CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU DIMINUAREA NOXELOR DE ESAPAMENT DIN SPATIILE DESCHISE SAU ÎNCHISE ALE AGLOMERATIILOR URBANE – DEPOLURB

Subiectul abordat în cadrul acestei lucrari se încadreaza în doua din ariile tematice S & F ale viitorului program – cadrul 7 (PC 7):

În ceea ce priveste platformele tehnologice, crearea de produse noi (în cazul de fata „echipament pentru depoluare”) bazate pe cercetare si inovare care raspund cerintelor esentiale ale unui mediu ambiant sanatos se înscriu în obiectivele platformei tehnologice MANUFUTURE.


In baza rezultatelor cercetarii obtinute pe parcursul desfasurarii acestei lucrari, se deschide calea unei viitoare conlucrari pe plan international în domeniul mai larg al echipamentelor destinate cresterii sigurantei de deplasare a persoanelor cu dizabilitati si îmbunatatirea contactelor administrative.