CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA EFICIENTA A APEI DE IRIGAT, PRIN LUCRARI DE NIVELARE EXECUTATE CU UTILAJE TERASIERE BAZATE PE COMANDA LASER SI ACTIONARE ELECTROHIDRAULICA A ORGANELOR DE LUCRU - NUTCL

Aria tematica, în care se înscrie proiectul este:

Propunerea de proiect trateaza o problematica caracterizata prin urmatoarele idei:
a) Proiectul ofera o solutie de utilizare eficienta a resurselor de apa, naturale si artificiale, pe terenurile agricole irigate si neirigate, prin punerea plantelor in conditii pe cât posibil egale de crestere si dezvoltare, din punctul de vedere al distributiei uniforme, catre plante, a cantitatii de apa ajunsa pe sol, din precipitatii sau irigatii;
b) Solutia consta în realizarea unor lucrari de nivelare a terenurilor agricole, care sa asigure, pentru panta longitudinala a suprafetei nivelate de maxim1,5 % (functie de metoda de udare), o abatere de maxim ±3…5 cm pe întreaga suprafata si care sa evite degradarea solului;
c) Tehnologia "clasica" de nivelare, utilizata în prezent si în tara, este deficitara pentru ca:
- utilajele folosite permit realizarea unei nivelari cu abateri de la panta longitudinala a suprafetei nivelate mai mari ±5 cm;
- nivelarea se executa cu costuri mari energetice, din 4…5 treceri succesive;
- nivelarea presupune manopera suplimentara pentru transpunerea, urmarirea, si materializarea în teren a proiectului de nivelare;
- calitatea slaba a nivelarii, reclamata de obtinerea unor abateri de la panta longitudinala mai mari de ±5 cm, constituie sursa pentru aparitia unor fenomene de degradare secundara a solului: baltirea, saraturarea, eroziunea;
-nivelarea se executa uneori pe soluri si la adâncimi nepretabile, rezultând reducerea fertilitatii solului.
d) Tehnologia de nivelare pe care o promoveaza proiectul presupune realizarea unui utilaj complex, specializat, cu comanda laser, capabil sa realizeze nivelarea din doua treceri, o nivelare grosiera si una de finisare, cu abateri de la panta longitudinala de max. ±2,5…3 cm, cu excluderea aparitiei fenomenelor de degradare secundara a solului, cu reducerea substantiala a efortului de urmarire, transpunere si materializare în teren a proiectului de nivelare;
e) Numarul redus de treceri ale utilajului terasier cu comanda laser, necesar nivelarii terenurilor agricole, reduce atât consumurile de timp, manopera, combustibil, cât si gradul de tasare al solului;
f) Utilajul terasier de nivelare va prezenta, fata de utilajele cunoscute în prezent, patru module:
- un modul emitator laser, amplasat pe un suport telescopic în centrul suprafetei ce urmeaza a fi nivelata, care va genera planul de referinta pentru nivelare, cu posibilitati programabile ale pantei acestui plan între 0…1,5%;
- un modul receptor laser, amplasat pe utilaj în vecinatatea organului de lucru, care capteaza fascicolul laser emis într-o "zona de optim", când cota terenului pe care se afla utilajul terasier coincide cu cota de nivelare, într-o "zona de maxim", când cota terenului este deasupra cotei de nivelare, sau într-o "zona de minim", când cota terenului se situeaza sub cota de nivelare;
- un modul electronic de urmarire si comanda, amplasat pe utilaj, care converteste si amplifica informatia laser receptionata, o compara cu o marime prescrisa specifica cotei de nivelare, stabileste eroarea fata de marimea prescrisa si emite o comanda, spre un sistem de actionare electrohidraulic, în sensul anularii erorii;
- un sistem electrohidraulic de actionare asupra organului de lucru al utilajului terasier, comandat de modulul electronic.