LABORATOR DE CERCETARE. Hidraulica generala

Cuvinte cheie: Aparatura hidraulica, cercetare, testare in regim static si dinamic, instalatii hidraulice, presiune inalta

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul realizeaza cercetari in domeniul echipamentelor si sistemelor hidraulice, precum si reparatii si testari pentru aparatura si echipamente ale utilajelor hidraulice industriale si mobile, in gama presiunilor medii, cu debite maxim 150 l/min, cat si presiuni inalte (max. 630 bar, 20 l/min).

Tip de servicii:

  • Cercetare experimentala in vederea asimilarii in fabricatie a echipamentelor hidraulice;
  • Validarea functionala dupa efectuarea de reparatii;
  • Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale a echipamentelor si sistemelor hidraulice;
  • Proiectare, executie, punere in functiune si consultanta specializata
  • Training

Descrierea serviciilor oferite de laborator:
Laboratorul efectueaza cercetari privind asimilarea in fabricatie si imbunatatirea performantelor asupra intregii game de aparate hidraulice: generatoare de debit, aparatura de distributie si reglare, actuatori hidraulici. Din partea mediului economic, serviciile cele mai solicitate sunt testari si reparatii pentru: pompe si motoare hidraulice (rotative si liniare-cilindri hidraulici), distribuitoare simple si modulare, cu comanda manuala sau electrica, precum si pentru alte aparate hidraulice.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator: Acreditare RENAR pentru probe in domeniul presiunilor medii si inalte

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: lepadatu.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

Laboratorul de cercetare din cadrul INOE 2000 – IHP este destinat sa realizeze lucrari atat de cercetare aplicativa, cat si verificare experimentala, din domeniul aparaturii hidraulice.

Laboratorul este dotat cu standuri care asigura debite pana la 240 l/min la presiunea maxima de 350 bar si de maxim 20 l/min la 1000 bar. Achizitia de date cuprinde traductoare moderne pentru determinarea presiunii, debitului, temperaturii, turatiei, deplasarii. Aceasta dotare poate asigura efectuarea cu succes a lucrarilor de cercetare si a verificarilor experimentale.

In laborator se efectueaza cercetari aplicative ale fenomenelor si proceselor care apar in functionarea elementelor si echipamentelor specifice domeniului actionarilor hidraulice, cum ar fi:
- masini hidraulice (pompe si motoare)
- elemente si echipamente de reglare a debitului
- elemente si echipamente de reglare a presiunii
- elemente si echipamente de distributie
- elemente si echipamente auxiliare (filtrare si conditionarea uleiului etc.)

Laboratorul efectueaza verificari experimentale si incercari functionale statice si dinamice ale elementelor si echipamentelor specifice domeniului actionarilor hidraulice, cum ar fi:
- verificarea randamentului volumic la pompe cu pistoane radiale si pompe cu roti dintate
- verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la supapele de limitare a presiunii
- verificarea pierderilor interne de debit in sens restrictiv la supapele de sens
- verificarea etanseitatii interioare si exterioare la cilindrii hidraulici
- verificarea schemei functionale si a caracteristicii presiune diferentiala-debit la distribuitoare
- verificarea reglabilitatii si determinarea caracteristicilor debit-cursa la drosele