Dr.ing. Radu-Iulian RADOI
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: radoi.ihp@fluidas.ro

Studii:

• Universitatea Politehica Bucuresti
Facultatea Ing. Mecanica 1995 - 2000 - Diploma de inginer
• Universitatea Politehica Bucuresti
Facultatea Ing. Mecanica 2000 - 2001 - Diploma studii aprofundate pentru specializarea „Informatica sistemelor hidraulice si pneumatice”
• Universitatea Politehica Bucuresti
Facultatea Ing. Mecanica 2006 - 2011 - Diploma de doctor în domeniul Inginerie Mecanica

Limbi straine cunoscute: engleza

Experienta profesionala:
• 2000 – 2002 - Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000 - IHP; functia: Inginer – asistent cercetare Descriere: Studii si proiectare instalatii si echipamente hidraulice
• 2002 – 2011 - Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000 - IHP; functia: Inginer – CS
Descriere: Studii si proiectare instalatii si echipamente hidraulice
• 2011 - 2016 - Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000 - IHP; functia: Inginer – CSIII
Descriere: Studii si proiectare instalatii si echipamente hidraulice
• 2017 - prezent - Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000 - IHP; functia: Inginer – CSII
Descriere: Studii si proiectare instalatii si echipamente hidraulice

Specializari si calificari:

• Stagiu de pregatire si formare in domeniul proiectarii si implementarii sistemului calitatii in laboratoare conform standardului ISO 17025
• Curs “Formator” COR 241205
• Curs “Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” COR 251401
• Curs “Manager de inovare” COR 242106
• Utilizare PC: Microsoft Office, Matlab-Simulink, Test Point, Ansys AutoCAD, Solid Works, NX 5, CATIA, LabVIEW

Experienta acumulata (inclusiv manageriala) în programe/proiecte nationale/internationale:

• Distribuitoare proportionale DN13 si blocuri electronice de comanda pentru acestea – elaborator - anul: 2000
• Tehnologii, echipamente si utilaje de încercare a echipamentelor hidraulice de presiuni foarte înalte: 500-3000 bar - elaborator - anii: 2000-2001
• Distribuitoare si supape hidraulice proportionale cu inteligenta locala - elaborator - anii: 2000-2001
• Realizarea si dezvoltarea unui sistem performant de verificare a calitatii distribuitoarelor pneumatice ale frânelor vagoanelor de cale ferata utilizând tehnica de calcul - elaborator - anii: 2001-2003
• Crearea unor proceduri si mijloace mobile de încercare care sa permita evaluarea sigurantei functionale a sistemelor hidraulice - elaborator - anul: 2001-2003
• Acreditarea unui laborator de încercare si certificare a aparaturii hidraulice de presiune medie si mare - elaborator - anii: 2001-2003
• Sisteme de management al calitatii conforme cu ISO 9001:2000 în institute de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica - elaborator - anii: 2001- 2003
• Cercetari privind realizarea unui sistem electrohidraulic automat utilizat la fabricarea barelor din materiale neferoase - Director de proiect - anii: 2003 – 2005
• Sistem de verificare, monitorizare si reglare a presiunii în rotile autovehiculelor - Director de proiect - anii: 2004 – 2006
• Cercetari privind elaborarea unor metodologii de testare virtuala utilizate în proiectarea si fabricatia aparaturii hidraulice de performanta în vederea alinierii la cerintele standardelor de calitate europene - elaborator - anii: 2005 – 2008
• Cercetari privind elaborarea unor tehnologii mecatornice integrate pentru masuratori complexe de parametri ai proceselor de productie, destinate utilajelor hidropneumatice elaborator – anii: 2005 – 2008
• Extinderea capacitatii de probare a laboratorului de încercare a aparaturii hidraulice utilizate la controlul presiunii în scopul efectuarii de probe dinamice conform directivelor europene armonizate - elaborator - anii: 2005 – 2008
• Tehnologii integrate – ecologice pentru realizarea produselor lungi din aliaje speciale durificabile prin precipitare - elaborator - anii: 2007 – 2010
• Cercetari privind realizarea unor solutii complexe energetice nepoluante de valorificare a deseurilor lemnoase granulare în vederea creerii de surse alternative de energie - elaborator - anii: 2008 – 2011