CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII MECATRONICE INTEGRATE PENTRU MASURATORI COMPLEXE DE PARAMETRII AI PROCESELOR DE PRODUCTIE, DESTINATE UTILAJELOR HIDROPNEUMATICE - TMIMCMB

Aria tematica, în care se înscrie proiectul este:
REZULTATELE CERCETARII