Presedinte CONSILIU STIINTIFIC
Dr.Ing. Gabriela MATACHE
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: fluidas@fluidas.ro

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti - Facultatea de Inginerie Mecanica - septembrie1990 - iunie 1995 -Diploma de inginer
Universitatea “Politehnica” din Bucuresti - Facultatea de Inginerie Mecanica - Iulie 2004
- Doctor inginer - “ Cercetarea si Perfectionarea echipamentelor de servoreglare a presiunilor în sistemele pneumatice”

Limbi straine cunoscute: engleza, franceza

Experienta profesionala:

Cercetator stiintific - 1995 - 1996 - SC ROMFLUID SA, Bucuresti

Cercetator stiintific - 1996 - 1999 - INOE 2000-IHP, Bucuresti

Asistent universitar - 1999 - 2000 - UPB, Bucuresti

Cercetator stiintific CS III - 2000 - 2010 - INOE 2000 - IHP, Bucuresti

Cercetator stiintific CS II - 2011 - 2016 - INOE 2000 - IHP, Bucuresti

Cercetator stiintific CS I - 2017 - prezent - INOE 2000 - IHP, Bucuresti


Brevete si inventii:

1. REGULATOR DE PRESIUNE PNEUMATIC PROPORTIONAL CU MEMBRANA - 118097 / 2002 ; Dr. Ing. DRUMEA Petrin, Ing. MATACHE Gabriela, Ing. BREAZU Stefan
2. REGULATOR DE PRESIUNE PIEZOELECTRIC - 118036 / 2002 ; Dr. Ing. DRUMEA Petrin, Ing. MARIN Mihai, Ing. MATACHE Gabriela, Ing. COMES Mircea
3. REGULATOR DE PRESIUNE SERVOPNEUMATIC - 118232 / 2003 ; Dr. Ing. DRUMEA Petrin, Ing. MARIN Mihai, Ing. MATACHE Gabriela, Ing. BREAZU Stefan


Membru al asociatiilor profesionale: Asociatia Profesionala Nationala de Hidraulica si Pneumatica din Romania - FLUIDAS


Experienta acumulata in programe nationale/internationale:

 • Elaborator Orizont 2000 - Cercetari privind realizarea de echipamente si programe pentru informatizarea proceselor industriale de testare a echipamentelor pneumatice - aprilie 1998 – noiembrie1998
 • Elaborator - Orizont 2000/Cercetarea unor unitati de actionare pneumatica programabile, cu deplasri liniare precise implementabile in sisteme de productie flexibile - 1997-1998
 • Elaborator - Orizont 2000 - Proiectarea si executia standului de verificare a cilindrilor pneumatici - 1996-1998
 • Elaborator - Orizont 2000 - Proiectarea si executia standului de verificare a distribuitoarelor pneumatice condus cu calculatorul-1996-1998
 • Elaborator - Orizont 2000- Sistem de conducere automata a utilajului de imprastiat materiale pulverulente - 1995-1997
 • Elaborator - Orizont 2000 - Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a cilindrilor hidraulici - 1997-1999
 • Elaborator - Orizont 2000 - Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a cilindrilor pneumatice - 1997-1999
 • Elaborator - Orizont 2000 - Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a distribuitoarelor pneumatice - 1997-1999
 • Elaborator - Orizont 2000 - Sisteme hidraulice analogice. Program de proiectare pe calculator a schemelor hidraulice. Proiectare ansambluri detali. 1998-2000
 • Elaborator - Relansin - Motopompa pentru irigat, alimentate cu gaz produs prin gazeificarea resturilor vegetale - 2003
 • Elaborator - Invent - Regulator de presiune pneumatic proportional cu membrana - 2003
 • Elaborator - Mener - Tehnologie si echipament fix de capacitate mica si medie pentru compactarea deseurilor în centrale de colectare - 2003
 • Elaborator - Invent - Demaror stabilizator hidraulic pentru sisteme de transmisie a energiei produse atât prin metode neconventionale cât si clasice 2003
 • Director de proiect - Invent /Regulator de presiune pneumatic piezoelectric - 2004
 • Director de proiect - CEEX Crearea unei structuri de diseminare a cercetarii romanesti in domeniul hidraulic pneumatic si mecatronic pentru cresterea vizibilitatii si integrarii acestuia in Uniunea Europeana - 2006
 • Director de proiect - CEEX Cercetari privind realizareade module mecatronice complexe utilizate la evaluarea performantelor echipamentelor mecanice si electrohidraulice, pe standuri de testare a calitatii produselor in vederea armonizarii cu directivele europene din domeniu - 2006


LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI REALIZATE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Promovarea sistemelor flexibile bazate pe mecatronica, hidronica si pneumotronica, contract Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica – Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Directia Generala Resurse, Unitati si Institutii de Cercetare – Dezvoltare
Cercetari teoretice si aplicative asupra unor aspecte fundamentale ale echipamentelor de reglare a puterii hidraulice si pneumatice;
Cercetari teoretice si aplicative asupra sistemelor hidraulice si pneumatice de actionare de înalta precizie – familii de unitati modulare de translatie si rotatie pentru diverse sarcini si curse de lucru;
Cercetari teoretice si aplicative în vederea realizarii unor motoare liniare si rotative incrementale, cu actionare hidraulica si pneumatica de înalte performante;
Cercetari teoretice si aplicative pentru realizarea unor micromotoare piezoelectrice cu precizie micrometrica;
Sisteme hidraulice logice. Program de proiectare pe calculator a schemelor hidraulice. Proiectare ansambluri detalii blocuri.
Sisteme hidraulice analogice. Program de proiectare pe calculator a schemelor hidraulice. Proiectare ansambluri detalii.
Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a distribuitoarelor pneumatice
Cercetari privind modernizarea distribuitoarelor pneumatice cu comanda electrica
Cercetari privind tehnici si mijloace pentru reglarea, multiplicarea si mentinerea constanta a presiunii aerului în sistemele pneumatice
Cercetari privind promovarea sistemelor servopneumatice
Cercetari privind sistematizarea si dezvoltarea senzorilor pneumatice
Cercetari privind realizarea de echipamnete hidraulice ecologice pe apa si emulsii
Cercetari privind realizarea de aparate hidraulice de distributie - reglare cu comanda piezoelectrica
Proiectare si executie sistem informatic de conducere si prelucrare a datelor necesare standului de verificare a cilindrilor pneumatice
Regulator de presiune pneumatic proportional cu membrana
Regulator de presiune pneumatic piezoelectric


Articole

• Breazu, St., Matache, G., Marin, M.- Regulator de presiune pneumatic cu comanda electrica proportionala – HIDRAULICA Nr. 1, 1997
• Breazu, St., Bratosin, D., Matache, G. – Mijloace de multiplicare a presiunii aerului în sistemele pneumatice – HIDRAULICA Nr. 4, 1997
• Breazu, St., Marin, M., Matache, G. – Servopneumatica – componenta a mecatronicii partea I, HIDRAULICA Nr. 1, 1998
• Breazu, St., Marin, M., Matache, G. – Servopneumatica – componenta a mecatronicii partea II, HIDRAULICA Nr. 4, 1998
• Alexandrescu, St., Matache G., Dragulescu, A., - Optimizarea procesului tehnologic de presare în industria hârtiei – HIDRAULICA Nr. 4, 1998
• Avram, M., Matache, G., Avram, M. – Sistem de actionare pneumatic de reglare automata a vitezei – HIDRAULICA Nr. 2-3, 1999
• Drumea, P., Matache, G., - Echipamente mecatronice cu structura hidraulica – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 1999
• Breazu, St., Marin, M., Matache,G., Dragulescu A., - Sistem automat pneumohidraulic de control al aliniierii marginilor la materialele flexibile care se înfasoara – Prima conferinta a hidroenergeticienilor din România în memoria prof. Emerit dr. doc. Dorin Pavel – UPB –26-28 mai 2000
• Breazu, St., Matache,G., Marin, M., - Sistem servopneumatic de executie si reglare – Prima conferinta a hidroenergeticienilor din România în memoria prof. Emerit dr. doc. Dorin Pavel – UPB –26-28 mai 2000
• Radulescu, G., Matache, G., Feodorov, A., - Constructive development for the sensing type drive elements adapting to axial piston pumps with tilt block –Fifth International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodyinamics, October 2000, Timisoara, România
• Matache, G., Drumea, P., Mirea, A. – Piezoelectric Conventor in Proportional Control of a Fluid valve – The 6th International Szmposium for Informatics and Technology in Electronic Modules Domain, SIITME 2000
• Matache, G., - Multiplicatorul de presiune mijloc de multiplicare si mentinere constanta a presiunii aerului sn sistemele pneumatice – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2000
• Radulescu, G., Matache, G., - Aparatura hidraulica de comanda pentru apa si emulsii de ulei în apa – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2000
• Matache, G., Drumea, P., Mirea, A., Enache, I.- Comenzi piezoelectrice în echipamentele de reglare electrohidraulice – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2000
• Comes, M., Drumea, A., Mirea, A., Matache, G., - Intelligent servohydraulic device for the control of the motion – 24thInternational Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2001
• Drumea, P., Matache, G., Mirea, A. – Piezoelectric devices – MTM 2001
• Drumea, P., Matache, G., Lepadatu, I. – Metode de crestere a fiabilitatii utilajelor prin ungerea cu doze precise de lubrifiant – Tehnologii moderne, calitate, restructurare, Conferinta Internationala de Comunicari Stiintifice TMCR 2001, Chisinau
• Radulescu, G.,Drumea, P., Marin, Al., Matache, G., – Calculul timpului de raspuns al sistemului hidraulic al regulatorului de turbina – Tehnologii moderne, calitate, restructurare, Conferinta Internationala de Comunicari Stiintifice TMCR 2001, Chisinau
• Drumea, G. Matache, M. Matache, A. Mirea, N. Alexandresu – Piezoelectric convertor in proportional control of a fluid valve - SIITME’2000 - The 6th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania
• Radulescu, G., Drumea, P., Marin, A., Matache, G., - Calculul timpului de raspuns al sistemului hidraulic al regulatorului de turbina – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001
• Drumea, P., Matache, G., Lepadatu, I. – Metode de crestere a fiabilitatii utilajelor prin ungerea cu doze precise de lubrifiant – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001
• Matache, G., Mirea, A., Enache, I. – Modelarea matematica a functionarii unui multiplicator pneumatic de presiune – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001
• Matache, G, Alexandrescu, N., Ilie, I. – Metoda numerica de proiectare si verificare a actuatorilor piezoelectrici bimorfi – COMEFIM7 – A 7 a Conferinta Internationala de Mecatronica si Mecanica Fina 27-29 Mai 2004, Bucuresti, Romania
• Ing. Adrian ILIESCU,Ing. Ioana ILIE , Dr.Ing. Gabriela MATACHE Metode si mijloace informatizate de testare a cilindrilor hidraulici - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2004
• Dr. Ing. Gabriela MATACHE, Drd. Ing. Ioana ILIE, Ing. Radu RÃDOI - Servoregulator pneumatic de presiune cu comandã piezoelectricã - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2004
• Dr. Ing. Gabriela MATACHE,Drd. Ing. Ioana ILIE, Drd. Ing. Ioan LEPADATU - Echipament proporþional de reglare a presiunii în sistemele pneumatice de automatizare - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2004
• dr.ing.G.Matache ; drd.ing.I.Ilie ; drd.ing.I.Lepadatu - Regulator de presiune pneumatic, proportional cu membrana - « Domeniul mecanica fina si mecatronica integrat industriei romanesti destinata complementaritatii si aderarii la u.e. », 28-29 Octombrie 2004, Bucuresti-Romania
• dr. ing. Gabriela Matache; dr. ing. Petrin Drumea ; drd. ing. Mircea Comes; drd.ing. Ioana Ilie Echipament proportional de reglare a presiunii, HIDRAULICA nr. 1 /2005 – ISSN 1453-7303pag.76-79
• Dr.ing. Gabriela Matache; ing.Niculae Dimitriu - Concepte moderne in proiectarea calitatii. metoda “Sase Sigma”- Salonul National de Hidraulica, Pneumatica, Elemente de etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – HERVEX 2005, editia a XIII a, Ramnicu Valcea, ISSN 1454-8003, pag.103-10
• Drd. Ing. Adrian Mirea; Mat. Ing. Gabriel Radulescu; Ing. Marian Blejan; Dr. ing. Gabriela Matache; Prof. dr. ing. Erol Murad - Generarea si amplificarea vibratiilor Salonul National de Hidraulica, Pneumatica, Elemente de etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – HERVEX 2005, editia a XIII a, Ramnicu Valcea, ISSN 1454-8003, pag.108-114
• ing. Ioana Ilie , ing. Marian Blejan, dr. ing. Gabriela Matache- Sistem informatizat de monitorizare a procesului de fabricatie asociat sistemului de management al calitatii in cadrul intreprinderii Salonul National de Hidraulica, Pneumatica, Elemente de etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – HERVEX 2005, editia a XIII a, Ramnicu Valcea, ISSN 1454-8003pag.237-243
• Mat. Ing. Gabriel Radulescu ; Dr. Ing. Gabriela Matache ; Drd. Ing. Ioan Lepadatu; Dr. Ing. Corneliu Cristescu;Prof. Dr. Ing. Erol Murad; Conf. Dr. Ing. Adrian Ciocanea -Aspecte teoretice ale recuperarii energiilor libere la autovehicule rutiere- Salonul National de Hidraulica, Pneumatica, Elemente de etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – HERVEX 2005, editia a XIII a, Ramnicu Valcea, ISSN 1454-8003, pag.52-63
• Matache G., Dutu I., Ilie I. - Mechatronic Equipment for pressure regulator with piezoelectric converter - The 6th International Symposium for Informatics and Technology in Electronic Modules Domain, SIITME 2006
• A. Mirea A. Marin , G.Matache, I. Dutu - The theoretical and experimental studys about tunig of the displacement units whit the hydraulic actuation - The 6th International Symposium for Informatics and Technology in Electronic Modules Domain, SIITME 2006
• Dr. ing. Gabriela MATACHE, Ing. Ioana ILIE, Ing. Iulian DUTU - Piezoelectric pneumatic pressure regulator. Experimental research over the driving stage – HIDRAULICA nr. 1-2/2006
• Matache G., Dutu I., Ilie I.- Piezoelectric convertor for mechatronic pressure control – COMEFIM8 – A 8 a Conferinta Internationala de Mecatronica si Mecanica Fina 8-10 iunie 2006, Cluj Napoca, Romania
• Gabriela Matache, Ioana Ilie, Iulian Dutu Mechatronic Equipment For Pressure Regulation With Piezoelectric Convertor - Optirob 2006 – 1-St International Conference “Optimization Of The Robots And Manipulators
• Corneliu Cristescu, Constanta Cristescu, Gabriela Matache - The Optimazitation Of The Prehensile Mechanism Of The Hydraulic Driving Forging Manipulators- Optirob 2006 – 1-St International Conference “Optimization Of The Robots And Manipulators
• Petrin DRUMEA, Alexandru MARIN, Gabriela MATACHE, Adrian MIREA - Metode moderne de optimizare a performantelor unitatilor de translatie electrohidraulice - Conferinta “CERCETAREA DE EXCELENTA – PREMISA FAVORABILA PENTRU DEZVOLTAREA SPATIULUI ROMANESC DE CERCETARE”, BRASOV 2006
• Petrin Drumea, Marian Blejan, Adrian Mirea, Ioana Ilie, Gabriela Matache Virtual Instrument Designed For Dynamic Tests Of Electro-Hydraulic Devices - ISSE 2007
• Dr. Ing.Gabriela Matache, Mat. Ing. Gabriel Radulescu, Ing. Bogdan Lupu, Dr.Ing. Adrian Mirea, Drd.Ing. Iulian Dutu Metode De Masurare, Generare Si Monitorizare A Presiunii In Sistemele Hidraulice De ActionareSalonul National De Hidraulica, Pneumatica, Elemente De Etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive Si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – Hervex 2007, Editia A Xiii A, Ramnicu Valcea, Issn 1454-8003
• Drd. Ing. Marian Blejan, Drd. Ing. Ioana Ilie, Dr. Ing. Gabriela Matache Sisteme Cu Microcontrolere Destinate Automatizarilor Hidraulice Salonul National De Hidraulica, Pneumatica, Elemente de Etansare, Mecanica Fina, Scule, Dispozitive Si Echipamente Electronice Specifice, Mecatronica – Hervex 2007, Editia A Xiii A, Ramnicu Valcea, ISSN 1454-8003
• D.M. Badea, V. Finat, A. Voicila, Gh. Stefanescu, D. Comanescu, M.Avram, D.Duminica, G.Matache, P.Drumea, G.Vladut The Strategic, Performance And Process Benchmarking Using For The Economic Support Having In View The Eu Adderation - Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics 2007
• Dr.Ing Corneliu Cristescu, Dr.Ing.Petrin Drumea, Dr.Ing. Gabriela Matache, Ing.Catalin Dumitrescu - Mathematical Modeling And Computer Simulation Of The Tribological Behaviour Of The Hydrostatic Machines- 6-Th International Conference On Tribology, 12-14 Iunie 2007, Sozopol, Bulgaria
• Gabriela Matache, Andrei Drumea, Ioana Ilie, Marian Blejan - The Mechatronic Devices For Generation, Measurement And Monitor Of The Parameter In Hydraulic Systems Conferinta “CERCETAREA DE EXCELENTA – PREMISA FAVORABILA PENTRU DEZVOLTAREA SPATIULUI ROMANESC DE CERCETARE”, BRASOV 2008