Metodă de apreciere a gradului de uzură și de funcționalitate la pompe și cilindri hidraulici,
prin termografiere în infraroșu
- MAGUFTERContract nr. 8 CI / 2017   

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PNCDI III: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI)

| INDEX |                   | OBIECTIVE / ACTIVITATI |                   | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Valoarea totală a contractului: 50.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 - de la bugetul de stat:
31.500 lei -credite bugetare
                - de la bugetul de stat: 13.500 lei -credite de angajament
Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare): 5.000 lei

Rezumatul proiectului
Proiectul promovează o metodă de apreciere a gradului de uzură /funcționalitate pentru pompe și cilindri hidraulici, fără demontarea lor de pe instalațiile de acționare hidraulice aparținătoare. Metoda se bazează pe termografierea în infraroșu a acestor mașini volumice, cu diferite grade de uzură, apoi termografierea mașinilor volumice fără uzură echivalente, urmate de analiza comparatorie a celor două tipuri de termograme.Păstrarea unui domeniu bun al temperaturii de funcționare a sistemelor de acționare hidraulice, precum și a vâscozității fluidului de lucru, va conduce la creşterea productivităţii şi scăderea pierderilor lor energetice. Proiectul se încadrează în domeniul de specializare inteligentă  „Energie, mediu și schimbări climatice”, subdomeniul „Energie”.
Se propune realizarea a trei baze de date cu termograme pentru pompe și cilindri hidraulici: o bază cu termogramele reale ale mașinilor volumice, cu diferite grade de uzură, ridicate direct pe instalațiile hidraulice aparținătoare; o bază cu termogramele martor ale pompelor echivalente, fără uzură, ridicate pe standurile de probare  și o bază cu termogramele martor, ale cilindrilor echivalenți, fără uzură, ridicate tot pe standurile de probare. În baza analizei comparatorii dintre termogramele reale și martor se poate aprecia gradul de uzură/funcționalitate a mașinilor volumice, respectiv se poate interveni la timp, după caz, cu reparațiile sau înlocuirile corespunzătoare. Beneficiarul proiectului are ca obiect de activitate reparațiile de pompe și cilindri hidraulici. Proiectul îi va permite să încheie contracte de mentenanță cu clienți care dețin în exploatare mașini și utilaje acționate hidraulic. Periodic, el va evalua, prin analiză termografică comparatorie, gradul de uzură/funcționalitate la mașinile volumice aflate în funcțiune la clienți. Activitatea de reparații de pompe și cilindri va crește în volum, iar clienții vor înregistra mai puține ore de întrerupere în fluxul de activitate productivă. 

Beneficiar IMM: LYRA HYDRAULICS CONSULTING SRL

Furnizor servicii cercetare: Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică
INOE 2000-IHP
Responsabil de Proiect: Drd. Ing. Alexandru-Daniel MARINESCU