LABORATOR DE CERCETARE. Elemente de reglare electro-hidraulice


Cuvinte cheie: Elemente de reglare electrohidraulice, cercetare, testare in regim static si dinamic, comanda si control, supape proportionale, distribuitoare electrohidraulice, servovalve

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Cercetari in domeniul elementelor si sistemelor electrohidraulice de reglare, reparatii si testari pentru aparatura proportionala, supape si  distribuitoare electrohidaulice, servovalve in gama presiunilor medii pmax = 315 bar, cu debite maxim 120 l/min, gama de dimensiuni DN 6 ÷ DN 10.

Tip de servicii:

  • Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale a echipamentelor si sistemelor electrohidraulice;
  • Validari functionale dupa efectuarea de reparatii;
  • Proiectare, executie, punere in functiune, consultanta specializata
  • Instruire studenti

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

Laboratorul efectueaza cercetari privind imbunatatirea performantelor statice si dinamice ale elementelor de reglare electrohidraulice: supape electrohidaulice, distribuitoare electrohidraulice, servovalve, in gama presiunilor medii. Din partea mediului economic, serviciile cele mai solicitate sunt testari si reparatii pentru: servovalve, supape proportionale, distribuitoare proportionale, precum si pentru alte aparate electrohidraulice.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator: Acreditare RENAR pentru probe statice si dinamice aparatura electrohidraulica, verificarea calitatii fluidelor hidraulice prin metoda de masurare la microscop

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: radoi.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


Laboratorul este echipat cu standuri de probare a echipamentelor electro-hidraulice, dupa cum urmeaza:

1. Stand probare echipamente de reglare electro-hidraulice in regim static si dinamic:
Qmax = 120 l/min; Pmax = 315 bar
Destinatie (tipuri de echipamente probate):
- Servovalve electrohidraulice DN 6 ÷ 10
- Distribuitoare hidraulice proportionale DN 6 ÷ 10
- Supape hidraulice proportionale

2. Stand probare echipamente electro-hidraulice in regim static la debite mici si Pmax 325 bar:
Vg = 18cm3 / rot; Pmax = 315 bar
Destinatie (tipuri de echipamente probate):
- Distribuitoare cu comanda electrica DN 6, Pmax = 315 bar
- Supape hidraulice DN 6, Pmax = 315 bar