FOLOSIREA COMPLEXA A APEI DIN DIFERITE SURSE ÎN AGRICULTURA, ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL SI AL DEZVOLTARII DURABILE - MANAPA

Aria tematica, în care se înscrie proiectul este: