Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU
Sef Laborator Cercetare Tribologie si Echipamente de Ungere
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: cristescu.ihp@fluidas.ro

Data nasterii: 02 iulie 1949,
Locul nasterii: CREVEDIA MICA, Jud. Giurgiu.
Studii:
Perioada: 1963-11967, Liceul ‘Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale, jud. Giurgiu
Grade sau diplome obtinute - Diploma de Baclaureat

Perioada: 1967-1972 , Institutul de Petrol Ploiesti-Facultatea de Masini si Utilaj Petrolier.
Grade si/sau diplome obtinute Inginer / Diploma de inginer

Perioada: 1993-1998, Doctorand al Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelot Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, catedra de Masini si Sisteme de Productie.
Grade si/sau diplome obtinute: Titlul de Doctor inginer / Diploma de Doctor,

Teza de doctorat: Cercetari teoretice si experimentale privind optimizarea constructiv-functionala a preselor hidrostatice. Conducator stiintific: Prof. Dr. Ing. Aurel OPREAN, membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

Limbi straine cunoscute: engleza, franceza, rusa.

Hobbies: literatura( poezie), istorie, arhitectura, muzica

Specializare in strainatate:-„Smart Structures-Theory and Applications’, în cadrul Centrului International de Stiinte Mecanice-CISM, din orasul Udine-ITALIA.

Locul de munca actual: InstitutuIui de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica din Bucuresti, cercetator stiintific gradul 1-CSI, Sef Laborator.

Domenii stiintifice in care sunt specialist si perioada de activitate in domeniu

Domeniu
Subdomenii / Cuvinte cheie care definesc concret domeniile in care sunt specialist
Perioada de
activitate

GEOLOGIE, MINE, PETROL SI GAZE

Mine si exploatari miniere; Forajul si extractia petrolului si gazelor; Prepararea minereurilor; Echipamente pentru extractia petrolului si gazelor si pentru industria miniera /masini, ultilaje,instalatii, petrol, foraj, exploatare, sonde, titei.
1972-1985
STIINTA MATERIALELOR SI METALURGIE Siderurgie; Metalurgie neferoasa; Metalurgia pulberilor; Materiale avansate; Prelucrari termomecanice metalurgice; Echipamente si instalatii metalurgice / masini, instalatii, echipamente, sectoare calde, forja, turnatorie, tratamente termice, prese hidraulice, ciocane de forja, manipulatoare, mecanizari.
1985-2003
INGINERIE MECANICA

Echipamente de proces; Masini si echipamente hidraulice si pneumatice; Masini si echipamente termice, frigorifice si de conditionare; Actionari hidraulice si pneumatice; Mecanica fina, aparate de masurare si control; Transmisii mecanice / masini, utilaje, instalatii, echipamente hidraulice si pneumatice, transmisii mecanice, actionari hidraulice si pneumatice, prese hidraulice, mecatronica, tribologie, echipamente de ungere

 

2003-2010

Experienta profesionala
 
Perioada
August 2004 - prezent
Functia sau postul ocupat - Sef Laborator de cercetare pentru echipamente de ungere si tribologie
- Director de proiect;
- Responsabil de proiect
- Cercetator stiintific gradul I - CSI.
Activitati si responsabilitati principale Proiectare-cercetare aparate, instalatii si echipamente hidraulice si pneumatice.
Asistenta tehnica la executie si punere in functiune.
Studii, prognoze, programe, sinteze, strategii etc.
Sudii si cercetari privind ungerea si tribologia sistemelor tehnologice.
Director de proiect, coordonare proiectare, executie si punere în functiune.
Numele si adresa angajatorului Institutul National de Optoelectronica, Filiala Institutul de Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP, Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare-proiectare-experimentare-dezvoltare în sectorul de hidraulica si pneumatica a echipamentelor din constructia de masini
Perioada
Ianuarie 2003 pana in iulie 2004
Functia sau postul ocupat - Sef departament Cercetare -Proiectare
- Cercetator stiintific principal gradul I
Activitati si responsabilitati principale Studii, cercetari si proiectare instalatii hidraulice si pneumatice de actionare si comanda.
Sef de proiect, coordonare proiectare, executie si punere în functiune.
Numele si adresa angajatorului Consulting Engineering Romanian Office Bucharest,
SC CEROB SRL,
Blvd. Metalurgiei nr. 78, sect. 4
Tipul activitatii sau sectorul de activitate - Activitati de proiectare produse noi sau modernizari utilaje existente actionate hidraulic si pneumatic
- Activitati de asistenta tehnica la executie si punere in functiune utilaje actionate hidraulic si pneumatic
- Cercetare-proiectare în sectorul de actionari hidraulice si pneumatice
Perioada
Martie 1985 pana in ian. 2003
Functia sau postul ocupat - sef colectiv de C-D, din 1986
- loctiitor sef atelier C-D, 1989-1994
- cercetator stiintific principal gradul I
- adj. director executiv al departamentului de C-D deformari plastice, din 1998
- sef atelier dezvoltare, din ian. 2000 pana in ian. 2003.
Activitati si responsabilitati principale - Proiectare in domeniul utilajelor de forja, de deformari plastice in general, prese hidraulice actionate pe apa sau pe ulei, manipulatoare de forja, pe roti si pe sine, echipamente tehnologice specifice, mecanizar.i
-Studii si cercetari pentru utilajele de deformare plastica, sisteme complexe de masurare si inregistrare a parametrilor tehnologici si functionali ai utilajelor de deformare plastica, solutii de reglare a vitezelor de deformare plastica, cercetari privind comportarea dinamica a utilajelor de deformare plastica;
- Studii, prognoze, programe, sinteze, analize, strategii etc
-Cercetare-proiectare echipamente din sectoarle calde din constructia de masini
Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Sectoare Calde
SC INTEC SA Bucuresti,
Soseaua Oltenitei nr. 105
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare, proiectare, dezvoltare, puneri in functiune, pentru utilaje si echipamente specifice domeniului sectoarelor calde
Perioada
August 1972 pana in febr. 1985
Functia sau postul ocupat Cercetator stiintific, Inginer proiectant principal gradul III
Activitati si responsabilitati principale - Cercetare proiectare in domeniul utilajelor si echipamentelor de foraj-extractie: instalatii hidraulice si pneumatice de comanda si actionare, transmisii mecanice si hidromecanice, grupuri conice, reductoare transmisii cu lant, trolii de foraj, intermediare etc.
- Activitati de cercetare, proiectare si asistenta tehnica la executie si punere in functiune.
- Cercetare-proiectare pentru sectorul de masini si utilaj petrolier ‘off shore’ .
Numele si adresa angajatorului IPCUP Bucuresti,
Str. Sevastopol, nr. 26, Sectorul 1.
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare-proiectare-experimentare-dezvoltare si asistenta tehnica în domeniul masinilor, utilajelor si echipamentelor de foraj-extractie petrol:

 

Aptitudini si competente organizatorice:
- sef de colectiv peste 17 ani, loctiitor sef atelier cercetare-dezvoltare, sef atelier dezvoltare, adjunct director departament cercetare-dezvoltare, sef laborator.
- coordonarea, tehnica si organizatorica, in calitate de sef de proiect, de responsabil de proiect si de director de proiect a multor proiecte si lucrari de cercetare, unele cu 3-5 parteneri din alte institutii sau agenti economici implicati in proiecte de anvergura; din programele nationale de cercetare.
- redactor si redactor sef la publicatii tehnice de specialitate.
Aceste functii demonstreaza si argumenteaza aptitudinile si competentele organizatorice.

Aptitudini si competente tehnice si stiintifice:
- elaborarea a numeroase proiecte de utilaje si echipamente, punerea in functiune si omologarea multora, de-a lungul celor 39 de ani de activitate de cercetare-dezvoltare; - realizarea si obtinerea unui numar de 9 brevete de inventii;
- realizarea si obtinerea unui numar de 12 inovatii/Certificate de Inovator.
- elaborarea a numeroase articole stiintifice, cu modelarea matematica si simularea pe calculator a fenomenelor si proceselor specifice domeniului, unele idexate ISI, altele publicate in afara tarii sau in tara, in reviste si publicatii ale Academiei Romane.
- publicarea a 3 carti cu continut tehnico-stiintific din domeniu Hidraulicii si Pneumaticii.
Cele enumerate mai sus, demonstreaza si sustin existenta aptitudinilor si a competentelor tehnice si stiintifice in domeniul cercetarii-dezvoltarii. La acestea, se mai adauga:

Alte aptitudini si competente:
- utilizare calculatoare, odata cu informatizarea activitatilor de proiectare si cercetare a sistemelor de actionare hidraulice si pneumatice, prin utilizarea urmatoarelor softuri: MS DOS; MS WINDOWS ; FORTRAN 32; WORD PERFECT 6.1 for WINDOWS; MS. WORD 97-2007; MS. EXCELL, MS. PAINT; MATLAB with SIMULINK, AUTOCAD 2004, SOLID EDGE etc..
- auditor intern al Sistemului de Asigurare a Calitatii ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Calitatii ISO 9000-2001.
- evaluator CNCSIS la programele de cercetare RELANSIN, MENER, CALIST, INOVARE si GRANTURI ;
- membru in comitete de referenti/recenzie, in comitetele de coordonare a aparitiei unor volume cu lucrari stiintifice si comitete de organizare a unor manifestari tehnico-stiintifice;
- membru in comisiile de doctorat, pentru acordarea titlului de doctor inginer , din UPB si alte universitati din tara.
- activitate didactica, in cadrul Universitatea Politehnica Bucuresti (cursuri, laboratoare, proiecte).

Lista de inventii:
1- Presa de indreptat osii forjate calde,
Cerere de brevet nr.134.249/29.06.'89; Brevet de inventie nr.105.615/28.09'90;
2- Transportor pas cu pas,
Cerere de brevet nr.134.250;.392 Brevet de inventie nr.101/31.05.'90;
3- Cleste dublu,
Cerere de brevet nr.143.209/8.11.'91; Brevet de invensie nr.104.453/28.10.'91;
4- Dispozitiv de alimentare,
Cerere de brevet nr.143.210; Brevet de inventie nr.105.685.B1/30.11.'92;
5- Manipulator de transfer,
Cerere de brevet nr.143.207; Brevet de inventie nr.105.922.B1/30.12.'92;
6- Echipament tehnologic pentru matritarea lichida a pistoanelor.
Cerere de brevet nr.143.408; Brevet de inventie nr.106.094.B1/29.01.'93;
7- Dispozitiv de rabatere, blocare si extragere a unei matrite,
Cerere de brevet nr.143.206; Brevet de inventie nr.107.100.B1/31.08.'93;.
8. Lift cu siguranta marita, pentru personae cu dizabilitati locomotorii,.
Cerere de brevet nr. A/00103–17.02.2006, Brevet de inventie nr. 121989/2008.
9.
Instalatie hidraulica pentru recuperarea energiei la franare
Cerere de brevet nr. A/00514-03.07.2006, Brevet de inventie nr.122959/2010
10. Troliu nidraulic
Cerere de brevet nr. A 2012 00840 / 19.11.2012, Brevet de inventie nr. 129551/ 28.04.2017
11. Dispozitiv servohidraulic de testare pozitionare sub sarcina variabila
Cerere de brevet nr. A/00703 – 20.07.2011, Brevet de inventie nr. 128107/2017

Inventiile sunt publicate si în: Dictionarul inventatorilor români contemporani, vol. II, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2010, pag. 193-196, ISBN 978-973-53-0276-4, lucrare aparuta sub egida Academiei de Stiinte Tehnice din România, Filiala Cluj.

Lista de inovatii:
1. Masina de redresat coturi în plan orizontal, Certificat de inovator nr. 90/89;
2. Masina de redresat coturi în plan vertical, Crtificat de inovator nr. 91/89;
3. Cilindru cu dubla actiune cu plunger, Certificat de inovator nr. 92/89;
4. Maneta de comanda presa hidraulica, Certificat de inovator nr. 94/89;
5. Mâna mecanica, Certificat de inovator nr. 97/89;
6. Matrita rabatabila, Certificat de inovator nr. 93/89;
7. Utilaj tehnologic pentru matritarea lichida a pistoanelor,
Certificat de inovator nr. 96/89;
8. Dispozitiv de preluare semifabricate, Certificat de inovator nr. 82/89;
9. Alimentator electric pentru manipulatoare, Certificat de inovator nr. 95/89;
10. Presa hidraulica pentru halva, Certificat de inovator nr. 89/89;
11. Presa de extragere halva, Certificat de inovator nr. 84/89;
12. Presa hidraulica de laborator, Certificat de inovator nr. 83/89.

Premii obtinute în cercetare:
1. Medalia si Diploma de Excelenta în Cercetare-2000, acordate de Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare-ANSTI, pentru proiectul:
Sistem de masurare si înregistrare a parametrilor tehnologici si functionali ai preselor hidraulice.
2. Premiul Programului MENER-2006, acordat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica-ANCS, pentru proiectul:
Utilaj pentru prepararea compostului din materiale vegetale degradabile
3. Premiul II pentru cercetare-dezvoltare în domeniul prioritar Agricultura, Securitate si Siguranta Alimentara-2008, acordat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica-ANCS, pentru proiectul:
Cercetarea si dezvoltarea de echipamente de fragmentare si maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea aleilor, parcurilor si arealelor silvice, în scopul obtinerii compostului vegetal-ECHIFRAG
4. Premiul AGIR-2013, acordat de Asociaţia Generală a Inginerilor din România, în domeniul « Ingineria construcţiilor de maşini »,  pentru proiectul:
Simulator mobil pentru derapaje laterale la autoturismelor (12.09.2014)

Membru al asociatiilor profesionale:
1.- Membru fondator al Societatii de Forja din Romania-SFR, din anul 1992;
2.-Membru fondator al "Asociatiei pentru Automatizari si Instrumentatie din Romania –A.A.I.R., din anul 2000;
3.-Membru al Asociatiei Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei- CNR-CME. din anul 2001 ;
4.-Membru fondator al Asociatiei Nationale Profesionale de Hidraulica si Pneumatica – FLUIDAS, din anul 2005.
5.-Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din ROMANIA-AGIR, din anul 2009.
6.-Membru al Asociatiei Romane de Tribologie – ART, din anul 2009

LISTA  CARTILOR  PUBLICATE

1. PRODAN, D., CRISTESCU, C., POPESCU, D. Masini-unelte si prese. Elemente hidrostatice. Editura PRINTECH, Bucuresti, 2001, ISBN 973-652-388-8. Lucrare sponsorizata de REXROTH BOSCH GROUP, GERMANIA, 280 pag.
2. CRISTESCU, C. Recuperarea energiei cinetice la franarea autovehiculelor, Editura AGIR, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-720-219-2, 140 pag.
3. CRISTESCU, C. Echipamente pentru obtinerea compostului ecologic vegetal. . Editura AGIR, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-720-219-2, 135 pag..
4. VELICU ST., CRISTESCU, C., GÂNDILA, S., VELICU, ALEX., MIHAI, L. Masini pentru prelucrari prin deformare.Laborator. Editura PRINTECH, Bucuresti, 2010, ISBN 978-606-521-494-1, 116 pag.
5. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Dragos Ion Guta, Catalin Dumitrescu and Constantin Chirita (2011). Mechatronic Systems for Kinetic Energy Recovery at the Braking of Motor Vehicles, Capitulul 4 in Advances in Mechatronics, Horacio Martínez-Alfaro (Ed.), ISBN: 978-953-307-373-6, Edit. „InTech”, CROATIA,

Articole publicate
1985

1. CRISTESCU, C. "Optimizarea proiectarii arcurilor elicoidale cilindrice de compresiune cu ajutorul calculatorului electronic"- revista: "CONSTRUCTIA DE MASINI",Nr.1, ian.1985 pag.5-8;
2. CRISTESCU, C. "Consideratii asupra flambajului ridicatorilor hidraulici telescopici folositi în instalatiile de foraj si interventie transportabile" - revista: "MINE, PETROL SI GAZE", Nr.4, aprilie 1985 pag.200-204;
3. CRISTESCU, C."Stabilitatea cricurilor hidraulice si mecanice utilizate în instalatiile de foraj si interventie transportabile"-revista:"MINE, PETROL SI GAZE",Nr.8, august 1985 pag.416-420;Stability of Hydraulic and Mechanical Jack Used in Mobile Drill Intervention Rigs.Indexed SCOPUS Database.

1987

4. CRISTESCU, C., LUPUSANSCHI, L., STRUJAC, D. "Roboti si manipulatoare de forja" - revista: "CONSTRUCTIA DE MASINI", Nr.6, iunie 1987 pag.289-291;

1989

5. CRISTESCU, C., LUPUSANSCHI, L. "Manipulatoare de forjare pe roti" - generatia a II-a, publicatia: "SCHIMBURI DE EXPERIENTA" - SE 14-15,1988 pag.47-53;1989
6. CRISTESCU C. "Metodologie de verificare a stabilitatii cilindrilor hidraulici telescopici prin utilizarea calculatorului electronic" - revista: "MINE, PETROL SI GAZE", Nr.1, ian.1989 pag.36-39; Method of chicking of hydraulic telescopic cylinders stability using electronic computer.Indexed SCOPUS Database.
7. CRISTESCU, C., BONEA, I."Consideratii asupra realizarii cadentelor mari de lucru la presele hidraulice pe emulsie" - revista: "CONSTRUCTIA DE MASINI", Nr.6, iun. 1989 pag. 291-296;

1992

8. CRISTESCU, C."Relatii de calcul pentru presiunea de contact dintre cablu si tobele de manevra sau de lacarit" În: volumul SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE: INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE - PREZENT SI PERSPECTIVE - Ploiesti, 14-15 mai 1992;
9. CRISTESCU, C. "Calculul presiunii de contact asupra tobei data de cablul tensionat înfasurat în mai multe straturi" - În: volumul SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE: INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE - PREZENT SI PERSPECTIVE - Ploiesti, 14-15 mai 1992;
10. CRISTESCU, C. "Calculul placilor inelare încastrate pe conturul interior, încarcate cu sarcina variabila distribuita radial dupa o lege polinominala" - În: volumul SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE: INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE - PREZENT SI PERSPECTIVE - Ploiesti, 14-15 mai 1992;
11. "Dimensionarea discurilor laterale ale tobelor de manevra si de lacarit"-În: volumul SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE: INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE -PREZENT SI PERSPECTIVE - Ploiesti, 14-15 mai 1992;

1994

12. MARINESCU, Ov., CRISTESCU, C., BOGDAN, M., GORGAN, V., ZAMFIRATU, L. Extruzion Technologz and Device for Ribbed Parts. În: vol: PROCEEDINGS SUPPLEMENT – The FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND MANUFACTURING TECHNOLOGIES-MATEHN 94, Cluj – Napoca, 18 – 20 May, 1994.
13. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Cercetari privind variatia presiunii în rezervorul de umplere al preselor hidraulice în fazele ciclului de functionare" - Publicatia: "TEHNOLOGII, CALITATE, MASINI, MATERIALE" Nr.10, Editura Tehnica, 1994 pag.49-56;

1995

14. OPREAN, A., CRISTESCU, C., DORIN, A., OLARU, A., DRAGHICI, M. "Cercetarea asistata a comportarii dinamice a modulului de orientare la manipulatoarele de forjare" - Publicatia: "TEHNOLOGII, CALITATE, MASINI, MATERIALE" Nr.11, Editura Tehnica, 1995 pag.268-278.
15. CRISTESCU, C., BALAN, C. "Optimizarea proiectarii manipulatoarelor de alimentare-evacuare presa, prin simulare pe calculator a functionarii acestora"- Publicatia: "TEHNOLOGII, SISTEME TEHNOLOGICE SI MATERIALE PERFORMANTE ÎN CONSTRUCTIA DE MASINI", vol. II, TSTM-1, 1995, Academia Româna - Filiala Iasi, pag. 444 - 448.

1996

16. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Metoda de optimizare a motoarelor hidraulice de revenire ale preselor actionate de acumulatoare pneumohidraulice"- Publicatia: TEHNOLOGII, CALITATE, MASINI, MATERIALE, Nr. 20, 1996 Ed. Tehnica, Bucuresti, pag. 297-302;
17. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Determinarea cadentelor de lucru maximale la presele
hidraulice actionate din acumulatoare pneumohidraulice"- Publicatia: TEHNOLOGII, CALITATE,
MASINI, MATERIALE, Nr. 20, 1996 Ed. Tehnica, Bucuresti, pag. 293-296;
18. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Cercetari teoretice privind propagarea socurilor hidraulice prin conductele sistemelor hidraulice de presare" - Revista: STUDII SI CERCETARI DE MECANICA APLICATA, Nr. 3-4, 1996 ; Ed. Academiei Române, Bucuresti, pag.281-289;
19. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Consideratii asupra propagarii socurilor hidraulice prin conductele sistemelor hidraulice de presare" -Revista: STUDII SI CERCETARI DE MECANICA APLICATA, Nr. 5-6, 1996, Ed. Academiei Române, Bucuresti, pag.373-380;
20. CRISTESCU, C., CRISTESCU C-ta, BÎRSAN, G. "Manipulatoare de sarjare performante cu actionare Diesel-hidraulica"- Revista: PRELUCRARI LA CALD, Nr. 3-4, 1996, pag.38-40.

1997

21. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., MARINESCU, H., BALAN, C. "Stabilirea relatiilor de calcul pentru verificarea cadrelor de rezistenta cu montanti ale preselor hidraulice de matritare conventionala si multidirectionala" -Revista: "CONSTRUCTIA DE MASINI", Nr.6, 1997, pag.46-51
22. OPREAN, A., CRISTESCU, C., DORIN, A., OLARU, A., DRAGHICI, M. "Analiza comportarii dinamice a modulului de ridicare la manipulatoarele de sarjare"- Revista: PRELUCRARI LA CALD, Nr. 6, 1997, pag.14--17.
23. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., CRISTESCU C-ta, BÎRSAN, G., BALAN, C., "Manipulator de forjare pe roti de 60 kN"-Revista: PRELUCRARI LA CALD, Nr. 6, 1997, pag.21-23.
24. BADOI, I., CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., BALAN, C., RADUCAN, S. "Bancile informationale de date instrument de lucru performant în domeniul deformarilor plastice" Revista: PRELUCRARI LA CALD, Nr. 6, 1997, pag.24-28.
25. CRISTESCU, C., BALAN, C., ZAHARIA, V. "The optimization of hydraulic presses design by computer running simulation"- În: OPTIMUM TECHNOLOGIES, TECHNOLOGIC SYSTEMS AND MATERIALS IN THE MACHINES BUILDING FIELD TSTM-3, 1997,
Romanian Academy- Iassy Branch, pag. 66-70.

1998

26. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., BALAN, C. "Mathematical modelling and computer optimization of the cylindrical multilayer shrink-fit construction for high pressure" În: Vol. MOCM-3, Romanian Academy- Iassy Branch, 1998, pag 84-89.
27. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., BALAN, C. "Mathematical modelling and computer
simulation of the water cooling process for the hardening of the spherical shape pieces" În: Vpl. MOCM-3 Romanian Academy- Iassy Branch, 1998, pag. 100-105.
28. CRISTESCU, C., BONEA, DR. "Contributii la studiul asistat de calculator al solicitarilor elasto-plastice ale tuburilor supuse la presiuni interioare" În: BULETINUL UNIVERSITATII "PETROL-GAZE" Ploiesti, vol. XLVII-L (1995-1998), Nr. 9, pag. 105-110.
29. CRISTESCU, C., BONEA, DR. "Metode de calcul al solicitarilor elasto-plastice ale tuburilor supuse la presiuni interioare, cu aplicatii la optimizarea proceselor de autofretare" În: BULETINUL UNIVERSITATII "PETROL-GAZE" Ploiesti, vol. XLVII-L (1995-1998), Nr. 9, pag. 111-116.
30. CRISTESCU, C. "Cercetarea teoretica a comportarii dinamice a sistemelor hidraulice de presare cu actionare direct de la pompe, în faza de revenire" În: volumul "STIINTA, INGINERIE, EFICIENTA", Academia Româna - Filiala Cluj, Editura U.T. PRES, Cluj-Napoca, 1998, pag. 56-61.
31. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., CRISTESCU C-ta, BÎRSAN, G., BALAN, C., "Cercetarea experimentala a sistemelor hidraulice de presare cu actionare direct de la pompe". În: volumul "STIINTA, INGINERIE, EFICIENTA", Academia Româna - Filiala Cluj-Napoca, Editura U.T. PRES, Cluj-Napoca, 1998, pag. 62-66.
32. OPREAN, A., CRISTESCU, C. "Dynamic behaviour research of the pumps driven hydraulic pressing systems for the approach phase" În: TEHNOLOGII, CALITATE, MASINI, MATERIALE, Nr. 34, 1998 Ed. Tehnica, Bucuresti, pag. 437-442;
33. CRISTESCU, C. "Dynamic behaviour,mathematical modelling and computer assisted simulation of the pumps driven hydraulic pressing systems for the pressing phase" În: TEHNOLOGII, CALITATE, MASINI, MATERIALE, Nr. 34, 1998 Ed. Tehnica, Bucuresti, pag. 403-408;
34. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., CRISTESCU C-ta, BÎRSAN, G. Echipament modern de masurare si înregistrare a parametrilor tehnologici si functionali ai sisitemelor hidraulice de presare. În: HIDRAULICA - Buletin informativ, Nr. 3, 1998.
35. OPREAN, A., DORIN, AL., OLARU, A., PRODAN, D., CRISTESCU, C., BUCURESTEANU, A. Hidraulica masinilor-unelte. Teorie si aplicatii. În: Constructia de masini, nr.10, 1998, pag. 36 - 39.

1999

36. CRISTESCU, C. Tribological aspects apearing in the theoretical research of the hydraulic pressing system dynamic behaviour. In : Vol. I, The 3-rd International Conference of Tribology, ROTRIB-99, iunie 2 - 4, 1999, Sinaia- România, pag.. 225 - 232, ISSN 1221 - 9371. .
37. MASTICI, G., CRISTESCU, C., MIRON, T., GRAMNEA, M. Modelarea matematica si simularea pe calculator a proceselor de deformare plastica pe presele cu surub în scopul optimizarii exploatarii acestora / Mathematical modelling and computer-assisted simulation of the plastic deformation processes on the screw presses, in order to optimise their service. În: PRELUCRARI LA CALD, anul V, nr. 13, 1999, pag. 6-12, ISSN 11224 - 425 X.
38. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., BâRSAN, G., CRISTESCU, C-TA. Cercetarea asistata de calculator a comportarii dinamice a ciocanelor de forja cu actionare pneumo-hidraulica în faza de coborâre rapida a berbecului / Computer assisted research of the dynamic behaviour of the forging hammers with pneumo-hydraulic driving in the fast approach phase. În: PRELUCRARI LA CALD, anul V, nr. 13, 1999, pag. 24 - 33, ISSN 11224 - 425 X.
39. BADOI, I., SPATARIU, A.,CRISTESCU, C., ZAHARIA, V. Investigatii asupra densitatii dupa represarea la rece si cald a preformelor sinterizate din pulbere de fier DWP200 / Investigation into densification increasing after cold and hot repressing of ironpowder DWP200 sintered preformes. În: PRELUCRARI LA CALD, anul V, nr. 13, 1999, pag. 35 - 42, ISSN 11224 - 425 X .
40. CRISTESCU, C., ZAHARIA, V., BÎRSAN, G., CRISTESCU, C-TA. Cercetarea teoretica a comportarii dinamice a sistemelor moderne de manipulare si transfer cu actionare electro-hidraulica, în faza de ridicare / Theoretical research over the dynamic behaviour of the modern manipulator and transfer system with hydraulic and electric driving in the lifting phase. În: Prelucrari la cald, anul V, nr. 13, 1999, pag. 43 - 51, ISSN 11224 - 425 X.
41. OPREAN, A., CRISTESCU, C., BÎRSAN, G. Cercetari teoretice asupra comportarii dinamice a preselor hidraulice cu actionare din acumulatoare pneumohidraulice, în faza de apropiere. International Conference on Manufacturing Szstems-ICMAS-1999 În: Tehnologii, Calitate, Masini, Materiale nr. 37, 1999, Editura Tehnica, pag. 101 - 114., ISBN 973 - 31 -1376 X
42. OPREAN, A., OLARU, A., CRISTESCU, C.Cercetarea comportarii dinamice a modulului de translatie pe orizontala a manipulatorului de forjare de 50 kN. International Conference on Manufacturing Szstems-ICMAS-1999. În: Tehnologii, Calitate, Masini, Materiale nr. 37, 1999, Editura Tehnica, pag. 283 - 290, ISBN 973 - 31 -1376 X.
43. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA., BÎRSAN, G. Theoretical Research over the Dynamic Behaviour for Rotation Device of the Modern Manipulation and Transfer Systems with Electro-hydraulic Driving. În: ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, vol. XLII, Seria Tehnica, I. Deformari Plastice, Sibiu, 1999, pag. 37 - 42, ISSN 1221 – 49-49.
44. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA., BÎRSAN, G. Computer Assisted the Dynamic Bihaviour of the Forging Hammer with Electro-pneumo-hydraulic Driving in the Hammerhead Return Phase. În: ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, vol. XLII, Seria Tehnica, I. Deformari Plastice, Sibiu, 1999, pag. 43 - 48, ISSN 1221 – 49-49.
45. OPREAN, A., CRISTESCU, C. Cercetari teoretice asupra comportarii dinamice a preselor hidraulice cu actionare din acumulatoare pneumohidraulice, în faza de presare. În : Constructia de Masini, nr. 2 - 3, special, anul 51, 1999, pag. 49 - 58 , ISSN 0573 - 7419.
46. OPREAN, A., CRISTESCU, C. BÎRSAN, G. Cercetari teoretice asupra comportarii dinamice a preselor hidraulice cu actionare din acumulatoare pneumohidraulice, în faza de revenire. În : HIDRAULICA, nr. 4, decembrie 1999, pag. 5 - 20 , ISSN 1453 - 7303.

2000

47. CRISTESCU, C., BÎRSAN G. Cercetari teoretice asupra comportarii dinamice a preselor hidraulice cu actionare direct de la pompe, în faza de presare. În : HIDRAULICA, nr.1 , martie 2000, pag. 15 - 20 , ISSN 1453 - 7303.
48. CRISTESCU C., MASTICI G., GINA BÎRSAN, MARCEL GRAMNEA-DUTU. Cercetarea comportarii dinamice a preselor mecanice cu surub prin modelarea matematica si simularea pe calculator În vol: A VII-a Conferinta Nationala de: tehnologii si utilaje pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastica la rece –TPR 2000, 11 – 12 mai, 2000, Univ. Tehnica Cluj-Napoca., pag. 143 – 152, ISBN 973-97486-3-5.
49. CRISTESCU C., MASTICI G., GINA BÎRSAN, MARCEL GRAMNEA-DUTU. Cercetari privind realizarea unei instalatii de obtinere a microvitezelor de presare necesare gravarii matritelor active prin deformare plastica. În vol: A VII-a Conferinta Nationala de: tehnologii si utilaje pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastica la rece –TPR 2000, 11 – 12 mai, 2000, Univ. Tehnica Cluj-Napoca., pag. 153 – 162, ISBN 973-97486-3-5.
50. CRISTESCU, C., BÎRSAN G. Cercetarea comportarii dinamice a sistemelor hidraulice de presare cu actionare direct de la pompe, în faza de apropiere rapida. În : HIDRAULICA, nr.2 , iulie 2000, pag. 26 - 32 , ISSN 1453 - 7303.
51. CRISTESCU, C., BÎRSAN G. Cercetarea comportarii dinamice a sistemelor hidraulice de presare cu actionare direct de la pompe, în faza de revenire. În : HIDRAULICA, nr.3 -4 , octombrie 2000, pag.56 - 64, ISSN 1453 - 7303.
52. CRISTESCU, C, BOGDAN M., BÎRSAN, G. Theoretical Research over the Dynamic Behaviour for Prehensile Mechanism of the Modern Manipulation and Transfer Systems with Electro-hydraulic Driving.. International Conference on Manufacturing Szstems-ICMAS-2000 În vol.: Tehnologii, Calitate, Masini, Materiale nr. 40, 2000, Editura Tehnica, pag. 209 - 214, ISBN 973 - 31 –1492 – 8 / 973 – 31 – 1493 –8 .
53 OPREAN A.,. CRISTESCU, C, , Dynamic Behaviour Research of the pumps driven hydraulicpressing systems for the return phaze. International Conference on Manufacturing Szstems-ICMAS-2000 În vol: Tehnologii, Calitate, Masini, Materiale nr. 40, 2000, Editura Tehnica, pag. 239 - 244, ISBN 973 - 31 –1492 – 8 / 973 – 31 – 1493 –8 .
54. CRISTESCU, C., BÎRSAN G. Cercetarea comportariii dinamice a mecanismului de translatie orizontala al sistemelor moderne de manipulare si transfer cu actionare electro –hidraulica./ Theoretical research over dynamic behavior of the horizontal translation mechanism of the modern manipulation and transfer systems with electro – hydraulic driving În: PRELUCRÃRI LA CALD, anul VI, nr. 18-19, 2000, pag. 4-12, ISSN 11224- 425 X.
55. OPREAN, A., CRISTESCU, C. Mathematical models for determination of hydraulic shock efects through pipes. În : MECANIQUE APPLIQUEE, Tome 45, nr. 2, mars-avril, 2000, pag. 113-124, ISSN 0035-4074, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE.
56. OPREAN, A., CRISTESCU, C. Rresearch regarding the implications of the flowing velocity increases through the pipes network of the hydraulic pressing systems . În : MECANIQUE APPLIQUEE, Tome 45, nr. 3, may - june, 2000, pag. 321 - 334 , ISSN 0035-4074, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

2001

57. CRISTESCU, C., MASTICI, G. Instalaie electrohidraulica de reglare a microvitezelor de presare, pentru deformarea plastica a aliajelor. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul X, nr. 2/2001, pag. 10 – 12, ISSN 1582-3334.
58. CRISTESCU, C Cercetarea comportarii dinamice a sistemelor hidraulice de actionare bazate pe pompe cu regulatoare de putere. În : HIDRAULICA, nr.1 , martie 2001, pag. 18 - 23, ISSN 1453 - 7303.
59. CRISTESCU, C.,BOGDAN, M., BÎRSAN, G .Cercetarea comportarii dinamice a sistemelor moderne de transfer interoperational din componenta modulelor tehnologice de matritare. În: Vol. Tehnica si Inginerie, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, dedicat Primei Conferinte tehnico- stiintifice – Profesorul Dorin Pavel, întemeietorul hidroenergeticii românesti, SEBES-2001, 8 – 10 iunie 2001., pag. 209 – 218, ISBN 973-8254-4-07-8.
60. CRISTESCU, C., MASTICI, G., BÎRSAN, G. Cercetari privind realizarea unei instalatii de generare si control a microvitezelor de presare necesare pentru deformarea superplastica a aliajelor
În: PRELUCRÃRI LA CALD, anul VI, nr. 1(20) / 2001, pag. 25 -34 , ISSN 11224 - 425 X.
61. CRISTESCU, C., BÎRSAN, G Crcetarea teoretica a comportarii dinamice a sistemelor moderne de manipulare si transfer cu actionare electro-hidraulica. În : HIDRAULICA, nr.2, iunie 2001, pag. 6-18, ISSN 1453 - 7303.
62.CRISTESCU, C., BOGDAN, M. Eficientizarea energetica a actionarii ciocanelor de forja prin înlocuirea actionarii pneumatice cu actionarea electrohidraulica. În vol: UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI, nr. 45–46 (3 ti 4 / 2001), pag. 99– 102., ISSN 1224–557–7, Editura Societatii Româna pentru Eficienta Energetica-SOCER, Craiova
63.CRISTESCU, C. Consideratii asupra puterii maxime dezvoltate de presele hidraulice cu actionare din acumulatoare pneumohidraulice. În : HIDRAULICA, nr.3 , oct 2001, pag. 29 - 34 , ISSN 1453 - 7303.

2002

64. CRISTESCU, C., BÎRSAN, G., CRISTESCU, C-ta. Sistem complex de masurare si înregistrare a parametrilor tehnologici ti functionali ai sistemelor h0idaulice de presare. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul XI, nr. 1/2002, pag. 30 – 32, ISSN 1582-3334.
65. CRISTESCU, C., BÎRSAN, G. Cercetarea comportarii dinamice a mecanismului de rotire cleste din componenta manipulatoarelor de forjare. . În : HIDRAULICA, nr. 1, martie 2002, pag. 45-57, ISSN 1453 - 7303.
66. CRISTESCU, C., BOGDAN, M., BÎRSAN, G., CRISTESCU, C-ta. Cercetarea comportarii dinamice a mecanismului de deplasare al manipulatoarelor de forjare. În: Vol. I:Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Lucrarilee cele de A- II-a Conferinte Nationale – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES-2002, 31 mai – 2 iunie 2002., pag. 369 – 378, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 973–8130–83– 2.
67. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-t.a Analiza comportarii dinamice a presei hidraulice de 4 mn, în faza de presare. .În: Vol. I:Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Lucrarilee cele de A- II-a Conferinte Nationale – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES-2002, 31 mai – 2 iunie 2002., pag. 379 – 386, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 973 – 8130 – 83 – 2.
68. DOGARIU, C., CRISTESCU, C-ta, CRISTESCU, C. Dynamic behaviour research of the 4 mn hydraulic press, in the pressing phase. În vol.. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS, ICMaS 2002,, 10 – 11 October 2002, University POLITEHNICA of Bucharest, Romanian Journal of Technical Sciences Applied Mechanics, Tome 47, Special number, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, Bucuresti, 2002, pag. 159 – 162, ISSN 0035-4074, ISBN 973-27-0932-4.
69. OPREAN, A., CRISTESCU, C. Experimental research regarding the dynamic behaviour of the pumps direct driven hydraulic pressing systems. În vol.. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS, ICMaS 2002,, 10 – 11 October 2002, University POLITEHNICA of Bucharest, Romanian Journal of Technical Sciences Applied Mechanics, Tome 47, Special number, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, Bucuresti, 2002, pag. 175 – 178, ISSN 0035-4074, ISBN 973-27-0932-4.
70.CRISTESCU, C., BÎRSAN, G. Cercetarea comportarii dinamice a mecanismului de deplasare din componenta manipulatoarelor de forjare. În.: HIDRAULICA, nr. 2 , iunie 2002, pag. 6 -17, ISSN 1453 - 7303.
71. CRISTESCU, C, Theoretical and experimental research regarding the evaluation of the external friction force in the metals plastic deformation process. The 4-th International Conference on Tribology – Balkantrib 2002, 12 – 14 june 2002, ERCIYES UNIVERSITY, KAYSERI - TURKEY.
72. CRISTESCU, C., BÎRSAN, G., CRISTESCU, C-TA. Instrumentatia moderna utilizata pentru masurarea parametrilor tehnologici si functionali ai sistemelor hidraulice de presare. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul XI, nr. 4/2002, pag.10 –12, ISSN 1582-3334.
73. CRISTESCU, C., BOGDAN, M., BIRSAN, G., Sistem complex de masurare si înregistrare a parametrilor tehnologici si functionali ai preselor hidraulice . În vol: HERVEX 2002- Salonul national de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, scule. dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica..Editat de INOE 2000-Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica si Camera de Comert si Industrie –Valcea, pag. 183 – 188, ISSN 1454-8003

2003

74. CRISTESCU, C.. Cresterea posibilitatilor de automatizare a regimurilor de lucru la ciocanele de forja prin schimbarea actionarii clasice cu actionare electrohidraulica..În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul XII, nr. 2/2003, pag.23 –25, ISSN 1582-3334.
75. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA. Cercetarea experimentala a ciocanelor de forja modernizate prin schimbarea actionarii clasice, cu abur sau cu aer, cu actionare electrohidraulica. În: Vol. III:Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Bucuresti 2003, Lucrarilee cele de A- III-a Conferinte Nationale cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES+2003, 31 mai–2 iunie 2003., pag. 535– 544, ISBN 973–8130–82–4 / ISBN 973 – 8466 – 03 – 2.
76. CRISTESCU, C., BÎRSAN, G.. Masurarea si înregistrarea evolutiei parametrilor tehnologici si functionali ai ciocanelor de forja electrohidraulice modrnizate, in scopul atestarii nivelelor de perfprmanta. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul XII, nr. 4/2003, pag.5 –8, ISSN 1582-3334.

2004

77. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA. Masurarea si înregistrarea evolutiei parametrilor tehnologici si functionali ai preselor hidraulice actionate de pompe cu regulatoare de putere. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, anul XII, nr. 3/2004, pag. 21 – 24, ISSN 1582-3334.
78. OPREAN, A., CRISTESCU, C., Experimental research regarding the dynamic behaviour of the
hydraulic presses driven by pumps with power compensator. În vol.: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS, ICMaS 2004, pag. 163-167, 10–11 October 2004, University POLITEHNICA of Bucharest, Special number 2004,Tome 49, Romanian Journal of Technical Scciences, APPLIED MECHANICS, ACADEMIA ROMÂNA
79. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA, Theoretical research regarding the dynamic behaviour of the hydraulic presses driven by pumps with power compensator in the pressing phase. În vol.. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS, ICMaS 2004, pag. 191- 194, 10–11 October 2004, University POLITEHNICA of Bucharest, Special number 2004,Tome 49, Romanian Journal of Technical Scciences, APPLIED MECHANICS, ACADEMIA ROMÂNA.
80. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-TA. Masurarea si înregistrarea evolutiei parametrilor tehnologici si functionali ai preselor mecanice cu surub, actionate cu motoare electrice. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 6 /2004, pag. 14 – 16, ISSN 1582-3334.
81. CRISTESCU, C. Cercetarea comportrii dinamice a platformei ridicatoare cu actionare electrohidraulica, în faza de ridicare. În vol. HERVEX 2004, pag. 127 - 133, ISSN 1454-8003.
82. LEPADATU, I. , DUMITRESCU, C., CRISTESCU, C., DUTU, I. Platfora ridicatoare pentru persoane cu handicap locomotor. În : Vol. HERVEX 2004, pag. 227-232, ISSN 1454-8003

2005

83 DRUMEA, P., CRISTESCU, C. LEPADATU, I., VRÎNCEANU, G. Cercetari privind realizarea de modele pentru generarea presiunilor înalte. În: Vol. HERVEX 2005, pag.367 – 373, ISSN 1454-8003.
84 DRUMEA, P., CRISTESCU, C., LEPADATU, I., VRÎNCEANU, G. Solutii constructive de realizare a amplificatoarelor locale de presiune. . În: Vol. HERVEX 2005, pag. 166 - 175, ISSN 1454-8003;
85. LEPADATU ION, CRISTESCU C., LUNG I., CIUPERCA R., ANGHELACHE Gab., STAICOVICI, M-D. Reducerea consumului de carburant la autovehiculele grele prin recuperarea energiei de franare. In: Vol. HERVEX 2005, pag. 245-252. ISSN 1454-8003;
86 DRUMEA, P., CRISTESCU, C., DUMITRESCU, C., DUTU, I.. Instrumentatia si automatizarile folosite la realizarea dispozitivelor/sistemelor mecatronice de control a sistemelor de generare a presiunilor înalte. În: Vol. HERVEX 2005, pag. 347 – 352, ISSN 1454-8003;
87. CRISTESCU, C., LEPADATU, I., VRÎNCEANU, G., DUMITRESCU, L. Solutii constructive de realizare a utilajelor pentru prepararea compostului din deseuri vegetale. În: Volumul HERVEX- 2005, pag. 279-286, ISSN 1454-8003;
88.CRISTESCU, C., LEPADATU, I., VRÎNCEANU, G., DUMITRESCU, C. Model functional de Mecanism de preparare – rasturnare din componenta utilajelor de preparare a compostului din deseuri vegetale. În: Volumul HERVEX-2005+editia a XIII-a, noiembrie 2005, pag. 309-313, ISSN 1454-8003;
89.DRUMEA, P., LEPADATU, I., ZAHARIA, Is., COMES, M., BLEJAN, M., CRISTESCU, C., Stand informatizat de probare motoare hidraulice lente. În: Vol. HERVEX 2005, pag. 480 – 487, ISSN 1454-8003;
90. RADULESCU, G., LEPADATU, I, MURAD, Er., MATACHE, G., CRISTESCU, C., CIOCANEA, Ad., Aspecte teoretice ale recuperarii energiilor libere la autovehicule rutiere. În: Vol. HERVEX 2005, pag. 325-336, ISSN 1454-8003;
91.CRISTESCU, C. s.a., Masurarea si înregistrarea turatiilor arborilor preselor mecanice cu surub.În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 3, 2005, ISSN 1582-3334, pag. 24-27, ISSN 1582-3334,.
92. CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-ta., BÎRSAN, G. Cercetarea teoretica a comportarii dinamice a preselor cu surub, în faza de accelerare. În: Vol.8:Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Bucuresti 2005, Lucrarilee cele de A- V-a Conferinte Nationale multidisciplinare cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES, 2005, pag. 277 – 286, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 973–720– 016– 0.
93. CRISTESCU, C., CRISTESCU, A-V., BOGDAN, M., CRISTESCU, C-ta., Cercetari experimentale privind comportarea dinamica a preselor cu surub partea I- dinamica berbecului.
În: Vol.8:Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Bucuresti 2005, Lucrarile cele de A- V-a Conferinte Nationale multidisciplinare cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES, 2005., pag. 286 – 292, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 973 – 720 – 016 – 0.
94. CRISTESCU, C., CRISTESCU, A-V., BOGDAN, M., CRISTESCU, C-ta., Cercetari experimentale privind comportarea dinamica a preselor cu surub partea II – dinamica arborilor. În: Vol.8:,Stiinta si Inginerie, Editura AGIR, Bucuresti 2005, Lucrarile cele de A- V-a Conferinte Nationale multidisciplinare cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES, 2005., pag. 293 – 300, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 973 – 720 – 016 – 0.
95. CRISTESCU, C. Cercetarea comportarii dinamice a mecanismului de ridicare-coborâre cleste din componenta manipulatoarelor de forjare. În: revista HIDRAULICA nr. 1-2(17) , August 2005, pag. 23-32, ISSN 1453 - 7303.

2006

96. CRISTESCU, C.. Theoretical Research Regarding the Evolution of the Dyinamic Parameters of the Vertical Elevation Equipment Used by the Persons with Locomotion Disabilities. În: revista HIDRAULICA nr. 1-2 , Iulie 2006, pag. 14-22, ISSN 1453 - 7303.
97. CRISTESCU, C., CRISTESCU,C-ta, MATACHE, G.The optimization of the prehensile mechanism of the hydraulic driving forging manipulators . In vol. Procedeeings of The 1st International Conference "Optimization of the Robots and Manipulators "OPTIROB 2006- PREDEAL, 26-28 May 2006 Organized by University "POLITEHNICA" of Bucharest , Faculty IMST, Editura BREN Bucuresti, pag. 77 – 81, ISBN (10) 973 – 648 – 572 – 2, ISBN (10) 978 – 973 – 648 – 572 - 5.
98. CRISTESCU, C., PANAITESCU, V., CRISTESCU, C-ta Sistem mecano-pneumatic de realizare a caderii controlate a unei persoane, pe o înaltime prestabilita, în conditii de siguranta si repetebilitate. În: vol. Stiinta si Inginerie - Lucrarile cele de A- VI-a Conferinte Nationale multidisciplinare cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES, 2006., pag. 393 – 400, ISBN – 10 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 13 978 - 973 – 8130 – 82 – 1.
99. DRUMEA, P., CRISTESCU, C., LEPADATU, I., DUMITRESCU, C., DUTU, I., DUMITRESCU, L. Echipament pentru deplasarea pe verticala a persoanelor cu dizabilitati locomotorii. În: vol. Stiinta si Inginerie - Lucrarile cele de A- VI-a Conferinte Nationale multidisciplinare cu participare internationala – Profesorul Dorin Pavel-, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES, 2006., pag. 401 – 406, ISBN 10 973 – 8130 – 82 – 4 / ISBN 13 978 - 973 – 8130 – 82 – 1.
100. OPREAN, A., CRISTESCU, C., CRISTESCU, C-ta. Theoretical research regarding the dynamic behavior of the hydraulic presses with power compensator in the approach phase. În: . În vol.. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS-
ICMaS-2006, 26 – 27 October 2006, University POLITEHNICA of Bucharest, pag. 227 - 230, Editura ACADEMIEI ROMANE, Buchareast, 2006, ISSN 1842 – 3183.
101. CRISTESCU, C., DUTU, I., DUMITRESCU, C. Controlul functionarii echipamentelor cu actionare electro-hidraulica pentru deplasarea pe verticala a persoanelor. În:
AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 5 , 2006, pag. 26 - 29, ISSN 1582-3334.
102. CRISTESCU, C., LEPADATU, I., VRÎNCEANU, G., DUTU, ,Il.. KREVEY, P., DUMITRESCU, L., AVRAMESCU ; V :, MIREA, Ad. Utilaj pentru prepararea compostului din deseuri vegetale. În: Volumul HERVEX- 2006, pag. 201-205, ISSN 1454-8003;
103. TOPOLOGEANU, M., MIHAESCU, L., STANESCU, T., CRISTESCU, C. Cercetarea si dezviltarea de echipamente de fragmentare-maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea aleilor, parcurilor si arealelor silvice, în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal. În: Volumul HERVEX- 2006, pag. 206-210, ISSN 1454-8003.
104. CRISTESCU, C. Cercetari teoretice privind comportarea dinamica a unui autovehicul rutier, în scopul evaluarii posibilitatii de echipare cu sistem de recuperare a energiei de frânare. . În: revista HIDRAULICA nr. 2-3 , Decembrie 2006, pag. 45 - 54 , ISSN 1453 - 7303.
104. LEPADATU, I., CRISTESCU, C., DUMITRESCU, C., DUMITRESCU, L. Solutii moderne de accesibilizare cu actionare hidraulica. În: Volumul HERVEX- 2006, pag. 295-299, ISSN 1454-8003;
105. CRISTESCU, C. Cercetari teoretice privind comportarea dinamica a unui autovehicul rutier, în scopul evaluarii posibilitatii de echipare cu sistem de recuperare a energiei de frânare. În: revista HIDRAULICA nr. 3-4 , Decembrie 2006, pag. 45 - 54 , ISSN 1453 - 7303.
106. MIREA, Ad., RADULESCU, G., MATACHE, G., CRISTESCU, C., Cercetari privind recuperarea energiilor libere la autovehicule rutiere. In: Buletinul AGIR, nr.4, 2006, pag. 90 – 95, Editura AGIR, Bucuresti 2006, ISSN 1224 – 7928.

2007

107 CRISTESCU, C., KREVEY, P., ILIE, I., BLEJAN, M., DUTU, I., DUMITRESCU, C.,
Mecatronics system for recovering kinetic energy of the hybrid – drive motor vehicles. In: vol: Procedeeings of The 2nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2007 – PREDEAL, Romania 24 - 27 May, pag. 113 – 116. Editura BREN PUBLISHING HAUSE, ISBN 978 - 973 - 648 – 656 – 2.
108. CRISTESCU, C., ILIE, I., DUMITRESCU, C., DUTU, I., KREVEY, P., Optimized equipments for easing accese in buildings for locomotori disabled persons. In vol: Procedeeings of the 2nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2007 – PREDEAL, Romania, 24 – 27 May 2007, pag. 219 – 225,
Editura BREN PUBLISHING HAUSE, ISBN 978 – 973 – 648 – 656 – 2.
109 CRISTESCU, C., ANGHELACHE, G., KREVEY, P., VRANCEANU, G., NEACSU, M., CRISTESCU, C-ta., Sisteme hibride regenerative de propulsie a autovehiculelor rutiere. Partea I –a – Sisteme hibride termo-electrice.. În vol. 11 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2007, pag. 399 – 406, Editura AGIR, Bucuresti ,2007,
ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 122 – 5.
110 CRISTESCU, C., ANGHELACHE, G., KREVEY, P., VRANCEANU, G., NEACSU, M., CRISTESCU, C-ta., Sisteme hibride regenerative de propulsie a autovehiculelor rutiere. Partea a II-a – Sisteme hibride termo-hidraulice.În vol. 11 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2007, pag. 407 – 414, Editura AGIR, Bucuresti 2007, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 122 – 5.
111. CRISTESCU, C., KREVEY, P., VRANCEANU, G., RADU, S., NEACSU, M., CRISTESCU, C-ta., Echipamente moderne de procesare a materialului vegetal lemnos pentru obtinerea compostului ecologic. În vol. 11 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti,
SEBES 2007, pag. 269 – 276, Editura AGIR, Bucuresti 2007, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 123 – 2.
112. CRISTESCU, C., LEPADATU, I., DUMITRESCU, C., DUTU, I., Modern hidraulically driven accesibility means developed hy INOE 2000 – IHP Bucharest.. In: HIDRAULICA, nr. 1-2 (20), iulie 2007, pag. 18 – 22, ISSN 1453 – 7303,
113. CRISTESCU, C., Cercetari teoretice privind comportarea dinamica în faza de demarare a unui autovehicul propulsat pe baza energiei hidraulice stocata în acumulatoare hidropneumatice. In: HIDRAULICA, nr. 1-2 (20), iulie 2007, pag. 53 – 60. ISSN 1453 – 7303,
114. CRISTESCU, C., KREVEY, P., DUTU, I., Echipament cu actionare hidraulica pentru procesarea compostului din deseuri vegetale. In: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 5, 2007, pag. 22 – 23, ISSN 1582-3334.
115. MIHAIESCU, L., TOPOLOGEANU, M., CRISTESCU, C. Echipament de fragmentare-maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea arborilor din arealele silvice, în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal. În vol.4. Lucrarile Conferintei Stiintifice Internationala TMCR 2007, Chisinau, 31 mai-03 iunie 2007.
116. CRISTESCU, C., DRUMEA, P., VRÂNCEANU, G., NEACSU, MGD., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor-hidraulice. Partea I – Motoare hidraulice liniare.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 94-98, ISSN 1454-8003.
117. CRISTESCU, C., DRUMEA, P., VRÂNCEANU, G., NEACSU, MGD., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor-hidraulice. Partea II – Motoare hidraulice rotative. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 99-103, ISSN 1454-8003.
118 CRISTESCU, C., DRUMEA, P., VRÂNCEANU, G., NEACSU, MGD., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor-hidraulice. Partea III – Generatoare hidraulice rotative. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 104-108, ISSN 1454-8003.
119. CRISTESCU, C., DRUMEA, P., VRÂNCEANU, G., NEACSU, MGD., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Cercetarea comportamentului tribologic al etansarilor mobile prin modelarea proceselor de frecare partea I – Etansari de translatie.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 109-111, ISSN 1454-8003.
120. CRISTESCU, C., DRUMEA, P., VRÂNCEANU, G., NEACSU, MGD., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Cercetarea comportamentului tribologic al etansarilor mobile prin modelarea proceselor de frecare partea a –II-a – Etansari de rotatie. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 112-114, ISSN 1454-8003.
121. CRISTESCU, C., ANGHELACHE, G., CIUPERCA, R., LUNG, I., MIREA, A., KREVEY, P. Echipamente si sisteme mecatronice de recuperare a energiei de frânare la autovehicule grele. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 138-141, ISSN 1454-8003.
122. CRISTESCU, C., CALINOIU C-TIN., TOPOLOGEANU, M., MIREA, A., MIHAIESCU, L., KREVEY, P., ZAPCIU, A., SAUCIUC, R. Echipamente de fragmentare-maruntire material lemnos partea I – Tehnologie si model conceptual. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 201-204, ISSN 1454-8003.
123. CRISTESCU, C., CALINOIU C-TIN., TOPOLOGEANU, M., MIREA, A., MIHAIESCU, L., KREVEY, P., ZAPCIU, A., SAUCIUC, R. Echipamente de fragmentare-maruntire material lemnos partea a-II-a – Prezentare stiintifica si tehnica. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 205-208, ISSN 1454-8003.
124. CRISTESCU, C., ANGHELACHE, G. Tendinte actuale si orientari noi privind tehnicile de economisire a combustibililor si scaderea poluarii mediului în transportul rutier.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag.209-211, ISSN 1454-8003.
125.CRISTESCU, C., ANGHELACHE, C., LUNG, I., CIUPERCA, R., MIREA, A. Unele aspecte privind cresterea consumului de combustibil în transportul rutier si impactul asupra mediului.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 212-216, ISSN 1454-8003.
126. ANGHELACHE, G., CRISTESCU, C. Directii de actiune privind scaderea consumului de combustibil si a impactului asupra mediului în transportul rutier.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 217-221, ISSN 1454-8003.
127. ANGHELACHE, G., CRISTESCU, C. Evolutia transportului rutier si impactul asupra mediului.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 222-225, ISSN 1454-8003.
128. ANGHELACHE, G., CRISTESCU, C. Efectele activitatilor umane, în general si al transportului rutier, în special, asupra încalzirii globale.
In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 226-229, ISSN 1454-8003.
129. CRISTESCU, C., BECA, P., VRÂNCEANU, G., DOBRIN, D., NEACSU, MGD., CRISTESCU, C-TA. Instalatie pneumatica de actionare sistem de pozitionare-orientare piesa pentru sistemele tehnologice moderne de prelucrare. In vol. HERVEX 2007, Editat de INOE 2000 IHP, pag. 300-304, ISSN 1454-8003.
130. CRISTESCU, C., ANGHELACHE, Gab., LUNG, I., CIUPERCA, I. Some aspects regarding the automotive transport evolution and the necesitz to reduce the impact to environment. În: CONSTRUCTIA DE MASINI, nr. 1/2007, pag. 11-14.
131. CRISTESCU, C., LUNG, I., CIUPERCA, R, ANGHELACHE, Gab., MIREA Ad.Sistem mecatronic de recuperae a energiei de frânare la autovehicule grele pentru eficientizarea energetica a acestora. În: Vol. CEEX-Programul de Cercetare de Excelenta 2005-2008, UPC AMTRANS-Contributii stiintifice, Simpozion AMTRANS, 7 noiembrie 2007, pag. 13-16, ISBN 978-973-0-05258-9.

2008

132. CRISTESCU, C. Cercetari teoretice privind comportarea dinamica a unui autovehicul hibrid termo-hidraulic, în faza de frânare cu recuperarea energiei cinetice. În: HIDRAULICA, nr. 1 (21), martie 2008, pag. 49 – 59 , ISSN 1453 – 7303.
133. DRUMEA, P., CRISTESCU, C., SAUCIUC, R., GEORGESCU, Fl. Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului elementelor de etansare fluida, cu curgere datorata dilatarii termice a fluidului. În: HIDRAULICA, nr. 1 (21), martie 2008, pag. 23 – 28, ISSN 1453 – 7303.
134. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, CATALIN DUMITRESCU,
GENOVEVA VRANCEANU, CONSTANTA CRISTESCU, The mathematical modeling and computer simulation of the pump tribological behavior. In: vol: Procedeeings of The 3nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2008 – PREDEAL, Romania 24 - 27 May, pag. 165 – 168. Editura BREN PUBLISHING HAUSE, ISBN 978 - 973 - 648 –784 –2.
135. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, GABRIELA MATACHE, CATALIN DUMITRESCU. Mathematical modeling and computer simulation of the tribological behavior of the hydrostatic machines. In: Vol. Proceeding of the 6th International Conference on Tribology-BALKANTRIB 2008, 12-14 Junie, 2008, SOZOPOL-BULGARIA-Plenary papers and Abstracts, pag. 67, ISBN: 978-954-438-713-6
136. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, GENOVEVA VRÂNCEANU, RADU SAUCIUC, CONSTANTA CRISTESCU, MAGDALENA NEACSU. Echipament de fragmentare si maruntire a materialului vegetal lemnos- model functional. În: . În vol. 13 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2008, pag. 339 –344 , Editura AGIR, Bucuresti 2008, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 197 – 3.
137. CRISTESCU, C., ANGHELACHE, Gab., KREVEY, P., VRÎNCEANU, Geno., NEACSU, Mgd., .CRISTESCU, C-ta. Echipament mecatronic pentru propulsia hibrida a autovehiculelor rutiere. În: vol. 13 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2008, pag. 345 – 350, Editura AGIR, Bucuresti 2008, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 197 – 3.
138. CORNELIU. CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, IOANA ILIE, MARIAN BLEJAN, IULIAN DUTU, Mechatronics system for recovering braking energy conceived for the medium and heavy motor vehicles, Paper Nr. F014-"ISSE 2008 31st. International Spring Seminar on Electronics Technology Reliability and Life-time Prediction", 7-11 May, 2008, BUDAPEST, HUNGARY, http://www.isse-eu.net., www.ett.bme.hu/isse/isse2008/ (ISI-Thomson, UT WOS: 000272337900081)
139. CORNELIU.CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, PETRICA KREVEY, LILIANA DUMITRESCU. Mechatronics system for recovering kinetic energy of the motor vehicles, in the braking phase, POSTER Sesion-The 5th Fluid Power Net International-PHD Symposium, 1-5 July, 2008, CRACOVIA-POLONIA.
140. CIUPERCA RADU, CRISTESCU CORNELIU, PIRNA ION, COJOCARU IOSIF. Sistem mecatronic de recuperare a energiei de frânare la autovehicule. În. Revista INMATEH, nr. 25, iulie 2008, LUCRARI STIINTIFICE cu tema: INGINERIA SI MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DURABILE ÎN AGRICULTURA, TRANSPORT SI INDUSTRIA ALIMENTARA, pag. 226-230, ISSN 1583-1019.
141. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA. Mathematical modeling and numerical simulation of the trobologic behaviour of mobile translation sealing subjected at high pressures. În: HIDRAULICA, nr. 2 (22), septembrie 2008, pag. 26 – 33 , ISSN 1453 – 7303.
142. CRISTESCU, C., KREVEY, P. Sistem mecatronic hibrid termo-hidraulic de propulsie a autovehiculelor rutiere. În: AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 4 , 2008, pag. 22 -23 , ISSN 1582-3334.
143. CORNELIU CRISTESCU. Sistemele hibride de propulsie a autovehiculelor urbane- solutii pentru reducerea agresiunii asupra mediului si diminuarea consumului de combustibil. In: Buletinul AGIR, nr.4, 2009, pag. 115 –118 , Editura AGIR, Bucuresti 2008, ISSN 1224 – 7928.
144. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, and Petrica Krevey, "The modern instrumentation used for monitoring and controlling the main parameters of the regenerative electro-mechano-hydraulic drive systems", in Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IV, edited by Paul Schiopu, Cornel Panait, George Caruntu, Adrian Manea, Proceedings of SPIE Vol. 7297 (SPIE, Bellingham, WA, 2009), 72971W (Jan. 7, 2009), doi:10.1117/12.823679, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819475596.
145. DRUMEA PETRIN, CRISTESCU CORNELIU. The mathematical modeling and numerical simulation of the tribological behavior of the hydraulic cylinder mobile translation sealing. In: Scientific Bulletin of the Politechnica University of Timisoara-Transaction on Mechanics Special Issue, The International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments-HME 2008, Timisoara, ROMANIA, October 16-17, 2008, pag. 315 -322 , ISBEN 1224-6077
147. CRISTESCU CORNELIU, DRUMEA PETRIN, CRISTESCU CONSTANTA, KREVEY PETRICA. Mathematical modeling and computer simulation of the tribological behavior of the hydraulic driving systems seals. In: Vol. POCEEDINGS of the International Conference on Manufacturing Systems-ICMAS 2008, pag. 185 -188, 13-14 November 2008, Editura Academiei Romane, ISSN 1842-3183.
148 KREVEY, P., CRISTESCU, C., SAUCIUC, R., GEORGESCU, Fl., VRANCEANU, G., CRISTESCU, C-ta. Model functional de echipament de fragmentare si maruntire material lemnos. În: HIDRAULICA, nr. 2 (22), septembrie 2008, pag. 12 –15 , ISSN 1453 – 7303
149. MIHAESCU, L., GRIGORE, O. G., CRISTESCU, C. Echipament de fragmentare+maruntire material lemnos în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal. In revista: TEHNOLOGIA INOVATIVA, pag, 39-44, ISSN 0573-7419
150. CRISTESCU, C., MIHAESCU, L., ZAPCIU, A., CALINOIU, C-tin, MIREA, Ad., KREVEY, P.,
LUPU, Bg., VISAN, Al. Testarea echipamentului de fragmentare-maruntire material lemnos. In: Revista TEHNOLOGIA INOVATIVA, pag, 45-50, ISSN 0573-7419.
151 CRISTESCU, C., LUNG, I., CIUPERCA, R, ANGHELACHE, Gab., MIREA Ad. Adapted stand for testing mechatronics system for recovering the kinetic energy of the motor vehicles in the braking phase. In: Vol. I CEEX-Programul de Cercetare de Excelenta 2005-2008, UPC AMTRANS, Contributii Stiintifice, Simpozion AMTRANS, noiembrie 2008, pag. 21-24, ISBN 978-973-0-05258-9.
152. CRISTESCU, C., KREVEY, P., VRÂNCEANU, GEN., LUPU, B., CRISTESCU, C-TA., NEACSU, MGD. Elemente de securitatea muncii si siguranta în functionarea echipamentului de fragmentare si maruntire a materialului vegetal lemnos. În: vol. EVALUAREA RISCURILOR, Editura UTPRES si Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2008, pag. 55-60, ISBN 978-973-662-395-0; ISBN 978-973-1868-41-7.
153. CRISTESCU, C., DUMITRESCU, C., DUMITRESCU, L., CRISTESCU, C-TA. Elemente de securitatea muncii si siguranta în functionarea echipamentului pentru deplasarea pe verticala a persoanelor cu dizabilitati locomotorii. În: vol. EVALUAREA RISCURILOR. Editura UTPRES si Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2008, pag. 61-66, ISBN 978-973-662-395-0; ISBN 978-973-1868-41-7.

2009

154. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU GENOVEVA VRÂNCEANU, Theoretical and experimental research for determining the volumetric efficiency of the pumps. In: HIDRAULICA, nr. 1 / Martie 2009, pag. 13 – 21, ISSN 1453-7303.
155. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU. Mechatronic system for recovering kinetic enerrgy and increasing efficiency of the motor vehicle propulsion system. In: ACTA TECHNIC NAPOCENSIS-Series: Applied Mathematics and Mechanics, 52, Vol. II.- The 1-th International Symposium on Green Energy- ISGE-2009, Cluj-Napoca,14-16 May 2009. Edited by: Technical University of Cluj Napoca, pag. 151- 154, ISSN 1221 – 5872
156. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, GENOVEVA VRANCEANU, LILIANA DUMITRESCU, CONSTANTA CRISTESCU.. The determination of the volumetric efficiency of the pumps used for industrial manipulators drivng. In: Vol: Procedeeings of The 4nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2009 – CONSTANTA-MAMAIA, Romania 28 - 31 May, pag. 115 –118, Editura BREN PUBLISHING HAUSE, ISSN 2066 - 3854.
157 CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, GENOVEVA VRÂNCEANU, BOGDAN LUPU, CONSTANTA CRISTESCU, MAGDALENA NEACSU. Instrumentatia utilizata la testarea echipamentului de fragmentare si maruntire a materialului vegetal lemnos. În: vol. 16 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2009, pag. 477 – 482, Editura AGIR, Bucuresti 2009, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 246 – 8.
158. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, GENOVEVA VRÎNCEANU, MAGDALENA NEACSU, CONSTANTA CRISTESCU Stand pentru testarea sistemelor de recuperare a energiei cinetice la autovehiculele rutiere. În: vol. 15 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta Nationata Multidisciplinare - cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2009, pag. 483 – 488 , Editura AGIR, Bucuresti 2009, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4; ISBN 978 – 973 – 720 – 246– 8.
159. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, BOGDAN LUPU, Mechatronic system for recovering kinetic energy from the motor vehicle in the braking phase. In: HIDRAULICA, nr. 2 / Iulie 2009, pag. 50 – 55, ISSN 1453-7303.
160. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, Laboratory for testing lubrication systems and equipments. In: PROCEEDINGS of The 2-th International Proficiency Testing Conference-Ptconf, (15)16 – 16 September 2009, Sibiu, Romania, pag. 172 – 175, ISSN 2066-737X.
161 .CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU. Stand for testing of the hydraulic systems for recovering the kinetic energy from road motor vehicles.
In: Vol. POCEEDINGS of the International Conference on Manufacturing Systems-ICMAS 2009, 13-14 November 2008, Editura Academiei Romane, pag.. 157 - 160, ISSN 1842-3183.
162. PETRIN DRUMEA, MOHAMED HAJJAM, CORNELIU CRISTESCU, AURELIAN FATU. Theeoretical research on the development of an experimental device to evaluating the friction forces between seals and rods of hydraulic cylinders. In: PROCEEDINGS of The 17-th International Saloon HERVEX-2009, Calimanesti-Caciulata, 18-20 November 2009, pag. 37–45, ISSN 1454 – 8003.
163. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA. Mechatronic equipments for research of kinetic energy recovery processes in automotive braking. In: PROCEEDINGS of The 17-th International Saloon HERVEX-2009, Calimanesti-Caciulata, 18-20 Nov. 2009, pag. 135–140, ISSN 1454 – 8003.
164. PETRIN DRUMEA, CORNELIU CRISTESCU. Research and testing infrastructure of the Hydraulics and Pneumatics research institute-INOE 2000-IHP. In: PROCEEDINGS of The 17-th International Saloon HERVEX-2009, Calimanesti-Caciulata, 18-20 November 2009, pag. 154 – 164, ISSN 1454 – 8003.
165. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, Laboratory for testing of the components and lubrication equipments. In: PROCEEDINGS of The 17-th International Saloon HERVEX-2009, Calimanesti-Caciulata, 18-20 November 2009, pag. 172 – 175. ISSN 1454 – 8003.
166. FATU AURELIAN, HAJJAM MOHAMED, DRUMEA PETRIN, CRISTESCU CORNELIU, Development of an Experimental Device to Study Real Hydraulic Rod Seals During Fully Transient Operation. The 8-th EDF/LMS Poitiers Workshop-Dynamic sealing in severe operating conditions, FUTUROSCOP-FRANCE, October 5, 2009, Poster Session.
167. CRISTESCU CORNELIU, PETRIN DRUMEA, PETRICA KREVEY, BOGDAN LUPU. The increasing of the energy efficiency of the road motor vehicles through the implementation of the kinetic energy recovery hydraulic system. The 4-th International Conference on Energy and Environment 2009-Energy for a better life, 12-14 November 2009, CIEM-2009, University POLITEHNICA of Bucharest, pag. 13- Section 7- Conference Program.
168. CORNELIU CRISTESCU, PETRICA KREVEY, BOGDAN LUPU, Mechatronic system for recovering kinetic energy from the motor vehicle in the braking phase. In: HIDRAULICA, nr. 2/ Iulie 2009, pag. 50 – 55, ISSN 1453-7303
169. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, AUREL ZAPCIU,.BOGDAN LUPU, PETRICA KREVEY,.LEONARD MIHAESCU, Experimental research focused on the operational performances of the wood chipper Echifrag..In: HIDRAULICA, nr. 3-4/Decembrie 2009, pag. 55 – 64 , ISSN 1453-7303.
170. MARIAN BLEJANl, IULIAN DUTU, BOGDAN LUPU, CORNELIU CRISTESCU. Data Acquisition and Control Unit for Electro-Hydraulic Applications. In: ABSTRACT PROCEEDINGS of the 32tnd International Spring Seminar on Electronics Technology-ISSE 2009, May 13-17, 2009 Brno, Czech Republic, pag. 268-269, ISBN 978-80-214-3874-3, http://www.isse2009.org/.

2010
171. PETRIN DRUMEA, CORNELIU CRISTESCU, CATALIN DUMITRESCU. Theoretical and experimental research regarding the tribological behaviour of the mobile sealing used in the construction of the hydraulic cylinders. In: CD- The 7-th International Conference on Fluid Power-Scientific Poster Session, 22-24 Martie 2010, Aachen, Germania.
172. CRISTESCU CORNELIU, RADULESCU GABRIEL, LEPADATU IOAN. Hydraulic system for recovery kinetic energy from road motor vehicles in the braking phases. In: CD-The 7-th International Conference on Fluid Power-Scientific Poster Session, 22-24 Martie 2010, Aachen, Germania..
173. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA LILIANA DUMITRESCU AND CONSTANTA CRISTESCU. The Dynamic Behavior of the Horizontal Movement Mechanism of one Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting. In: Proceedings of The 5nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2010 –Calimanesti, Romania, 28 - 30 May, pag. 126 –130, Editura PRINTECH, ISBN 978-981-08-5840-4. (ISI..?)
174. CORNELIU CRISTESCU,.PETRIN DRUMEA, CONSTANTIN CALINOIU, AUREL ZAPCIU, BOGDAN LUPU, LEONARD MIHAESCU. Experimental measuring of the operational parameters of the wood chipper equipment “ECHIFRAG”. In:volumul “Lucrarile celei de a VI-a Conferinte a Hidroenergeticienilor din Romania – “Dorin Pavel””, 27-28 mai 2010, pag. 457 ... 466, Editura POLITEHNICA PRESSS, ISSN 2068-276X.
175. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN. DUMITRESCU. The testing system of the pumps with gear wheels for determining the volumetric efficiency. In: PROCEEDINGS of the 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2010 - THETA 17th edition - May 28-30 2010, Cluj-Napoca, Romania , pag. 195- 199, ISBN 978-1-4244-6722-4, IEEE Catalog Number CFP10AQT-PRT ……(ISI),
176. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, DRAGOS ION-GUTA,
SAVA ANGHEL, PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU. Stand pentru determinarea experimentala a fortelor de frecare din etansarile cilindrilor hidraulici. În: vol. 18 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a X-a Conferinta Nationata Multidisciplinare cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2010, pag. 583 – 588 , Editura AGIR, Bucuresti 2010, ISSN 2067 - 7138.
177. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, MAGDALENA NEACSU ,
PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU, GENOVEVA VRÂNCEANU. Stand pentru testarea componentelor si echipamentelor de ungere . În: vol. 18 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a X-a Conferinta Nationata Multidisciplinare cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2010, pag. 577 - 582 , Editura AGIR, Bucuresti 2010, ISSN 2067 – 7138.
178. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN DUMITRESCU. The increasing of the energy efficiency of the motor vehicles by using the hydraulic systems for kinetic energy recovering. In: PROCEEDINGS Vol. II of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2010, 20 - 26 June 2010, Albena Resort, Bulgaria, pag. 339- 346, ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4.......(ISI )
179. CATALIN DUMITRESCU, RADU RADOI, CORNELIU CRISTESCU. Synchronous actuation of linear and rotary motors. In: HIDRAULICA Nr 1 /Martie 2010, pag. 57-64, ISSN 1453-7303.
180. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, BOGDAN LUPU, PETRICA KREVEY
The modern instrumentation used for monitoring and measuring the main operating parameters of wood chipper equipment. In: CD of The 5th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies", 26 – 29 August 2010, Constanta, ISSN 2067 – 158X.
181 .CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN DUMITRESCU. The theoretical evaluation and experimental measuring of the friction forces from the sealing of rod at the hydraulic cylinders. In: PROCEEDINGS of The 26-th international scientific conference- 65 years Faculty of Machine Technology-TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA, 13 – 16 September 2010, Sozopol, Bulgaria, pag.491-497., ISBN 978-954-438-854-6.
182. PETRIN DRUMEA, CORNELIU CRISTESCU, AURELIAN FATU, MOHAMED HAJJAM. Experimental research for measuring friction forces from rod sealing at the hydraulic cylinders. In: PROCEEDINGS-Abstracts of The 11th International Conference on Tribology- ROTRIB’10, November 4-6, 2010, IASI, ROMANIA, Editura POLITEHNIUM, pag. 1.1-7 si 1.1-8, ISSN 1843-6501, in: CD-ISSN 2069-1718 and In: THE ANNALS OF UNIVERSITY “DUNAREA DE JOS“ OF GALATI, FASCICLE VIII, 2010 (XVI), ISSN 1221-4590, Issue 2-TRIBOLOGY, pag. - .( B+)
183. CORNELIU CRISTESCU, STEFAN VELICU, ALEXANDRU VELICU, CONSTANTA CRISTESCU. Mathematical modelling and computer simulation of the kinematics of presses with crank-connecting rod mechanism . In: Vol. POCEEDINGS of the International Conference on Manufacturing Systems-ICMAS 2010, 11-12 November 2010, Editura Academiei Romane, pag.. - , ISSN 1842-3183.
184. DRAGOS ION GUTA, CATALIN DUMITRESCU, IOAN LEPADATU, CORNELIU CRISTESCU. Experimental identification of electrohidraulic servomechanism with virtual instruments technique. In: HIDRAULICA Nr 3 /October 2010, pag. 49-56, ISSN 1453-7303.
185. DAN PRODAN si CORNELIU CRISTESCU. Hidraulic system for hevy machine-tools. In: PROCEEDINGS of The 18-th Edition of International Saloon for Hydraulics and Pneumatics-HERVEX-2010, 10-12 November 2010, Calimanesti –Caciulata, Romania,
pag. 165-168, ISSN 1454-8003.
186. CORNELIU CRISTESCU. Tehnologii avansate ;i echipamente de procesare a de;eurilor vegetale utiliyate pentru ecologiyarea arealelor agricole ;i silvice (Rezumat). În; BULETINUL AGIR, anul XV, nr. 4, octombrie-decembrie 2010, Editura AGIR, pag. 8-9, ISSN 1224-7928.

2011
187. D. Ion Guta, C. Cristescu, C. Dumitrescu, I. Lepadatu. Online Testing of an Electronic Control Module for a regenerative Braking Drive System. In: Abstract Proceedings.of the 34th International Spring Seminar on Electronics Technology, “New Trends in Micro/Nanotechnology”, ISSE-2011, May 11-15, 2011, pp.164-165, High Tatras, Slovacia, 2011, ISBN 978-80-553-0646-9.(ISI Web of Knowledge)
188. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Liliana Dumitrescu, Ioana Ilie, Constantin Chirita The Dynamic Behavior of the Elevation Movement Mechanism of one Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting. In: Proceedings of The 6nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2011, Sinaia, Romania, 26 - 28 May, pag. 94 –98, IACSIT PRESS, Singapore, ISSN 2010-460X, ISBN 978-981-08-8906-7. (ISI. Web of Knowledge, IEEE)
189. CRISTESCU, Corneliu, DRUMEA, Petrin, ION GUTA, Dragos Daniel , DUMITRESCU, Catalin & CHIRITA, Constantin. Hydraulic system for recovery kinetic energy at the braking of the medium and heavy motor vehicles. In: Proceedings of The 21th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, ICHP-2011, OSTRAVA, Czech Republic, 1 -3 june, 2011, pp. 89 – 96, ISBN 978-80-248-2430-7.
190. Corneliu CRISTESCU, Dragos ION-GUTA, Petrica KREVEY, Genoveva VRANCEANU, Constanta CRISTESCU. Stand pentru determinarea experimentala a comportarii dinamice in domeniul timp a motoarelor hidraulice liniare. In: STIINTA SI INGINERIE, Vol. 20 , “Lucrarile celei de a XI-a Conferinte Nationale “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii românesti”, SEBES, 3-4 iunie 2011, pag. 499-504, Editura AGIR, Bucuresti 2011, ISSN 2067 - 7138
191. Corneliu CRISTESCU, Dragos ION-GUTA, Petrica KREVEY, Magdalena NEACSU, Constanta CRISTESCU. Stand pentru determinarea experimentala a comportarii dinamice in domeniul timp a motoarelor hidraulice rotative. In Vol. 19/20 In: Vol. 20 , “Lucrarile celei de a XI-a Conferinte Nationale “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii românesti”, SEBES, 3-4 iunie 2011, pag. 505-504, Editura AGIR, Bucuresti 2011, ISSN 2067 - 7138
192. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu, Constantin Chirita. Technologies and equipments for wood waste recycling in order to obtain ecological compost used in sustainable agriculture. In: Proceedings of the the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2011, 20 - 25 June 2011, Albena Resort, Bulgaria, Vol.III, pag. 895-902, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011 (cross-ref DOI: 10.5593/sgem2011 , SCOPUS and...ISI Web of Knowledge )
193. C. Cristescu, P. Drumea, D. I. Guta, S. Anghel , M. Crudu. Experimental measurements for determination of frictional forces within the rod seals of hydraulic cylinders. In: Proceedings of the the 7 th International Conference on Tribology, 3-5 October 2011, Thessaloniki-Grecia, pp. 163-170, ISBN 978-960-98780-6-7, Edited by: Prof. K-D. BOUZAKIS.
194. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu, Ioana Ilie and Iulian Dutu. Experimental Research on Factors Influencing Positioning Precision of Linear Electrohydraulic Servo Systems. In: Proceedings of The 2nd IACSIT International Conference on Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace-ICMERA 2011, October 20 - 22, 2011, Bucharest, Romania, pp. 205 - 210, ISBN 978-981-07 0420-9, Edited by Jiang Xiaolan, IACSIT PRESS, Singapore, ISSN 2010-460X, Full text availabile at: http://www.ipcsit.com. (ISI Proceedings)
195. Petrin Drumea, Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Iulian Dutu and Ioana Ilie.
Research Regarding the Dynamic Behavior of Linear Hydraulic Servo-Systems. In: Proceedings of The 2nd IACSIT International Conference on Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace-ICMERA 2011, October 20 - 22, 2011, Bucharest, Romania, pp. 169 - 174, ISBN 978-981-07-0420-9, Edited by Jiang Xiaolan, IACSIT PRESS, Singapore, ISSN 2010-460X, Full text availabile at: http://www.ipcsit.com . (ISI Proceedings)
196. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Dragos ION GUTA, Catalin DUMITRESCU, Petrica KREVEY. Theoretical and experimental research regarding the dynamic behaviour of linear hydraulic motors. In: HIDRAULICA, No. 1-2,/June 2011, pag. 19-34, ISSN 1453-73-03.
197. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Petrica KREVEY, Liliana DUMITRESCU. Crearea unui mediu social prietenos prin promovarea mijloacelor de accesibilizare de tip platforme ridicatoare pentru cladiri si mijloace de transport.
În; BULETINUL AGIR, anul XV, nr. 4, octombrie-decembrie 2011, Editura AGIR, pag. - , ISSN 1224-7928.( in curs de aparitie).
198. Corneliu CRISTESCU, Ioana ILIE, Magdalena NEACSU, Liliana DUMITRESCU, Constanta CRISTESCU. Mentenanta mrcanismului hidraulic de servodirectie si securitatea autovehiculelor. In: Vol. PREVENIREA RISCURILOR in activitatea de mentenanta (revizii, reparatii si curatenie), Lucrarile Simpozionului tehnico-stiintific ”Mentenanta in conditii de securitate-Prevenirea riscurilor in activitati de mentenanta”, Cluj-Napoca, 17-18 octombrie, 2011, pag. 197-204, Editura MEG, CLUJ-NAPOCA, 2011, ISBN 978-606-543-174-4.
199. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Catalin DUMITRESCU, Ioana ILIE and Iulian DUTU . Experimental research on positioning linear electrohydraulic servo systems.In: PROCEEDINGS of The 18-th Edition of International Saloon for Hydraulics and Pneumatics-HERVEX-2011, 9-11 November 2011, Calimanesti –Caciulata, Romania, pag. 308-314, ISSN 1454-8003.
200. Monica CRUDU, Corneliu CRISTESCU, Sorin CANANAU, Adrian PASCU. Experimental investigation of elastomeric U rod seals friction during transient conditions. In: PROCEEDINGS of The 18-th Edition of International Saloon for Hydraulics and Pneumatics-HERVEX-2011, 9-11 November 2011, Calimanesti –Caciulata, Romania, pag. 375-380, ISSN 1454-8003.
201. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Dragos ION GUTA, Catalin DUMITRESCU, Petrica KREVEY. Experimental research regarding the dynamic behavior of linear hydraulic motors in frequency domain. In: HIDRAULICA, No. 3-4, Decembrie, 2011, pag. 35 - 46 , ISSN 1453-73-03.
202. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Catalin DUMITRESCU. The theoretical evaluation and experimental measuring of the friction forces from the sealing of rod at the hydraulic cylinders. In: The Annals of University “Dunarea de Jos“ of Galati, fascicle VIII, TRIBOLOGY, 2011 (XVII) Issue 1, pag. 86 - 91, ISSN 1221-4590.
203. Corneliu CRISTESCU,.Petrin DRUMEA, Dragos ION GUTA, Catalin DUMITRESCU. From the kinetic energy recovery system to the thermo-hydraulic hybrid motor vehicle. In: SCIENTIFIC PROCEEDINGS-2011, SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA,(STU), Faculty of Mechanical Engineering, pag. 89 – 94, Printed by Nacladatestvo STU Bratislava, Edited by Ernest Gondar, Michal Cekan, Mirislav Horvat, ISSN 1338-1954, !SSN 1338-5011 (online version).
204. Petrin DRUMEA, Corneliu CRISTESCU, Gabriela MATACHE, Catalin DUMITRESCU. Road transport and the negative envinromental impact. In: Proceediengs of International Symposium on Treatment of Wastewatwr and Waste on Ships, SOWOS 5-25.11.2011, Hamburg, Marine Environmental Protection, VERTRIEBGESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT AN DER RWTH AACHEN E. V., 52056 AACHEN, ISBN – 978-3-938996-33-1.
205. Corneliu CRISTESCU,.Petrin DRUMEA, Catalin DUMITRESCU, Dragos ION GUTA. Experimental research regarding the Dinamic Behaviour of linear Hydraulic Servo-systems. In: BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IASI, Publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul ILVII (LXI), Fas. 4, 2011, sectia CONSTRUCTII DE MASINI (in curs de aparitie).

2012
206. CRISTESCU, C., DRUMEA P., ION GUTA D., DUMITRESCU C. Theoretical Research and Laboratory Experimental Tests Regarding the Dynamic Behavior of Hydraulic System for Energy Recovery at the Braking of Motor Vehicle. In: PROCEEDINGS of The 8-th International Fluid Power Conference-IFK 2012 “Fluid Power Drives!”, March 26-28, 2012, DREZDA, Germany, pp. 435 - 446, (www.ifk2012.com).
207. DRUMEA, P., CRISTESCU, C.. Tribology researches on increasing the lifetime of hydraulic components and systems. In PROCEEDINGS of: International Scientific-Technical Conference “Hidraulics and Pneumatics”, 16 – 18 May, 2012, WROCLAW, Poland, pp. ? - ? .
208. CRISTESCU, C., DUTU, I., KREVEY, P., NEACSU, Mgd. CRISTESCU, C-ta., VRÂNCEANU, G. Dispozitiv mecatronic de deplasare liniara cu controlul optoelectronic al miscarii. In: STIINTA SI INGINERIE, Vol. 22/2012 , “Lucrarile celei de a XII-a Conferinte Nationale si Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii românesti”, SEBES, 2012, 1-2 iunie 2012, pag. 317-326, Editura AGIR, Bucuresti 2012, ISSN 2067 – 7138.
209. CRISTESCU, C., DRUMEA, P., ION-GUTA, D.,KREVEY, P., ILIE, I., CRISTESCU, C-ta. Stand experimental pentru cercetarea comportarii dinamice a servomotoarelor hidraulice liniare în domeniul frecvential. In: STIINTA SI INGINERIE, Vol. 22/2012 , “Lucrarile celei de a XII-a Conferinte Nationale si Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii românesti”, SEBES, 2012, 1-2 iunie 2012, pag. 327-334, Editura AGIR, Bucuresti 2012, ISSN 2067 – 7138.
210. CRISTESCU, C., DRUMEA, P, DUMITRESCU, C., MATACHE, G. Experimental testing to measure operational performances of an chopper equipment used for recycling waste wood. In: Conference PROCEEDINGS, Volumme IV, of the 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, SGEM 2012, 17-23 June 2012, Albena, Bulgaria, pag. 701-708, ISSN 1314-2704, (cross-ref DOI: 10.5593/sgem2011, ProQuest, SCOPUS and...ISI Web of Knowledge )
211. DRUMEA, P., CRISTESCU, C., OLIVER HEIPL. Experimental Researches for Determining the Friction Forces in the Piston Seals of the Hydraulic Cylinders /Experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung der Reibkräfte in Kolbendichtungen von Hydraulikzylindern. In: PROCEEDINGS of The 17-th International Sealing Conference ISC-2012 , pp. 473-480, 13-14 Sept. 2012, STUTTGART, Germany.
212. M.CRUDU, A.FATU, S.CANANAU, M.HAJJAM, A.PASCU, C.CRISTESCU: "A numerical and experimental friction analysis of reciprocating U rod seals", Proceedings IMechE, Part J: Journal of Engineering Tribology, Vol. 226(9), Sept. 2012, pp.785-794.( ISI)
213 M. CRUDU, A. FATU, M. HAJJAM, C. CRISTESCU: "Numerical and experimental study of reciprocating rod seals including surface roughness effects /Etude numerique et experimental des effects de la rugosite sur le compotament des joints hydrauliques en translation. 11th EDF Pprime Workshop: „Behaviour of Dynamic Seals in Unexpected Operating Conditions”, Futuroscope, Septembrie, 2012, Poitiers, France.
214. DUMITRESCU Cat, CRISTESCU C., Ioana ILIE, DUMITRESCU L. Experimental measuring of the friction forces in the pistons seals of the hydraulic cylinders. In. Tribological Journal BULTRIB, Papers from the Conference BULTRIB '12, under the hosting of the International Scientific Conference FIT 2012. October 18-20, 2012, Sofia. (în curs de aparitie…)
215. Gabriela MATACHE, Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU. Perfectionarea pregatirii ingineresti din domeniul actionarilor hidraulice si pneumatice. Simpozionul Stiintific al Inginerilor Români de Pretutindeni-Educatie si inginerie, Editia a-X-a, 13-14 septembrie 2012. În: Buletinul AGIR nr. 4/2012, pag. xx - xx, (în curs de aparitie).
216. Ionel NITA, Corneliu CRISTESCU, Alexandra Liana VISAN and Alexandru MARINESCU Increasing the energetic efficiency of pet bundling press using hidrostatic energy recovering systems. In Proceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, pp. 235 - 241, ISSN 1454 – 8003.
217. Catalin DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU, Florin GEORGESCU, Liliana DUMITRESCU .Lifting platform with potential energy recovery system., In Proceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, pp. 191 - 194, ISSN 1454 – 8003.
218. Stefan ALEXANDRESCU, Corneliu CRISTESCU, Gheorghe SOVAIALA, Ioan PAVEL, Alexandru MARINESCU. Lfting equipment with recovery system of potential energy. În Poceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, p.p . 215 – 222, ISSN 1454 – 8003.
219. Corneliu CRISTESCU, Krzysztof KEDZIA, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI. Metenance of fluid power equipments. In Proceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, pp. 68 - 76, ISSN 1454 – 8003.
220. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Constantin RANEA. Trbological researches regarding the increasing of performances of the fluid power equipments. In Proceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, pp 175 - 184, ISSN 1454 – 8003.
221. Monica CRUDU, Aurelian FATU, Mohamed HAJJAM, Corneliu CRISTESCU. Teoretical and experimental research of reciprocating rod seals. In Proceedings of International Conference and Expozition of Hidraulics and Pneumatica- HERVEX 2012, pp. 253 - 260, ISSN 1454 – 8003.

2013
222. Corneliu CRISTESCU, Krzysztof KEDZIA, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI. Maintenance-Guarantee for prolonging the lifespan of fluid power installationsThe 6th Fair of Pneumatics, Hydraulics, Drives and Controls PNEUMATICON, Symposium: „Domestic fluid power branch in turbulent and global market issues”, KATOWICE. 2012;  In: „Hydraulika i Pneumatica (HiP)”, Nr. 1/2013, pp. 14 – 18,  ISSN 1505-3954,  POLONIA;
223. Gabriela MATACHE, Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU. Perfecţionarea pregătirii inginereşti din domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice. Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni-Educaţie şi inginerie, Ediţia a-X-a, 13-14 septembrie 2012.
În: Buletinul AGIR nr. 1/2013, pp. 29 - 34, ISSN-L 1224-7928.
224. Corneliu CRISTESCU, Petrică KREVEY, Liliana DUMITRESCU, Ioana ILIE, Genoveva VRINCEANU, Constanţa  CRISTESCU. Stand demonstrativ pentru recuperarea energiei cinetice de rotaţie la mecanisme rotative cu acţionare hidraulică. In: STIINŢĂ ŞI INGINERIE, Vol. 24/2013, “Lucrarile celei de a XII-a Conferinţe Naţionale şi Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii româneşti”, SEBEŞ, 2012, 7-8 iunie 2013, pag.  91 - 96 , Editura AGIR, Bucureşti 2013, ISSN 2067 – 7138.
225. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Sava ANGHEL, Petrică KREVEY, Magdalena NEACŞU, Constanţa CRISTESCU. Dispozitiv experimental şi stand de testare pentru determinarea forţelor de frecare din etanşările pistoanelor cilindrilor hidraulici. In: STIINŢĂ ŞI INGINERIE, Vol. 24/2013 , “Lucrarile celei de a XIII-a Conferinţe Naţionale şi Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii româneşti”, SEBEŞ, 2013, 7-8 iunie 2013, pag.  121 - 126, Editura AGIR, Bucureşti 2013, ISSN 2067 – 7138;
226. Corneliu CRISTESCU , Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Ioana ILIE. The dynamic behavior of the prehension mechanism of one transfer manipulator with electro-hydraulic acting. In: Proceedings of The 8th International Conference on Aerospace, Robotics, Mechanical Engineering,Manufacturing Systems, Biomechanics, Biomechatronics and Neurorehabilitation, ” OPTIROB-2013, Mangalia, Romania, 20 - 23 June, pp. 163 –  170, ISBN- 13: 978-3-03785-733-5, Edited by Adrian Olaru, Trans Tech Publication Ltd., Zurich, Swetzerland, 2013, (http://www.ttp.net, Applied Mechanics and Meterials, Vol. 332 (2013),  pp. 165-170, Online available since 2013/Jul/15, at http://www.scientic.net, © (2012) Trans Tech Publication. Swetzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.332.165 (ISI Proceedings- Web of Knowledge)
227. Catalin DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU, Ion NITA, Gabriela MATACHE, Ioana ILIE. Considerations regarding the use of hydraulic and pneumatic trakers for photovoltaic panels to convert solar energy directly into electric energy. In: Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM-2013, 16 – 22 june, 2013, Albena Co., Bulgaria, Vol.: „Energy and clean technologies”, pp. 77 – 84, ISBN 978-619-7105-03-2, ISSN 1314-2704,  URL: www.sgem.org (Cross-ref DOI: 10.5593/sgem 2013, ProQuest,  SCOPUS and ISI  Web of Knowledge)
228. Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Radu Radoi, Gabriela Matache, Ioana Ilie.  The kinetic and potential recovery energy, a new clean technology, used for increasing of energy efficiency of machinery, equipment and technological systems and to reduce negative environmental impact. In: Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM-2013, 16 – 22 june, 2013, Albena Co., Bulgaria, Vol.: „Energy and clean technologies”, pp. 259 – 265, ISBN 978-619-7105-03-2, ISSN 1314-2704,  URL: www.sgem.org (Cross-ref DOI: 10.5593/sgem 2013, ProQuest,  SCOPUS and ISI  Web of Knowledge)

229. Corneliu CRISTESCU, Ilie FILIP, Alexandru RADULESCU, Sorin CANANAU. The increasing of the tribological performances of the fluid power equipments. In: HIDRAULICA, Nr. 2, iunie 2013, pag. 44 – 53, ISSN 1453 – 7303.
230. M. Crudu, A. Fatu and M. Hajjam, C. Cristescu.  Numerical and experimental study of reciprocating rod seals including surface roughness effects. In: Sealing Technology, June 2013, pag. 8 –11, ISSN 1350 – 4789. (www.sealingtechnologz.info ).
231. Catalin DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU, Ionel NITA, Liliana DUMITRESCU, Niculae IONITA.  Guidance systems used to increase the overall efficiency of conversion of solar energy into electricity. (pag.69-79). In: Proceedings of the 22-nd International Scientific and Technical Conference “CYLINDER-2013", 25-27 sept 2013, Kliczkow Castle, POLAND, pag. 69-79, ISBN: 978-83-60708-72-9.
232. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI. The increasing of energy efficiency of the drive hydraulic systems by using the energy recovery technology. In: Proceedings of the 22-nd International Scientific and Technical Conference “CYLINDER-2013", 25-27 sept 2013, Kliczkow Castle, POLAND, pag. 252-266, ISBN: 978-83-60708-72-9.
233. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Genoveva VRANCEANU, Liliana DUMITRESCU. Hydro-pneumatic systems for actuation of specific equipment integrated in plants of energy production from vegetal waste. In: HIDRAULICA Magazine  of  Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, No.4/2013, pag.72-78, ISSN 1453-7303
234. Corneliu CRISTESCU, Liliana DUMITRESCU, Ştefan SIMIONESCU, Marius STOILĂ. Cercetări teoretice privind  comportamentul tribologic al maşinilor hidraulice utilizate la maşini-unelte. Partea I - Motoare hidraulice liniare. In Vol. INGINERIE-Cugir-2013, „Prima Conferintă Natională multidisciplinară cu participare internatională „Ion D. Lazarescu - fondatorul Scolii româneşti de teoria aschierii“, CUGIR, 20 septembrie 2013, pag. 220-227, Editura GRINTA Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-973-126-528-5
235. Corneliu CRISTESCU, Marius STOILĂ, Liliana DUMITRESCU, Ştefan SIMIONESCU.
Cercetări teoretice privind  comportamentul tribologic al maşinilor hidraulice utilizate la maşini-unelte. Partea II - Motoare hidraulice rotative. In Vol. INGINERIE-Cugir-2013, „Prima Conferintă Natională multidisciplinară cu participare internatională „Ion D. Lazarescu - fondatorul Scolii româneşti de teoria aschierii“, CUGIR, 20 septembrie 2013, pag. 228-235, Editura GRINTA Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-973-126-528-5
236. Corneliu CRISTESCU, Marius STOILĂ, Liliana DUMITRESCU, Ştefan SIMIONESCU.
Cercetări teoretice privind  comportamentul tribologic al maşinilor hidraulice utilizate la maşini-unelte. Partea III – Generatoare hidraulice rotative. In Vol. INGINERIE-Cugir-2013, „Prima Conferintă Natională multidisciplinară cu participare internatională „Ion D. Lazarescu - fondatorul Scolii româneşti de teoria aschierii“, CUGIR, 20 septembrie 2013, pag. 236 - 243, Editura GRINTA Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-973-126-528-5
237. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Liliana DUMITRESCU, Ioana ILIE and Constantin CHIRIŢĂ. The Dynamic Behavior of the Elevation Movement Mechanism of One Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting. In:  Advanced Materials Research Vols. 463-464 (2012), pp. 1313-1316, Online available since 2012/Feb/10 at www.scientific.net, © (2012) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.463-464.1313
238. Corneliu Cristescu , Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu, Ioana Ilie and Iulian Dutu.
Experimental Research on Factors Influencing Positioning Precision of Linear Electrohydraulic Servo Systems. In:  Applied Mechanics and Materials Vols. 325-326 (2013) pp 461-466, © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.325-326.461
239. Petrin Drumea, Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Iulian Dutu and Ioana Ilie. Research Regarding the Dynamic Behavior of Linear Hydraulic Servo-Systems. In: Applied Mechanics and Materials Vols. 325-326 (2013) pp 480-485, © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland  doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.325-326.480.


2014
240. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Ioana ILIE. The Dynamical Behavior of the Rotational Mechanism of one Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting.  In: Applied Mechanics and Materials Vol. 555 (2014) pp 267-272, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.555.267.
In: Proceedings of the 9th edition of  the International Conference on Modelling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Biomechanics, Neurorheabilitation and Human Motricities fields, OPTIROB 2014, 26-29 June 2014, President Hotel, Mangalia, Romania.
241. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU and Radu RADOI. Experimental Research Regarding the Recuperation/Recovery of Rotational Kinetic Energy from Equipments or Mechanisms with Hydraulic Drive.  In: CD-Modern Fluid Power. Challenges. Responsabilities. Markets. The Proceedings of The 9th International Fluid Power Conference, 24th – 25th March 2014, IFAS-RWTH, Aachen Univercity, GERMANY, Volume 1-3,  pp.  418 - 424 , ISSN 978-3-9816480-3-4.
242. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Ioana ILIE, Liliana DUMITRESCU. Increasing energy efficiency of the solar thermal panels through the use of hydraulic tracking systems. In: Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM-2014, 17 – 26 June, 2014, Albena Co., Bulgaria, Vol.: „Energy and clean technologies”, pp. 291  – 298, ISBN 978-619-7105-15-5, ISSN 1314-2704,  URL: www.sgem.org (Cross-ref DOI: 10.5593/SGEM2014/B41/S17.038, ProQuest,  SCOPUS and ISI  Web of Knowledge)
243. Corneliu CRISTESCU, Liliana DUMITRESCU, Ioana ILIE, Genoveva VRINCEANU, Constanţa  CRISTESCU. Echipament de ridicare-coborăre cu acţionare hidraulică şi sistem de recuperare a energiei. In: STIINŢĂ ŞI INGINERIE, Vol. 26/2014 , “Lucrarile celei de a XIV-a Conferinţe Naţionale şi Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii româneşti”, SEBEŞ, 2014, 6-7 iunie 2014, pag.  585 - 590, Editura AGIR, Bucureşti 2014, ISSN 2067 – 7138
244.  Corneliu CRISTESCU, Liliana DUMITRESCU, Magdalena NEACŞU, Ioana ILIE, Genoveva VRINCEANU, Constanţa  CRISTESCU. Platformă ridicătoare cu acţionare hidraulică şi sistem de recuperare a energiei. In: In: STIINŢĂ ŞI INGINERIE, Vol. 26/2014 , “Lucrarile celei de a XIV-a Conferinţe Naţionale şi Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii româneşti”, SEBEŞ, 2014, 6-7 iunie 2014, pag.  591 - 596, Editura AGIR, Bucureşti 2014, ISSN 2067 – 7138.
245. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI,. Liliana DUMITRESCU. Model demonstrativ pentru recuperarea energiei cinetice de rotaţie în echipamentele cu acţionarea hidrostatică. Prezentat la: Simpozionul AGIR: Progresul tehnologic - rezultat al cercetarii, 22 mai, 2014, În: Buletinul AGIR nr. 4/2014, iulie-septembrie, (B+)  pp. 16  - 21, ISSN-L 1224-7928, Online: ISSN 2247-3548  
246.   Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Marian BLEJAN, Ioan BĂLAN, Ioana ILIE,  Cercetări aplicative privind realizarea unui echipament mobil  pentru simulare derapaje laterale la automobile. partea I – Concepţia generală a echipamentului, INGINERIE-CUGIR, Ediţia a II-a, Editura GRINTA, Cluj Napoca 2014 – ISBN 978-973-126-614, vol. 2, pag. 921-930  
247. Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Marian BLEJAN, Ioan BĂLAN, Ioana ILIE, Cercetări aplicative privind realizarea unui echipament mobil  pentru simulare derapaje laterale la automobile. partea a II-a Instalaţia hidraulică de acţionare, INGINERIE-CUGIR, Ediţia a II-a, Editura GRINTA, Cluj Napoca 2014 – ISBN 978-973-126-614, vol. 2, pag. 931-938
248.  Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI,. Liliana DUMITRESCU. Sisteme hidraulice de recuperare a energiei utilizate pentru creşterea eficienţei energetice a maşinilor şi echipamentelor. Prezentat la Simpozionul stiintific al inginerilor romani de pretutindeni, editia a XI-a, SINGRO 2014, “Ingineria – prezent si viitor”,CHIŞINĂU, Republica MOLDOVA, 23-24 octombrie 2014. În: Buletinul AGIR nr...../2014, (B+), ISSN-L 1224-7928. (in curs de aparitie)
249. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI,. Liliana DUMITRESCU. Experimental Research for Measuring Friction Forces from Piston Sealing at the Hydraulic Cylinders. In:  Proceedings of  8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, 30thOct.-1stNov.2014, Sinaia, ROMANIA,  pag.  343 -  349 , ISSN 978 – 973 – 719 – 570 – 8.
250. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI, Liliana DUMITRESCU,
Clean technologies for energy recovery in hydraulic drive systems used for increasing energy efficiency of machinery and equipment. In: Proc. of 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics HERVEX 2014, pp.342-348, ISSN 1454-8003
251. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI, Marian BLEJAN, Ioan BALAN, Ioana ILIE, Mobile equipment for simulation of side skidding at motor vehicles. In: Proc. of 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics HERVEX 2014, pp.401-408, ISSN 1454-8003

2015
252. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Ioana ILIE,. Liliana DUMITRESCU. Hydrostatic transmissions used to drive electric generators in wind power plants. In: HIDRAULICA no.1/2015, pp. 60 – 72,  ISSN 1453-7303.
253.  Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Ioan LEPADATU, Radu RADOI. Echipament transportabil pentru blocarea cailor de acces; Simpozionul AGIR: Progresul tehnologic – Rezultat al cercetarii, Editia a X-a, 24 aprilie 2015; In: Buletinul AGIR nr. ... (in curs de aparitie)   
254. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI, Liliana DUMITRESCU.
Experimental research on the determination of the friction forces from dynamic seals of the hydraulic cylinders. In: Proceedings of 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB-2015, Belgrade, Serbia, 13 – 15 May 2015, (in curs de aparitie)
255. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Ioana ILIE, Liliana DUMITRESCU. Research on the use of the hydrostatic transmissions at the wind power plants; In: Proceedings of 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18 - 24 June, 2015, Albena Resort, Bulgaria, vol. “Energy and Clean Technologies” pp. 463-470; ISBN 978-619-7105-38-4, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/SGEM2015/B41/S17.060 (ISI  Web of Knowledge).

256. Corneliu CRISTESCU, Radu RADOI, Catalin DUMITRESCU. Hydrostatic Transmissions Used to Drive a Collapsible Solar Thermal Collector. In: HIDRAULICA no.2/2015, pp. 57-63, ISSN 1453-7303. 
257. Corneliu CRISTESCU, Ioan LEPĂDATU, Radu RĂDOI, Ioana ILIE, Ionel PAVEL, Liliana DUMITRESCU, Genoveva VRINCEANU. Echipament mobil cu acţionare hidraulică pentru blocarea căilor de acces. Partea I – concepţia generală a echipamentului. Lucrarile celei de-a XV-a Conferinţe internaţionale – multidisciplinare,  „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” – SEBEŞ 2015. In:  „Stiinta si inginerie” – vol. 28/2015, pag. 349-356, ISSN 2067-7138.
258. Corneliu CRISTESCU, Ioan LEPĂDATU, Radu RĂDOI, Ioana ILIE, Ionel PAVEL, Liliana DUMITRESCU, Genoveva VRINCEANU. Echipament mobil cu acţionare hidraulică pentru blocarea căilor de acces.Partea a ii-a instalaţia hidraulică de acţionare. Lucrarile celei de-a XV-a Conferinţe internaţionale – multidisciplinare,  „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” – SEBEŞ 2015. In:  „Stiinta si inginerie” – vol. 28/2015, pag. 349-356, ISSN 2067-7138.
259. Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Radu RADOI, Liliana DUMITRESCU. Sisteme hidraulice de recuperare a energiei utilizate pentru creşterea eficienţei energetice a maşinilor şi echipamentelor . In:  Buletinul AGIR nr. 3/2015, iulie-septembrie, pp. 25-30, ISSN-L 1224-7928  (BDI,  B+) Online: ISSN 2247-3548.
260. Corneliu Cristescu, Ioana Ilie, Radu Rădoi, Cătălin Dumitrescu, Doru Dumitru Palade. Experimental research on the dynamic behaviour of mechatronic systems used for hydraulic drive with speed control in industrial applications. In: Procedeengs of The  23rd International Scientific and Technical Conference CYLINDER 2015. Testing, Designing, Manufacturing and Operation of Hydraulic Systems, 23rd–25th September 2015, Kliczków Castle, POLAND, ISBN 978-83-60708-88-0,
261. M. Blejan, I. Ilie, C. Cristescu "PLC controlled electro-hydraulic linear axis", In: Proceedings of: 23rd International Scietific and Technical Conference, CYLINDER 2015 Testing, Designing, Manufacturing and Operation of Hydraulic Systems, 23-25 September 2015, Kliczków Castle, POLAND, ISBN 978-83-60708-88-0.
262. Corneliu CRISTESCU, Lavinia Madalina MICU,  Catalin DUMITRESCU, Petrica Krevey.  Using Load Sensing Control Systems to Increase Energy Efficiency of Hydrostatic Transmissions. In: HIDRAULICA, no.4/2015, pp. 71-77,  ISSN 1453-7303. 
263. Marian Blejan, Ioana Ilie, Corneliu Cristescu. Electronics for Electro-Hydraulic Actuation System. In: Proceedings of: 2015 IEEE 21st International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME,22-25 Oct 2015, Brasov, Romania, pp 267-272, 978-1-5090-0332-7/15/$31.00 ©2015 IEEE
.

2016
264.  C. Cristescu,  C. Dumitrescu, G. Vranceanu, L. Dumitrescu. Considerations on Energy Loses in Hydraulic Drive Systems.. In. HIDRAULICA, No. 1/2016, pp. 36-46, ISSN 1453 – 7303
265. Corneliu CRISTESCU,.Catalin DUMITRESCU, Ioan LEPĂDATU, Radu RADOI, Marian BLEJAN, Ioan BĂLAN, Petrică KREVEY. Rampă hidraulică de asalt montată pe autovehicul. Simpozionul AGIR: Progresul tehnologic – Rezultat al cercetarii, Editia a XI-a, 22 aprilie 2016; In:   Buletinul AGIR nr. \4 / 2016, pag.  122  - 129, ISSN-L 1224-7928, Online: ISSN 2247-3548
266. Corneliu CRISTESCU, Ioan LEPĂDATU, Radu RĂDOI, Ioan BĂLAN, Marian BLEJAN, Petrică KREVEY, Liliana DUMITRESCU, Genoveva VRINCEANU. Rampă mobilă telescopică cu acţionare hidraulică pentru acces în interiorul cladirilor. Partea i – concepţia generală a echipamentului. În:  Ştiinţă şi Inginerie, vol. 30, Lucrările celei de A XVI+-a Conferinţe Naţionale Multidisciplinare-cu participare internaţională- Profesorul Dorin PAVEL-fondatorul hidroenergeticii româneşti, SEBEŞ 2016, pag. 77 – 85, Editura AGIR, Bucureşti, 2016, ISSN 20167-7138.
267. Corneliu CRISTESCU, Ioan LEPĂDATU, Radu RĂDOI, Ioan BĂLAN, Marian BLEJAN, Petrică KREVEY, Liliana DUMITRESCU, Genoveva VRINCEANU. Rampă mobilă telescopică cu acţionare hidraulică pentru acces în interiorul cladirilor. Partea II – instalaţiile hidraulică şi electrică În:  Ştiinţă şi Inginerie, vol. 30, Lucrările celei de A XVI--a Conferinţe Naţionale Multidisciplinare-cu participare internaţională- Profesorul Dorin PAVEL-fondatorul hidroenergeticii româneşti, SEBEŞ 2016, pag. 86 – 90, Editura AGIR, Bucureşti, 2016, ISSN 20167-7138.
268.  Adrian CIOCANEA, Catalin DUMITRESCU, Radu SAUCIUC, Liliana DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU. Cleaning by physical methods of membranes used for drinking water treatment – a case study for hollow fiber membranes with different molecular weight cut-off.
In: Proceedings of 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June - 07 June, 2016, Albena Resort, Bulgaria, Conference proceedings, Book 3, Volume I “Hydrology and Water Resources” pp. 153-160;  ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016/B41/S17.060 (ISI  Web of Knowledge).
269. Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Teodor Costinel Popescu, Petrica Krevey, Adrian Ciocănea. Research on the hydrostatic systems used in order to control rotational speed at the hydraulic turbines within small-scale hydropower plants. 
In: Proceedings of 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June - 07 June, 2016, Albena Resort, Bulgaria, Conference proceedings, Book 4, Volume I “Energy and Clean Technologies” pp. 595-602;  ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016/B41/S17.060 (ISI  Web of Knowledge).
270. Teodor Costinel Popescu, Catalin Dumitrescu, Corneliu Cristescu, Alina Popescu, Alexandru Marinescu.  Solutions for an effective integration of hydraulic servomechanisms driven by laser in the structure of automatic leveling navy machines.
In: Proceedings of 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June - 07 June, 2016, Albena Resort, Bulgaria, Conference proceedings, Book 4, Volume 1 “Energy and Clean Technologies” pp. 639-646;  ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016/B41/S17.060 (ISI  Web of Knowledge).
271. Corneliu Cristescu; Catalin Dumitrescu; Radu Radoi; Liliana Dumitrescu. Sisteme electro-hidraulice de ghidare şi orientare a panourilor solare voltaice şi termice amplasate într-un oraş inteligent. In : CD Simpozionul ştiinţific al inginerilor români de pretutindeni-SINGRO 2016, 8-9.septembrie.2016,  CRAIOVA. In: BULETINUL AGIR nr. 1 / 2017,  pag. 76  - 83 , ISSN-L 1224-7928, Online: ISSN 2247-3548. 
272. Corneliu Cristescu, Radu Radoi, Catalin Dumitrescu, Liliana Dumitrescu. Experimental research on energy losses through friction in order to increase lifetime of hydraulic cylinders. In: Paper presented at The 13th International Conference on Tribology, ROTRIB'16, Galati, ROMANIA, 22 – 24 Sept. 2016, accepted for publication in Proceedings (IOP Conference Series IOP: Materials Science and Engineering. Publisher: IOP Publishing, Bristol, UK).
(ISI Web of Knowledge)
273. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Genoveva VRÂNCEANU, Constantin CHIRITA. Capturing and storage the energy recovered from hydraulic drive systems of mobile machinery and equipment. In CD Proceedings of  22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX – 2016, pp.  105-114,  ISSN 1454 – 8003,
274. Ioan LEPĂDATU, Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Marian BLEJAN, Liliana DUMITRESCU, Alexandru Polifron CHIRIȚĂ. Hydraulically driven assault double ramp. In CD of  22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX – 2016, pp. 131 – 140, ISSN 1454 – 8003,
275. Ioana ILIE, Marian BLEJAN, Corneliu CRISTESCU. Mechatronic module for speed control in hydraulic drives. In CD Proceedings of  22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX – 2016, pp. 256 – 265, ISSN 1454 – 8003.
276. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Petrin DRUMEA, Valeriu DULGHERU, Krzysztof KEDZIA. Technologies of capture and storage of energy from renewable sources. In: CD  Proceedings of of  22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX – 2016,November 9-11, 2016. Baile Govora, Romania, pp. 368  - 382,  ISSN 1454 – 8003.
277. C. Cristescu, C, Dumitrescu, G. Vrânceanu, L. Dumitrescu,. A-M. Popescu. Combined energy systems for obtaining energy from renewable sources used in isolated areas.
In:  HIDRAULICA, No. 4/2016, pp.  33 - 40 , ISSN 1453 – 7303.


2017

278. Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Alina Iolanda POPESCU. Experimental Determination of Pressure Losses when the Working Fluid Passes through Hydrostatic Directional Control ValvesIn. HIDRAULICA, No. 1/2017, pp. 39-48, ISSN 1453 – 7303.
279. Valeriu Dulgheru, Cătălin Dumitrescu, Petrin Drumea, Corneliu Cristescu. Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice. In : Meridian Ingineresc. Publicaţie tehnico-ştiinţifică şi aplicativă. Nr. 1 (64), 2017, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Editura Tehnica UTM, pp. 72 – 76., ISSN 1683 – 853 X.
280. Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Radu Radoi, Polifron Chirita. Determining the resistant friction forces that occur during switching process of directional control valves used in hydrostatic drives. In: Proceedings of the 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB ’17, 2017, Kragujevac, May 17-19, 2017, Kragujevac, Serbia , pp. 244 – 250,  ISBN: 978-86-6335-041-0
281.  Corneliu CRISTESCU, Cătătin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Ioan BĂLAN, Marian BLEJAN, Alexandru HRISTEA  Bogdan TUDOR . Simulator electro-hidraulic mobil pentru provocarea derapajului lateral utilizat pentru instruirea conducătorilor de autoturisme. Partea I – Concepţia generală a echipamentului.
În: Ştiinţă şi Inginerie, Vol. 32, Lucrările celei de A XVII--a Conferinţe internaţionale multidisciplinare – “Profesorul Dorin PAVEL-fondatorul hidroenergeticii româneşti”, 2 – 3 iunie, SEBEŞ 2017, pp. 537 – 542, Editura AGIR, Bucureşti, 2017, ISSN 2067-7138.
282. Corneliu CRISTESCU, Cătătin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Ioan BĂLAN, Marian BLEJAN, Alexandru HRISTEA,  Bogdan TUDOR. Simulator electro-hidraulic mobil pentru provocarea derapajului lateral utilizat pentru instruirea conducătorilor de autoturisme. Partea II – Instalaţiile hidraulică şi electrică.
În: Ştiinţă şi Inginerie, Vol. 32, Lucrările celei de A XVII--a Conferinţe internaţionale multidisciplinare – “Profesorul Dorin PAVEL-fondatorul hidroenergeticii româneşti”, 2 – 3 iunie, 2017, SEBEŞ 2017, pp. 543 – 550, Editura AGIR, Bucureşti, 2017, ISSN 2067-7138.
283. Lepădatu, C. Cristescu, L. Dumitrescu, P.Al. Chiriță. Numerical simulation of dynamic behavior of a multifunction motor vehicle equipped with a primary adjustment hydrostatic transmission.  In: CD Proceedings  of 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2017, Moieciu de Sus, 8 – 10 iunie, 2017, pp. 387 - 392. ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302.
284. Corneliu CRISTESCU,  Catalin DUMITRESCU,  Valeriu DULGHERU, Liliana DUMITRESCU, Ana-Maria POPESCU. Combined systems for generating electrical and thermal energy from renewable sources, with storage of it through conversion to other energy forms, for use in isolated places.  
In: Conference Proceedings, Volume 17, Energy and Clean Technologies, Issue 42,  of 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June - 5 June, 2017, Albena, Bulgaria, pp. 135 - 142; ISBN 978-619-7408-07-2, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/42  (ISI  Web of Knowledge).
285. Corneliu CRISTESCU, Radu RADOI, Catalin DUMITRESCU, Ioana ILIE, Adrian CIOCANEA. Increasing energy efficiency of solar panel trackers by hydrostatic drive based on mechatronics technology. In: Conference Proceedings, Volume 17, Energy and Clean Technologies, Issue 42,  of 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017,  29 June - 5 June, 2017, Albena, Bulgaria, pp. 335 - 360; ISBN 978-619-7408-07-2, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/42 (ISI  Web of Knowledge).
286. Adrian Ciocanea, Radu Sauciuc, Corneliu Cristescu, Sanda Budea, Liliana Dumitrescu. The influence of hydrodynamic cavitation on cleaning of hollow fiber membranes used for drinking water treatment.. In: Conference Proceedings of 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgemviennagreen.org, SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-27-0 / ISSN 1314-2704, 27 – 29 November, 2017, Vol. 17 Ecology and Environmental Protection, Issue 33, 377-382 pp.; DOI: 10.5593/SGEM2017H/33/S12.047. (ISI  Web of Knowledge).
287. Corneliu Cristescu, Cătălin Dumitrescu, Valeriu Dulgheru, Teodor Costinel Popescu. Increasing Energy Efficiency and Optimizing the Operation of Systems That Produce Clean Energy from Renewable Sources. In. HIDRAULICA, No. 3/2017, pp. 62-73, ISSN 1453 – 7303.
288. Alexandru-Daniel Marinescu, Corneliu Cristescu, Teodor Costinel Popescu, Carmen – Anca Safta. Assessment of the  wear state  and  functionality at hydrostatic pumps by means of the infrared thermography. In: Proceedings of the The 8th International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM), 19 – 29 octombrie, 2017,  pp. 270   -  274 (ISI  Web of Knowledge).
289. Alexandru-Daniel Marinescu, Corneliu Cristescu, Teodor Costinel Popescu, Carmen-Anca Safta. In: Results on the research of the infra red thermography method applied to the hydraulic systems diagnosis.  In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 213 – 221, ISSN 1454 – 8003, (BDI).
290. Corneliu Cristescu, Liliana Dumitrescu, Ioan Lepădatu, Radu Sauciuc. Mobile and stationary equipment for melting snow from the urban public space. In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 181 – 187, ISSN 1454 – 8003, (BDI)
291. Ioan Lepădatu, Corneliu Cristescu, Polifron-Alexandru Chiriță, Cristian Mărculescu. Four-wheel drive high efficiency hybrid transmission for multipurpose motor vehicles. In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 140 – 146, ISSN 1454 – 8003, (BDI)      
292. Corneliu Cristescu, Cătălin Dumitrescu, Valeriu Dulgheru, Liliana Dumitrescu. Developments, trends and orientations regarding the realization of renewable energy conversion systems. In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 331 – 341, ISSN 1454 – 8003, (BDI)                         
293. Corneliu Cristescu, Cătălin Dumitrescu, Radu Rădoi, Liliana Dumitrescu. Experimental determination of frictional forces occurring when switching hydraulic directional valves.  In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 169 – 175, ISSN 1454 – 8003, (BDI)
294. Liliana DUMITRESCU, Alexandru Polifron CHIRIȚĂ, Corneliu CRISTESCU. Working bench for reconditioning hydraulic cylinders. In: Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics. HERVEX-2017, November 8-10, Băile Govora, Romania,  pp. 287 – 291, ISSN 1454 – 8003, (BDI)

2018
295. Alexandru-Daniel MARINESCU, Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ. Corneliu CRISTESCU, Carmen-Anca SAFTA. Numerical Simulation of Thermal Processes Occurring at Testing Hydrostatic Pumps in Cavitation Mode. În: HIDRAULICA, nr. 4/2018, pp. 55-64 , ISSN 1453 – 7303.
296. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI,  Liliana DUMITRESCU. Soluţii tehnologice noi pentru conversia şi stocarea energiei regenerabile. În: Buletinul AGIR nr. 3/2018; iulie-septembrie, pp. 56 – 62,. ISSN-L 1224-7928, BDI: Index Copernicus International, Academic keys, getcited, Online: ISSN 2247-3548.
297. Corneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Dan IONESCU Maşini de topit zăpada. În CD/volumul Conferinței internaționale multidisciplinare „Profesorul  Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii românești”, ediția a XVIII - a,  CLUJ-NAPOCA, 1 – 2 iunie, 2018.
298. Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU, Radu RADOI,  Liliana DUMITRESCU, Valeriu DULGHERU. Ingineria energiilor regenerabile-inginerie prioritară pentru secolul XXI. În: Buletinul AGIR nr. 4/2018; octombrie-decembrie, ISSN-L 1224-7928, BDI: Index Copernicus International, Academic keys, getcited, Online: ISSN 2247-3548 (in curs de publicare)
299. Corneliu CRISTESCU, Liliana DUMITRESCU, Valeriu DULGHERU, Cătălin DUMITRESCU. New evolutions, directions and trends in conversion and storage of renewable energies. In: Conference Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June-9 July 2018, Albena, Bulgaria, Volume 18 Energy and Clean Technologies, Issue: 4.1 Renewable Energy Sources and Clean Technologies,  pp. 493-500,  ISBN 978-619-7408-44-7, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2018/4.1. (ISI  Web of Knowledge).
300. Polifron-Alexandru Chirita, Corneliu Cristescu, Liliana Dumitrescu, Alexandru-Daniel Marinescu, Carmen-Anca Safta. Improving the energy efficiency of multifunction motor vehicles by equipping them with hydrostatic pumps with Load Sensing In: Conference Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June-9 July 2018, Albena, Bulgaria, Volume 18 Energy and Clean Technologies, Issue: 4.1 Renewable Energy Sources and Clean Technologies,  pp. 393-400,  ISBN 978-619-7408-44-7, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2018/4.1. (ISI  Web of Knowledge)
301. Chiriță P. A., Cristescu C., Rădoi R., Găgeanu I.. Farming motor platform for spraying used in horticulture. În: Proceedings of  2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX-2018,  November 7-9, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, pp. 121–124.
302.  Chiriță P. A., Cristescu C., Rădoi R., Ciobanu Ol. Theoretical and experimental research on the technological process of spraying and dynamics of the motorized agricultural platform, În: HIDRAULICA, nr. 4/2018, pp. 63 -71 , ISSN 1453 – 7303.