EXTINDEREA CAPACITATII DE PROBARE A LABORATORULUI DE INCERCARE A APARATURII HIDRAULICE UTILIZATE LA CONTROLUL PRESIUNII IN SCOPUL EFECTUARII DE PROBE DINAMICE CONFORM DIRECTIVELOR EUROPENE ARMONIZATE - PDL2

Ariile tematice, în care se înscrie proiectul, sunt:
- Extinderea capacitatilor de evaluare si certificare a conformitatii aparaturii hidraulice utilizate la controlul presiunilor inalte prin efectuarea de probe dinamice care pe langa probele care se efectueaza la ora actuala pot asigura o caracterizare completa a perfomantelor echipamentului probat asigurandu-se astfel cerintele de siguranta in exploatare impuse de directivele europene.

- Realizarea unui laborator de incercare a aparaturii hidraulice acreditat va asigura atat acceptarea incercarilor si etalonarilor intre tari cat si schimbul de informatii prin armonizarea standardelor si procedurilor.