LABORATOR CERCETARE. Tribologie si echipamente de ungere

Cuvinte cheie: Tribologie, echipamente de ungere, actionari hidraulice, incercari, probe, frecare, uzare, ungere, lubrucant, fluid de ungere, ulei, unsoare

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul efectueaza cercetari privind comportarea tribologica a componenetelor si sistemelor de actionare hidraulica, a elementelor si sistemelor de etansare, precum si verificari si incercari functionale specifice echipamentelor de ungere, verificari si incercari functionale sattice si dinamice.

Tip de servicii:

 • Cercetari experimentale asupra componenetelor si sistemelor hidraulice de actionare si a echipamentelor de ungere, precum si a elementelor si sistemelor de etansare;
 • Servicii de training pentru studenti, lucratori si specialisti;
 • Servicii de verificare, testare si incercare a componenetelor specifice echipamentelor de ungere pentru operatorii industriali;
 • Servicii de reparatii si consultanta pentru echipamentele de ungere din industrie.

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

 • Cercetari privind evaluarea fortelor de frecare din etansarile si componentelor sistemelor de actionare hidraulica,
 • Cercetari experimentale pentru studenti, masteranzi si doctoranzi;
 • verificarea pierderilor interne de debit în sensul restrictiv al supapelor de sens;
 • verificarea reglabilitatii si realizarii presiunii de reglaj la releele de presiune;
 • verificarea randamentului volumic la pompele cu roti dintate;
 • verificarea etanseitatii interioare la dozatoare progresive;
 • verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la supapele de limitare a presiunii.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator: Acreditare RENAR pentru incercare/verificare componenete echipamente de ungere

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: cristescu.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


Laboratorul este destinat sa realizeze cercetari in domeniul tribologiei, in mod special in subdomeniul sistemelor si echipamentelor de ungere centralizata, care sunt accesorii de securitate din componenta echipamentelor si sistemelor tehnologice.
In laborator se efectueaza o gama de verificari si incercari functionale, statice si dinamice, in conformitate cu standardul European SR EN 982/2001 – Securitatea masinilor – cerinte referitoare la sitemele de actionare hidraulice si pneumatice si la componentele acestora.

Pentru sistemele si echipamentele de ungere centralizata, inclusiv pentru componentele acestora, se fac urmatoarele verificari si încercari functionale:
- verificarea pierderilor interne de debit în sensul restrictiv al supapelor de sens;
- verificarea reglabilitatii si realizarii presiunii de reglaj la releele de presiune;
- verificarea randamentului volumic la pompele cu roti dintate;
- verificarea etanseitatii interioare la dozatoare progresive;
- verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la supapele de limitare a presiunii.