Realizarea unei platforme agricole motorizate, utilizata pentru lucrari de stropire,
cu sistem de automatizare a ghidarii de la distanta
- PAMSTROPContract nr. 259CI din 01/07/2018   

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PNCDI III: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI)

| INDEX |                   | OBIECTIVE / ACTIVITATI |                   | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Valoarea totală a contractului: 50.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 - de la bugetul de stat:
45.000 lei
Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare): 5.000 lei


Click pt. full-size photo
Click pt. full-size photo
Click pt. full-size photo
Click pt. full-size photo
Click pt. full-size photo   Click pt. full-size photo   Click pt. full-size photo   Click pt. full-size photo

Domeniul proiectului: 1.1 - Agro-alimentare

Rezumatul proiectului

Proiectul se referă la realizarea unui echipament/platformă motorizată pentru efectuarea unor lucrări de “stropire spaţială“, în sensul stropirii în mai multe direcţii din aceeaşi trecere, în sus şi în jos, dar şi în stânga şi în dreapta vehiculului, utilizate în culturile horticole, în mod special pentru culturile procesate în incinte închise de genul serelor, solariilor etc.

Caracterul inovativ al produsului este dat atât de tehnologia abordată pentru prima dată în ţara noastră (stropirea spaţială), cât şi de posibilităţile de comandă ale echipamentului prin comenzi manuale, dar şi prin comenzi automate/inteligente de la distanţă, fapt ce va permite, într-o etapă viitoare, lucrul în regim informatizat/inteligent, bazat pe utilizarea calculatorului şi a GPS-ului.Beneficiar IMM: SC IQ ROBOTICS SRL

Furnizor servicii cercetare: Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică
INOE 2000 Filiala IHP
Responsabil de Proiect: Dr. Ing. Radu Iulian RĂDOI