Dr.Ing. Petrin DRUMEA
Telefon: +4021.336.39.90
e-mail: ihp@fluidas.ro

Absolvent al Facultatii de Inginerie Mecanica si doctor inginer in domeniul hidraulic; pregatirea doctorala s-a finalizat cu teza denumita “Contributii la analiza si sinteza elementelor si instalatiilor de reglare electrohidraulice”, in anul 1998.

Actualmente este cercetator stiintific gradul 1 la InstitutuI de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica din Bucuresti.

Limbi straine cunoscute: engleza, rusa

 

Domenii de competenta:
- masini si echipamente hidraulice
- mecanica fluidelor
- echipamente hidraulice proportionale si servovalve electrohidraulice – proiectare, executie si exploatare
- proiectare computerizata: Solid Edge, AutoCad
- modelare si simulare: AMESIM, LabView
- autor a 20 brevete de inventie si 5 cereri de brevet de inventie
- activitate didactica in cadrul departamentelor de actionari hidraulice din Universitatea Politehnica Bucuresti
- membru in comisiile pentru sustinerea tezelor de doctorat din UPB si universitatile tehnice din Cluj, Iasi si Timisoara
- evaluator sau monitor in cadrul programelor de cercetare nationale: ORIZONT 2000, RELANSIN, INVENT, CALIST, CERES

Activitate:

 • Teza de doctorat cu titlul: Contributii la analiza si sinteza elementelor si instalatiilor de reglare electrohidraulice elaborata in anul 1998
 • Proiectarea si experimentarea elementelor logice pneumatice din sistemul SEFRO - 1975-1977
 • Proiectarea si experimentarea unor subansamble de elemente logice pneumatice - memorii, registre, numaratoare, comparatoare – 1975 -1978
 • Proiectare instalatie hidraulica si pneumatica pentru masina de confectionat benzi transportoare din cauciuc - 1982-1985
 • Proiectare instalatii pneumatice pentru masini de confectionat anvelope - 5 masini diferite – 1985 - 1988 (director proiect)
 • Cercetari privind realizarea unui reductor de impulsuri pentru ungere – 1986 -1987
  Proiectarea, executia si punerea in functiune a instalatiei de ungere la masinia automata de prelucrare a sticlei, model H 20 - 1987-1989
 • Cercetarea, proiectarea si punerea in functiune a instalatiei de automatizare pentru standul de testare a amortizorilor de soc antiseismici - 1989-1990
 • Cercetarea si proiectarea axelor hidraulice - 1991-1993
 • Cercetarea si proiectarea servovalvelor cu jet - 1992-1994
 • Cercetarea si proiectarea servovalvelor in trei etaje de 1000 l/min cu frecvente mai mari de 30Hz - 1992-1994
 • Proiectarea unei familii de distribuitoare pneumatice Dn10 - 1992-1995 (director proiect)
 • Cercetarea si proiectarea standurilor de testare semiautomata conduse cu calculatorul - 1993-1995
 • Proiectarea si experimentarea ungatoarelor pneumatice Dn 10 si Dn 20 – 1994 -1996 (director proiect)
 • Cercetarea, proiectarea, executia, testarea si punerea in functiune a servomotoarelor hidraulice cu comanda numerica liniare si rotative - 1995-1996
 • Cercetari privind realizarea unui stand de probare a elementelor de regalre automata - 1996-1997
 • Proiectarea si executia standului de verificare a cilindrilor pneumatici - 1996-1998 (director proiect)
 • Proiectarea si executia standului de verificare a distribuitoarelor pneumatice condus cu calculatorul - 1996-1998 (director proiect)
 • Elaborare documentatie de executie si experimentare pentru axa hidraulica de translatie cu comanda numerica - 1997-1998
 • Cercetari privind realizarea de traductoare de forta pentru utlizarea in sistemele hidraulice de automatizarecu cilindri hidraulicii - 1998
 • Calist/ Metode si mijloace informatizate de testare a cilindrilor hidraulici diferentiali – 2002 – 2004 (director proiect)
 • INFRAS/ Acreditare laborator pentru incercarea aparatelor hidraulice utilizate la controlul presiunilor inalte: 2002 – 2004 (director proiect)
 • INVENT/ Regulator de presiune pneumatic, proportional cu membrana – 2003 – 2005 (director de proiect)
 • Nucleu / Studii si cercetari teoretice si experimentale prin simularea si realizarea de modele pentru generarea presiunilor inalte 2004 – 2006 (director proiect)
 • CEEX – “Cercetari privind pompele de caldura cu CO2 cu resorbtie – compresie, cuplate cu surse regenerabile de caldura” – 2005 - 2008
 • CEEX – “Cercetari privind elaborarea unor metodologii de testare virtuala utilizate în proiectarea si fabricatia aparaturii hidraulice de performanta în vederea alinierii la cerintele standardelor de calitate europene” – 2005 - 2008
 • CEEX – “Cercetari privind elaborarea unor tehnologii mecatornice integrate pentru masuratori complexe de parametri ai proceselor de productie, destinate utilajelor hidropneumatice” – 2005 - 2008
 • Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente si sisteme mecatronice pentru recuperarea energiei de franare la autovehicule grele, in scopul eficientizarii energetice si reducerii poluarii mediului: 2005 - 2008
 • Cercetarea si dezvoltarea de echipamente de fragmentare – maruntire a materialului lemnos rezultat la toaletarea aleilor, parcurilor si arealelor silvice, în scopul obtinerii compostului ecologic vegetal: 2006 - 2008
 • Metodologii si mijloace de cercetare avansata privind comportamentul tribologic al echipamentelor de actionare pneumo-hidraulice, asistate de sisteme moderne de ungere si de elemente performante de etansare: 2006 - 2008
 • Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru cresterea calitatii vietii si sigurantei de deplasare a persoanelor cu dizabilitati prin facilitatrea accesului în cladiri si mijloace de transport: 2005 - 2008
 • Cercetari privind inovarea si optimizarea echipamentelor si sistemelor hidraulice utilizand concepte mecatronice, modelarea matematica si simularea numerica in scopul cresterii performantelor: 2005 – 2008 (director de proiect)
 • Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de esapament din spatiile deschise sau inchise ale aglomeratiilor urbane: 2006 – 2008 (director de proiect)

Lucrari stiintifice publicate

1. Drumea, P., Stefan, M., Carpenisan, N. – Contributii la studiul dinamic al servovalvelor in doua etaje cu reactie de forta. A 6-a Conferinta Nationala de masini-unelte, 1986;

2. Drumea, P., Stefan, M. – Servovalve electrohidraulice cu doua etaje cu reactie de forta. A 6-a Conferinta Nationala de masini-unelte, 1986;

3. Drumea, P. – Regulatoare hidraulice proportionale cu 2 si 3 cai cu sertar. A 6-a Conferinta Nationala de masini-unelte, 1986;

4. Vasiliu, N., Katz, E., Drumea, P. – Dynamics of a Pressure Valve. Numerical Simulation and Experiment. International AMSE Conference “Modeling & Simulation” Sorrento, Gulf of Naples (Italy), September 29 – October 1, 1986;

5. Vasiliu, N., Kalisz, E., Matei, D., Drumea, P., Chelaru, C. – Dynamics of a pressure valve- Numerical Simulation and Experiment. Proceedings of the 7-th International Conference on Control Systems and Computer Science- Cscs 7, Bucuresti 1987;

6. Vasiliu, N., Kalisz, E., Chelaru, C., Vasiliu, D., Drumea, P.- Numerical simulation and experiment for pressure valve – Proceedings of the IMACS Congres – Paris;

7. Drumea, P., Moldoveanu, I. – Dispozitiv pentru determinarea si realizarea gradului de acoperire la servovalve. Simpozion pe probleme de tehnologie si calitate, 19-22 octombrie 1988, Ramnicu Valcea;

8. Drumea, P., Moldoveanu, I., Stefan, M. – Mijloace moderne pentru reglarea servovalvelor electrohidraulice. Conferinta Nationala de energetica 1988;

9. Vasiliu, N., Drumea, P., Vasiliu, D., Marin, Al. – Cercetari teoretice si experimentale asupra amplificatoarelor electrohidraulice proportionale. Conferinta Nationala de energetica 1988;

10. Drumea, P., Pobijan, M., Stefan, M., Moldoveanu, I. – Influenta unor elemente constructive asupra performantelor servovalvelor. Simpozionul “Progrese in domeniul actionarilor hidraulice”, Plopeni, 1989;

11. Theodorescu, C., Vasiliu, N., Catana, I., Drumea, P. – Tendinte moderne in structura si calculul sistemelor automate mecanohidraulice si electrohidaulice - Simpozionul “Progrese in domeniul actionarilor hidraulice”, Plopeni, 1989;

12. Drumea, P., Pobijan, M., Stefan, M., Moldoveanu, I. – Influenta caracteristicii electromagnetului asupra stabilitatii supapei hidraulice proportionale normal inchise. Simpozionul “Progrese in domeniul actionarilor hidraulice”, Plopeni, 1989;

13. Drumea, P., Vasiliu, N., Lazar, M.- Probleme ale structurii si constructiei distribuitoarelor proportionale echipate cu traductor de pozitie inductiv - Sesiunea de Comunicari Stiintifice IPB Facultatea Energetica si Mecanica Sectia E - 11 Masini si actionari hidropneumatice Bucuresti 1990;

14. Drumea, P., Vasiliu, N.- Structuri de regulatoare de debit proportionale - Colocviul Mecanica Fluidelor si aplicatiile ei tehnice - Academia Romana si Universitatea Ploiesti - Ploiesti 16 - 17 octombrie 1992.

15. Drumea, P. - Elemente de Hidraulica Sistemelor de ungere - Colocviul Mecanica Fluidelor si aplicatiile ei tehnice - Academia Romana si Universitatea Ploiesti - Ploiesti 16 - 17 octombrie 1992;

16. Drumea, P., Moldoveanu, I. - Dimensionarea tijei-arc a motorului de cuplu al servovalvelor. Elemente si sisteme fluidice, pneumatice si hidraulice de automatizare. Cea de a XXII-a reuniune anuala tehnico-stiintifica-Casa de cultura a sindicatelo, Ploiesti 10 decembrie 1993

17. Drumea, P.- Echipamente de ungere ulei-aer. -Elemente si sisteme fluidice, pneumatice si hidraulice de automatizare. Cea de a XXII-a reuniune anuala tehnico-stiitifica-Casa de cultura a sindicatelor - Ploiesti 10 decembrie 1993

18. Drumea, P., Comes,M., Blejan, M., Moldoveanu, I. - Cercetari pentru optimizarea servocontrolerelor de comanda a sistemelor de reglare electrohidraulice cu piloti proportionali. COMEFIN-4. A 4-a Conferinta nationala de mecanica fina cu participare internationala Bucuresti 27-30 Octombrie 1994

19. Drumea, P.- Distribuitor hidraulic proportional cu regulator inclus- COMEFIN-4. A 4-a Conferinta nationala de mecanica fina cu participare internationala Bucuresti 27-30 Octombrie 1994

20. Drumea, P., -Echipamente de reglare electrohidraulice. A doua conferinta de hidraulica HERVEX-94 Ramnicu-Valcea 22-25 Noiembrie 1994

21. Drumea, P. Elemente de etansare actuale pentru cilindri hidraulici. A doua conferinta de hidraulica HERVEX-94 Ramnicu-Valcea 22-25 Noiembrie 1994

22. Drumea, P., - Divizoare hidraulice proportionale. -Elemente si sisteme fluidice, pneumatice si hidraulice de automatizare. Cea de a XXIII-a reuniune anuala tehnico-stiitifica-Casa de cultura a sindicatelor Ploiesti 10 decembrie 1994

23. Drumea, P., Comes, M., Mirea, A., Blejan, M. – Positioning systems tuning interface using proportional hydraulic drivers – The 4TH International Symposium For Informatics And Tehnology In Electronic Modules Domain, Bucuresti september 22 – 24, 1998,

24. Drumea, P., Comes, M., Mirea, A., Blejan, M. – Electronic modul for the force proportional electromagnets testing - The 4TH International Symposium For Informatics And Tehnology In Electronic Modules Domain, Bucuresti september 22 – 24, 1998,

25. Drumea, P. – Pressure inductive transducer with built – in signal conditioning circuit – XXII IMAPS – Poland Conference, Zakopane, 1-3 October, 1998

26. Drumea, P., Svasta P., Comes, M., Mirea, A., - Servoamplifier for Proportional Hidraulic Valves Used in automatization System – 2 – nd Symposium Microelectronics Tehnologies and Microsystem, Lviv, Ucraina, June 15 – 17, 1998

27. Drumea P., Comes, M., Diferential inductive pressure transducer with built – in signal conditioning circuit – 2 – nd Symposium Microelectronics Tehnologies and Microsystem, Lviv, Ucraina, June 15 – 17, 1998

28. Drumea, P., Comes, M., Mirea, A., Blejan, M. – Electronica integrata pentru piloti proportionali – Hidraulica nr. 2/1998

29. Drumea P – Optimizarea supapei hidraulice proportionale N.I. – D.N 6 –Conferinta Internationala de comunicari Stiintifice TMCR ‘ 99 - Chisinau 27 – 29 mai 1999

30. Drumea P. , Blejan M., Enache I. - Influenta factorilor geometrici ai reperelor functionale asupra performantelor supapei hidraulice prortionale N.I.-DN 6 - Simpozionul Hidrodinamica, Masini , Instalatii si Actionari, 27 – 28 Mai 1999, Timisoara

31. Al. Marin, P. Svasta, P. Drumea – Analysis and Synthesis of Electrohydraulic Servomechanism- The 2nd International Conference on Recent Advances Mechatronics ICRAM’99, May 24-26 1999, Istanbul, Turkey

32. P. Drumea, M. Blejan, I. Enache, M. Marin – Computer assisted electropneumatical system for compensate the SAG of an optoelecronical detector- The 6th Symposium of Optoelectronics, September 22-24 1999 , Bucharest, Romania

33. P. Drumea, A. Mirea, M. Bratu – Modern solutions of hydraulic proportional devices- Hydronic fundamentals – SIITME’99 - The 5th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

34. Al. Marin, P. Drumea, P. Svasta – Proportional Valve Robust Control - SIITME’99 - The 5th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

35. Al. Marin, P. Drumea, P. Svasta- Robust Control for an Electrohydraulic servomecanism - ESS’99 Symulation in Industry, 26-28 October 1999, Erlangen, Germany

36. P. Drumea, G. Matache, G. Radulescu – Echipamente mecatronice cu structura hidraulica- HERVEX’99 editia a VII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 17-19 nioembrei, Conference Proceedings

37. P. Drumea, M. Blejan – Reducerea zgomotului electric intr-un sistem de achizitie de date utilizat intr-un detector optoelectronic – HERVEX’99 editia a VII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 17-19 nioembrei, Conference Proceedings

38. P. Drumea - Sisteme de ungere centralizata –HERVEX’99 editia a VII a - Salonul de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 17-19 noiembrie, Conference Proceedings

39. P. Drumea, M. Blejan, I. Enache, M. Marin , B. Comanescu, D. Oancea - Sistem mecatronic pentru compensarea deformatiei cadrulului unui detector optoelectronic – revista HIDRAULICA nr. 2-3, iunie- septembrie 1999

40. P.Drumea, M. Blejan, I. Enache, A. Drumea - Mechatronic System for SAG Compensation of an Optoelectronical Detector Frame – ISSE 2000 – 23rd International Spring Seminar on Electronics Technology

41. P.Drumea, M.Comes, N.Ionita – Mechatronic System for Control of Non – Ferrous Continuos Foundry Machine – HMH 2000 – Fifth International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, October 2000, Timisoara, Romania

42. P.Drumea, P.Svasta, I.Cristea – Technological transfer and Global electronic industry – HRTC 2000 – The international Workshop 2000, march 13-14, 2000

43. P. Drumea, A. Mirea, A. marin, P.Svasta - Quality control management for electrohydraulic equipment with top dynamic performances– HRTC 2000 – The international Workshop 2000, march 13-14, 2000

44. P.Drumea, A, Marin, V. Marin – Fluid Power Software package “ATEST” – HRTC 2000 – The international Workshop 2000, march 13-14, 2000

45. P. Drumea, G. Matache, M. Matache, A. Mirea, N. Alexandresu – Piezoelectric convertor in proportional control of a fluid valve - SIITME’2000 - The 6th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

46. P. Drumea, A. Sava, T. Popescu, A. Feodorov, G. Avram – Microwave technologies for vulcanization of sealing elements - SIITME’2000 - The 6th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

47. P. Drumea, M. Blejan, G. Radulescu, P. Drumea, I.Enache, P. Svasta – Inteligent Termal mass flowmeter - SIITME’2000 - The 6th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

48. P.Drumea, P. Svasta – Globalizarea, determinanta a dezvoltarii stiintei, tehnicii si economiei–HERVEX’2000 editia a VIII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 15-18 nioembrei, Conference Proceedings

49. P.Drumea – Elemente de tehnologia ungerii –HERVEX’2000 editia a VIII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 15-18 nioembrei, Conference Proceedings

50. P. Drumea, P. Svasta, N. Vasiliu, N. Alexandrescu – Contributii romanesti la modernizarea elementelor si sistemelor de reglare electrohidraulice – HERVEX’2000 editia a VIII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipemante electronice specifice, Olanesti, 15-18 nioembrei, Conference Proceedings

51. P.Drumea, G.Matache, A. Mirea, I.Enache – Comenzi piezoelectrice in echipamentele de reglare piezoelectrice –HERVEX’2000 editia a VIII a - Salonul de hidraulica, pneumatica , etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamante electronice specifice, Olanesti, 15-18 noiembrie, Conference Proceedings

52. P. Drumea, M. Comes, N. Ionita – Mechatronic system for control of non-ferrous foundry machine – International conference on hydraulic machinery and hydrodynamics, 2000

53. Drumea, P., Matache, G.,Matache, M.. – Piezoelectric convertor in proportional control of fluid valve devices – International symposium for design and technology in electronic modules SIITME 2000

54. P. Drumea, Blejan, M., Enache, I. – Informatics system for pneumatically accuracy applications – 4-nd International Symposium on „Microelectronics tehnologies and microsystem”, 26+27 Octombrie 2000, Zwickau,

55. P. Drumea, Radulescu, G. Mirea, A., Feodorov, A. – Sistem hidromecanic cu miscare de rotatie cu raport mare al turatiilor extreme – HIDRAULICA 2001

56. Drumea, P., Matache, G., Lepadatu, I. – Metode de crestere a fiabilitatii utilajelor prin ungerea cu doze precise de lubrifiant – Tehnologii moderne, calitate, restructurare, Conferinta Internationala de Comunicari Stiintifice TMCR 2001, Chisinau

57. Radulescu, G.,Drumea, P., Marin, Al., Matache, G., – Calculul timpului de raspuns al sistemului hidraulic al regulatorului de turbina – Tehnologii moderne, calitate, restructurare, Conferinta Internationala de Comunicari Stiintifice TMCR 2001, Chisinau

58. Drumea, G. Matache, M. Matache, A. Mirea, N. Alexandresu – Piezoelectric convertor in proportional control of a fluid valve - SIITME’2000 - The 6th International Symposium for Design and Technology in Electronic Modules -September 23-26 1999, Bucharest, Romania

59. Radulescu, G., Drumea, P., Marin, A., Matache, G., - Calculul timpului de raspuns al sistemului hidraulic al regulatorului de turbina – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001

60. Drumea, P., Matache, G., Lepadatu, I. – Metode de crestere a fiabilitatii utilajelor prin ungerea cu doze precise de lubrifiant – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001

61. Drumea, P., David, R., Mirea, A. – Echipament de raspândire a materialelor antiderapante pe caile rutiere – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2001

62. Drumea, P., Comes, M., Radulescu, G., Enache, I., Mirea, A. – Electronic module for the hydraulic system of mobile equipoment used in road maintenance – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2001

63. Drumea, P., Nita, I. – Echipamentele de compactare – balotare de dimensiuni mici – o solutie simpla si economica - HIDRAULICA 2002, iunie

64. Drumea, P., Radulescu, G., Moldoveanu, I., Mirea, A. – Utilizarea energiei valurilor în actionarea hidraulica – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2002

65. Drumea, P., Ionita, N., Lepadatu, I., Mirea, A. – Pompe de înalta presiune cu debit dublu – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2002

66. Drumea, P., Ionita, N , Comes, M., Lepadatu, I. – Stâlp hidraulic telecomandat– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2002

67. Drumea, P., Ionita, N , Lepadatu, I., Mirea, A.– Hidraulica de înalta presiune în slujba oamenilor– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2002

68. Drumea, P., Radulescu G., Mirea, A., Boiangiu, I. – Dezvoltarea de cercetari teoretico-experimentale privitoare la contoarele cu morisca– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2003

69. Drumea, P., Radulescu, G., Ionita, N., Dumitrescu, C. – Multiplicator continuu de presiune– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2003

70. Drumea, P., Nita, I., Ionita, N., Dumitrescu, C. – Inventii noi în hidraulica româneasca– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2003

71. Drumea, P., Radulescu, G., Feodorov, A., Marin, A. – Metodologii de simulare a functionarii sistemelor de compactare a materialelor fragmentate– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2003

72. Drumea, P., Mirea, A., Dutu, I., Boiangiu, R. – Informatics acces control system for traffic restricted area – 7-th International symposium on microelectronics technologics and mycrosystems – Sozopol – Sofia, Bulgaria 2003

73. Drumea, P., Comes, M., Dutu, I., Radulescu, G., Popescu – Mechatronic control system for irrigation devices – 7-th International symposium on microelectronics technologics and mycrosystems – Sozopol – Sofia, Bulgaria 2003

74. Drumea, P., Murad, E., Nita, E., Salle, B. - Methodologie and means for urban waste collecting – Conferinta internationala Energie – Mediu CIEM 2003

75. Drumea, P., Murad, E., Anghel, S., Bratu, M. - Motor – Pump for irrigation, suplied on gas produced by gasification of vegetal waste – Conferinta internationala Energie – Mediu CIEM 2003

76. Drumea, P., Comes, M., Svasta, P. – Web technologies in remote control of industrial systems – International scientific and science conference electronics ET 2003

77. Drumea, P., Mirea, A., Dutu, I., Boiangiu, R. – Informatics acces control system for traffic restricted area – International scientific and science conference electronics ET 2003

78. Drumea, P., Lepadatu, I., Ionita, N., Dumitrescu, C. – Dispozitiv hidraulic universal, pentru interventii la accidente si calamitati– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2004

79. Drumea, P. – Elemente de strategie pentru integrarea domeniului în U.E. – Domeniul mecanica fina si mecatronica integrat industriei romanesti destinata complementaritatii si aderarii la U.E. 28 -29 Octombrie 2004, Bucuresti Romania

80. Drumea, P., Ionita, N., Iliescu, A., Lepadatu, I. – Solutii noi de distribuitoare cu închidere etansa – The 7-th International conference on mechatronics and precision engineering, Comefim 7, 27 – 29 mai 2004, Bucuresti

81. Drumea, P., Ionita, N., Radulescu, G., Comes, M., - Supape normal deschise de debit mare telecomandate - The 7-th International conference on mechatronics and precision engineering, Comefim 7, 27 – 29 mai 2004, Bucuresti

82. MatacheG., Drumea P., Mircea Comes M., Ilie I.,- Echipament proportional de reglare a presiunii – revista HIDRAULICA august 2005

83. Drumea, P.,Radulescu, G., Ionita, N. -Tehnica generarii progresive a presiunilor inalte in lichide- revista HIDRAULICA august 2005

84. Drumea P.,Cristescu, C., Lepadatu I.,Vrînceanu, G., - Solutii constructive de realizare a amplificatoarelor locale de presiune – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

85. Mihai, N., Dutu, I., Feodorov, A, Drumea, P, - Sisteme mecanoelectrohidraulice care asigura servicii de acces în spatiile de parcare– Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

86. Drumea, P., Dumitrescu, C., Ionita, N., Dumitrescu, L., - Modernizari tehnice si tehnologice ale pompei de înalta presiune cu doua regimuri de functionare – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

87. Drumea, P., Cristescu, C., Lepadatu, I., Vrânceanu, G. - Cercetari privind realizarea de modele pentru generarea presiunilor înalte – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

88. Drumea, P., Cristescu, C., Dumitrescu, C., Dutu, I., -Instrumentatia si automatizarile folosite la realizarea dispozitivelor/sistemelor mecatronice de control al sistemelor de generare a presiunilor înalte – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

89. Drumea, P., Vasile, A., Lepadatu, I., Vladasel, A., Dumitrescu, C., - Cresterea mobilitatii si sigurantei de deplasare pentru persoanele cu dizabilitati prin utilizarea mijloacelor de accesibilizare actionate hidraulic – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

90. Drumea, P., Comes, M., Lepadatu, I., Blejan, M., Zaharia, I.; Cristescu, C., - Stand informatizat de probare motoare hidraulice lente – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2005

91. Popescu, C., Drumea, P., Nita, I., - Echipamente de compactare-balotare de dimensiuni mici, o solutie simpla pentru diminuarea efectului poluant al deseurilor stradale - Simpozionul International « MEDIUL SI INDUSTRIA »INCD ECOIND, 19-21 octombrie 2005, Bucuresti

92. Ionita, N., Drumea, P., Matache, G., Comes, M. - Unitate electrohidraulica de translatie- – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2006

93. Comes, M., Drumea, P., Blejan, M., Dutu, I., Vasile A.,- Ultrasonic flowmeter- – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2006

94. Drumea , P., Blejan, M., Dumitrescu ,L., Comes, M., Dutu ,I., Ilie, I. - Mechatronic system for air pressure control – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2006

95. Drumea, P., Marin,A., Matache,G., Mirea A., - Metode moderne de optimizare a performantelor unitatilor de translatie electrohidraulice - Conferinta “CERCETAREA DE EXCELENTA – PREMISA FAVORABILA PENTRU DEZVOLTAREA SPATIULUI ROMANESC DE CERCETARE”, Brasov 2006

96. Drumea, P., Cristescu, C., Lepadatu, I., Dumitrescu, C., Dutu, I., Dumitrescu, L. - Echipament pentru deplasarea pe verticala a persoanelor cu dizabilitati locomotorii - A- VI-a conferinta nationala multidisciplinara cu participare internationala – profesorul DORIN PAVEL-, FONDATORUL HIDROENERGETICII ROMÂNESTI, SEBES, 2006

97. Nicolescu, C. Drumea, P., Sovaiala, G. , Popescu ,T.-C., Gasca, G., Blejan M.,- Instalatie de udare prin picurare de tip semifix pentru sera Revista HIDROTEHNICA, nr. 7, 2006

98. Nicolescu, C., Drumea, P., Sovaiala, G. , Popescu, T.-C., Gasca, G., Blejan M., - Modalitati de realizare a automatizarii la instalatia de udare prin picurare, in conditii de sera- Revista HIDROTEHNICA, nr. 8-9, 2006

99. Nicolescu, C., Drumea, P. , Sovaiala, G. , Popescu ,T.-C., Gasca, G., Blejan M., -Instalatie de udare prin picurare pentru sera (I) -Revista MECANIZAREA AGRICULTURII, nr.9, 2006


100. Drumea, P., Blejan, M., Mirea, A., Ilie, I., Matache, G. - Virtual instrument designed for dynamic tests of electro-hydraulic devices – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2007

101. Blejan, M., Drumea, P., Mirea, A., Ilie I., - Mechatronic module for monitoring the hydraulic parameters of the industrial production equipments– International spring seminar on electronics technology – ISSE 2007

102. Cristescu, C., Drumea, P. Vrânceanu, G., Neacsu ,M., Dumitrescu, L., Cristescu C.- Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor hidraulice partea I- motoare hidraulice liniare – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

103. Cristescu, C., Drumea, P. Vrânceanu, G., Neacsu , M., Dumitrescu, L., Cristescu C -Mmodelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor hidraulice partea a-II-a - motoare hidraulice rotative – Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

104. Cristescu, C., Drumea, P. Vrânceanu, G., Neacsu ,M., Dumitrescu, L., Cristescu C - Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului tribologic al masinilor hidraulice partea a-III-a generatoare hidraulice rotative Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

105. Cristescu, C., Drumea, P. Vrânceanu, G., Neacsu ,M., Dumitrescu, L., Cristescu C - Cercetarea comportamentului tribologic al etansarilor mobile prin modelarea proceselor de frecare partea I-etansari de translatie - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

106. Cristescu, C., Drumea, P. Vrânceanu, G., Neacsu ,M., Dumitrescu, L., Cristescu C - Cercetarea comportamentului tribologic al etansarilor mobile prin modelarea proceselor de frecare partea a-II-a- etansari de rotatie Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

107. Badea, D..M., Finat ,V., Voicila, A., Stefanescu, Gh., Comanescu ,D., Avram ,M., Duminica, D., Matache, G., Drumea, P., Vladut ,G.,- The strategic, performance and process benchmarking using for the economic support having in view the eu adderation - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2007

108. Drumea, P., Cristescu,C., Sauciuc, R., Georgescu F., - Modelarea matematica si simularea numerica a comportamentului elementelor de etansare fluida, cu curgere datorata dilatarii termice a fluidului - HIDRAULICA nr 1/2008

109. Radulescu, G., Drumea, P., Ilie, I., Feodorov, A., Rotaru, D., - Considerations about lubrication systems with biphasic air-oil mixture 6-th International Conference on Tribology, 12-14 iunie, Sozopol, Bulgaria 2008

110. Cristescu, C., Drumea, P., Matache, G., Dumitrescu C., - Mathematical modeling and computer simulation of the tribological behaviour of the hydrostatic machines - 6-th International Conference on Tribology, 12-14 iunie, Sozopol, Bulgaria 2008

111. Cristescu, C., Drumea,P., Ilie,I., Blejan,M., Dutu I., - Mechatronics system for recovering breaking energy conceived for the medium and heavy motor vehicles – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2008

112. Blejan,M., Dutu,I., Ilie, I., Drumea, P., Comes, M., - Electronic intelligent module for a hydraulic briquetting press – International spring seminar on electronics technology – ISSE 2008


113. Drumea ,P., Radulescu ,G., Ionita, N.- Implicarea actionarilor hidraulice si pneumatice in domeniile de interes ale cercetarii europene: energie, mediu, agricultura, transporturi, adderation - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2008, ISSN 1454-8003, pag. 1-10

114. Cristescu, C., Drumea, P., Krevey, P., Neacsu, M., Vranceanu G., Cristescu C.- Echipament de testare tribologica a etansarilor cilindrilor hidraulici-, adderation - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2008, ISSN 1454-8003pag. 98 – 102

115. Cristescu, C.,Drumea,P., Krevey,P., Neacsu,M., Vranceanu, G., C.Cristescu, - Echipamente si sisteme moderne de ungere adderation - Simpozionul international de hidraulica, pneumatica, etansari, mecanica fina, scule, dispozitive si echipamente electronice specifice, mecatronica –HERVEX 2008, ISSN 1454-8003, pag. 175 – 177

116. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA - MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF THE TRIBOLOGIC BEHAVIOUR OF MOBILE TRANSLATION SEALINGS SUBJECTED AT HIGH PRESSURES - Revista HIDRAULICA NR.1/2009

117. Petrin Drumea , Mohamed HAJJAM, Corneliu Cristescu , Aurelian FATU - THEORETICAL RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL DEVICE TO EVALUATING THE FRICTION FORCES BETWEEN SEALS AND RODS OF HYDRAULIC CYLINDERS - HERVEX 2009, ISSN 1454-8003

118. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA - MECHATRONIC EQUIPMENTS FOR RESEARCH OF KINETIC ENERGY RECOVERY PROCESSES IN AUTOMOTIVE BRAKING - HERVEX 2009, ISSN 1454-8003

119. Petrin DRUMEA, Corneliu CRISTESCU - RESEARCH AND TESTING INFRASTRUCTURE OF THE HYDRAULICS AND PNEUMATICS RESEARCH INSTITUTE INOE 2000-IHP - HERVEX 2009, ISSN 1454-8003

120. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA - LABORATORY FOR TESTING OF THE
COMPONENTS AND LUBRICATION EQUIPMENTS - HERVEX 2009, ISSN 1454-8003

121. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Petrica KREVEY, Constanta CRISTESCU -
MECHATRONIC SYSTEM FOR RECOVERING KINETIC ENERRGY AND INCREASING EFFICIENCY OF THE MOTOR VEHICLE PROPULSION SYSTEM – The 1-st International Symposium on Green Energy- ISGE-2009, Cluj-Napoca,14-16 May 2009

122. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA - LABORATORY FOR TESTING LUBRICATION SYSTEMS AND EQUIPMENTS - The 2-nd International Proficiency
Ptconf, (15)16 – 16 September 2009, Sibiu, Romania

123. FATU Aurelian, HAJJAM Mohamed, DRUMEA Petrin, CRISTESCU Corneliu –
DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL DEVICE TO STUDY REAL HYDRAULIC ROD SEALS DURING FULLY TRANSIENT OPERATION - The 8-th EDF/LMS Poitiers Workshop-Dynamic sealing in severe operating conditions, FUTUROSCOP-FRANCE, October 5, 2009, Poster Sesion.

124. CRISTESCU Corneliu, Petrin DRUMEA, Petrica KREVEY, Bogdan LUPU – THE INCREASING OF THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ROAD MOTOR VEHICLES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE KINETIC ENERGY RECOVERY HYDRAULIC SYSTEM - The 4-th International Conference on Energy and Environment2009-Energy for a better life, 12-14 November 2009, University POLITEHNICA of Bucharest

125. Petrin DRUMEA, Catalin DUMITRESCU, Dragos-Daniel GUTA – RENEWABLEENERGIES - A HUGE GENERATOR OF BUSINESS OPPORTUNITIES – Revista HIDRAULICA nr 3/2010

126. P. Drumea, T.C. Popescu, Ion Guta Dragos - RESEARCH ACTIVITIES REGARDINGENERGETIC AND FUNCTIONAL ADVANTAGES OF HYDRAULIC TRANSMISSIONS - 10th International multidisciplinary scientific geoconference - SGEM 2010, June 20 – 25, 2010, Albena Resort, Bulgaria, ISSN 1314-2704

127. P. Drumea, T.C. Popescu, M. Blejan, D. Rotaru - RESEARCH ACTIVITIES REGARDING SECONDARY AND PRIMARY ADJUSTMENT IN FLUID POWER SYSTEM - The 7th International Fluid Power Conference Aachen „Efficiency through Fluid Power“, Scientific Poster Session, Industrial Hydraulics, 22-24 March 2010, Aachen, Germany

128. PETRIN DRUMEA, CORNELIU CRISTESCU, CATALIN DUMITRESCU. Theoretical and experimental research regarding the tribological behaviour of the mobile sealing used in the construction of the hydraulic cylinders. In: CD- The 7-th International Conference on Fluid Power-Scientific Poster Session, 22-24 Martie 2010, Aachen, Germania.

129. Petrin DRUMEA, C. CRISTESCU, AURELIAN FATU, MOHAMED HAJJAM. Experimental research for measuring friction forces from rod sealing at the hydraulic cylinders. In: PROCEEDINGS-Abstracts of The 11th International Conference on Tribology- ROTRIB’10, November 4-6, 2010, IASI, ROMANIA, Editura POLITEHNIUM,
pag. 1.1-7 si 1.1-8, ISSN 1843-6501, in: CD-ISSN 2069-1718 and In: THE ANNALS OF
UNIVERSITY “DUNAREA DE JOS“ OF GALATI, FASCICLE VIII, 2010 (XVI), ISSN 1221-4590, Issue 2-TRIBOLOGY

130. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, BOGDAN LUPU, PETRICA KREVEY The modern instrumentation used for monitoring and measuring the main operating parameters of wood chipper equipment. In: CD of The 5th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies", 26 – 29 August 2010, Constanta, ISSN 2067 – 158X.

131. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN DUMITRESCU. The theoretical evaluation and experimental measuring of the friction forces from the sealing of rod at the hydraulic cylinders. In: PROCEEDINGS of The 26-th international scientific
conference- 65 years Faculty of Machine Technology-TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA,13 – 16 September 2010, Sozopol, Bulgaria, pag.491-497., ISBN 978-954-438-854-6.

132.CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, MAGDALENA NEACSU , PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU, GENOVEVA VRÂNCEANU. Stand pentru testarea componentelor si echipamentelor de ungere . În: vol. 18 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a X-a Conferinta Nationata Multidisciplinare cu participare internationala
– „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2010, pag. 577 – 582 , Editura AGIR, Bucuresti 2010, ISSN 2067 – 7138.

133. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN DUMITRESCU. The increasing of the energy efficiency of the motor vehicles by using the hydraulic systems for kinetic energy recovering. In: PROCEEDINGS Vol. II of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2010, 20 - 26 June 2010, Albena Resort, Bulgaria, pag. 339- 346, ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4

134. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA LILIANA DUMITRESCU AND CONSTANTA CRISTESCU. The Dynamic Behavior of the Horizontal Movement Mechanism of one Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting. In: Proceedings of
The 5nd International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators”
OPTIROB 2010 –Calimanesti, Romania, 28 - 30 May, pag. 126 –130, Editura PRINTECH,
ISBN 978-981-08-5840-4

135. CORNELIU CRISTESCU,.PETRIN DRUMEA, CONSTANTIN CALINOIU, AUREL ZAPCIU, BOGDAN LUPU, LEONARD MIHAESCU. Experimental measuring of the
operational parameters of the wood chipper equipment “ECHIFRAG”. In:volumul “Lucrarile celei de a VI-a Conferinte a Hidroenergeticienilor din Romania – “Dorin Pavel””, 27-28 mai 2010, pag. 457 ... 466, Editura POLITEHNICA PRESSS, ISSN 2068-276X.

136. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, CATALIN. DUMITRESCU. The testing
system of the pumps with gear wheels for determining the volumetric efficiency. In:
PROCEEDINGS of the 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2010 - THETA 17th edition - May 28-30 2010, Cluj-Napoca, Romania , pag. 195- 199, ISBN 978-1-4244-6722-4, IEEE Catalog Number CFP10AQT-PRT

137. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, DRAGOS ION-GUTA, SAVA ANGHEL, PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU. Stand pentru determinarea experimentala a fortelor de frecare din etansarile cilindrilor hidraulici . În: vol. 18 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a X-a Conferinta Nationata Multidisciplinare cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2010, pag. 583 – 588 , Editura AGIR, Bucuresti 2010, ISSN 2067 - 7138.

138. CORNELIU CRISTESCU, PETRIN DRUMEA, MAGDALENA NEACSU , PETRICA KREVEY, CONSTANTA CRISTESCU, GENOVEVA VRÂNCEANU. Stand pentru testarea componentelor si echipamentelor de ungere . În: vol. 18 „Stiinta si Inginerie”, Lucrarile celei de-a X-a Conferinta Nationata Multidisciplinare cu participare internationala – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românesti, SEBES 2010, pag. 577 - 582 , Editura AGIR, Bucuresti 2010, ISSN 2067 – 7138.

139. Corneliu CRISTESCU, Petrin DRUMEA, Dragos ION GUTA, Catalin DUMITRESCU, Petrica KREVEY - THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE DYNAMIC BEHAVIOUR OF LINEAR HYDRAULIC MOTORS, pp.19-34, HIDRAULICA nr. 1-2/iunie 2011, ISSN 1453-7303

140. Experimental Research on Factors Influencing Positioning Precision of Linear Electrohydraulic Servo Systems - Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu , Ioana Ilie and Iulian Dutu, ISBN 978-1-84626-xxx-x, Proceedings of 2011 International Conference on Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace , (ICMERA 2011)

141. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Liliana Dumitrescu, Ioana Ilie, Constantin Chirita The Dynamic Behavior of the Elevation Movement Mechanism of one Transfer Manipulator with Electro-Hydraulic Acting. In: Proceedings of The 6th International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2011, Sinaia, Romania, 26 - 28May, pg. 94 –98, IACSIT PRESS, Singapore, ISSN 2010-460X, ISBN 978-981-08-8906-7..

142. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu, Constantin Chirita. Technologies and equipments for wood waste recycling in order to obtain ecological compost used in sustainable agriculture. In: Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2011, 20 - 25 June 2011, Albena Resort, Bulgaria, Vol.III, pag. 895-902, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011

143. CRISTESCU, C. DRUMEA, P., ION GUTA, Drg., DUMITRESCU, Ct., CHIRITA, C. Hydraulic System for Recovery Kinetic Energy at the Braking of the Medium and Heavy
Motor Vehicles. In: Proc. Of The 21st International Conference on Hydraulics and Pneumatics, June 1st-3rd, 2011, OSTRAVA, Czech Republic., pp. 89-96, ISBN 978-80-248-2430-7.

144. Corneliu Cristescu, Petrin Drumea, Catalin Dumitrescu. The theoretical evaluation and experimental measuring of the friction forces from the sealing of rod at the hydraulic
cylinders. In: The Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati, Fascicle VIII, Tribology, 2011 (XVII), ISSUE 1, ISSN 1221-4590.

145. “TRIBOLOGICAL RESEARCHES REGARDING THE INCREASING OF PERFORMANCES OF THE FLUID POWER EQUIPMENTS”, Ph. D. Eng. Corneliu CRISTESCU , Ph. D. Eng. Petrin DRUMEA, Assoc. Prof. Ph.D.Eng. Constantin RANEA, In Proceedings HERVEX 2012, pp. 175 - 184, ISSN 1454 – 8003.

146. “STOCK EXCHANGE OF NEW INVENTIONS”, Petrin DRUMEA, Niculae IONITA, Costinel POPESCU, Catalin DUMITRESCU, In Proceedings HERVEX 2012, pp. 533 - 542, ISSN 1454 – 8003

147. “THEORETICAL RESEARCH AND LABORATORY EXPERIMENTAL TESTS REGARDING THE DYNAMIC BEHAVIOR OF HYDRAULIC SYSTEM FOR ENERGY RECOVERY AT THE BRAKING OF MOTOR VEHICLE”, CRISTESCU, C., DRUMEA P., ION GUTA D., DUMITRESCU C. In: PROCEEDINGS of The 8-th International Fluid Power Conference-IFK 2012 “Fluid Power Drives!”, March 26-28, 2012, DRESDA, Germany, pp. 435 - 446, (www.ifk2012.com).

148. “TRIBOLOGY RESEARCHES ON INCREASING THE LIFETIME OF HYDRAULIC COMPONENTS AND SYSTEMS”, DRUMEA, P., CRISTESCU, C. In PROCEEDINGS of: International Scientific-Technical Conference “Hydraulics and Pneumatics”, 16 – 18 May, 2012, WROCLAW, Poland

149. “STAND EXPERIMENTAL PENTRU CERCETAREA COMPORTARII DINAMICE A SERVOMOTOARELOR HIDRAULICE LINIARE ÎN DOMENIUL FRECVENTIAL” CRISTESCU, C., DRUMEA, P., ION-GUTA, D.,KREVEY, P., ILIE, I., CRISTESCU, C-ta. In: STIINTA SI INGINERIE, Vol. 22/2012 , “Lucrarile celei de a XII-a Conferinte Nationale si Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL- fondatorul hidroenergeticii românesti”, SEBES, 2012, 1-2 iunie 2012, pag. 327-334, Editura AGIR, Bucuresti 2012, ISSN 2067 – 7138.

150. “EXPERIMENTAL TESTING TO MEASURE OPERATIONAL PERFORMANCES OF AN CHOPPER EQUIPMENT USED FOR RECYCLING WASTE WOOD” CRISTESCU, C., DRUMEA, P, DUMITRESCU, C., MATACHE, G. In: Conference PROCEEDINGS, Volume IV, of the 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, SGEM 2012, 17-23 June 2012, Albena, Bulgaria, pag. 701-708, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011. (cross-ref DOI: 10.5593/sgem2011, ProQuest, SCOPUS and ISI Web of Knowledge)

151. “EXPERIMENTAL RESEARCHES FOR DETERMINING THE FRICTION FORCES IN THE PISTON SEALS OF THE HYDRAULIC CYLINDERS /EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR BESTIMMUNG DER REIBKRÄFTE IN KOLBENDICHTUNGEN VON HYDRAULIKZYLINDERN”, DRUMEA, P., CRISTESCU, C., OLIVER HEIPL In: PROCEEDINGS of The 17-th International Sealing Conference ISC-2012 , pp. 473-48, 13-14 Sept. 2012, STUTTGART, Germany.

152. “COMPUTERIZED TESTING METHODOLOGY ON OCCUPATIONAL LEVELS FOR COMPETENCE BASED QUALIFICATIONS IN THE HYDRAULIC AND PNEUMATIC DRIVES”, Marian Blejan, Alexandru Feodorov And Petrin Drumea, Elmar Dorgeloh (Hydraulics And Pneumatics Research Institute, Development and Assessment Institute in Waste Water Technology) - 2012 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2012 - THETA 18 - May 24-26 2012, Cluj-Napoca, Romania, Print ISBN: 978-1-4673-0701-7, Digital Object Identifier : 10.1109/AQTR.2012.6237733, Conference Publications on Pages: 362 – 366

153. P. Drumea, A. Mirea, St.-M. Simionescu, I. A. Tarlescu,  Energy losses in hydraulic systems, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych Cylinder 2013 Monografia, pp. 135-147, ISBN 978-83-60708-72-9, 2013

154. C. Cristescu, P. Drumea, I. C. Dumitrescu, R. I. Radoi,  The increasing of energy efficiency of the drive hydraulic systems by using the energy recovery technology, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych Cylinder 2013 Monografia, pp. 252-266, ISBN 978-83-60708-72-9, 2013

155. P. Drumea, M.-A. Stoila, St.-M. Simionescu,  Digital hydraulics reduces energy consumption in Fluid Power drives, Proceedings of 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energies and Rural Development TE-RE-RD 2013, pp. 307-315, ISSN 1843-3359, 2013

156. C. Cristescu, P. Drumea, S. Anghel, P. Krevey, M. Neacsu, C-ta Cristescu,  Dispozitiv experimental si stand de testare pentru determinarea fortelor de frecare din etansarile pistoanelor cilindrilor hidraulici, STIINTA SI INGINERIE,  Lucrarile celei de-a XIII-a Conferinte Nationale si Multidisciplinare “Profesorul DORIN PAVEL -fondatorul hidroenergeticii romanesti”, vol. 24, pp. 121-126, ISSN 2067–7138, 2013

157. M. Blejan, A. Drumea, I. Ilie,  The hydro-pneumatic drives monitoring using cloud computing services, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych Cylinder 2013 Monografia, pp. 397-402, ISBN 978-83-60708-72-9, 2013

158. A. Mirea, P. Drumea, G. Matache,  Structure of a hydraulically actuated axis, Proc. of 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics HERVEX 2014, pp. 255-260, ISSN 1454-8003, 2014

159. P. Drumea, G. Matache,  Vocabularul termenilor folositi in hidraulica / Vocabulary of terms used in Fluid Power, Proc. of 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics HERVEX 2014, pp. 409-412, ISSN 1454-8003, 2014

160. I.C. Dumitrescu, H. Sundt, P. Drumea, L. Dumitrescu, C. Cristescu,  Combined systems using renewable sources – a solution for increased energetic autonomy , Proceedings of 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energies and Rural Development TE-RE-RD 2014, pp. 359-364, ISSN 2359-7941, 2014

161. P. Drumea,  Introducere in hidraulica digitala, prezentata la Workshop EUROHIDRAULICA, Cluj-Napoca, Romania, iunie, 2015

162. P. Drumea, I.C. Dumitrescu,  Hidraulica proporţională. Hidraulica digitală, prezentata la Workshop EUROHIDRAULICA, Com. Pojejena, Jud. Caraș-Severin, Romania, octombrie, 2015

163. I.C. Dumitrescu, P. Drumea, I. Balan, L. Vaida, V. Balașoiu Probele şi metodologia de probare a echipamentelor hidraulice de la concepte model experimental la întreţinere, prezentata la Workshop EUROHIDRAULICA, Com. Pojejena, Jud. Caraș-Severin, Romania, octombrie, 2015

164. P. Drumea, E. Murad, I.C. Dumitrescu,  Instalaţie pentru producerea energiei termice utilizând energia solară combinată cu energie obţinută din gazeificarea biomasei/ Installation for producing thermal energy using solar energy combined with energy from biomass gasification, prezentata la ProInvent 2016 - a XIV-a ediţie a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, Cluj-Napoca, România, martie, 2016

165. P. Drumea, I.C. Dumitrescu, B. Tudor,  Energy efficiency methods in hydraulic systems using digital hydraulics, prezentata la International Scientific-Technical Conference HYDAULIC AND PNEUMATIC DRIVES AND CONTROLS 2016, Katowice, Polonia, octombrie, 2016

166. P. Drumea, G. Matache, I. Pavel,  The importance of the by product biochar achieved in the process of obtaining energy from biomass, Proceedings of 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energies and Rural Development TE-RE-RD 2015, pp. 227-232, ISSN 2457 – 3302, 2015

167. R.I. Radoi, P. Drumea, M. Blejan,  Electrohydraulic positioning system with on-off directional valve for applications that do not require high precision, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych Cylinder 2015 Monografia, pp. 76-81, ISBN 978-83-60708-88-0, 2015

168. P. Drumea, I. C. Dumitrescu, Al. Hristea, A. Mirea,  Energy loss reduction in hydraulic systems with fixed pump in agricultural machinery, Proceedings of 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energies and Rural Development TE-RE-RD 2016, pp. 221-226, ISSN 2457 – 3302, 2016

169. P. Drumea, I. Pavel, G.  Matache,  Digital hydraulic motors, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 50-55, ISSN 1454 - 8003, 2016

170. P. Drumea, R.I. Rădoi, B. Tudor, I. Bordeașu,  Digital hydraulics solutions, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 73-79, ISSN 1454 - 8003, 2016

171. P. Drumea, R.I. Rădoi, B. Tudor, Al. Hristea, I. Bălan,  Normally closed switching valve for high frequency, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 92-97, ISSN 1454 - 8003, 2016

172. G.  Matache, P. Drumea, M. Blejan, I. Pavel,  Theoretical and experimental research for achieving a demonstrator of a pneumatic driving ensemble for light non-polluting vehicles, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 145-149, ISSN 1454 - 8003, 2016

173. P. Drumea, B. Tudor, Șt. Trache, M. Sebe,  Mobile seismic platform for people training, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 162-167, ISSN 1454 - 8003, 2016

174. P. Drumea, I. C. Dumitrescu, M. Al. Hristea, C-tin Chiriță,  Methods of diagnosing malfunctions in hydraulic actuations, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 212-217, ISSN 1454 - 8003, 2016

175. C. Cristescu, I. C. Dumitrescu, P. Drumea, V. Dulgheru, K. Kedzia,  Technologies of capture and storage of energy from renewable sources, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 368-382, ISSN 1454 - 8003, 2016

176. P. Drumea, I. C. Dumitrescu, A.-M. Popescu, L. Dumitrescu,  Inventions resulted from research led to enhance the professional level of specialists from IHP, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 398-406, ISSN 1454 - 8003, 2016

177. P. Drumea, I. C. Dumitrescu, Al. Hristea, A.-M. Popescu,  Energy use in hydraulic drive systems equipped with fixed displacement pumps, HIDRAULICA, no. 2, pp. 48-57, ISSN 1453-7303, 2016

178. P. Drumea, I. C. Dumitrescu, A.-M. Popescu, L. Dumitrescu,  Inventions resulted from research led to enhance the professional level of specialists from IHP, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 398-406, ISSN 1454 - 8003, 2016

179. P. Drumea, I. Pavel, G. Matache, I. Bălan,  Digital linear hydraulic motors, Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 153-162, ISSN 1454 – 8003, 2017

180. G. Matache, I. Pavel, P. Drumea, M.Al. Hristea, E. Maican,  Experimental research on the methods of valorification of biomass waste, Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, pp. 398-405, ISSN 1454 – 8003, 2017

181. Corneliu Cristescu, Catalin Dumitrescu, Radu Radoi, Petrin Drumea, Experimental researches to measure the total resistance forces that appear at the switching process of directional control valves-11TH INTERNATIONAL FLUID POWER CONFERENCE, 19th - 21st MARCH, 2018, Aachen, Germany ISBN 978-3-95-886-215-9, 11thIFK Conference Proceedings, Vol. 2, pp. 472-481
 
182. Ioan Pavel, Petrin Drumea, Marian Blejan, Gheorghe Șovăială, Ana-Maria Popescu, Operating elements of a piston pump driven with electric axis, HERVEX 2018 Proceedings of 2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 7-9, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 125-133

183. Petrin Drumea, Pages from the history of Fluid Power in Romania, HERVEX 2018 Proceedings of 2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 7-9, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 301-305

184. Petrin Drumea, Cătălin Dumitrescu, Ilare Bordeașu, Liviu Vaida, Dan Opruța, Trends in the development of hydraulic drives, HERVEX 2018 Proceedings of 2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 7-9, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 326 – 333

185. Petrin Drumea, Ana-Maria Popescu, Cătălin Dumitrescu, Fluid Power, Industry 4.0 and Circular Economy, HERVEX 2019 Proceedings of 2019 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 13-15, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 191 – 197

186. Petrin Drumea, Ioan Bălan, Marian Blejan, Radu Rădoi, Electrohydraulic control devices, HERVEX 2019 Proceedings of 2019 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 13-15, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 223 - 228

187. Petrin Drumea, Ionel Pavel, Bogdan Tudor, Ștefan-Mihai Șefu, Alexandru Hristea, Vibrating platforms with hydraulic actuation, HERVEX 2019 Proceedings of 2019 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 13-15, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 237 - 242

188. Petrin Drumea, Liliana Dumitrescu, Corneliu Cristescu, Experimental model of a combined system of thermal energy production, based on solar and biomass energy, HERVEX 2019 Proceedings of 2019 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 13-15, Băile Govora, Romania, ISSN 1454 – 8003, BDI, pp. 249 – 255


Prim-autor sau co-autor a 40 de brevete de inventie si cereri de brevet

Lista brevete de inventie si cereri de brevet


Proiecte si contracte de cercetare nationale si/sau internationale castigate prin competitie in calitate de director:

 • Proiectare instalatii pneumatice pentru masini de confectionat anvelope - 5 masini diferite. Director proiect 1985-1988
 • Proiectarea unei familii de distribuitoare pneumatice Dn10 Director proiect 1992-1995
 • Proiectarea si experimentarea ungatoarelor pneumatice Dn 10 si Dn 20. Director proiect 1994-1996
 • Proiectarea si executia standului de verificare a cilindrilor pneumatici Director proiect 1996-1998
 • Proiectarea si executia standului de verificare a distribuitoarelor pneumatice condus cu calculatorul Director proiect 1996-1998
 • CALIST / Metode si mijloace informatizate de testare a cilindrilor hidraulici diferentiali Director proiect 2002-2004
 • INFRAS / Acreditare laborator pentru incercarea aparatelor hidraulice utilizate la controlul presiunilor inalte Director proiect 2002-2005
 • INVENT / Regulator de presiune pneumatic, proportional cu membrana Director proiect 2003-2004
 • NUCLEU / Studii si cercetari teoretice si experimentale prin simularea si realizarea de modele pentru generarea presiunilor inalte Director proiect 2004-2004
 • CEEX / Cercetari privind inovarea si optimizarea echipamentelor si sistemelor hidraulice utilizand concepte mecatronice, modelarea matematica si simularea numerica in scopul cresterii performantelor Director proiect 2005-2008
 • RELANSIN / Cercetarea si dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de esapament din spatiile deschise sau inchise ale aglomeratiilor urbane Director proiect 2006-2008

Membru al asociatiilor profesionale din domeniul ingineriei mecanice:

 • Presedintele Asociatiei Nationale Profesionale de Hidraulica si Pneumatica din Romania – FLUIDAS,
 • Membru Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques (CETOP) ca reprezentant din partea FLUIDAS (Romania)
 • Membru AGIR
 • Membru al Asociatiei Inginerilor Hidraulicieni din Romania
 • Membru SROMECA.

Infiintarea (coordonarea) de laboratoare, centre si / sau institute de cercetare

Director al Institutului de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti, functie pe care o ocupa inca de la infiintare, fiind si initiatorul infiintarii acestui institut, in anul 1997.
Anterior acestei functii, a condus laboratorul de incercari hidraulice si compartimentul de servotehnica.
Este, de asemenea, fondatorul si presedintele AsociatieiNationala Profesionale de Hidraulica si Pneumatica– FLUIDAS.

STUDII DE DEZVOLTARE A DOMENIULUI

1. Supapa proportionala N.I. comandata direct nepilotata DN 4-10. Supapa proportionala N.I. comandata direct pilotata DN 10, 20, 32 – 1982
2. Cercetari pentru obtinerea de lichide neconventionale pentru actionari hidraulice 1990
3. Mijloace si principii moderne pentru testarea semiautomata a echipamentelor din fabricatia de serie – 1991
4. Cercetari privind dezvoltarea unui sistem de ungere centralizata cu dozarea precisa a
lubrifiantilor in functie de cerintele instalatiei tehnologice – 1992
5. Traductoare diferentiale de presiune cu electronica incorporata pentru cilindri hidraulici - 1996
6. Introducerea principiilor mecatronicii in realizarea si utilizarea echipamentelor si sistemelor hidraulice si pneumatice – 1996
7. Studii si cercetari privind echipamentele pneumatice specifice transportului in comun, menite sa asigure cresterea sigurantei circulatiei – 1997
8. Studii si cercetari privind realizarea de aparatura hidraulica proportionala compacta – 1999
9. Cercetari privind elaborarea unei tehnologii de colectare si transport vacuumatic a
reziduurilor menajere – 1999
10. Distribuitoare si supape hidraulice proportionale cu inteligenta locala – 1999
11. Tehnologii, echipamente si utilaje de incercare a echipamentelor hidraulice de presiuni
foarte inalte : 500÷3000 bar -1999
12. Tehnologii si standuri pentru debitmetre de apa – 2000
13. Realizarea si dezvlotarea unui sistem performant de verificare a calitatii distribuitoarelor pneumatice ale franelor de cale ferata utilizand tehnica de calcul -2001
14. Aplicarea metodelor si tehnicilor noi de modelare si simulare a sistemelor mecatronice
electrohidraulice de reglare a presiunii in vederea testarii virtuale – 2001
15. Demaror si stabilizator hidraulic pentru sisteme de transmisie a energiei produse atat prin metode neconventionale cat si clasice -2002
16. Sistem si mijloace de testare la joasa presiune a calitatii echipamentelor de incalzire – 2002
17. Sistem de verificare a calitatii echipamentelor hidraulice din componenta sectiilor de
sustinere din subteran -2002
18. Metode si mijloace informatizate de testare a cilindrilor hidraulici diferentiali de 40 Mpa
2003
19. Traductor ultrasonic cu microprocesor incorporat pentru masurarea debitelor si volumelor de ulei – 2003
20. Platforma ridicatoare pentru persoane cu handicap locomotor – 2004
21. Sistem mecatronic de masurare a cuplului, turatiei si puterii in instalatiile hidraulice – 2004
22. Sistem de verificare, monitorizare si reglare a presiunii in rotile autovehiculelor- 2004
23. Metodologie si mijloace de testare a amortizoarelor hidraulice pentru cale ferata – 2004

STUDII DE PROGNOZA SI STRATEGII

1. Evaluarea stadiului fabricatiei in industria de mecanica fina ; masurile de redresare si propunerile de dezvoltare ;echipamente hidraulice si pneumatice -1990
2. Strategia de restructurare a industriei de mecanica fina – 1995
3. Informatizarea bazei documentare necesare perfectionarii specialistilor si a proceselor de productie din dopmeniul hidraulicii, pneumaticii si al electrohidraulicii – 1996
4. Studiul de strategie a domeniul de hidraulica si pneumatica pentru Ministrul Cercetarii – 1996
5. Studiu de Piata pentru HIDROSIB - 2005

LUCRARI DE PROIECTARE – CERCETARE

1.Cercetari privind realizarea unui reductor de impulsuri pentru ungere- 1986-1987

2. Proiectarea, executia si punerea in functiune a instalatiei de ungere a masinii de ungere automate de prelucrare a sticlei, model H-20 -1987-1989

3. Cercetarea si proiectarea axelor hidraulice1991-1993

4. Cercetarea si proiectarea servovalvelor cu jet 1992-1994

5. Cercetarea si proiectarea servovalvelor in trei etaje de 1000 l/min cu frecvente mai mari de 30Hz -1992-1994

6. Cercetarea si proiectarea standurilor de testare semiautomata conduse cu calculatorul- 1993-1995

7. Cercetarea, proiectarea si punerea in functiune a instalatiei de automatizare pentru standul de testare a amortizorilor de soc antiseismici - 1989-1990

8. Cercetarea, proiectarea, executia, testarea si punerea in functiune a servomotoarelor hidraulice cu comanda numerica liniare si rotative1995-1996

9. Cercetari privind realizarea unui stand de probare a elementelor de regalre automata- 1996-1997

10. Elaborare documentatie de executie si experimentare pentru axa hidraulica de translatie cu comanda numerica- 1997-1998

11. Cercetari privind realizarea de traductoare de forta pentru utlizarea in sistemele hidraulice de automatizarecu cilindri hidraulicii- 1998