Dr.Ing. Teodor Costinel POPESCU
Consilier Tehnic / CS I
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: popescu.ihp@fluidas.ro

STUDII SI CURSURI DE SPECIALITATE:

22.04.2009-07.05.2009: SCOALA ROMANA DE AFACERI- Filiala Bucuresti / Participare la programul de initiere/perfectionare/specializare pentru ocupatia de FORMATOR, promovat in ziua de 08.05.2009, (media 10) / Certificat de Absolvire, Seria E, Nr. 0165016, Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse / Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
2001-2008: Studii de doctorat / Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Energetica, Catedra de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului / Diploma de doctor in stiinte ingineresti (obtinuta cu calificativul FOARTE BINE si distinctia „CUM LAUDE”).
2002-2003: Studii postuniversitare / Universitatea “Politehnica” din Bucuresti - Facultatea de Inginerie Mecanica, Catedra de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului / Studii aprofundate- Informatica sistemelor de actionare hidraulice si pneumatice / Diploma de studii aprofundate (media 10).
2002-2003: Universitatea "Politehnica" din Bucuresti - Facultatea de Energetica – Autodesk Certificate of Completion (27.02.2003).
1983-1989: Studii universitare / Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Mecanica / Diploma de inginer (media 9).
1975-1978: Studii universitare / Institutul de Constructii Bucuresti - Facultatea de Instalatii pentru Constructii / Diploma de subinginer (media 9).
1974-1975: Stagiu militar obligatoriu (termen redus-9 luni), gradul de sublocotenent in rezerva / livret militar.
1970-1974:Studii liceale/ Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu"-Oltenita/ Diploma de bacalaureat (media 9.50).

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE: franceza, rusa, engleza

EXPERIENTA PROFESIONALA:


24.04.2017-12.05.2017: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica /INOE 2000-Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica –IHP Bucuresti / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.

Tipul activitatii: Cercetare-Dezvoltare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice.

Functia / postul ocupat: dr.ing CS I / Membru Comisie de Avizare Tehnico-Stiințifica.

Principalele activitati si responsabilitati:

 • Responsabil fază proiect NUCLEU;
 • Membru în echipa de cercetare la 1 proiect internațional și 1 proiecte național aflate în derulare;
 • Elaborare documentații pentru brevete de invenție; acordare 1 brevet de invenție;
 • Acordare 2 brevete de invenție.

01.12.2013 – 24.04.2017: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica /INOE 2000-Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica –IHP Bucuresti / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Cercetare-Dezvoltare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice.
Functia / postul ocupat: dr.ing CS II / Membru Comisie de Avizare Tehnico-Științifică (30.01.2014 -prezent); dr.ing. CS II / Consilier Tehnic (01.12.2013 -30.01.2014). 
Principalele activitati si responsabilitati:

 • Coordonare, avizare, responsabil la lucrari de cercetare, proiectare si realizare fizica / executie;
 • Elaborare documentatii de participare la competitii nationale si internationale de proiecte de cercetare;
 • Membru în echipa de cercetare la 1 proiect international si 3 proiecte nationale aflate în derulare;
 • Responsabil de proiect la lucrarea  Stand de testare a modelelor la scara de turbine hidraulice axiale;
 • Elaborare documentatii pentru 2 brevete de inventie; acordare 1 brevet de inventie;
 • Publicare 9 articole ISI si 5 articole BDI.

15.09.2013 - 01.12.2013: Universitatea “Politehnica” din Bucuresti - Facultatea de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.
Tipul activitatii: Proiectare instalații hidraulice.
Functia / postul ocupat: dr.ing. CS II / Verificator documentatie tehnica
Principalele activitati si responsabilitati:

 • Verificare documentatie tehnica de executie instalatii hidraulice specifice laminoarelor, la sediul firmei Danieli din Milano.

12.09.2009 - 15.09.2013: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica /INOE 2000-Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica –IHP Bucuresti / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Cercetare-Dezvoltare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice.
Functia / postul ocupat: dr.ing. CS II / Consilier Tehnic.
Principalele activitati si responsabilitati:

 • Coordonare, avizare, responsabil la lucrări de cercetare, proiectare și realizare fizică / execuție;
 • Director de proiect la 1 contract de cercetare, Responsabil de proiect la 2 contracte de cercetare;
 • Publicare: 2 capitole într-un volum internațional, 8 articole ISI, 9 articole BDI, 9 art. neindexate BDI;
 • Acordare 2 brevete de invenție;
 • Cercetări privind antrenarea pompelor centrifuge, pe standurile de probare, utilizând transmisii hidrostatice cu reglajul în primar al puterii hidraulice.

01.04.1997 - 12.09.2009: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica /INOE 2000-Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica –IHP Bucuresti / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Cercetare-Dezvoltare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice.
Functia / postul ocupat: dr.ing. CS III / Consilier Tehnic (20.05.2008 -12.09.2009); CS III / Consilier Tehnic (01.01.2008 -20.05.2008); CS III / Șef comp. C-D (01.01.2004 -01.01.2008; CS III / Cercetător specialist (01.04.1997 -01.01.2004).
Principalele activitati si responsabilitati:

 • Coordonare, avizare, responsabil la lucrari de cercetare, proiectare si realizare fizica / executie;
 • Coordonare compartiment de cercetare – dezvoltare;
 • Director de proiect la 6 contracte de cercetare;
 • Publicare: 1 carte editura AGIR, 9 articole BDI, 10 articole neindexate în BDI;
 • Acordare 3 brevete de invenție;
 • Lucrări de reabilitare și testare, în vederea readucerii în parametrii functionali, a echipamentelor hidraulice componente ale instalației FAG-LUKAS de ridicare și repunere pe linie a materialului rulant deraiat (METROREX Bucuresti);
 • Cercetări privind îmbunatatirea performanțelor tehnice ale instalației FAG-LUKAS, de ridicare și repunere pe linie a materialului rulant deraiat (METROREX Bucuresti), prin controlul riguros al vitezei de ridicare-coborare a sarcinii;
 • Elaborare instrucțiuni de utilizare și întreţinere a instalației FAG-LUKAS de ridicare și repunere pe linie a materialului rulant deraiat (METROREX Bucuresti);
 • Elaborare şi sustinere cursuri de pregatire, pentru personalul tehnic de deservire a instalatiilor de acționare pneumatice, din fabricile de bere de la Baia-Mare.

01.11.1995-01.04.1997: SC ROMFLUID SA Bucuresti / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Cercetare-Proiectare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice
Functia / postul ocupat: CS III
Principalele activitati si responsabilitati:
• Proiectare, urmarire executie si testare componente hidraulice si pneumatice pentru regulatoarele de turatie ale locomotivelor;
• Proiectare si punere în functiune instalatie hidropneumatica de actionare a liniei de turnare continua de la TUROL- Oltenita;
• Proiectare si punere în functiune instalatie de actionare hidraulica a presei de vulcanizat benzi late din cauciuc de la DANUBIANA S.A. Bucuresti;
• Studii si cercetari privind realizarea de echipamente pneumatice specifice transportului în comun, menite sa asigure cresterea sigurantei circulatiei;
• Cercetari privind tehnici si mijloace pentru reglarea, multiplicarea si mentinerea constanta a presiunii aerului în sistemele pneumatice.

15.03.1983-01.11.1995: CCSITMFS-SHP Bucuresti- Centrul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Mecanica Fina si Scule-Sectorul de Hidraulica si Pneumatica / Str. Cutitul de Argint nr.14, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Cercetare-Proiectare sisteme de actionari hidraulice si pneumatice
Functia / postul ocupat: CS III (01.06.1990- 14.12.2009); IT III (01.05.1990-01.06.1990); Ing. proiectant principal (01.07.1989-01.05.1990); Sing. proiectant principal (01.10.1988- 01.07.1989); Sing. proiectant (15.03.1983-01.10.1988).
Principalele activitati si responsabilitati:
• Cercetare, proiectare, experimentare aparatura hidraulica de distributie 315 bar: distribuitoare hidraulice DN 6...DN 32, cu comanda manuala, electrica, hidraulica si electrohidraulica; distribuitoare hidraulice cu închidere etansa DN 6, DN 10; ventile de franare, drosele si drosele de cale;
• Cercetare, proiectare, experimentare regulatoare de debit pentru placa cu 2 si 3 cai;
• Cercetare, proiectare, experimentare supape de presiune DN 6...DN 32, cu comanda directa si comanda pilotata;
• Proiectare si punere în functiune stand probare drosele reglabile;
• Proiectare si punere în functiune stand probare distribuitoare hidraulice de 315 bar;
• Proiectare si punere în functiune stand probare supape hidraulice de 315 bar;
• Cercetare, proiectare, experimentare aparatura hidraulica pe emulsie pentru presele de la CARBOCHIM Cluj-Napoca si IPA Barlad;
• Proiectare si punere în functiune stand probat furtunuri la pulsatii hidraulice;
• Proiectare si punere în functiune instalatii de actionare hidraulice pe emulsie pentru presele de la CARBOCHIM Cluj-Napoca si IPA Barlad;
• Proiectare si punere în functiune instalatii de actionare hidraulice, pneumatice si de ungere pentru linii de calandrare mixte;
• Proiectare standuri pentru probe de lot a aparaturii hidraulice de 315 bar;
• Proiectare, urmarire în executie si testare componente ale instalatiei hidraulice de actionare în plan orizontal a turelei produsului special P 125;
• Proiectare si testare componente ale instalatiei hidraulice de actionare în plan vertical a tevii produsului special P 125;
• Lucrari legate de asimilarea (proiectare, experimentarea si omologarea) aparaturii hidraulice de 315 bar, licenta BOSCH - supape de presiune;
• Lucrari legate de asimilarea (proiectare, experimentarea si omologarea) aparaturii hidraulice de 315 bar, extindere licenta BOSCH- supape de sens unic si supape de sens deblocabile, supape de presiune, supape tip cartus universale;
• Lucrari legate de asimilarea (proiectare, experimentarea si omologarea) aparaturii pneumatice;
• Cercetare, proiectare, testare aparatura hidraulica pentru CNE;
• Cercetari privind îmbunatatirea performantelor statice si dinamice ale supapelor hidraulice de presiune tip cartus;
• Studiu privind proiectarea si realizarea aparaturii de micropneumatica si a accesoriilor specifice;
• Studiu privind efectuarea unor cursuri de reciclare a personalului care lucreaza în domeniul actionarilor hidraulice (pe 3 categorii de cursanti: ingineri, maistri, muncitori);
• Studiu si cercetari privind realizarea echipamentelor hidraulice pentru tehnica presiunilor înalte;
• Testare pompe hidraulice cu pistoane în linie, de înalta presiune.

01.09.1978-15.03.1983: Trustul de Constructii pentru Îmbunatatiri Funciare (TCIF) Bucuresti / Sos. Oltenitei nr. 35-37, Sector 4, Bucuresti.
Tipul activitatii: Executie sisteme complexe de irigatii
Functia / postul ocupat: Subinginer / coordonator lucrari de executie pe santiere
Principalele activitati si responsabilitati:
Coordonare lucrari de executie, dupa documentatie tehnica de profil, pe santierele TCIF Bucuresti din judetele Ialomita, Calarasi, Sectorul Agricol Ilfov, Giurgiu, Teleorman si municipiul Bucuresti:
• instalatii pentru constructii (sanitare, canalizare, electrice, termice) executate la organizarile de santier si la blocuri de locuinte P+8;
• puturi de apa, de mare adancime (100…120 m), executate cu instalatie de foraj hidraulic, pentru surse de apa potabila folosite la: organizari de santier, ferme zootehnice, fabrici de bauturi alcoolice;
• retele subterane de distributie a apei potabile de la surse (foraje de mare adancime) la consumatori;
• subtraversari de sosele nationale si de cale ferata, executate cu instalatii semimecanice de foraj orizontal, pentru conducte de apa cu diametre de 200…1200mm, ce apartin sistemelor de irigatii si drenaje;
• probe de presiune pentru statii de repunere sub presiune, conducte principale si antene subterane din ploturi si sectoare de irigatii;
• foraje de observatie, pentru monitorizarea adancimii panzei freatice, în vederea reglarii duratei de functionare a sistemelor de irigatii.

EXPERIENTA IN CONDUCEREA DE PROIECTE:

8 PROIECTE din programele nationale de cercetare conduse în calitate de Director de proiect:

D-

 1. Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de acţionare hidraulice, prin aplicarea tehnicilor reglajului secundar-EESAHRS, Contract nr. 21060/2007-Programul 4, 2007-2010, Total: 2 270 000 lei; Buget: 2 000 000 lei, CO: INOE 2000-IHP Bucuresti; P1: UPB-CCEPM; P2: INMA Bucuresti; P3: SC HIDRAULICA UM Plopeni SA http://www.ihp.ro/program4/2007/EESAHRS/index.htm
 2. Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru-NUTCL, Contract nr.728/2006-Programul CEEX-Modulul 4-MENER, 2006-2008, Buget: 1 500 000 lei, CO:INOE 2000-IHP Buc; P1: INMA Buc.; P2: ICPA Buc.; P3: USAMV Buc. http://www.ihp.ro/Site_CEEX/2006/nutcl/index.htm
 3. Instalaţie tehnologică şi procedeu de fabricare a concentratoarelor paraboloidale de radiaţie solară, Contract nr. 192/2005- Programul INVENT, 2005-2006, Total:232 000 lei; Buget: 160 000 lei, CO: INOE 2000-IHP Buc.; P1: SC ROMFLUID SA Buc.
 4. Metoda şi echipament modular de tăiere a pereţilor, planşeelor şi grinzilor din beton armat, Contract nr. 238/202- Programul MENER, 2002-2005, Total: 132 500 lei; Buget: 100 000 lei, CO: INOE 2000-IHP Buc., P1: SC ROMFLUID SA Buc.
 5. Sistem electromecanohidraulic pentru testarea la vibratii pe o axa a subansamblelor, Contract nr. 3221/2002-Programul CALIST, 2002-2005, Total: 93 300 lei; Buget: 65 300 lei, CO: INOE 2000-IHP Buc.; P1: SC ORASD 98 SRL Buc.
 6. Instalaţie de irigat cu tambur şi furtun prevazută cu sistem electrohidraulic de reglare a parametrilor de lucru, Contract nr. 42/2002- Programul INVENT-PROGRAME PRIORITARE, 2002-2004, Total: 50 200 lei; Buget: 35 000 lei, CO: INOE 2000-IHP Buc.; P1: ICITID Baneasa-Giurgiu; P2: CERITEX SA Brasov; P3: SC GENERAL FLUID SA Buc.; P4: USAMV Buc.
 7. Metodologii şi mijloace de verificare a calităţii cilindrilor hidraulici de uz general, Contract nr. 2138/2001-Programul CALIST, 2001-2003, Total: 64 300 lei; Buget: 45 000 lei, CO: INOE 2000-IHP Buc.; P1: SC ORASD 98 SRL Buc.
 8. Cercetări privind instalaţii şi echipamente hidraulice specifice pentru transport utilizate în ridicarea şi repunerea pe linie a materialului rulant deraiat (metrou, tramvai, tren), Contract nr. 539/2000-Programul ORIZONT 2000, 2000-2001, Buget: 300 000 lei INOE 2000-IHP Buc.

6 PROIECTE din programele naționale de cercetare conduse în calitate de Responsabil de proiect:

R-

 1. Fizica proceselor de reducere a pierderilor energetice și de dezvoltare a resurselor energetice regenerabile prin utilizarea unor echipamente de înaltă performanță, Tema :PN 16_40_03_01, Ctr. 5N/2016, Ad1/2017, Faza 3.1.2- Studii privind menținerea eficienței energetice în timp a sistemelor hidraulice prin utilizarea unor metode moderne de mentenanță predictivă, Buget: 200 000 lei.
 2. Elaborarea unor metode specifice de simulare numerică și testare virtuală a sistemelor de acționare hidropneumatice (SAHP), în vederea optimizării performanțelor energetice și funcționale, Contract nr. 27N/27.02.2009, adit. 4/2015, Program NUCLEU, proiect PN 09-27-04-03, Faza 2, „Studiu privind elaborarea schemelor funcționale pentru un SAHP în circuit deschis și un SAHP în circuit închis”, Buget: 200 000 lei.
 3. Elaborarea unor metode specifice de simulare numerică și testare virtuală a sistemelor de acționare hidropneumatice (SAHP), în vederea optimizării performanțelor energetice și funcționale, Contract nr. 27N/27.02.2009, adit. 2/2015, Program NUCLEU, proiect PN 09-27-04-03, Faza 1, „Studiu de analiză structurală și funcțională a SAHP reprezentative, specifice utilajelor mobile și staționare”, Buget: 200 000 lei.
 4. Sistem informatic de instruire interactivă în domeniul sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice IT-FPS, Contract nr.12-104/2008-PNCDI II Programul 4, 2008-20011, Buget P1: 152 207 lei, CO: UPB-CCEPM; P1: INOE 2000-IHP Buc; P2: LMS; P3:INAS; P4: CEROB; http://www.fluidpower.ro/itfps/
 5. Cercetări privind elaborarea unei tehnologii şi și a unor dispozitive pentru intervenţii la conductele sub presiune, Contract nr.76/2007 PNCDI II-INOVARE, 2007-2010, Total P1: 1 738 836 lei; Buget: 1 103 290 lei, CO: SC GENERAL FLUID SA Buc.; P1: INOE 2000-IHP Buc.; P2: UPB-CCDM; P3: ROMFLUID SA Buc.
 6. Cercetări privind instalaţii şi echipamente hidraulice specifice pentru transport utilizate în ridicarea şi repunerea pe linie a materialului rulant deraiat (metrou, tramvai, tren), Contract nr. 539/2000-Programul ORIZONT 2000, 2000-2001, Buget: 300 000 lei INOE 2000-IHP Buc.

9 PROIECTE pentru intreprinderi:

 1. Stand de testare a modelelor la scară de turbine hidraulice axiale, proiect câștigat prin oferta tehnica și participare la licitatia deschisa pe SEAP, beneficiar ICPE-CA București, Contract nr.4773/16.12.2014, Termen=120 zile, Valoare contract = 639 000 lei. Director de proiect.
 2. Verificare documentație tehnică de execuție, pentru instalațiile hidraulice specifice laminoarelor, proiectate de firma Danieli din Milano, în perioada 15.09.2013-15.11.2013. Specialist proiectare instalații hidraulice. 
 3. Reabilitarea și testarea, în scopul readucerii în parametrii funcționali, a echipamentelor hidraulice de ridicare, componente ale instalației tip FAG LUKAS de ridicat și repus pe linie material rulant deraiat (pentru METROREX București). Director de proiect.
 4. Elaborare instrucțiuni de exploatare și întreținere a instalației tip FAG LUKAS de ridicat și repus pe linie material rulant deraiat (pentru METROREX București). Director de proiect.
 5. Cercetări privind acționarea pompelor centrifuge pe standurile de încercare utilizând transmisii hidrostatice cu reglajul primar al puterii hidraulice. Director de proiect.
 6. Proiectare, verificare execuție, testare componente hidraulice și pneumatice pentru regulatoarele de viteză ale locomotivelor. Director de proiect.
 7. Proiectare și punere în funcțiune instalația de acționare hidropneumatică a liniei de turnare continuă de la TUROL-Oltenița. Director de proiect.
 8. Proiectare și punere în funcțiune a instalației de acționare hidraulică a presei de vulcanizare benzi late din cauciuc de la DANUBIANA SA București. Director de proiect.
 9. Studii și cercetări privind dezvoltarea echipamentelor pneumatice specifice transportului public de călători, destinate asigurării unei siguranțe sporite a traficului. Director de proiect.

PROIECTE derulate in calitate de membru al echipei de implementare:

> Crearea unui nucleu de competenta de inalt nivel in domeniul cresterii randamentului de conversie a energiilor regenerabile si a autonomiei energetice prin utilizarea combinata a resurselor (CONVENER), Contract nr. 37 / 02.09.2016, in cadrul POC 2014-2020, Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD, MySMIS: 103396-768, Valoarea totala a proiectului: 5.735.282,21 lei.
> Proiect pilot privind implementarea soluțiilor de energie regenerabilă la punctele mobile de supraveghere a traficului naval (pontoane de acostare) ale P.F.R., Ctr. 369168/2017, Plan Sectorial MAI.

PREMII OBTINUTE:
DIPLOMA DE EXCELENTA SI PREMIUL I pentru inaltul nivel stiintific si tehnologic al realizarii Tennologii si echipamente tehnice noi pentru irigatii in agricultura care au la baza brevete ale inventatorilor romani, Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2004.

APARTENENTA LA ORGANIZATII PRODESIONALE SI RECENZOR LA REVISTE STIINTIFICE INDEXATE BDI:
• Membru fondator, din 2005, al Asociatiei Nationale Profesionale de Hidraulica si Pneumatica din Romania-FLUIDAS, membra a CETOP;
• Recenzor la Revista HIDRAULICA: http://hidraulica.fluidas.ro/editorial-board
http://hidraulica.fluidas.ro/2016/nr3/HIDRAULICA_Magazine_no3-2016.pdf
•Recenzor la Revista INMATEH:
http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2014/6_Lista%20evaluatorilor_final.pdf

APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE:

În calitate de cercetator specialist, director si responsabil de proiect a desfasurat o activitate în care munca de echipa este esentiala.
• Pozitiile de Sef Colectiv de cercetare, Consilier Tehnic si activitatea didactica desfasurata in invatamantul superior impun cunoasterea stiintei comunicarii.

APTITUDINI SI COMPETENTE ORGANIZATORICE:

Aceste aptitudini si competente au fost dobandite prin activitati realizate în calitate de:
• director de proiect la 8 contracte din programele nationale de cercetare;
• responsabil de proiect la 6 contracte din programele nationale de cercetare;• coordonator a 9 proiecte pentru intreprinderi de proiect;  
• elaborator în calitate de cercetator specialist la 11 contracte din programele nationale de cercetare finalizate si 2 contracte, in derulare, din programele POC. .

APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE:

Aptitudinile si competentele tehnice în utilizarea calculatoarelor se concretizeaza în obtinerea specializarii in domeniul "Informaticii sistemelor de actionare hidraulice si pneumatice" . Ele au fost obtinute prin cursuri postuniversitare, efectuate în tara si cursuri instruire AMESim, efectuate la IMAGINE, în Lyon, Franta.

APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE:

Literatura, Sport, Muzica.

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE:

Aptitudini pedagogice manifestate pe parcursul a 15 ani de activitate didactica universitara. Din 2001 pana in 2016 a colaborat, cu Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului, Laboratorul de Actionari si Comenzi Hidraulice si Pneumatice (ACHP), unde preda seminarii de laborator, pe durata semestrului I la disciplina Actionari si Comenzi Hidraulice si Pneumatice.

PERMIS DE CONDUCERE:Poseda permis categoria B.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Dl. prof. dr.ing. Nicolae VASILIU, e-mail: vasiliu1946@gmail.com , de la Universitatea “Politehnica” din Bucuresti - Facultatea de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului, poate da referinte pentru activitatea didactica desfasurata si pentru competenta profesionala a d-lui CS I dr.ing. Teodor Costinel POPESCU.

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE:

CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI

Teza de doctorat:
Teodor Costinel POPESCU, Cercetari asupra sintezei sistemelor de actionare hidraulice (Researches on the synthesis of fluid power systems), Universitatea "Politehnica" din Bucuresti, 162 pg., mai, 2008. (Titlul de doctor a fost acordat cu calificativul FOARTE BINE si distinctia CUM LAUDE).

3 Capitole publicate în volume naționale și internaționale:

1 capitol publicat în Proceedings of The International Conference Engineering Innovation in Fluid Power Systems by ITC, Partea 8, POLYTEHNICA PRESS, Bucharest, 2011, ISSN 2247-9325 http://fluidpower.ro/conferinta_itfps.pdf

1.1 Teodor Costinel POPESCU, Researches on the synthesis of fluid power systems - PhD Thesis Summary, 41 pag.

2 capitole publicate în volumul internațional, editat în ianuarie 2011, de InTech-Austria, accesibil online pe http://www.intechweb.org/books/show/title/numerical-simulations-applications-examples-and-theory, intitulat „Numerical Simulations - Applications, Examples and Theory”, Lutz Angermann (Ed.), ISBN: 978-953-307-440-5:

2.1. Teodor Costinel Popescu, Daniela Vasiliu and Nicolae Vasiliu, Chapter 19- Numerical Simulation - a Design Tool for Electro Hydraulic Servo Systems, pp. 425...446, DOI: 10.5772/13332,  
http://www.intechopen.com/articles/show/title/numerical-simulation-a-design-tool-for-electro-hydraulic-servo-systems

2.2. Teodor Costinel Popescu, Daniela Vasiliu, Nicolae Vasiliu and Constantin Calinoiu, Chapter 20- Applications of the Electrohydraulic Servomechanisms in Management of Water Resources,  pp. 447...472, DOI:10.5772/12974,
http://www.intechopen.com/articles/show/title/applications-of-the-electrohydraulic-servomechanisms-in-management-of-water-resources

1 Carte publicată în țară:  Teodor Costinel POPESCU, Gheorghe SOVAIALA, Utilizarea eficienta a apei de irigat prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru (Efficient use of irrigation water through leveling works performed with navvy machines based on laser control and electrohydraulic operation of working bodies), Publishing House ofAGIR, Bucharest, 2008, ISBN:978-973-720-217-8, 175 pag.
http://www.lumeacartii.ro/carti/utilizarea-eficienta-a-apei-de-irigat-prin-lucrari-de-nivelare-executate-cu-utilaje-terasiere-bazate-pe-comanda-laser-si-actiona/978-973-720-217.html

10+6+1=17 ARTICOLE indexate în  ISI proceedings:

ISI Web of Knowledge, link pag. 1 = 10 articole:

https://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&parentQid=&qid=1&SID=Z2SflgPGyQY4kCe3JMq&&update_back2search_link_param=yes&page=1

1. T.C.Popescu, C.Dumitrescu, I.Bordeasu, Aspects Concerning the Use of Plastics in Developing Test Stands for Experimental Models of Hydraulic Turbine Blades ands Rotors,  MATERIALE PLASTICE Bucharest - Romania Chem. Abs.: MPLAAM 53 (1) (1 - 184) ISSN 0025 / 5289 Vol. 53, no. 1, 2016, March, 20, 174-178 pp.
http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/POPESCU%20T%201%2016.pdf

2. C. Cristescu, C. Dumitrescu, T.C. Popescu, P. Krevey, A. Ciocănea, Research on the hydrostatic systems used in order to control rotational speed at the hydraulic turbines within small-scale hydropower plants, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-63-6 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book4 Vol. 1, 595-602 pp., DOI: 10.5593/SGEM2016/B41/S17.077
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8064

3. T.C. Popescu, C. Dumitrescu, C. Cristescu, A. Popescu, A. Marinescu, Solutions for an effective integration of hydraulic servomechanisms driven by laser in the structure of automatic leveling navvy machines, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-63-6 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book4 Vol. 1, 639-646 pp., DOI: 10.5593/SGEM2016/B41/S17.083,
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8098

4. T.C. Popescu, R. Radoi, M. Blejan, S. Nicolae,  Considerations on the experimental testing means of axial hydraulic turbine models, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-38-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book4, 137-144 pp., DOI: 10.5593/SGEM2015/B41/S17.018,
http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article6122

5. T.C. Popescu, R. Radoi, M. Blejan, Semi-automatic electro hydraulic actuation system for the mechanisms of a machine for washing photovoltaic solar panels, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-38-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book4, 503-510 pp., DOI: 10.5593/SGEM2015/B41/S17.065, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article6169

 6. T.C. Popescu, M. Blejan, D. Vasiliu, Innovative solution of energy efficiency and management for the production of aluminum wires, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-15-5 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Book 4, Vol. 1, 315-322 pp. DOI: 10.5593/SGEM2014/B41/S17.041, http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4660

7. T.C. Popescu, N. Vasiliu, D. Vasiliu,  Use of the electrohydraulic servomechanisms with laser position feedback in water resources management, 13th SGEM GeoConference on Water Resources. Forest, Marine And Ocean Ecosystems, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-02-5 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, 417 - 424 pp., DOI:10.5593/SGEM2013/BC3/S12.053, http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article3094

8. D.D. Ion Guta, T.C. Popescu, P. Drumea, C. Chirita, Tuning of electrohydraulic rotational speed regulators by means of real-time simulation techniques, Proceedings of The  9-th International Industrial Simulation Conference (ISC 2011), 6-8 June 2011, Venice, Italy, ISBN: 978-90-77381-63-2, EAN: 978-90-77381-63-2, 43-48 pp., https://www.eurosis.org/cms/?q=taxonomy/term/58#ISC

9. T.C. Popescu, P. Drumea, D.D. Ion Guta,  Research activities regarding energetic and functional advantages of hydraulic transmissions, 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM2010, www.sgem.org, SGEM 2010 Conference Proceedings / ISBN 10: 954-91818-1-2, June 20-26, 2010, Vol. 2, 323-330 pp., http://www.sgem.org/SGEMLIB/spip.php?article721

10. T.C. Popescu, D.D. Ion Guta, A. Marin, Adjustment of Hydrostatic Transmissions through Virtual Instrumentation Technique, Proceedings of The  8-th International Industrial Simulation Conference (ISC 2010), 7-9 June 2010, Budapest, Hungary, ISBN: 978 – 90-77381-5-57, 248-253 pp.,
https://www.eurosis.org/cms/?q=taxonomy/term/58#ISC 
https://www.eurosis.org/cms/files/proceedings/ISC/ISC2010contents.pdf

ISI Web of Knowledge, link pag.2 = 6 articole:

https://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&parentQid=&qid=1&SID=Z2SflgPGyQY4kCe3JMq&&update_back2search_link_param=yes&page=2

11. Ion Guta, D.D., Popescu, T.C., Dumitrescu, C., Optimization of hydrostatic transmissions by means of virtual instrumentation technique, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies V, edited by Paul Schiopu, George Caruntu, Proceedings of SPIE Vol. 7821 (SPIE, Bellingham, WA 2010) 782129, 2010, ISBN: 9780819483300, DOI: 10.1117/12.881904,
http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.881904

12. D.D. Ion Guta, I. Lepadatu, T.C. Popescu, C. Dumitrescu, Research on The Stability of Electrohydraulic Servomechanisms developed with Electrohydraulic Amplifiers of Variable Area Gradient, Proceedings of The fifth International Conference on Optimization of The Robots and Manipulators OPTIROB 2010, 28-30 May 2010, Calimanesti, Romania, ISBN: 978-981-08-5840-7, 141-145 pp., DOI:10.3850/978-981-08-5840-7_S4-5
http://rpsonline.com.sg/proceedings/9789810858407/978-981-08-5840-7_S4-5.xml

13. M. Blejan, B. Lupu, I. Dutu, D. Rotaru, T.C. Popescu, Electronic Oscillator for a Hydraulic Flow Divider, Proceedings of The 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2009), 13-17 May 2009, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-1-4244-4260-7, Poster Session (E), DOI: 10.1109/ISSE.2009.5207014,
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5207014&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5207014

14. T.C. Popescu, I. Dutu, C. Vasiliu, M. Mitroi, Adjustement of conformity parameters of PID-type regulators using simulation by AMESim, Proceedings of The 7th International Industrial Simulation Conference 2009, ISC 2009, June 1-3, 2009, Loughborough, United Kingdom, ISBN: 978-90-77381-4-89, 269-276 pp., https://www.eurosis.org/cms/files/proceedings/ISC/ISC2009contents.pdf
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP%3ACN077146038/Adjustment-of-conformity-parameters-of-PID-type/?tx_tibsearch_search%5Bsearchspace%5D=tn

15. Popescu T.C., Blejan M., Sovaiala Gh., Experimental research upon accommodating the functional parameters of a laser controlled system designed for a grading machinery with the actual operating conditions of the grading machinery, Proceedings of SPIE Vol. 7297 (SPIE, Bellingham, WA 2009) 72972D, 2009, ISBN: 9780819475596, DOI: 10.1117/12.823697,
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1337660

16. T.C. Popescu, A. Drumea, I. Dutu, Numerical simulation and experimental identification of the laser controlled modular system purposefully created for equipping the terrace leveling installations, Proceedings of The International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2008), 7-11 May 2008, Budapest, Hungary, ISBN:978-963-06-4915-5,336...341 pp., DOI:10.1109/ISSE.2008.5276663
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5276663&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5276663

ISI Web of Knowledge, link= 1 articol:

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=Z2SflgPGyQY4kCe3JMq&search_mode=GeneralSearch&prID=961bff37-21df-466f-b094-e6aa39540103

17. D.D. Ion Guta, T.C. Popescu, P. Drumea, C. Cioranu, Energy Conservation and Recovery by Means of Hydro Pneumatic Drive Systems, Conference Proceedings, Volume III, 11-Th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, 19-25 June 2011, Bulgaria, ISSN 1314-2704, 39-47pp., DOI: 10.5593/SGEM2011/S18.107, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article347

23 ARTICOLE publicate în volume indexate în BDI (baze de date internaționale):

        BDI-

1. C. Dumitrescu, T.C. Popescu, L. Dumitrescu, D. Vasiliu, D.D. Ion Guță, Modeling Simulation and Test of the High Pressure Relief Valves, Proceedings of The 14th Annual Industrial Simulation Conference, June 6-8, 2016, POLITEHNICA University Bucharest, Romania, 85-89 pp. (în curs de indexare ISI).
https://www.eurosis.org/cms/files/conf/isc/isc2016/ISC2016FINPROG.pdf
https://www.eurosis.org/cms/?q=taxonomy/term/4

2. T.C. Popescu, C. Dumitrescu, C. Călinoiu, D. Vasiliu, Tuning the Servo System of a Coil Wire Roller by AMESIM, ISC’2016, Proceedings of The14th Annual Industrial Simulation Conference, June 6-8, 2016, POLITEHNICA University Bucharest, Romania, 98-104 pp. (în curs de indexare ISI).
https://www.eurosis.org/cms/files/conf/isc/isc2016/ISC2016FINPROG.pdf
https://www.eurosis.org/cms/?q=taxonomy/term/4

3. Popescu, T.C.; Popescu, A.I.; Marinescu, A., Considerations on Flow Regeneration Circuits and Hydraulic Motors Speed Variation at Constant Flow,  “HIDRAULICA” (No. 1/2016) Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, ISSN 1453 – 7303, 21-29 pp.
http://hidraulica.fluidas.ro/2016/nr1/21-29.pdf

4. A.D. Marinescu, C.A. Safta, T.C. Popescu, Probleme de mentenanţă specifice sistemelor de acţionare hidraulică (Specific issues for maintenance of hydraulic drive systems), A XVI-a Conferinţă internaţională – multidisciplinară,  „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” – Sebeş, 10-11 iunie, 2016, STIINTA SI INGINERIE, Vol. 29, pag. 325-334,  ISSN 2067-7138,
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-48-PROBLEME-DE-MENTENANŢĂ-SPECIFICE.pdf 

5. T.C. Popescu, M. Blejan, „Means and methods for conducting experimental tests on hydraulic turbine models”, MECAHITECH’15 – 7th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High – Tech Products Development, Bucuresti, 10-11 septembrie 2015, ISSN 2247-8388, 203 – 216 pp.,
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/06/20/285415633504837638/fd25af3c-398a-4e29-89c2-f45830c0a678/MECAHITECH%202015%20-%20List%20of%20all%20papers.pdf
and
The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics 48Description: Description: http://search.proquest.com/assets/r20161.4.0-6/core/spacer.gif (2015), ISSN 1584-5982, 133-141 pp.,
http://www.incdmtm.ro/editura/revista/index.php?pag=show_articol&id_articol=741&lang=en

6. Popescu, T.C.; Popescu, A.I., Two operating modes electro-hydraulic servo valve,  “HIDRAULICA” (No. 4/2014) Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, ISSN 1453 – 7303, 51-55 pp.,
http://hidraulica.fluidas.ro/2014/nr4/51-55.pdf

7. T.C. Popescu, C. Dumitrescu, L. Dumitrescu, Pneumo-hydraulic device for lifting provided with energy recovery,  Proceedings of 2014 International Conference of Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, 2014, November 5–7, Calimanesti-Caciulata, Romania, ISSN 1454 – 8003, 202-207 pp.,
http://connection.ebscohost.com/c/articles/99544626/pneumo-hydraulic-device-lifting-provided-energy-recovery
http://www.fluidas.ro/hervex/proceedings/proceedings2014.pdf

8. Popescu, T.C.; Blejan, M.; Lepadatu, I., Electrohydraulic servomechanism for driving the reels of coil winding machines specific to wire rolling mills,  “HIDRAULICA” (No. 3/2013) Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics,  ISSN 1453 – 7303, 7-14 pp.,
http://www.hidraulica.fluidas.ro/2013/nr_3/7_14.pdf

9. Popescu, T.C., Lepadatu, I., Modern Techniques for Experimentation of Adjustable Hydrostatic Pumps, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, Sectia 5 Constructii de Masini, Publicat de Univ. Tehnica “Ghe. Asachi” Iasi, 2012, ISSN 1011-2855, 149-156 pp.
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP%3ACN086434725/Modern-Techniques-for-Experimentation-of-Adjustable/?tx_tibsearch_search%5Bsearchspace%5D=tn

10. T.C. Popescu, D.D. Ion Guta, C. Calinoiu, Using electro hydraulic control systems for building earth dams, U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 73, Iss. 3, 2011, ISSN 1454-2358, 215-226 pp.,
http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full23895.pdf

11. Popescu T.C., Ion Guta D.D., Lepadatu I. & Drumea P., Experimental Research on Servomechanisms That Adjust Capacity of Radial Piston Pumps, Proceedings of The 21th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, June 1-3, 2011, Ostrava, Czech Republic, ISBN 978-80-248-2430-7, 37...44 pp
https://www.tib.eu/en/search/id/TIBKAT%3A746331746/Proceedings-of-the-21st-International-Conference/?tx_tibsearch_search%5Bsearchspace%5D=tn

12. D.I. Guta, T. C. Popescu, C. Dumitrescu – Determination of the actuation force of spool valves with zero coverage, “HIDRAULICA”  (No. 2/2010) Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, ISSN 1453 – 7303, 33-38 pp.,
http://hidraulica.fluidas.ro/2010/nr_2/33_38.pdf

13. T.C. Popescu, D.D. Ion Guta, C. Calinoiu, Modern instruments for analysis of hydrostatic transmissions, U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss.4, 2010, ISSN 1454-2358, 201-210 pp.,
http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez510.pdf

14. C. Nicolescu, D. Bucur, T.C. Popescu, Gh. Şovăială, I. Biolan, Calitatea amenajărilor de irigaţie şi protecţia mediului- The quality of irrigation arrangements and environment protection, Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională „Agricultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu” – Iaşi, 16-18 oct.2008, Revista Lucrări ştiinţifice- Seria Agronomie, vol. 51 (2), 2008, ISSN 1454-7414, 89-93 pp., 2008, http://www.revagrois.ro/PDF/2008_2_89.pdf

15. T.C. Popescu, Gh. Sovaiala, C. Nicolescu, Servomecanism hidraulic de reglare a poziţiei cu reacţie prin laser destinat echipării utilajelor terasiere de nivelare-Hydraulic servo mechanism for position adjustment with reaction by laser designed to equip navvy leveling machines, Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională „Agricultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu” – Iaşi, 16-18 oct.2008, Revista Lucrări ştiinţifice- Seria Agronomie, vol. 51 (2), 2008, ISSN 1454-7414148-153 pp., 2008,
http://www.revagrois.ro/PDF/2008_2_148.pdf

16. C. Nicolescu, T.C. Popescu, Gh. Şovăială, F.  Andrei, Hidroamelioraţiile-mijloc tehnic de corectare a mediuluI, Buletinul AGIR nr.3/2008 iulie-septembrie, FONDAT 1918● EDIŢIE NOUĂ, ISSN 1224-7928 117...119 pp., 2008,
http://www.buletinulagir.agir.ro/articol.php?id=423
http://www.agir.ro/buletine/423.pdf

17. C. Nicolescu, L. Cruceanu, C. Marin, C. Darie, Gh. Șovăială, T.C. Popescu, Equipment for Monitoring Water Quality, TEHNOLOGIA INOVATIVĂ- Revista “Construcția de mașini” nr. 3-4/2008, 51-56 pp.
http://www.ictcm.ro/Electronic%20form%20TI%203_4_2008.pdf#page=58

18. C. Nicolescu, L. Cruceanu, C. Marin, C. Darie, T.C. Popescu, Gh. Şovăială, Echipament pentru monitorizarea calităţii apei de irigaţie la staţiile de pompare de la sursă, Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională „Agricultura românească în UE- Oportunităţi şi perspective”- Iaşi, 18-19 oct.2007, Revista Lucrări ştiinţifice –Seria Agronomie, vol. 50-Supliment (2007), ISSN 1454-7414, 162-165 pp., 2007, http://www.revagrois.ro/PDF/2007s_162.pdf

19. T.C. Popescu, Gh. Sovaiala, C. Nicolescu, F. Andrei, A. Popescu, Solutii moderne de control si comanda cu ajutorul tehnicii laser pentru organele de lucru ale utilajelor terasiere/ Modern solutions for controling and actuating the operating parts of the leveling equipment through laser technology,  Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională „Agricultura românească în UE- Oportunităţi şi perspective”- Iaşi, 18-19 oct.2007, Revista Lucrări ştiinţifice – Seria Agronomie, vol. 50-Supliment (2007), ISSN 1454-7414, 166-171 pp., 2007,
http://www.revagrois.ro/PDF/2007s_166.pdf

20. C. Nicolescu, Ch. Popescu, T.C. Popescu, Modalități de realizare a automatizării la instalația de udare prin picurare, în condiții de seră, Simpozionul științific național cu participare internațională, 16-18 octombrie, 2006, Iași, Revista Lucrări științifice – Seria Agronomie, vol.49-Supliment (2006), ISSN 1454-7414, 2006,
http://www.revagrois.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/revista_2006s.html
http://www.revagrois.ro/PDF/pdf_2006s_06553638cd5a56740eeba4870b32a44d.pdf

21. T.C. Popescu, M.D. Staicovici, C. Nicolescu, A.I. Popescu, Instalatie de turnare centrifugala a concentratoarelor paraboloidale de radiatie solara (Centrifugal casting installation for parabolic concentrators of solar radiation), Simpozionul științific național cu participare internațională, 16-18 octombrie, 2006, Iași, Revista Lucrări științifice – Seria Agronomie, vol.49-Supliment (2006), ISSN 1454-7414,
http://www.revagrois.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/revista_2006s.html  http://www.revagrois.ro/PDF/pdf_2006s_4d20b52b3c2950a857ec0e0877f28c1c.pdf

22. Popescu T.C., Sovaiala Gh., Nicolescu C., Laser commanded and hydraulic driven modular system for those nawy machines designed for agricultural land grading, Simpozionul cu participare internaţională Iaşi 20-21.10.2005, Revista Lucrări ştiinţifice- Seria Agronomie, vol. 48, ISSN 1454-7414, 2005, 180-186 pp., 2005,
http://www.revagrois.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/revista_2005.html
http://www.revagrois.ro/PDF/pdf_2005_728b65713da29c4225f465a6fc2f5c02.pdf

23. Nicolescu C., Popescu T.C., Aspecte privind echiparea cu instalaţii de udare în sistemele mari de irigaţie, Simpozionul cu participare internaţională Iaşi 20-21.10.2005, Revista Lucrări ştiinţifice- Seria Agronomie, vol. 48-Supliment, ISSN 1454-7414, 306-315 pp., 2005,
http://www.revagrois.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/revista_2005s.html 
http://www.revagrois.ro/PDF/pdf_2005s_ae7494eff12f6d9f075ffda3c7c06ce3.pdf

19 ARTICOLE publicate în volume neindexate în BDI:

1. C. Popescu, Gh. Sovaiala, S. Anghel, Sistem electrohidraulic de actionare automata a hederului de paioase, care echipeaza combinele romanesti, prevazut cu posibilitati de urmarire a configuratiei solului (Automatic electrohydraulic drive system of straw harvester header, which equips Romanian combine harvesters, provided with ground configuration tracking capabilities), Proceedings of National symposium with international participation HERVEX 2004, Calimanesti-Caciulata, ISSN 1454-8003.
2. C. Popescu, I. Niţă; G. Şovăială, Utilizarea maşinilor hidrostatice, volumice rotative în instalaţiile de acţionări hidraulice a echipamentelor de tăiat beton armat, Simpozion MENER: "International conference on manufacturing systems, ICMAS 2004", University Politehnica of Bucharest, 10-11October 2004.
3. C. Popescu, Gh. Sovăială, S. Anghel, Sistem electrohidraulic de acţionare automată a hederului de păioase, care echipează combinele româneşti, prevăzut cu posibilităţi de urmărire a configuraţiei solului, 186...189 pp., HERVEX, 2004.
4. C. Popescu, I. Niţă, S. Anghel, Gh. Şovăială, Mijloace şi proceduri de testare la vibraţii pe o axă a subansamblelor de gabarite şi mase mici, HERVEX, noiembrie, 2004.
5. P. Drumea, M. Comes, I. Duţu, G. Radulescu, C. Popescu, Mechatronic control system  for irrigation devices, Simpozion internaţional: "7-th International symposium on microelectronics technologics and mycrosystems", Sozopol-Sofia, Bulgaria, 6pg., 2003.
6. C. Popescu, I. Niţă, Gh. Şovăială, Sistem electromecanohidraulic pentru testarea la vibraţii pe o axă a subansamblelor, HERVEX, noiembrie 2003.
7. G. Rădulescu, E. Murad, C. Popescu, A. Feodorov, Wate collecting by means of pneumatic transportation, "Conferinţa Internaţională Energie-Mediu -CIEM 2003".
8. C. Popescu, A. Mirea, A. Feodorov, M. Comes,  Sistem electrohidraulic de reglare a normei de udare la instalaţiile de irigat cu tambur şi furtun, HERVEX,  2003.
9. C. Popescu, N. Mugea, Gh. Cruţu, Sistem electrohidraulic de reglare a parametrilor de lucru la instalaţiile de irigat cu tambur şi furtun, HERVEX, noiembrie 2002.
10. C. Popescu, M. Comes, I. Boiangiu, A. Mirea, Sistem servohidraulic de generare oscilaţii verticală,  HERVEX, 2001.
11. I. Enache, C. Popescu, I. Lepadatu, Metode de măsurare a parametrilor echipamentelor de presiuni înalte, HERVEX, 2001.
12. Enache I., Popescu C., Lepădatu I., Metode de măsurare a parametrilor echipamentelor de presiuni înalte, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Iaşi-Chişinău "Tehnologii moderne, calitate, restructurare", Chişinău, 6pg., 23-25 mai 2001.
13. A. Sava, A. Feodorov, C. Popescu, D. Marin, Stand pentru măsurat debitmetre, informatizat, HERVEX, 2000.
14. C. Popescu, A. Feodorov, A. Sava, A. Mirea, Instalaţii şi componente hidraulice ale instalaţiilor de ridicat şi repus pe linie material rulant deraiat  (metrou, tramvai, tren),   Hidraulica (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, 12.2000.
15. C. Popescu, A. Mirea, A. Sava, Instalaţii hidraulice de înaltă presiune pentru ridicat; rolul şi importanţa utilizării aparatului de sucţiune în aceste instalaţii, Hidraulica nr.1, (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, 03.2000.
16. Antonescu A., Merdescu Gh., Popescu C., Utilaj monopost pentru montaj manometre serie mică şi mijlocie,  Hidraulica (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, Nr.2- 3/1999.
17. D. Bratosin,  C. Popescu, C. Cojocaru, Sistem de securitate a uşilor autobuzelor, Hidraulica (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, 12.1998.
18. A.Sava, C. Popescu , Stand pentru încercări în regim dinamic a elementelor de etanşare, Hidraulica, (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, 12.1998.
19. Şt. Alexandrescu,  C. Popescu, D. Bratosin, Impulsul hidraulic - formă, generare şi utilizare, Hidraulica (Revistă IHP), ISSN 1453-7303, 12.1997.

8 BREVETE:
B1.
IONITA Niculae, CRISTESCU Corneliu, POPESCU Teodor Costinel, DUMITRESCU Catalin, Brevet nr. 129551/28.04.2017 - Troliu hidraulic, 28.04.2017, OSIM.
B2.
Ioniță N.; Popescu T.C., Dumitrescu C., Brevet nr. 129387/28.02.2017- Cilindru hidraulic, 28.02.2017, OSIM.
B3. Popescu T.C.; Drumea P.; Ion Guță D.D.; Bălan I., Brevet nr. 127042/30.09.2016 - Stand cu recirculare de putere pentru anduranța cilindrilor hidraulici, 30.09.2016, OSIM.
B4. Nicolescu C.; Popescu T.C.; Alexandrescu S.; Andrei F, Brevet nr.122921/30.04.2010 - Dispozitiv de conectare a unui tub colector la un jgheab de acoperiş, 30.04.2010, OSIM.
B5. Costinel POPESCU; Dan MARIN; Stefan ALEXANDRESCU, Brevet nr. 122584 /30.09.2009 -  Dispozitiv etanş pentru găurirea sub presiune a conductelor metalice, 30.09.2009, OSIM.
B6. Costinel POPESCU; Sava ANGHEL; Alexandru FEODOROV; Nicolae MIHAI, Brevet nr.122187/27.02.2009 - Aparat de sucţiune, 27.02.2009, OSIM.
B7. NICOLESCU Constantin; BLEJAN Marian; POPESCU Costinel, Brevet nr.121999/ 30.10.2008 - Instalaţie automată pentru prognozarea şi avertizarea udărilor, 30.10.2008, OSIM.
B8. Sava ANGHEL; Costinel POPESCU; Alexandru FEODOROV; Iuliana BOIANGIU, Brevet nr.117981/ 2002 - Ansamblu vacuumatic pentru acţionarea ambreiajului auto, 2002, OSIM.

6 CERERI DE BREVET:
CB.1. Popescu T.C.; Sovaiala Gh.; Nita I., Cerere de brevet nr. A/00586-2008 - Dispozitiv testare sistem modular laser, 2008, OSIM.
CB.2. Nicolescu C.; Popescu T.C.; Cruceanu L.; Darie C., Cerere de brevet nr. A/00215-22.03.2007- Echipament de monitorizare a calitatii apei de irigaţie la priza, 22.03.2007, OSIM.
CB.3. IONITA Niculae, POPESCU Teodor Costinel, ENACHE Liviu, BLEJAN Marian, Cerere de brevet nr.. A/00714-09.10.2012 - Servovalvă hidraulică, 09.10.2012, OSIM.
CB.4. IONITA Niculae, BLEJAN Marian, CRISTESCU Corneliu,  POPESCU Costinel, Cerere de brevet nr. A/00955-05.12.2012 - Sistem hidraulic de accelerare pentru autovehicole, 05.12.2012, OSIM.
CB.5. DUMITRESCU Cătălin, CRISTESCU Corneliu, POPESCU Teodor Costinel, Cerere de brevet nr. A/00702-29.09.2015 - Stand cu sarcină hidrostatică variabilă pentru testarea rotoarelor turbinelor hidraulice la turație constantă, 2015, OSIM.
CB.6. POPESCU Teodor Costinel, RADOI Radu-Iulian, BLEJAN Marian, Cerere de brevet nr. A/00765/28.10.2015 - Stand pentru optimizarea profilului hidrodinamic al palelor și încercări funcționale ale rotoarelor turbinelor hidraulice, 2015, OSIM.

Profilul este actualizat la data de 24.05.2017.