LABORATOR DE CERCETARE. Echipamente electronice

Cuvinte cheie: Module electronice, sisteme cu microcontrolere, proiectare CAD module electronice

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator:
Cercetari asupra modulelor electronice de comanda si control a instalatiilor hidraulice si pneumatice. Laboratorul detine:  statii de lipire si rework pentru componente THD si SMD; osciloscoape max 4 canale; surse variabile de tensiune stabilizata; generator de semnal standard si cu unda arbitrara.

Tip de servicii:

- Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale modulelor electronice de comanda si control a  instalatiilor hidraulice si pneumatice;
- Validari functionale;
- Proiectare, executie, punere in functiune,  consultanta specializata
- Instruire studenti

Descrierea serviciilor oferite de laborator:

În cadrul laboratorului de echipamente electronice activitatile de cercetare experimentala se desfasoara pe mai multe planuri specifice:
- proiectare scheme electronice asistata de calculator;
- simulare scheme electronice;
- realizare layout specific modulelor electronice, asistata de calculator;
- asamblare si testare module electronice;
- blocuri electrice de automatizare în logica cu relee sau logica programabila pentru tensiuni joase.

Date de contact: Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040; e-mail: blejan.ihp@fluidas.ro; http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest


În stransa legatura cu activitatea laboratorului de echipamente electronice este cea desfasurata in cadrul laboratorului de elemente mecatronice si robotica, ambele asigurand suport pentru lucrarile de cercetare dezvoltate in cadrul laboratoarelor din IHP.
Referitor la dotarile laboratorului de echipamente electronice, acesta constau in echipamente recente, dintre care amintim:
- statii de lipire si rework pentru componente THD si SMD;
- osciloscoape cu 2 sau 4 canale - mod de lucru digital sau analogic;
- surse variabile de tensiune stabilizata;
- generator de semnal standard cat si cu posibilitatea de unda arbitrara
De asemenea, laboratorul de echipamente electronice dispune de pachete software pentru proiectarea, simularea si realizarea layout-ului modulelor electronice.