Sistem informatizat de încercare a casetelor de direcție ale autovehiculelor
în scopul creșterii siguranței participanților la trafic
- SITECHContract nr. 91 BG / 2016   Cod depunere: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0111

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PN III:
Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”

| INDEX |    | OBIECTIVE |    | PARTENERI SI ECHIPA |    | ACTIVITATI |    | DOCUMENTE  DE  RAPORTARE |    | REZULTATE |    | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Domeniul principal al proiectului: Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
Subdomeniu: Eco-nano-tehnologii
Domeniul secundar: Tehnologia informatiei si a comunicatilor, spatiu si securitate
Subdomeniu: Securitate

Cuvinte cheie: Eficienta energetica; stand inteligent de testare; tehnologii moderne de testare; eficienta energetica; automotive

Rezumatul proiectului

Agentul economic partener dorește îmbunătățirea unui stand de probare a casetelor de direcție asistate hidraulic și pompelor pentru autoturisme și autoutilitare. Modernizarea tehnologiei existente prin informatizare va conduce la reducerea timpului de probare și implicit a consumului de energie electrică, dar și la eliminarea eventualelor erori umane care pot apărea în procesul de verificare a reparației; în acest fel există certitudinea unui subansamblu care oferă securitate deplină pentru utilizator.
SC Eurotexso Distribution SRL oferă mentenanță pentru casete de direcție asistate hidraulic. Tehnologia de care dispune este realizată la nivelul tehnic al deceniului trecut, de către unul dintre partenerii proiectului (INOE 2000-IHP), și a răspuns cerințelor firmei în perioada inițială; odată cu creșterea activității firmei, aceasta tehnologie și-a atins limitele. Tehnologia actuală se bazează pe un operator uman care simulează bracarea prin rotirea manuală a coloanei casetei, urmată de vizualizarea și notarea într-un formular a valorilor citite pe aparatura analogică a standului.

Standul informatizat va determina starea etanșărilor din distribuitorul hidraulic al casetei și de pe pistonului hidraulic, prin masurarea debitului de ulei scurs în timpul verificării. Raportul de probare va conține înregistrări precum presiunea la capete de cursă, la manevrarea cu sarcină prestabilită, valorile debitului, debitul scurs la capete de cursă și la o poziție intermediară, temperatura uleiului, cuplul la axul distribuitorului hidraulic în timpul manevrării, seria casetei, numele operatorului și numele firmei. Sistemul va conține o placă de achiziție date, traductoare de presiune, debit, cuplu, temperatură, un servomotor și o aplicație software pentru realizarea secvențelor de probare; sistemul va realiza și stocarea, prelucrarea și printarea datelor înregistrate. Acestea sunt comparate cu cele dintr-o bază de date realizată în cadrul modernizării.