CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE ECHIPAMENTE DE FRAGMENTARE-MARUNTIRE A MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT LA TOALETAREA ALEILOR, PARCURILOR SI AREALELOR SILVICE, ÎN SCOPUL OBTINERII COMPOSTULUI ECOLOGIC VEGETAL - ECHIFRAG

Ariile tematice, în care se înscrie proiectul sunt:

PREZENTARE PRODUS PROIECT ECHIFRAG