Stand tehnologic de determinare a geometriei matriței utilizate în
echip
amentele de realizare a peleților din biomasă - STEGEOContract nr. 264 CI / 2018   

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PNCDI III: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI)

| INDEX |                   | OBIECTIVE / ACTIVITATI |                   | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Valoarea totală a contractului: 50.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 - de la bugetul de stat:
45.000 lei
Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare): 5.000 leiRezumatul proiectului
Proiectul propune proiectarea, execuția si testarea unui stand ce determina forma, diametrul și numărul optim al alezajelor din matriță, materialul și grosimea din care aceasta este executată și calitatea peletelor. Determinarea acestor caracteristici este necesară deoarece acestea afectează formarea peletei, raportul de compresie, eficiența raportului dintre producție și consum energetic, prin frecări și creșteri de temperaturi, în timpul procesului de peletizare.
 
Alegerea acestei teme de proiect a apărut ca o necesitate a beneficiarului de a realiza o presă de peletizat eficientă d.p.d.v. al raportului dintre productivitate și consum energetic. Rezolvarea acestei probleme îi va oferi beneficiarului competitivitate la nivelurile cerințelor pieței naționale și internaționale, producând în România un produs unic și atestat din punct de vedere științific, încadrându-se astfel și în standardele impuse de Comisia Europeană prin politicile de mediu în ceea ce privește sursele provenite din biomasă. Se îndeplinește astfel scopul programului de a susține un IMM, prin finanțarea unui proiect cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piață.


Beneficiar IMM: TEHNIC ECO CDI S.R.L.

Furnizor servicii cercetare: Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică
INOE 2000 Filiala IHP
Responsabil de Proiect: Dr. Ing. Gabriela MATACHE