DIRECTOR

Dr.Ing. Catalin DUMITRESCU

Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro

Inginer mecanic, absolvent al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica, specializarea Echipamente Hidro-Pneumatice de Automatizare si Roboti Industriali (1997); master inginer (1998).
Doctor inginer în cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, cu o tema referitoare la utilizarea presiunilor ridicate în actionarile hidraulice (2006 - 2011)
Are o experienta de 12 ani in domeniul componentelor si sistemelor hidraulice, participând in proiecte de cercetare din cadru programelor ORIZONT 2000, RELANSIN, CALIST, CEEX, INOVARE, la care a participat in calitate de director / responsabil de proiect (5 proiecte) sau elaborator.
Actualmente este angajat in cadrul Institutului de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti, avand gradul stiintific de CS I si functia de director
.

Limbi straine cunoscute: franceza, engleza

 

Domenii de competenta:
- masini hidraulice si pneumatice
- sisteme hidraulice de actionare
- actionari hidraulice la presiune ridicata
- proiectare computerizata
- sisteme hidraulice din componenta instalatiilor ce utilizeaza energii regenerabile
- testarea echipamentelor si aparaturii hidraulice

Lucrari semnificative publicate :

1. Stand informatizat pentru incercarea aparaturii hidraulice la presiuni foarte inalte - in vol. HERVEX 2006, pag. 34 – 352, ISSN 1454-8003;
Controlul functionarii echipamentelor cu actionare electro-hidraulica pentru deplasarea pe verticala a persoanelor - in revista AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE, nr. 5 , 2006, pag. 26 - 29, ISSN 1582-3334.
2. OPTIMIZED SYSTEMS FOR LIFTING UP PEOPLE WITH LOCOMOTORY DISABILITIES - The 9th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM 9, Iasi, 12th – 14th June 2008
3. ELECTROHYDRAULIC SYSTEMS FOR CONTROLLING THE FLOW DIRECTION OF WIND TURBINES – The International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments, Timisoara, 16 – 17 October, 2008
4. STAND FOR TESTING HYDRAULIC TRANSMISSIONS PROJECTED FOR WIND TURBINES WITH LOW POWER AXIS - 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on MANUFACTURING SYSTEMS, Iasi, october 22nd – 23rd, 2009
5. Thermal Solar Installation With High Efficiency That Utilizes Plane Solar Collectors – 4th International Conference on Energy and Environement, Bucharest, 12 – 14 November 2009
6. DINAMICA TRADUCTOARELOR PNEUMATICE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE PENTRU MÃSURAREA FORTELOR ÎN PROCESE LENTE – HERVEX 2009, Calimanesti – Caciulata, 18-20 November 2009
7. GAMA DE ECHIPAMENTE DE RIDICAT CU ACTIONARE HIDRAULICA UTILIZAND FLUID DE INALTA PRESIUNE – HERVEX 2009, Calimanesti – Caciulata, 18-20 November 2009
8. THERMAL INSTALLATIONS FOR PRODUCING OF DHW USING SOLAR PANELS, FOR SINGLE-FAMILY DWELLINGS - SOLUTIONS AND EXPERIMENTAL RESULTS – HERVEX 2009, Calimanesti – Caciulata, 18-20 November 2009

Autor a 4 brevete de inventie în domeniul actionarilor hidraulice.

Proiecte reprezentative la care am participat:

 • INOVARE / Echipamente cu actionare hidraulica de înalta presiune sau pneumatica, pentru ridicat si transportat, cu destinatie auto si industriala Responsabil proiect 2008 - prezent
 • PARTENERIATE / Cercetari privind conversia, recuperarea, stocarea si reutilizarea energiei hidrostatice în actionarile hidraulice Director proiect 2008 - prezent
 • AGRAL / Cercetarea si dezvoltarea de echiapmente de fragmentare – maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea aleilor, parcurilor si arealelor silvice, în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal Elaborator 2006 - 2008
  INOVARE / Realizarea unor echipamente si sisteme cu randament termic ridicat pentru utilizarea energiei regenerabile folosind captatoarele solare Responsabil proiect 2007 - 2009
 • RELANSIN / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de esapament Elaborator 2006 - 2009
 • CEEX / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru cresterea calitatii vietii si sigurantei de deplasare a persoanelor cu dizabilitati prin facilitarea accesului in cladiri si mijloace de transport Elaborator 2005 - 2008
 • CEEX / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente si sisteme mecatronice pentru recupararea energiei de frinare la autovehicule grele, in scopul eficientizarii energetice si reducerii poluarii mediului Elaborator 2005 - 2008
 • RELANSIN / Platforma ridicatoare pentru persoane cu handicap locomotor Director proiect 2004 –2006
 • MENER / Utilaj pentru preperarea compostului din deseuri vegetale in scopul ecologizarii arealelor silvice si fertilizarii ecologice a terenurilor agricole Elaborator 2004 - 2006
 • CALIST / Stand pentru verificarea caracteristicilor functionale ale echipamentelor hidraulice mobile reconditionate Elaborator 2004 –2006