INOE 2000 invita firmele interesate sa-si exprime interesul de a participa la activitatile proiectului cu titlul:  
 

ELABORAREA DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC IN APLICATIILE DE NISA ALE FABRICATIEI
SUBANSAMBLELOR MECANOHIDRAULICE LA CERERE SI MENTENANTEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE
 
     
 

Proiectul este propus spre finantare prin programul POC, Axa prioritara 1
ACTIUNEA 1.2.3 - Tip proiect PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE
DOMENIUL SI SUBDOMENIUL in care se incadreaza proiectul:
3. ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE
  3.1.1. Cresterea eficientei energetice la generare, transport si distributie si la consumator
4. ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE
  4.4.6. Materiale avansate si tehnologii destinate aplicatiilor de nisa ale economiei


Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea interactiunii INOE 2000 cu intreprinderile specializate in productia si mentenanta de echipamente hidraulice pentru transferul de cunostinte in subdomeniul aplicatiilor de nisa privind tehnologiile destinate productiei de subansamble mecanohidraulice si sisteme pentru utilaje complexe la cerere si al mentenantei echipamentelor si instalatiilor hidraulice (intretinere, reparatii, verificari si control).

Activitatile proiectului constau in transferul unor cunostinte aplicative de la institut la intreprinderi in domeniul unor tehnologii de nisa prin:

  • asistenta si consiliere pentru IMM-uri;
  • accesul IMM-urilor la facilitatile institutului;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala de subansamble mecanohidraulice la cerere, de nisa (electropompe, cilindri) specifice activitaţilor de mentenanta;
  • elaborarea unor tehnologii si metodologii eficiente energetic de mentenanta de elemente hidraulice ale masinilor agricole si utilajelor mobile;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala de dispozitive si standuri experimentale de verificare si control a echipamentelor hidraulice;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala de truse mobile de verificare si control al functionarii si reglarii instalatiilor hidraulice;
  • instruire personal propriu si personal intreprinderi;
  • informare si diseminare.
Transferul de cunostinte se va realiza prin rezultatele estimate: cursuri de instruire propriu-zisa,  acces la facilitatile institutului, studii de solutii, proiecte, realizare de ME si prototip pentru diverse echipamente/instalatii, metodologii de testare si tehnologii de mentenanta, brevete, articole, simpozioane etc.

Perioada de derulare a proiectului este de 54 de luni de la semnarea contractului intre INOE 2000 si Autoritatea Contractanta.

 

 
  Potentialele firme interesate sunt rugate sa-si exprime interesul de a colabora in cadrul proiectului prin transmiterea la sediul nostru a unei
scrisori de interes
al carei formular poate fi accesat aici… [Expresie_de_Interes.doc]
 
 


Date suplimentare despre proiect si despre realizarile anterioare ale Institutului pe problematica proiectului pot fi accesate  la
tel. 021 336 39 91 sau la adresa web www.ihp.ro/anunt_POC/propunere_POC_2_realizari_transferabile.html