CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE MODULE MECATRONICE COMPLEXE UTILIZATE LA EVALUAREA PERFORMANTELOR ECHIPAMENTELOR MECANICE SI ELECTROHIDRAULICE, PE STANDURI DE TESTARE A CALITATII PRODUSELOR IN VEDEREA ARMONIZARII CU DIRECTIVELE EUROPENE DIN DOMENIU - DISPOZITIVE MECATRONICE

Aria tematica, în care se înscrie proiectul este: