LABORATOR CERCETARE. Transmisii hidrostatice cu recuperarea energiei


Cuvinte cheie: Actionari hidrostatice, recuperarea energiei, eficientizare energetica, incercari, probe, testare regimuri tranzitorii, randament energetic

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul are competente pentru cercetari în domeniul transmisiilor hidrostatice cu sisteme de recuperare si reutilizare a energiei, în scopul optimizarii si eficientizarii energetice a masinilor si echipamentelor industriale, precum si verificari si incercari functionale statice si dinamice.

Tip de servicii:

  • Cercetari experimentale asupra componenetelor si sistemelor hidraulice de actionare si a elementelor specifice recuperarii energiei;
  • Servicii de proiectare, dezvoltare, verificare, testare si incercare a subsistemelor specifice tehnologiei de recuperare si reutilizare a energiei pentru echipamente din  industrie;
  • Servicii de training pentru studenti, lucratori si specialisti;
  • Servicii de consultanta pentru implementarea de sisteme de recuperare-reutilizare a energiei in echipamentele industriale

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

  • Proiectare şi cercetare experimentala sisteme de recuperare a energiei in sistemele hidrostatice de actionare rotative si liniare;
  • Proiectarea, realizarea si cercetarea experimentala de sisteme hibride de actionare;
  • Verificari si incercari functionale, statice si dinamice asupra componentelor si subsistemelor specifice; 
  • Simulare in laborator a regimurilor tranzitorii de lucru specifice echipamentelor hibride de actionare;
  • Cercetari experimentale pentru studenti, masteranzi si doctoranzi

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: cristescu.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


Obiectul de lucru al laboratorului:
În laborator se realizeaza cercetari în domeniul transmisiilor hidrostatice, în scopul optimizarii functionale si a eficientizarii energetice a acestora.
De asemenea, în laborator se efectueaza o gama de verificari si încercari functionale, statice si dinamice, în conformitate cu:
> standardul SR ISO 4409:1999-Actionari hidraulice-Pompe, motoare si variatoare volumice-determinarea parametrilor functionali;
> standardul SR EN 61298-4:2000-Mijloace de masurare si comanda a proceselor industriale-Metode si proceduri de evaluare a performantelor;
> standardul armonizat european SR EN 982/2001:2001 - Securitatea masinilor – Cerinte referitoare la sistemele de actionare hidraulice si pneumatice si la componentele acestora – Hidraulica.

Domenii de competenta:
Laboratorul are competente in domeniul transmisii hidrostatice rotative, cu sau fara sisteme de recuperare a energiei, care intra în componeneta echipamentelor fixe (industriale) si mobile (vehicule tractate si autovehicule), inclusiv subsisteme ale acestora, pentru care se fac urmatoarele verificari si încercari functionale:
- verificari si încercari functionale, statice si dinamice;
- simulari de regimuri de lucru caracteristice echipamentelor;
- încercari în scopul stabilirii parametrilor de performanta ai diferitelor subsisteme componente ale sistemelor/echipamentelor care utilizeaza transmisiile hidrostatice pentru transmiterea energiei de actionare sau propulsie.

Infrastructura laboratorului:
Laboratorul de transmisii hidrostatice detine un spatiu de lucru adecvat, special amenajat pentru derularea, în bune conditii, a activitatilor specifice.
Instalatia de iluminare si instalatia de climatizare asigura conditii bune de lucru pentru personalul operator.
Sursele de energie electrica, cu tensiune de 220 V si 380 V, asigura alimentarea standului de testare transmisii hidrostatice, existente în laborator, precum si a diverselor aparate, dispozitive si grupuri hidraulice, grupuri de filtrare etc..

Prezentarea standului pentru testare transmisii hidrostatice si sisteme de recuperare a energiei
Solutia adoptata pentru realizarea standului pentru testare a transmisiilor hidrostatice si a sistemelor de recuperare a energiei a fost aceea a simularii regimurilor de lucru, de frânare si demarare pentru autovehicule, pe baza unor echipamente cu actionare electrohidraulica.
Standul pentru testare se compune din urmatoarele parti:
- subansamblu modul de probare, compus dintr-un dispozitiv de sarcina, masina hidraulica si traductor de moment si turatie, pentru simularea regimurilor de testare;
- grup hidraulic de actionare, cu subsistem de stocare si conditionare a fluiduluii de lucru, compus dintr-un bazin de ulei echipat cu sistem de control al temperaturii, grup de pompare, pompa de comenzi si blocuri hidraulice;
- subansamblu modul accelerare, compus din motor hidraulic, traductor de moment si electropompa cu turatie variabila, care formeaza un subsistem de simulare motor actionare termica;
- arbore cardanic, care realizeaza legatura mecanica dintre cele doua sisteme de actionare simulate, termic si hidraulic;
- subsistem de acumulare a fluidului sub presiune, compus din doua acumulatoare hidropneumatice;
- echipament electronic si automatizare stand, compus din subsistem electric de comanda si control al functionarii si regimurilor de testare.

Caracteristicile tehnice principale ale standului de testare
- Presiunea maxima de lucru ..........................................................................250bar
- Cilindreea masinii hidraulice ...............................................................0+45cmc/ rot
- Cilindreea pompei de sarcina .................................................................63cmc/ rot
- Cilindreea motorului hidraulic cu roti dintate............................................45cmc/ rot
- Cilindreea pompei de comenzi ................................................................8,2cmc/ rot
- Mediul de lucru ...............................................................................ulei hidraulic H46
- Tensiunea de comanda / alimentare..................................... 24 Vcc / 220/380 Vca