISA A LUBRIFIANTULUI – Autori: Ioan LEPADATU, Catalin DUMITRESCU, Florin GEORGESCU, Radu SAUCIUC, Niculae IONITA, Liliana DUMITRESCU, HIDRAULICA nr. 2 - 2008

ELECTROHYDRAULIC SYSTEMS FOR CONTROLLING THE FLOW DIRECTION OF WIND TURBINES – Autori: Ioan LEPADATU, Catalin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, The International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments, Timisoara, 16 – 17 Oct. 2008

OPTIMIZED SYSTEMS FOR LIFTING UP PEOPLE WITH LOCOMOTORY DISABILITIES – Autori: Ioan LEPADATU, Catalin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Adrian VLADASEL, Cornel DUCA, The 9th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM 9, Iasi, 12th – 14th June 2008

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SOME EQUIPMENTS FOR UPGRADING LIFE STANDARD AND SAFETY OF MOTION OF THE DISABELD PERSONS BY FACILITATING THEIR ACCESS INSIDE BUILDINGS AND MEANS OF TRANSPORT – Autori: Ioan LEPADATU, Constantin CHIRITA, Adrian VLADASEL, Alexandru VASILE, Lucian GAGEA, Simpozion CEEX 2005 - 2008, Bucuresti, noiembrie 2008

STAND FOR TESTING HYDRAULIC TRANSMISSIONS PROJECTED FOR WIND TURBINES WITH LOW POWER HORIZONTAL AXIS – Autori: Ioan Lepadatu, Radu Sauciuc, Catalin Dumitrescu, Petrica Krevey, Doru Calarasu, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi 22-23 oct. 2009, Tomul LVI (LX) Fasc. 1, pag. 183-188.

ELECTROHYDRAULIC SYSTEMS FOR CONTROLLING THE FLOW DIRECTION OF WIND TURBINES – Autori: Ioan Lepadatu, Catalin Dumitrescu, Liliana Dumitrescu, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara Sections Mechanics

EXPERIMENTAL RESEARCH ACTIVIES REGARDING THE REDUCTION OF ENERGY COMPSUNTION AT ENDURANCE TEST STANDS OF ROTARY VOLIUMETRIC MACHINES – Autori: Teodor Costinel Popescu, Ioan Lepadatu, Dragos Daniel Ion Guta, INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE HYDRAULICS AND PNEUMATICS 2009, Wroclaw, 7-9 October, ISBN 978-83-87982-34-8, pp. 303-310

RECUPERAREA DE ENERGIE LA STANDURILE DE ANDURANTA A MASINILOR VOLUMICE ROTATIVE – Autori: dr. ing. Teodor Costinel Popescu, drd. ing. Ioan Lepadatu, dr. ing. Dragos Daniel Guta, << HERVEX 2009 >>, Editia a XVII, Simpozion cu participare internationala ,,Hidraulica si pneumatica”, ISSN 1454 – 8003, noiembrie 2009

STATIC DIMESIONING OF COMPONENT PARTS OF TWO-STAGE SERVO VALVES – Autori: drd. ing. Iulian Dutu, ing. Bogdan Lupu, drd. ing. Ioan Lepadatu, HIDRAULICA nr. 2-2010, pp.71-74.

EXPERIMENTAL IDENTIFICATION OF ELECTROHYDRAULIC SERVOMECHANISMS WITH VIRTUAL INSTRUMENTS TECHNIQUE, HIDRAULICA nr. 3/ octombrie 2010, pp.49-56
Dragos Ion GUTA, Catalin DUMITRESCU, Ioan LEPADATU, Corneliu CRISTESCU

DETERMINAREA CONFIGURATIEI GEOMETRICE OPTIME A SUPAPEI, HERVEX 2010, Conference Proceedings Hervex 2010, Calimanesti-Caciulata, 10 -12 noiembrie 2010, pp.63-65
Mat. Ing. Gabriel Radulescu, Dr. Ing. Ioan Lepadatu, Ing. Radu Radoi, Ing. Niculaie Mihai

RESEARCH ON THE STABILITY OF ELECTROHYDRAULIC SERVOMECHANISMS DEVELOPED WITH ELECTROHYDRAULIC AMPLIFIERS OF VARIABLE AREA GRADIENT
Dragos Daniel Ion Guta, Ioan Lepadatu, Teodor Costinel Popescu, Catalin Dumitrescu, The fifth international conference on optimization of the robots and manipulators - OPTIROB 2010, May 27 - 30, 2010, Calimanesti, Romania

EXPERIMENTAL RESEARCH FOCUSED THE MECHATRONIC POSITIONING SYSTEMS FOR REGULATING THE GEOMETRICAL VOLUME OF THE PUMPS WITH RADIAL PISTONS, Ioan LEPADATU, Revista U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 4, 2010, pg. 161-174, ISSN 1454 - 2358, revista indexata Ulrichs International Periodicals Directory, Scopus, Cambridge Scientific Abstracts

ECOLOGICAL IRRIGATION OF DAMBOVITA HYDROTECHNICAL ENGINEERING ARRANGEMENT, HIDRAULICA nr. 1-2/iunie 2011, pp.45-59
Constantin NICOLESCU, Gheorghe SOVAIALA, Ioan LEPADATU, Gabriela MATACHE, Alexandru MARINESCU, Lucian ILIESCU, Dan PREPELITA

USING REAL TIME SIMULATION FOR OFF-LINE TESTING OF ELECTRO HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS, D. Ion Guta, I. Lepadatu, C. Dumitrescu, G. Matache, COMEFIM 10, The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering, Bucharest 19-21 May 2011, http:// www.comefim10.pub.ro, MCT 2/2011-Mecatronica Review No. 2/2011

ONLINE TESTING OF AN ELECTRONIC CONTROL MODULE FOR A REGENERATIVE BRAKING DRIVE SYSTEM, D. Ion Guta, C. Cristescu, C. Dumitrescu, I. Lepadatu.. In: Abstract Proceedings.of the 34th International Spring Seminar on Electronics Technology, “New Trends in Micro/Nanotechnology”, ISSE-2011, May 11-15, 2011, pp.164-165, High Tatras, Slovacia, 2011, ISBN 978-80-553-0646-9.

EXPERIMENTAL RESEARCH A CONTROL SYSTEM OF CAPACITY RADIAL PISTONS PUMPS, PhD. Eng. Ioan LEPADATU, Dipl. Eng. Liliana DUMITRESCU, PhD. Eng., In Proceedings HERVEX 2011, pp. 291 – 298, ISSN 1454 – 8003

NUMERICAL SIMULATION OF THE SERVO MECHANISM FOR ADJUSTING THE CAPACITY OF THE RADIAL PISTON PUMPS, Liliana DUMITRESCU, Catalin DUMITRESCU, Ioan LEPADATU, In Proceedings HERVEX 2012, pp. 103 - 108, ISSN 1454 – 8003

MEANS AND METHODS FOR TESTING ADJUSTABLE HYDROSTATIC PUMPS, Teodor Costinel POPESCU, Ioan LEPADATU , In Proceedings HERVEX 2012, pp. 146 - 152, ISSN 1454 – 8003

INSTALLATION FOR GAS MIXTURE HOMOGENIZATION IN PULVERIZED COAL COMBUSTION, CIOCANEA Adrian, DRAGOMIRESCU Andrei, BUDEA Sanda, LEPADATU Ioan, KREVEI Petrica, MARIN Alexandru, In the Journal of Engineering Studies and Research – Volume 18 (2012) No. 1, pp. 58 - 65, Code [ID]: JESR201201V18S01A0008 [0003594]

ELECTROHYDRAULIC SYSTEMS FOR CONTROLLING THE FLOW DIRECTION OF WIND TURBINES, Ioan LEPADATU, Liliana DUMITRESCU, Revista Tehnologia Inovativa nr. 3 – 4 / 2012, pg. 31 – 35, printed form: ISSN 2248 - 0420; ISSN-L 2248 – 0420, online form: ISSN 2248 - 0420; ISSN-L 2248 – 0439, revista indexata BDI: ProQuest