INOE 2000 – IHP invita firmele interesate sa-si exprime interesul de a participa la activitatile proiectului cu titlul:  
 

TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE BIOMASA
 
     
 

Proiectul este propus spre finantare prin programul POC, Axa prioritara 1
ACTIUNEA 1.2.3 - Tip proiect PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE
DOMENIUL SI SUBDOMENIUL in care se incadreaza proiectul:
 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE
   4.3.1 Tehnologii de depoluare si valorificare a deseurilor


Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea interactiunii INOE 2000 – IHP cu intreprinderile de productie pentru transferul de cunostinte in subdomeniul tehnologiilor eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa.
Obiective specifice:
a) Stimularea transferului de cunostinte catre unitatile de productie interesate in domeniul de expertiza a INOE 2000-IHP
b) Accesul intreprinderilor interesate la facilitatile, instalatiile si echipamentele de cercetare  de care dispune  INOE 2000- IHP.
c) Transfer de competente de cercetare industriala pentru echipamente de tocare, presare si uscare deseuri din biomasa.
d) Cercetare industriala in parteneriat INOE 2000 – IHP cu intreprinderi, in scopul pregatirii fabricatiei de echipamente mecano-hidraulice care sa valorifice deseurile din biomasa.

Justificarea si contextul proiectului
Proiectul propus este de mare complexitate, iar combinand elementele de mecanica cu cele de hidraulica, cu cele de pneumatica, cu cele de electronica si informatica rezulta cele 5 grupe de echipamente pe care este axat proiectul. Acestea sunt:

  • Echipamente de tocare
  • Echipamente de uscare
  • Echipamente de compactare (peletizare si brichetare)
  • Echipamente de ardere prin gazeificare pe principiul TLUD
  • Echipamente de transport biocombustibil.

Toate cele 5 grupe de echipamente vor fi abordate prioritar cu utilizarea tehnologiilor eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa, astfel:

> Pentru grupa de echipamente de tocare se va realiza hidroficarea acestora si completarea cu dispozitive pentru extinderea ariei de biomasa ce poate fi tocata (de la paie pana la crengi). Prin proiectarea echipamentelor de tocare, productie de brichete sau peleti cu aparatura hidraulica de ultima generatie, cu sisteme de recuperare energie, se vor obtine performante tehnico-economice foarte bune, cu randament si productivitate mai bune decat ale utilajelor existente (invechite).
> Pentru grupa de echipamente de uscare se va cerceta si experimenta utilizarea resursei energetice proprii (biomasa prelucrata) in procesul tehnologic de uscare.
> Pentru grupa de echipamente de compactare se va asigura compactarea la densitate mare a biomasei prin metode electrohidraulice si reducerea pierderilor energetice in asa fel incat sa se imbunatateasca raportul dintre energia inmagazinata si energia consumata pentru realizarea produselor finale.
> Pentru grupa de ardere prin gazeificare se va insista pe procedeul TLUD care sa poata produce nu doar energie termica ci si biochar. Procedeul TLUD propus pentru echipamentul de ardere poate functiona cu tocatura de biomasa, brichete sau peleti cu max 20% umiditate.
> Pentru grupa de echipamente de transport biocombustibili se va urmari realizarea de transportoare pentru biomasa vegetala de diferite granulatii si debite.

Prin proiect va rezulta o linie tehnologica de valorificare a deseurilor de biomasa lemnoasa ce va cuprinde:

  • Echipament de tocare
  • Echipament de uscare
  • Echipament de compactare (peletizare si brichetare)
  • Echipament de ardere prin gazeificare pe principiul TLUD
  • Echipament de transport biomasa vegetala.

 

 
  Potentialele firme interesate sunt rugate sa-si exprime interesul de a colabora in cadrul proiectului prin transmiterea la sediul nostru a unei
scrisori de interes
al carei formular poate fi accesat aici… [Expresie_de_Interes.doc]
 
 


Rezultate semnificative in domeniul proiectului dezvoltate de INOE 2000-IHP pot fi accesate la adresa web www.ihp.ro/anunt_POC/propunere_POC_1_realizari.html