LABORATORUL DE CERCETARE. Protectia mediului


Cuvinte cheie: Aparatura hidraulica, cercetare, instalatii, incercari si probe, apa, aer

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Laboratorul este coordonat de Colectivul Echipamente Speciale  si abordeaza cercetari si tematici de interes din domenii considerate a fi prioritare la nivel national si international precum: Mediul respectiv Agricultura, siguranta si securitatea alimentara. Laboratorul este dotat cu echipament ultramodern, de ultima generatie, compatibile cu standardele si normele UE.

Tip de servicii:

  • Cercetari teoretice si aplicative in legatura cu valorificarea complexa a apei in agricultura, ameliorarea fertilitatii solurilor prin lucrari de nivelare cu utilaje terasiere cu comanda si control laser, prepararea compostului din materia organica rezultata in urma toaletarii arborilor, prelucrarea primara a deseurilor din carton si materiale plastice

  • Proiectare, executie, punere in functiune si consultanta de specialitate.

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

- Pe linia valorificării complexe a apei în agricultură, se efectueaza cercetări privind: monitorizarea în timp real a calităţii apei de irigaţie la sursă, utilizarea apei din precipitaţii la irigaţia în sere, evaluarea şi valorificarea pentru irigaţii a resurselor neconvenţionale de apă din desecare.

- Una dintre tematicile de bază abordate de colectivul Echipamente speciale din cadrul IHP Bucureşti este ameliorarea fertilităţii solurilor prin lucrări de nivelare cu utilaje terasiere cu comandă şi control laser, cunoscand faptul ca aceste lucrari contribuie la creşterea si uniformizarea producţiei agricole.

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: sovaiala.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


Directii de cercetare pentru Laboratorul de protectia Mediului:

1. Monitorizarea calitatii apei din sursele de irigare cu transmiterea de date prin GSM la punctul dispecer;

2. Solutii tehnice de valorificare a apei din precipitatii pentru irigatia in sere;

3. Sistem de masura a parametrilor de poluare in imisie din aerul infestat cu gaze de esapament (microstatii de monitorizare Environment SA - Franta pentru CO, NO, NO2, NOx; analizator optic de pulbere in suspensie, portabil tip DUST TRAK 8520 - TSI (USA); analizator SO2 (Environment SA - Franta)

4. Instalatii de udare prin picurare cu functionarea automata pentru sere;

5. Sisteme de verificare a calitatii apei si solului

6. Monitorizarea chimismului apei freatice in zonele vulnerabile la poluare;

7. Sisteme modulare laser pentru comanda organelor de lucru ale utilajelor terasiere de tip DOZER si GREDER, la executia nivelarii cu panta controlata, in regim de functionare automata;

8. Stand pentru testarea in conditii de laborator a sistemelor modulare laser (servomecanism hidraulic de reglarea a pozitiei, cu reactie laser), care contine doi servocilindri: unul care simuleaza profiluri aleatoare de teren denivelat, celalalt (pe care se monteaza componentele sistemului modular), care simuleaza modul de actionare a lamei utilajului terasier la functionarea in regim automat, la executia nivelarii dupa un plan optic de referinta orizontal sau inclinat;

9. Participarea la solutii brevetate si la cercetarile efectuate de alte laboratoare:

a) garnitura cu autogolire pentru conductele de alimentare cu apa;

b) masuratori hidraulice pentru determinarea unor marimi specifice (rugozitate, grosime perete, debit dren absorbant, parametri hidraulici pentru statiile de pompare, temperatura -apa, aer-, adancimea nivelului freatic).