Dr.Ing. Gheorghe SOVAIALA
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: sovaiala.ihp@fluidas.ro

Liceul Industrial de Petrol Câmpina, sectia Utilaj-foraj-extractie - Septembrie 1970 – iulie 1975

Universitatea din Brasov, Facultatea de Mecanica, sectia Mecanica Agricola - Octombrie 1976 – iulie 1981

Grade sau diplome obtinute: Diploma de inginer mecanic agricol

Limbi straine cunoscute: rusa, engleza

Experienta profesionala:

 • Combinatul pentru Producerea si Industrializarea Carnii de Porc – Ialomita, Complexele Fetesti - August 1981 – septembrie 1984
  Functia: Inginer mecanic
  Atributii: coordonarea activitatii sectorului mecanic la ISCIP Fetesti
  Activitati:
  - asigurarea functionalitatii utilajelor si instalatiilor destinate furajarii animalelor ;
  - alimentari cu apa (foraje de medie adâncime, pompe submersibile, statie de pompare, castel de apa, retea de transport si distributie);
  - asigurarea functionalitatii postului de transformare si retelei de transport si distributie a energiei electrice;
  - asigurarea functionalitatii sistemelor de încalzire, de ventilatie, de canalizare;
  - asigurarea functionalitatii statiei de epurare ape uzate.
  -coordonarea activitatii atelierului mecanic, specializat în urmatoarele activitati:
  -reparatii motoare termice si utilaje mobile;
  -confectii structuri metalice;
  -prelucrari mecanice prin aschiere;
  -reparatii pompe centrifuge si pompe submersibile;
  -bobinaj;
 • Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru Irigatii si Drenaje
  (Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Irigatii si Drenaje) - Septembrie 1984 – decembrie 2003
  Functia: Inginer mecanic (16.09.1984-01.07.1988), cercetator stiintific (01.07.1988-01.06.1990), CS III (01.06.1990-01.12.2003)
  Activitati:
  -Directii de cercetare:
  1. diversificarea gamei de utilaje destinate executiei si întretinerii lucrarilor de îmbunatatiri funciare;
  2. modernizarea sistemei de masini pentru realizarea retelei provizorii de udare localizata, respectiv prin scurgere la suprafata;
  3. îmbunatatirea parametrilor tehnico-functionali ai echipamentelor si instalatiilor de irigat prin aspersiune;
  4. perfectionarea si diversificarea grupurilor de actionare pentru instalatiile de irigat cu udare pozitionala sau din mers;
  5. optimizarea consumurilor energetice în exploatarile de îmbunatatiri funciare
 • Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica- IHP Bucuresti - 1 decembrie 2003 – prezent
  Functia: CS I
  Activitati:
  -Cercetare stiintifica în cadrul colectivului Echipamente speciale
  -Directii de cercetare:
  1. implementarea transmisiilor hidrostatice moderne pe utilajele mobile utilizate în procesele tehnologice din agricultura;
  2. aplicarea tehnicilor moderne de conservare si ameliorare a resurselor de sol, de valorificare superioara a apei în agricultura (utilizarea tehnicii laser la executia lucrarilor de nivelare a terenurilor agricole cu panta controlata, etc.);
  3. monitorizarea calitatii apei
  de irigat la sursa);

BREVETE DE INVENTIE, CERTIFICATE DE INOVATOR, CERERI DE BREVET

B1. Ing. Vrânceanu Adrian, ing. Sovaiala Gheorghe, Fagarasanu Constantin, Ciobanoiu Tudor, ing. Mihaileanu Dragos, ing. Biolan Ilie, Stand pentru executarea probelor de anduranta ale furtunului din polietilena ce echipeaza instalatiile de udare de tip tambur – brevet de inventie nr. 103113/20.05.1993;

B2. Ing. BIOLAN ILIE, ing. PALTINEANU IOAN, ing. MARDARE VALERIU, FAGARASANU CONSTANTIN, ing. Gîlca Aneta, ing. BIOLAN SILVIA, ing. SOVAIALA GHEORGHE, ing. SERBU ION, ing. CRUTU GHEORGHE, ing. VRÂNCEANU ADRIAN, Pompa dozatoare – Brevet de inventie nr. 102887/19.02.1991;

B3. Ing. BIOLAN ILIE, ing. PALTINEANU IOAN, ing. BIOLAN SILVIA, FAGARASANU CONSTANTIN, ing. SERBU ION, ing. MARDARE VALERIU, ing. SOVAIALA GHEORGHE, CIOBANOIU TUDOR, NASTASE VICTOR, DUMITRICA GHEORGHE, ing. PAUN FLORIAN, ing. CRUTU GHEORGHE, Grup de actionare hidraulica – Brevet de inventie nr. 102888/19.02.1991;

B4. Ing. Biolan Ilie, dr. ing. Paltineanu Ioan, dr. ing. Mardare Valeriu, dr. ing. Buzila Vasile, ing. Sovaiala Gheorghe, ing. Paun Florian, ing. Biolan Silvia, Ciobanoiu Tudor, Fagarasanu Costel, Lazar Daniela, ing. Constantin Nicolae, Masina pentru deschis brazde de udare, brevet de inventie nr. 95135/25.02.1988;

Cinov. 1. Ing. Florian Paun, dr. ing. C. Nicolescu, ing. Ilie Biolan, ing. Viorel Stanescu, ing. Gh. Sovaiala, mec. C. Fagaraseanu, Masina pentru realizarea brazdelor la irigarea localizata – certificat de inovator 32e/26.04.1991.

Cinov. 2. Ing. C. NICOLESCU, ing. Gh. SOVAIALA, Dispozitiv pentru realizarea brazdei la udarea localizata – certificat de inovator nr. 66/29.08.1985;

CB 2. Popescu T.C., Sovaiala Gh., Nita I.- Dispozitiv testare sistem modular laser, Cerere de brevet de inventie nr. A/00586-2008.

CB 1. Nicolescu Constantin, Drumea Petrin, Sovaiala Gheorghe, Debitmetru pentru brazde, Cerere de brevet de inventie nr. a 2006 00101/17.02.2006. Cererea de brevet a trecut de faza Examinare de fond, urmând sa fie elaborata Hotarârea de acordare a brevetului (adresa OSIM nr. 1029642/02. 07. 2009)


Alte competente:

- Sef atelier PROTOTIPURI la ICITID Baneasa Giurgiu, în intervalele 01.03.1992-01.05.1994 (cf. înscriere Carnet de munca), respectiv 08.05.1998-31.12.2001 (cf. Deciziilor nr. 17/09.02.1998-ASAS si nr. 36/08.05.1998-ICITID Baneasa Giurgiu).
Specializari si calificari:
- Curs de “Irigatii” organizat de Academia de Stiinte Agricole si Silvice Bucuresti;
- Curs utilizare PC (MicrosoftR, WindowsTM (95, 98), WordTM), organizat de ICITID Baneasa-Giurgiu
- Curs limba engleza organizat de INOE 2000-IHP Bucuresti
- Curs de perfectionare/specializare în domeniul automatizarilor pneumatice, organizat de Centrul de formare tehnica SMC România Training Center, 9-10 martie 2006

Experienta acumulata în programe nationale/internationale:

 • CONTRACT: 51041/2007, PROGRAM 4 PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE 2007
  Realizarea unor tehnologii si produse corespunzatoare dezvoltarii durabile aplicate porumbului în stadii de pre coacere, în scopul asigurarii securitatii alimentare si protectiei sanitar-veterinare
  Responsabil proiect IHP Bucuresti - 2007-2010
 • CONTRACT: 345/2006, PLAN SECTORIAL P.S. 1.2.1/ MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURELE/
  Proiect model de reabilitare si modernizare a lucrarilor de îmbunatatiri funciare si reconstructie ecologica a terenurilor amenajate din Lunca Dunarii si luncile râurilor interioare, în vederea asigurarii folosirii eficiente si durabile a lor Responsabil proiect IHP Bucuresti 2006-2010
 • CONTRACT 58/2006, CEEX-2006 AGRAL: Cercetarea si elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor in fermele de taurine, in vederea protejarii sanatatii si asigurarea calitatii produselor animaliere Responsabil proiect IHP Bucuresti - 2006-2008
 • CONTRACT 78/2006, CEEX-2006 MENER: Cercetari privind utilizarea eficienta a apei de irigat, prin lucrari de nivelare cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru Responsabil stiintific proiect 2006-2008
 • CEEX-2005 MENER: Folosirea complexa a apei din diferite surse în agricultura, în contextul european actual si al dezvoltarii durabile Elaborator 2005-2008
 • CONTRACT 20/2005, SUBCONTRACT 1625/2005, CEEX-2005 AGRAL: Cercetarea si elaborarea unor tehnologii inovative pentru recoltarea furajelor ierboase si conservarea fânului, în vederea dezvoltarii durabile a mediului rural Responsabil proiect IHP Bucuresti 2005-2008
 • CONTRACT 19/2005, SUBCONTRACT 1624/2005, CEEX-2005 AGRAL: Cercetarea si elaborarea unor tehnologii ecologice de fertilizare a solului, conform conceptului de agricultura durabila, cu impact favorabil asupra mediului si a sanatatii consumatorilor Responsabil proiect IHP Bucuresti 2005-2008
 • RELANSIN: Instalatie de irigat prin picurare, cu functionare automata, pentru exploatatiile agricole detinute de micii producatori Elaborator 2004-2006
 • CONTRACT 42/2002, „INVENT”/ Tehnologii si echipamente tehnice noi pentru irigatii în agricultura care au la baza brevete ale inventatorilor români / instalatie de irigat cu tambur si furtun prevazuta cu sistem electrohidraulic de reglare a parametrilor de lucru Responsabil proiect S.C.D.I.D Baneasa Giurgiu
  Elaborator proiect INOE 2000-IHP Bucuresti 2002 – 2003 ; 2003-2004
 • CONTRACT 85/2001, „AGRAL”/Optimizarea aplicarii udarilor cu ajutorul metodelor bazate pe bilantul apei în sol utilizate în cadrul unui sistem de tip SCADA (Supervisory control and data acquisition) Elaborator- ICITID Baneasa Giurgiu 2001 - 2004
 • CONTRACT 84/2001, „AGRAL”/Solutii si tehnologii necesare aplicarii rationale a irigatiei ca masura principala de combatere a secetei Elaborator - ICITID Baneasa Giurgiu 2001 - 2004
 • Pn12 - CONTRACT 549/2000, tema B30/A30, ANSTI, „ORIZONT 2000”/Realizarea unei game de agregate de pompare în corelare cu parametrii hidraulici ai instalatiilor de irigare cu mutare manuala si mecanizata, în concordanta cu formele de proprietate asupra terenului si protectia mediului Responsabil tema - ICITID Baneasa Giurgiu 2000 - 2002
 • Proiect LOGAN RF-90 (Ralongee et Fourgon)/2005, Actionari electropneumatice elemente de strângere sudare caroserie, sectia CAROSERIE, DACIA GROUP RENAULT Conducator proiect: ELECTRO TOTAL SRL Responsabil proiect
  INOE 2000-IHP Bucuresti 2005
 • Contract economic nr. 19/2004, SC METALOPLAST SA, Ridicare caracteristici pentru pompa de irigatii-Responsabil contract - INOE 2000-IHP Bucuresti 2004-2005\

Alte mentiuni:
Distinctii:
1. Proiectul de cercetare-dezvoltare cu titlul „Cercetarea si elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor în fermele de taurine, în vederea protejarii sanatatii si asigurarea calitatii produselor animaliere” a obtinut Premiul I si placheta de aur - Premiile ANCS 2008 pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, domeniul prioritar Agricultura, securitate si siguranta alimentara.
Conducator de proiect (P1)-INMA Bucuresti, director proiect dr. ing. NEDELCU Ancuta;
Partener de proiect (P2)-INOE 2000-IHP Bucuresti, responsabil proiect dr. ing. SOVAIALA Gheorghe
2. Proiectul „Tehnologii si echipamente tehnice noi pentru irigatii în agricultura, care au la baza brevete ale inventatorilor români”, programul de cercetare INVENT, a obtinut Premiul I si diploma de excelenta pentru înaltul nivel stiintific si tehnologic al realizarii- Expozitia Conceput în România-CONRO 2004, ROMEXPO, 5-10 octombrie 2004”.
Conducator de proiect (P1)- INOE 2000-IHP Bucuresti, director proiect drd. ing. POPESCU Teodor Costinel
Partener de proiect (P2)-ICITID Baneasa Giurgiu, responsabil proiect drd. ing. SOVAIALA Gheorghe


L I S T A D E L U C R A R I


TEZA DE DOCTORAT

T1. SOVAIALA GHEORGHE, Cercetari privind perfectionarea utilajelor pentru realizarea retelei provizorii de udare, în scopul îmbunatatirii parametrilor hidraulici ai acestora
-elaborata pe 271 pagini, contine 207 figuri, 117 relatii matematice, 35 tabele si 42 titluri bibliografice;
-sustinuta în sedinta publica din 04. 03. 2005 la USAMV Bucuresti.

CARTI PUBLICATE

C1. dr.ing. Teodor Costinel POPESCU, dr. ing. Gheorghe Sovaiala, Utilizarea eficienta a apei de irigat prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere cu comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru, Editura AGIR, Bucuresti, ISBN 978-973-720-217-8, 2008, agrementata CNCSIS

BROSURI
1. I. BIOLAN, Gh. SOVAIALA, V. Mardare, I. C. PALTINEANU, F. PAUN, I. LAZARESCU, Tehnologia de exploatare a masinii pentru deschis brazde de udare DBM-5, Editura tehnica agricola, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Bucuresti, 1991

2. GH. SOVAIALA, GH. CRUTU, I. BIOLAN, F. PAUN, Tehnologia si utilajele de executie a retelei de udare prin scurgere la suprafata, Centrul de material didactic si propaganda agricola – Redactia de propaganda tehnica agricola, 1989;

30 Articole/studii de specialitate cotate I.S.I. (S1, S2 etc.), articole/studii indexate în baze de date internationale (D1, D2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute (Vi1, Vi2 etc.), lucrari publicate în alte reviste recunoscute (L1, L2 etc.), brevete de inventie (B1, B2 etc.), creatii artistice prezentate la manifestari recunoscute (A1, A2 etc.), precum si, dupa caz, alte lucrari similare - articole/studii publicate în volumele unor manifestari stiintifice nationale (Vn1, Vn2 etc.).

ARTICOLE ISI

S1. Ph.D.Eng. Teodor Costinel POPESCUa, . Ph.D.St.Eng. Marian BLEJANb, Ph.D.Eng. Gheorghe SOVAIALAc
a, b, c –INOE 2000-IHP Bucuresti, 14 Cutitul de Argint Street, District 4, 040557, Bucharest, Romania, http://www.fluidas.ro/ihp
Experimental Research upon Accommodating the Functional Parameters of a Laser Controlled System Designed for a Grading Machinery with the Actual Operating Conditions of the Grading Machinery, Keywords: laser, ground leveling, electrohydraulic driving, ATOM-N 2008 4th edition Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies", http://www.atom-n2008.ro, Constanta- Maritime University România, S4-P6, 4 pag., 29-31 August.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE INTERNATIONALE

Vi1. Constantin NICOLESCU1, Florica GHEORGHE2, Gheorghe SOVAIALA1, Marinela MATEESCU3, Teodor-Costinel POPESCU1, Livija MAKSIMOVICI4, Iulian DUTU1, 1INOE 2000-IHP Bucuresti, 2SCDL Buzau, 3INMA Bucuresti, 4The Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad, Serbia, Result Regarding The Testing Of The System For Collecting-Storing-Pumping Water Coming From Rainfalls, topic 4-Integrated Water Resources Management, poz. 312, 9 pag., http://balwois.com/balwois/abstract, CONFERENCE ON WATER OBSERVATION AND INFORMATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT, BALWOIS 2008, 27-31 mai 2008, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-00-0

Vi2. Constantin NICOLESCU1, Luminita CRUCEANU2, Carmen MARIN3, Codrut DARIE4, Gheorghe SOVAIALA1, Teodor-Costinel POPESCU1, Livija MAKSIMOVICI5, Radu RADOI1, 1INOE 2000-IHP Bucuresti, 2CAST Bucuresti, 3ANIF Bucuresti, 4INCDMF Bucuresti, 5The Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad, Serbia, Monitoring Quality Of The Irrigation Water, topic 8-Information Systems And Technologies, poz. 298, 6 pag., http://balwois.com/balwois/abstract, CONFERENCE ON WATER OBSERVATION AND INFORMATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT, BALWOIS 2008, 27-31 mai 2008, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-00-0

LUCRARI STIINTIFICE SUSTINUTE SI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

USAMV IASI

Vn1. Debitmetru pentru brazde de udare (Flowmeter for the irrigation furrows), the 52nd international scientific conference ECOLOGICAL AGRICULTURE –priorities and perspectives, 22-24 October 2009, ”University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,,Ion Ionescu de la Brad ”Iasi, cotare B+CNCSIS si recenzata International-Anglia, ISSN 1454 – 7414, Romania, CD, 2009 .
Nicolescu C., Sovaiala Gh., Bucur D., Matache Gabriela

Vn2. Metoda si echipament pentru protejarea terenurilor în panta împotriva fenomenului de eroziune a solului, the 52nd international scientific conference ECOLOGICAL AGRICULTURE –priorities and perspectives, 22-24 October 2009, ”University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,,Ion Ionescu de la Brad ”Iasi, cotare B+CNCSIS si recenzata International-Anglia, ISSN 1454 – 7414, Romania, CD, 2009 .
Gh. SOVAIALA, C. NICOLESCU, Daniel BUCUR

Vn3. Solutie constructiva pentru etansarea hidraulica a îmbinarii tronsoanelor de conducte de irigatie (Technical solution for irrigation pipes gasket), the 52nd international scientific conference ECOLOGICAL AGRICULTURE –priorities and perspectives, 22-24 October 2009, ”University of Agricultural Sciences Sciences and Veterinary Medicine ,,Ion Ionescu de la Brad ”Iasi, cotare B+CNCSIS si recenzata International-Anglia, ISSN 1454 – 7414, Romania, CD, 2009 .
Nicolescu C., Anghel S., Bucur D., Sovaiala Gh.

Vn4. Gh. SOVAIALA1, St. ALEXANDRESCU2, Alexandra VISAN3, C. NICOLESCU4, I. NITA5, Ancuta NEDELCU6, 1, 2, 3, 4, 5 INOE 2000-IHP Bucuresti; 6INMA Bucuresti, Aplicarea transmisiilor hidrostatice moderne la echipamentele tehnologice pentru prepararea si distribuirea retetelor furajere în fermele de taurine/Modern hydrostatic driving system applied at technological equipments to preparation and distribution of the forage recipes supplied in taurine holdings, The 51st Scientific Conference „Durable Agriculture in the Context of Environmental Changes”, 16th-18th october 2008, Iasi, the Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Lucrari stiintifice- Seria Agronomie, vol. 51 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1454-7414, 6 pag.
* Lucrare sustinuta la Sectiunea III: Agricultural tehnologies si publicata în volumul conferintei si pe CD
Vn5. T.C. POPESCU1, Gh. SOVAIALA2, C. NICOLESCU3, 1, 2, 3INOE 2000-IHP Bucuresti, Servomecanism hidraulic de reglare a pozitiei cu reglare prin laser destinat echiparii utilajelor terasiere de nivelare/Hydraulic servo memechanism for position adjustment with reaction by laser designed to equip navvy leveling machines, The 51st Scientific Conference „Durable Agriculture in the Context of Environmental Changes”, 16th-18th october 2008, Iasi, the Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Lucrari stiintifice- Seria Agronomie, vol. 51 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1454-7414, 6 pag.
* Lucrare sustinuta la Sectiunea II: Soil, water and environmental protection si publicata în volumul conferintei si pe CD

Vn6. C. NICOLESCU1, D. BUCUR2, T. C. POPESCU3, Gh. SOVAIALA4, I. BIOLAN5, 1, 3, 4 INOE 2000-IHP Bucuresti, 2USAMV Iasi, 5INCDIF-ISPIF Bucuresti, Calitatea amenajarilor de irigatii si protectia mediului/Irrigation projects quality and the environmental protection, The 51st Scientific Conference „Durable Agriculture in the Context of Environmental Changes”, 16th-18th october 2008, Iasi, the Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Lucrari stiintifice- Seria Agronomie, vol. 51 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1454-7414, 6 pag.
* Lucrare sustinuta la Sectiunea II: Soil, water and environmental protection si publicata în volumul conferintei si pe CD

Vn7. C. NICOLESCU1, Luminita CRUCEANU2, Carmen MARIN3, C.DARIE4, T.C. POPESCU1, Gh. SOVAIALA1, 1INOE 2000-IHP Bucuresti, 2CAST Bucuresti, 3ANIF Bucuresti, 4INCDMF Bucuresti, Echipament pentru monitorizarea calitatii apei de irigatie la statiile de pompare de la sursa/Equipment for monitoring the quality of the irrigation water at the pumping stations from the source, Proceedings of the 50th international scientific conference ROMANIAN AGRICULTURE IN UE, opportunities and perspectives, 18th-19th october 2007, Iasi, Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Lucrari stiintifice- Seria Agronomie, vol. 50 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1454-7414, pag. 162-165, CD
* Lucrare sustinuta la Sectiunea II: Soil, water and environmental protection
Vn8. T.C. POPESCU, Gh. SOVAIALA, C. NICOLESCU, F. ANDREI, Alina POPESCU, Solutii moderne de control si comanda cu ajutorul tehnicii laser pentru organele de lucru ale utilajelor terasiere ¦ Modern solutions for controling and actuating the operating parts of the leveling equipment through laser technology , Proceedings of the 50th international scientific conference ROMANIAN AGRICULTURE IN UE, opportunities and perspectives, 18th-19th october 2007, Iasi, Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Lucrari stiintifice- Seria Agronomie, vol. 50 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1454-7414, pag. 166-171, CD
* Lucrare sustinuta la Sectiunea II: Soil, water and environmental protection

Vn9. Nicolescu C., Popescu Gh., Popescu Teodor Costinel, Sovaiala Gheorghe, Modalities of seting automation at installation for irrigation by dripping in glass hause conditions, al XXXXIX-lea Simpozion Stiintific International „AGRICULTURA ÎNTRE TRADITIE SI SUPERINTENSIVITATE”, Iasi 19-20 oct. 2006, România Lucrari stiintifice-Seria Agronomie, vol 49 (cotata B+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1459 – 7414

Vn10. Popescu Teodor Costinel, Sovaiala Gh., Nicolescu C., Laser commanded and hydraulic driven modular system for those navy machines designed for agricultural land grading, Simpozionul cu participare internationala ,, Agricultura si mediul – prezent si perspective “, Iasi 20-21.10.2005, România, Lucrari stiintifice-Seria Agronomie, vol 48 (cotataB+CNCSIS si recenzata CAB International-Anglia), ISSN 1459 – 7414, Edidat cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Editura Ion Ionescu de la Brad Iasi, pag. 180-186, CD

SEBES- Profesorul Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românesti

Vn11. Constantin NICOLESCU, Teodor Costinel POPESCU, Gheorghe SOVAIALA, Alexandru MARINESCU, Sistem de masura a nivelului apei în evaporimetru si a deficitului hidric (Measuring system of the water level in evaporation pan and of the hydric deficit, STIINTA SI INGINERIE vol. 14, Lucrarile celei de a VIII-a Conferinte Nationale multidisciplinare - cu participare internationala - "Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii românesti", SEBES, 2008, Editura AGIR Bucuresti 2008, ISBN 973-8130-82-4, ISBN 978-973-720-123-2, pag. 317-324.

Vn12. Sovaiala Gheorghe, Nicolescu Constantin, Popescu Teodor Costinel, Andrei Florin, Popescu Alina, Solutii moderne de control si comanda cu ajutorul tehnicii laser pentru organele de lucru ale utilajelor terasiere, STIINTA SI INGINERIE vol. 12, Lucrarile celei de a VII-a Conferinte Nationale multidisciplinare-cu participare internationala-Profesorul Dorin PAVEL-fondatorul hidrotehnicii românesti, SEBES, 2007, Editura AGIR Bucuresti 2007, ISBN 973-8130-82-4, ISBN 978-973-720-123-2, pag. 367-374.
Vn13. Nicolescu C., Popescu Costinel, Sovaiala Gheorghe, Aspecte privind hidraulica pompei centrifuge actionata de la priza tractorului, STIINTA SI INGINERIE vol. 8, a-V-a Conferinta multidisciplinara-cu participare internationala -Profesorul Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2005, Editura AGIR Bucuresti 2005, ISBN 973 – 8130 – 82 – 4, ISBN 973-720-016-0, pag. 101 – 107.

MENER

Vn14. Teodor Costinel POPESCU, Gheorghe SOVAIALA, Research on the efective utilisation of irrigating water for grading works executed with specialised machines having laser and electrohydraulic driven operating parts-NUTCL- 3rd International Conference on Energy and Environment CIEM 2007- National Excellence Research Program MENER 2007, pag. 116- 118.

ECOIND

Vn15. Constantin NICOLESCU, Luminita CRUCEANU, Carmen MARIN, Codrut DARIE, Teodor Costinel POPESCU, Gheorghe SOVAIALA, Equipment for the monitoring of the quality of irrigation water at pumping stations from surce, International Symposium SIMI 2007 THE ENVIRONMENT AND INDUSTRY, INCD ECOIND, Bucharest, 25-27 october 2007, pag. 101-104.

Vn16. Teodor Costinel POPESCU, Petre VOICU, Constantin NICOLESCU, Gheorghe SOVAIALA, Aspects regarding the management of the soil resources in the context of sustenable agriculture, International Symposium SIMI 2007 THE ENVIRONMENT AND INDUSTRY, INCD ECOIND, Bucharest, 25-27 october 2007, pag. 255-260.

UNIV. TEHNICA CLUJ

Vn17. Nicolescu C., Vasilica Carmen, Popescu Teodor Costinel, Sovaiala Gh., Stage of drainage water utilisation in Romania, COMEFIM 8-The 8 th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, Series APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS, 49, Vol. III, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA, pag. 639-644

HERVEX

Vn18. Ph. D.Eng. Lucretia POPA, Ph. D.Eng. Gheorghe SOVAIALA, Ph. D.Eng. Iosif COJOCARU, Ph. D.Eng. Radu CIUPERCA, Ph. D.Eng. Ancuta NEDELCU, MANURE SPREADER WITH HYDROSTATIC CONVEYOR DRIVING-MG-5, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 287-291.

Vn19. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Florica GHEORGHE, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor – Costinel POPESCU, ing. Constantin VLAD, dr. ing. Marinela MATEESCU, dr. ing. Ilie BIOLAN, Cercetari privind tipul constructiv de spatiu protejat si valorificarea apei de irigare, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 270-273.

Vn20. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Florica GHEORGHE, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor – Costinel POPESCU, ing. Constantin VLAD, dr. ing. Marinela MATEESCU, Rezultate privind testarea în conditii de teren a sistemului de colectare-stocare-pompare a apei din precipitatii, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 264-269.

Vn21. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Florica GHEORGHE, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor – Costinel POPESCU, ing. Stefan ALEXANDRESCU, ing. Constantin VLAD, dr. ing. Marinela MATEESCU, ing. Gheorghe GÂSCA, Rezultate privind testarea în conditii de hala a unor componente specifice ale sistemului de colectare-stocare-pompare a apei din precipitatii, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 258-263.

Vn22. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor-Costinel POPESCU, dr. ing. Ilie Biolan, Aspecte privind tarifarea apei de irigatie si influenta asupra exploatarii eficiente a unui sistem hidrotehnic, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 249-257.

Vn23. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd ing. Teodor – Costinel POPESCU, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, dr. ing. Ilie Biolan, Studiul tehnologic al unor picuratoare, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 280-281.

Vn24. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Florica GHEORGHE, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor – Costinel POPESCU, ing. Vlad CONSTANTIN, dr. ing. Marinela MATEESCU, Cercetari privind resursa de apa din precipitatii si modul de utilizare în sera, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 242-248.

Vn25. Dr. ing.Constantin NICOLESCU, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, drd. ing. Teodor-Costinel POPESCU, ing. Gheorghe GÂSCA, ing. Marian BLEJAN, dr. ing. George POPESCU, Instalatie de udare prin picurare pentru sera, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 229-236.

Vn26. T.C. Popescu, A. Mirea, C. Nicolescu, A. I. Popescu, Gh. Sovaiala, St. Alexandrescu, Cercetari privind turnarea centrifugala, cu ax vertical, a concetratoarelor paraboloidale de radiatie solara, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 304-312.

Vn27. Dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, ing. Stefan ALEXANDRESCU, dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Costinel POPESCU, dr. ing. Ancuta NEDELCU, Cercetarea si elaborarea unei tehnologii performante pentru manipularea si distribuirea furajelor în fermele de taurine, în vederea protejarii sanatatii si asigurarea calitatii produselor alimentare, << HERVEX >>, Editia a XV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, mecanica fina, elemente de etansare, scule, mecatronica, dispozitive si echipamente electronice specifice, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2007, ISSN 1454 – 8003, pag. 274-279.

Vn28. Ilie Biolan, Gheorghe Sovaiala, Tehnica de colectare, prelucrare ecologica, stocare si valorificare a îngrasamintelor de origine animala, pentru prevenirea poluarii mediului înconjurator, << HERVEX >>, Editia a XIV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2006, ISSN 1454 – 8003, pag. 239-242


Vn29. Ilie Biolan, Gheorghe Sovaiala, Cercetari privind distributia îngrasamintelor organice lichide utilizate în biofertirigatie, în cadrul agriculturii biologice si organice, << HERVEX >>, Editia a XIV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2006, ISSN 1454 – 8003, pag. 226-238

Vn30. I. BIOLAN, Gh. SOVAIALA, C. POPESCU, N. NICULAE, Influenta parametrilor motorului hidraulic cu burduf asupra proiectarii unor componente ale instalatiilor de irigat prin aspersiune IATF, << HERVEX >>, Editia a XIV, Simpozion cu participare internationala de hidraulica si pneumatica”, organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2006, ISSN 1454 – 8003, pag. 211 – 220.

LUCRARI STIINTIFICE SUSTINUTE SI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE

MENER

Vn31. CSIII DR.ING. TEODOR COSTINEL POPESCU, CSIII. DR.ING. GHEORGHE SOVAIALA, CSI DR.ING. CONSTANTIN NICOLESCU, Sistem automat modular, cu componente laser si electrohidraulice, destinat echiparii utilajelor terasiere de nivelare, SESIUNEA STIINTIFICA MENER 2008, SINAIA 4-7 Septembrie 2008, pag. 522-529.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

Vn32. Constantin NICOLESCU, Luminita CRUCEANU, Carmen MARIN, Codrut DARIE, Gheorghe SOVAIALA, Teodor-Costinel POPESCU, Monitoring quality of the irrigation water, Buletinul stiintific al Universitatii POLITEHNICA din Timisoara, seria HIDROTEHNICA, Volum aniversar cuprinzând lucrarile simpozionului 60 DE ANI DE ÎNVATAMÂNT HIDROTEHNIC LA TIMISOARA, tomul 53(67), fascicola 1, 2008, editura POLITEHNICA, ISSN 1224-6042, pag. 135-138

BULETIN AGIR

Vn33. Nicolescu C., Sovaiala Gheorghe, Popescu Teodor Costinel, Utilizarea durabila a apei în irigatii, Simpozion AGIR SINGRO 2006, Sectiunea 4: Faurirea unei economii durabile prin utilizarea rationala a resurselor naturale, energiei si materialelor, Bucuresti, 14 sept., publicata în BULETINUL AGIR nr.1/2007, ISSN 1224-7928, acreditat CNCSIS, ianuarie-martie, pag. 117-119

USAMV BUCURESTI

Vn34. Nicolescu C., Condruz R., Sovaiala Gh., Chirca V., Niculae N., Instalatie de udare prin aspersiune tip MINI-IATF 40/100, Lucrarile sesiunii stiintifice omagiale 17-18 mai 2002, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti: 1852-2002; Facultatea de Îmbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului (A XXX-a aniversare); Editura Bren, ISBN 973-648-020-8, Bucuresti, pag. 69-72

INMA BUCURESTI

Vn35. dr. ing. Ancuta NEDELCU, dr. ing. Radu CIUPERCA, dr. ing. Lucretia POPA-INMA Bucuresti
dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, ing. Stefan ALEXANDRESCU-INOE 2000-IHP Bucuresti
Cercetari privind utilizarea instalatiilor hidraulice moderne la masina pentru furaje-MF8/Researches regarding the utilization of modern hydraulic installation for foddering machine-MF8, LUCRARI STIINTIFICE cu tema Procesarea si valorificarea eficienta a produselor agricole în scopul cresterii calitatii vietii în mediul rural/Efficient processing and exploitation of agricultural products in view of increasing the living standard in the country, INMA-CENTRUL DE EXCELENTA, nr. 23, Bucuresti, noiembrie 2007, pag. 51-58.

Vn36. Constantin NICOLESCU, Luminita CRUCEANU, Carmen MARIN, Codrut DARIE, Gheorghe SOVAIALA, Teodor-Costinel POPESCU, Equipment for monitoring water quality, Simpozion TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN DEZVOLTAREA DE PRODUS, 30-31 octombrie, ICTCM SA, CD.

LUCRARI STIINTIFICE APARUTE ÎN PUBLICATII NATIONALE


HERVEX

Vn37. Drd. ing. Costinel POPESCU, Drd. ing. Gheorghe SOVAIALA, dr. ing. Constantin NICOLESCU, drd. ing. Alina Iolanda POPESCU, Aplicatii ale actionarilor si comenzilor hidraulice în domeniul agriculturii, HERVEX 2005, editia a XIII-a- Salon national de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, mecatronica organizator : Camera de Comert si Industrie Vâlcea, INOE 2000 – Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, noiembrie 2005, ISSN 1454 – 8003, pag. 287 – 297.

Vn38. Drd. ing. Gheorghe SOVAIALA , Drd. ing. Costinel POPESCU, ing. Nicusor NICULAE, Pompa dozatoare pentru administrarea îngrasamintelor chimice lichide, HERVEX 2004, editia a XII-a-HIDRAULICA SI PNEUMATICA-TENDINTE EUROPENE, Salon national de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica, ISSN 1454 – 8003, pag. 248-251.
Vn39. Drd. ing. Costinel POPESCU, Drd. ing. Gheorghe SOVAIALA, ing. Sava ANGHEL, Sistem electrohidraulic de actionare automata a hederului de paioase, care echipeaza combinele românesti, prevazut cu posibilitatea de urmarire a configuratiei solului , HERVEX 2004, editia a XII-a-HIDRAULICA SI PNEUMATICA-TENDINTE EUROPENE, Salon national de hidraulica, pneumatica, elemente de etansare, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica, ISSN 1454 – 8003, pag. 186-189.

INSTITUTUL POLITEHNIC IASI

Vn40. Ilie Biolan, Gheorghe Sovaiala, Constantin Nicolescu, Nicusor Niculae, Alexandra Visan, RESEARCH REGARDING APPLICATION OF IRRIGATION WITH MINI HOSE REEL IRRIGATION MACHINE, MINI IATF 32-100 M, Buletinul Institutului Politahnic din Iasi, publicat de Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, tomul LIV (LVIII), fasc. 1, 2008, sectiunea CONSTRUCTII DE MASINI, ISSN 1011-2855, pag. 605-612

AGIR

Vn41. Dr. ing. Constantin NICOLESCU, dr. ing. Teodor-Costinel POPESCU, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA, ing. Florin ANDREI, Hidroamelioratiile-mijloc tehnic de corectare a mediului, Buletin AGIR nr. 3/2008, iulie-septembrie, ISSN 1224-7928, publicatie acreditata CNCSIS, iulie-septembrie, pag. 117-119

HIDRAULICA

Vn42. Biolan Ilie, Sovaiala Gheorghe si colab., Instalatia de fertirigatie cu pompa dubla, HIDRAULICA, iulie 2007, nr. 1-2 (20), ISSN 1453-7303, pag. 47-52.


Vn43. Popescu Costinel, Sovaiala Gheorghe si colab., Sistem de actionare hidrostatica utilizat pe standurile de probare a pompelor centrifuge, Hidraulica IHP-Bucuresti, 2005, ISSN 1453-7303, pag. 59-67.

HIDROTEHNICA

Vn44. Nicolescu C., Drumea P., Sovaiala Gheorghe, Popescu Teodor Costinel, Gâsca Gh., Blejan M., Modalitati de realizare a automatizarii la instalatia de udare prin picurare, în conditii de sera, Hidrotehnica, vol. 51, nr. 8-9, 2006, ISSN 0439-0962, pag. 15-22

MECANIZAREA AGRICULTURII

Vn45. Gh. Sovaiala si colab., Utilizarea tehnicii laser pe echipamentele terasiere din domeniul îmbunatatirilor funciare, Mecanizarea Agriculturii nr. 11/2008, NEW AGRIS, pag. 2-9

Vn46. Dr. ing. Constantin NICOLESCU*, drd. ing. Florica GHEORGHE**, dr. ing. Gheorghe SOVAIALA*, dr. ing. Marinela MATEESCU***, dr. ing. Teodor Costinel POPESCU*, drd. ing. Constantin VLAD**, Sistem tehnic pentru valorificarea apei din precipitatii la irigatia în sera, Mecanizarea Agriculturii nr. 10/2008, NEW AGRIS, pag. 16-21; *INOE 2000-IHP Bucuresti; **SCDL Buzau; ***INMA Bucuresti

Vn47. Popescu Teodor Costinel, Nicolescu C., Sovaiala Gh., Echipamente terasiere bazate pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru pentru nivelarea terenurilor agricole, Mecanizarea agriculturii nr. 1-2/2007, AGRIS, pag. 23-28.

Vn48. Nicolescu C., Drumea Petrin, Sovaiala Gheorghe si colab., Instalatie de udare prin picurare pentru sera (I), Mecanizarea Agriculturii nr. 9/2006, pag. 20-24.

Vn49. Nicolescu C., Drumea Petrin, Sovaiala Gheorghe si colab., Instalatie de udare prin picurare pentru sera (II), Mecanizarea Agriculturii nr. 10/2006, pag. 18-22.

Vn50. Sovaiala Gheorghe si colab., Nivelarea terenurilor agricole cu echipamente terasiere prevazute cu fascicul laser pentru comanda si control, Mecanizarea agriculturii nr. 9/2005, AGRIS, pag.17-23.

Vn51. Nicolescu C., Sovaiala Gh., Masina pentru realizarea modulata a brazdelor si administrarea îngrasamintelor la vita de vie, Mecanizarea Agriculturii nr. 9, editat SC AGRIS-SA, ISSN 1011-7296, Bucuresti 2000, pag.34-38

Vn52. Vrânceanu A., Sovaiala Gh., Grup electrogen cu puterea de 6 KVA pentru actionarea instalatiilor de aspersiune cu deplasare transversala tip IAT 300/127, Mecanizarea agriculturii” nr. 5, 1992;
Vn53. Sovaiala Gh. si colab., Stand pentru executarea probelor de anduranta ale furtunului din polietilena ce echipeaza instalatiile de udare de tip IATF, Revista „Mecanizarea agriculturii” nr. 3, 1991, pag. 10-14

HORTIFORM

Vn54. Nicolescu C., Condruz R., Sovaiala Gh., Chirca V., Niculae N., Instalatie de udare prin aspersiune tip MINI-IATF 40/100, <<Hortiform>> nr. 6/118, Editata de patronatul Horticultorilor din România prin SC Hortiform Service SRL, ISSN 1221 – 4728, Bucuresti, 2002, pag.17-18

ANALE FUNDULEA

Vn55. Nicolescu Constantin, Sovaiala Gheorghe si colab., Utilaj de aspersiune pentru suprafete mici, Analele Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea, vol. LXX, 2003, pag. 281-290.

ANALE ICITID BANEASA GIURGIU

Vn56. Biolan I., Sovaiala Gh., Tehnologia de exploatare a masinii pentru deschis brazde de udare DBM-5, Anale ICITID Baneasa Giurgiu, vol. VI (XVII), 1991, pag. 215-231;

Vn57. Sovaiala Gh. si colab., Stand pentru executarea probelor de anduranta ale furtunului din polietilena ce echipeaza instalatiile de udare de tip IATF, Analele ICITID, vol. VI (XVII), 1991, pag. 201-214

Vn58. Sovaiala Gh. si colab., Tehnologii si utilaje noi pentru deschiderea canalelor provizorii în amenajarile de irigatii, prin scurgere la suprafata pe brazde, Analele ICITID 1987, vol V (XVI), pag. 297-306
4. Crutu Gh., Sovaiala Gh. si colab., Tehnici si tehnologii noi pentru colectarea si recircularea apei de la capatul brazdelor, Analele ICITID, 1987, vol. V (XVI), pag. 307-312

REVISTA PRODUCTIA VEGETALA

Vn59. Sovaiala Gh. si colab., Carucior pentru actionarea electrica a instalatiei cu deplasare transversala tip IAT-300, Revista „Cereale si plante tehnice” nr. 7-8, 1991, pag. 24-26;

Vn60. Sovaiala Gh. si colab., Tehnologii si utilaje noi pentru deschiderea canalelor provizorii în amenajarile de irigatii, prin scurgere la suprafata pe brazde, Revista „Productia vegetala” – „Cereale si plante tehnice” nr. 7, 1988, pag. 23-28

Vn61. Crutu Gh., Sovaiala Gh. si colab., Tehnici si tehnologii noi pentru colectarea si recircularea apei de la capatul brazdelor, Revista „Productia vegetala”, „Cereale si plante tehnice” nr. 8, 1989, pag. 22-25

Vn62. Biolan I., Sovaiala Gh., Tehnologia de exploatare a masinii pentru deschis brazde de udare DBM-5, Revista Productia vegetala – „Cereale si plante tehnice” nr. 6/1989, pag. 24-28

BULETIN DE INFORMARE TEHNICA SI ECONOMICA

Vn63. Sovaiala Gh. si colab., Tehnologii si utilaje noi pentru deschiderea canalelor provizorii în amenajarile de irigatii, prin scurgere la suprafata pe brazde, -Buletin de informare tehnica si economica, Ministerul Agriculturii nr. 18, 1988, pag. 6-10

Vn64. Crutu Gh., Sovaiala Gh. si colab., Tehnici si tehnologii noi pentru colectarea si recircularea apei de la capatul brazdelor, - Buletin de informare tehnica si economica – Ministerul Agriculturii nr. 18, 1988, pag. 12-15

Vn65. Paltineanu I.C., Mardare V., Biolan I., Sovaiala Gh., si colab., Dispozitiv de deschis brazde continue si întrerupte, – Buletin de informare tehnica si economica – Ministerul Agriculturii nr. 18, 1988, pag.10-12

ÎMBUNATATIRI FUNCIARE SI CONSTRUCTII RURALE

Vn66. Nicolescu C., Mazâlu S., Sovaiala Gh., Masina pentru realizarea brazdelor compartimentate si administrarea îngrasamintelor chimice solide, la irigarea localizata a plantatiilor viticole, în „ÎMBUNATATIRI FUNCIARE SI CONSTRUCTII RURALE” nr. 2, editat AIFCR România, Bucuresti, 1996, pag. 19-25

ACTIVITATEA DE TRANSFER TEHNOLOGIC

1. Nicolescu C., Sovaiala Gh., Niculae N., Instalatie de udare prin aspersiune cu conducta flexibila si debit concentrat tip MINI-IATF 40/100, în <<Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara>>, MAAP-ASAS-ANCA, vol. VI, Editat SC EDITURA TEHNICA-SA, ISBN 973-31-2115-0 Bucuresti, 2002, pag. 532-533

2. Sovaiala Gh., Agregat de pompare APT-75” (varianta cu actionare termica), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1999;

3. Sovaiala Gh., Agregat de pompare APE-75” (varianta cu actionare electrica, model experimental), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1999;

4. Sovaiala Gh., Dispozitiv de fertirigatie DFT-2 – model experimental, în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1999;

5. Nicolescu C., Sovaiala Gh., Masina pentru realizarea brazdelor compartimentate si administrarea îngrasamintelor chimice în plantatii pomicole, în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1997;

6. Sovaiala Gh., Plug de deschis canale provizorii (prototip), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

7. Biolan I., Sovaiala Gh., Tehnologia de exploatare a masinii pentru deschis brazde de udare DBM-5, în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

8. Sovaiala Gh., Echipament pentru deschis brazde de udare întrerupte EBI-2, în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

9. Sovaiala Gh., Instalatia de aspersiune cu deplasare frontala si udare din mers IADFM” (prototip), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

10. Sovaiala Gh., Pompa dozatoare pentru fertirigatie PD-1 (prototip), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

11. Sovaiala Gh., Microagregat de pompare AP 4/30 (prototip), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

12. Sovaiala Gh., Dispozitiv de fertirigatie cu turbina DFT-1 (prototip), în „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în Agricultura si Industria Alimentara”, EDITURA TEHNICA, Bucuresti, ISBN 973-31-2115-0, 1996;

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE ÎN CADRUL UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE

1. Teodor Costinel POPESCU, Gheorghe SOVAIALA, Constantin NICOLESCU, Florin ANDREI, Alina – Iolanda POPESCU, Sistem mecatronic cu comanda laser, destinat echiparii utilajelor terasiere de nivelare, Simpozionul international de mecatronica "SIMECA 2007"- cresterea competitivitatii prin cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica- Bucuresti 29-30 octombrie 2007.

2. drd. ing. C. Popescu, ing. I. Nita; drd. ing. Gh. Sovaiala, Utilizarea masinilor hidrostatice, volumice rotative în instalatiile de actionari hidraulice a echipamentelor de taiat beton armat, Simpozion MENER: "INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SYSTEMS, ICMaS 2004", 10-11October 2004, University Politehnica of Bucharest.

3. dr. ing. Popescu Teodor Costinel, dr. ing. Sovaiala Gheorghe, dr. ing. Nicolescu Constantin, ing. Nita Ionel, Sistem automat de nivelare a terenurilor dupa un plan optic de referinta, generat de catre un emitator laser rotativ, workshop-ul prioritati 2008 pentru restaurarea factorilor de mediu naturali si artificiali, organizat de catre S.C. Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice-ICEMENERG S.A. Bucuresti, Sulina, 9-13 iulie, 2008.

4. Sovaiala Gheorghe si colab., Nivelarea terenurilor agricole cu echipamente terasiere cu comanda si control laser, Simpozionul INMATEH 2005-I, Transfer Tehnologic si Afaceri Inovative, Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, Bucuresti, 22 aprilie 2005

5. Vrânceanu A., Sovaiala Gh., Tehnici de lucru cu instalatia de aspersiune cu deplasare frontala si udare din mers – Sesiunea anuala de referate si comunicari stiintifice, ICITID Baneasa – Giurgiu, martie 1992

6. Sovaiala Gh. si colab., Instalatia cu deplasare transversala pentru udarea pe brazde a culturilor prasitoare cu talie joasa, cu actionare electrica, – Sesiunea anuala de referate si comunicari stiintifice – ICITID Baneasa – Giurgiu, 1990;

7. Sovaiala Gh. si colab., Stand pentru executarea probelor de anduranta ale furtunului din polietilena ce echipeaza instalatiile de udare de tip IATF, - Sesiunea anuala de referate si comunicari stiintifice – ICITID Baneasa – Giurgiu, 1990

8. Gh. SOVAIALA si colab., Tehnologii si masini pentru executia si întretinerea canalelor de irigatii si desecare, Sesiunea de referate si comunicari tehnico-stiintifice Cercetari de irigatii si de desecare-drenaj în sprijinul realizarii programului national de îmbunatatiri funciare, Baneasa Giurgiu, 26-27 martie 1987

9. Biolan I., SOVAIALA Gh., Tehnologii si echipamente pentru executia canalelor provizorii, brazdelor de udare si rigolelor de capat pentru udarea culturilor prasitoare, Sesiunea de referate si comunicari tehnico-stiintifice Cercetari de irigatii si de desecare-drenaj în sprijinul realizarii programului national de îmbunatatiri funciare, Baneasa Giurgiu, 26-27 martie 1987

10. Sovaiala Gh., Vana cu pierderi reduse de sarcina, – Sesiunea de referate si comunicari tehnico- stiintifice a tinerilor lucratori si specialisti din domeniul îmbunatatirilor funciare, Baneasa – Giurgiu, 10 – 11 iunie 1986

11. Biolan I., Sovaiala Gh., Studii si cercetari privind actionarea hidraulica a instalatiilor de tip IAT si IATF, – Sesiunea nationala de referate si comunicari tehnico-stiintifice a tinerilor lucratori si specialisti din domeniul îmbunatatirilor funciare, Baneasa – Giurgiu, 10 – 11 iunie 1986

12. Mogosanu P., Mardare V., Sovaiala Gh., Posibilitati de reducere a pierderilor de sarcina la vanele hidrant, – Sesiunea anuala de referate si comunicari stiintifice din domeniul irigatiilor si desecarilor, Bucuresti, 26 – 28 martie 1986

13. Nicolescu C., Sovaiala Gh., Dispozitiv pentru deschiderea rigolelor la irigarea prin rampe perforate la plantatiile viticole, – Festivalul national Cântarea României, editia a V-a, etapa republicana, 1986

14. Gh. SOVAIALA, Solutie pentru înlaturarea ruperii hidrantilor de catre instalatia IADF-300/153, Sesiunea de comunicari stiintifice, Baneasa Giurgiu, 12-19 martie 1985

15. dr. ing. SOVAIALA Gheorghe, Implementarea transmisiilor hidrostatice moderne în constructia utilajelor agricole mobile, Caravana inovarii-Competitivitate prin inovare (organizata de ANCS), Panelul Agricultura, masini agricole, piscicultura, surse de finantare, Braila, 10 decembrie 2008.


16. St. Alexandrescu, Gh. Sovaiala, Gabriela Matache, Tehnologie si dispozitive pentru interventii pe conducte cu lichide sub presiune, revista HIDRAULICA nr. 2 (24), iulie 2009, pag. 45-48.

17. INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE HYDRAULIC AND PNEUMATICS 2009 - Domestic branch and the turbulent global market, Wroclaw, 7-9 oct 2009

18Research study regarding the making of maize stalks briquettes/pagina 349-353 /procidings conference
ANGHEL Sava, DUMITRESCU Catalin , SOVAIALA Gh.

19. St. ALEXANDRESCU, Gh. SOVAIALA, G. MATACHE, 2009. Tehnologie si dispozitive pentru interventii pe conducte cu lichide sub presiune – Revista Hidraulica nr.2 (24) iulie 2009, pag.45...48.

CERERI DE BREVET

- TEHNOLOGIE DE OBTINERE ANSAMBLURI DE ETANSARE - A / 00944 – 18.11.2009 - inventatori: Ing. ANGHEL Sava
Dr. Ing. SOVAIALA Gheorghe, Dr. Ing. NICOLESCU Constantin, Ing. NITA Ionel, Ing. ALEXANDRESCU Stefan