Informatizarea procesului tehnologic de tratament termic
al materialelor metalice
- INFOTERMContract nr. 126CI din 17/08/2017   

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PNCDI III: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI)

| INDEX |                   | OBIECTIVE / ACTIVITATI |                   | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Valoarea totală a contractului: 50.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 - de la bugetul de stat:
31.500 lei -credite bugetare
                - de la bugetul de stat: 13.500 lei -credite de angajament
Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare): 5.000 lei


Rezumatul proiectului
Beneficiarul si-a propus modernizarea procesului tehnologic de tratament termic al materialelor metalice. Procesul de tratament termic era realizat cu ajutorul unui cuptor electric care permite obținerea unei temperaturi de maximum 1200 grade Celsius. Cuptorul era prevăzut cu un regulator de temperatura bipozițional care, pe baza informației de temperatura furnizata de un senzor de temperatura de tip termocuplu, asigura atingerea si menținerea unei valori a temperaturii stabilite de către operator prin intermediul consolei regulatorului. Reglarea bipoziționala a temperaturii presupune alimentarea rezistoarelor electrice ce realizează încălzirea daca valoarea temperaturii măsurate este inferioara valorii dorite minus valoarea histerezisului de reglare si oprirea încălzirii prin deconectarea rezistoarelor electrice de la sursa de alimentare in cazul in care valoarea temperaturii măsurate depășește valoarea dorita plus valoarea histerezisului de reglare. Datele de probare erau gestionate manual de operator folosind un registru de lucrări in care sunt specificate informații comerciale, beneficiar, comanda, denumire precum si date tehnice, material, duritate dorita si realizata etc. 
Furnizorul de servicii a realizat informatizarea procesului tehnologic de tratament termic al materialelor metalice prin înlocuirea regulatorului de temperatura actual cu un altul, ce permite implementarea unui algoritm de reglare avansat, având si posibilitatea de comunicație pe o magistrala seriala de date cuplata la un sistem de calcul de tip calculator PC. Sistemul de calcul rulează o aplicație operator care permite, in conjuncție cu o baza de date locala în implementarea realizată sau, la cerere, o bază de date la distanță, înregistrarea completa a datelor de operare cum ar fi datele comerciale si tehnice care erau înregistrate manual precum si evoluția in  timp a parametrilor măsurați ai procesului tehnologic pe toata durata tratamentului termic.

Beneficiar IMM: SC Prestcom SA Focșani

Furnizor servicii cercetare: Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică
INOE 2000-IHP
Responsabil de Proiect: CS I dr.ing. Marian BLEJAN