CREAREA UNUI LABORATOR DE INCERCARE A SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR DE UNGERE CENTRALIZATA CU DOZAREA PRECISA A LUBRIFIANTULUI - INCUNG

Acest proiect îsi propune sa realizeze:
a. Crearea unui laborator de incercare in perimetrul IHP Bucuresti, exclusiv pentru realizarea încercarilor sistemelor si echipamentelor de ungere centralizata cu dozarea precisa a lubrifiantului.
b. Elaborarea procedurilor tehnice pentru:
- verificarea pierderilor interne de debit in sensul restrictiv la supapele de sens;
- verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la releele de presiune ;
- verificarea randamentului volumic la pompe cu roti dintate;
- verificarea etanseitatii interioare la dozatoare progresive;
- verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la supapele de limitare a presiunii.
c. Acreditarea laboratorui de testare a sistemelor si echipamentelor de ungere centralizata cu dozarea precisa a lubrifiantului.