Autoșasiu hidroficat pentru acționarea cu eficiență energetică ridicată a echipamentelor interschimbabile destinate realizării unor lucrări de utilitate publică
- ASHEUPContract nr. 53PTE/2020   Cod depunere: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0446

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PNCDI III:
Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic (PTE-2019)

| INDEX |    | OBIECTIVE |    | PARTENERI |    | ACTIVITATI |    | DOCUMENTE  DE  RAPORTARE |    | CONTACT |
 

Scurtă prezentare a proiectului

Valoarea totală a contractului: 1.598.000,00 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 - de la bugetul de stat:
1.189.000,00 lei
Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinanțare)1: 409.000,00 lei
Durata contractului: 24 luni


Domeniul principal al proiectului:
3. Econano-tehnologii și materiale avansate
Subdomeniu: Materiale avansate

Cuvinte cheie: Acționări hidraulice, hidroficare, autoutilitare.

Scopul proiectului il constituie creșterea competitivității operatorului economic S.C. Gradinariu S.R.L. prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare INOE 2000 – Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică și Universitatea Politehnica București în domeniul echipamentelor hidraulice cu potențial semnificativ pe un segment de nișă al pieții dominate de produse din import. În prezent, firma S.C. Gradinariu S.R.L. urmărește dezvoltarea unor produse competitive, cu tehnologii de ultimă generație, în vederea impunerii cu succes pe piața internă, dar și externă, a unui autovehicul utilitar prin hidroficarea autoșasiurilor cu masa maxim autorizată de 7,5 tone în vederea acționării echipamentelor interschimbabile pentru realizarea unor lucrări de utilitate publică.
În urma implementării rezultatelor proiectului, agentul economic va oferi pieței un vehicul utilitar compus din autoșasiul achiziționat din import (Volovo, MAN, Iveco etc.) pe care implementează SHA dezvoltat în cadrul proiectului și diverse ELI cerute de beneficiar.

Abrevieri: SHA – sistem hidraulic de acționare; ELI – echipamente de lucru interschimbabile

Rezumatul proiectului

Pentru amenajarea și întreținerea unor spații aparținând domeniului public, ca de exemplu străzi, grădini, piețe, parcări etc., este necesară efectuarea unor lucrări cum ar fi: măturarea și stropirea  străzilor, îndepărtarea zăpezii, cosirea peluzelor etc.

Aceste lucrări se pot realiza cu mașini și utilaje specializate sau cu autoutilitare dotate cu echipamente mecano-hidraulice care realizează lucrări de utilitate publică: perie rotativă pentru măturat; lamă pentru îndepărtarea zăpezii, sărăriță pentru împrăștierea de material antiderapant, braț de cosire, cisternă pentru stropire și spălare; caroserie sau benă pentru transport utilitar etc.
Proiectul propune hidroficarea autoșasiurilor cu masa totală autorizată de max. 7,5 tone, adică echiparea lor cu un sistem hidraulic (instalație, agregate, componente, comenzi, reglaje etc.) capabil să acționeze orice echipament mecano-hidraulic care este montat pe acestea și realizează lucrări de utilitate publică. S-a limitat la max. 7,5 tone capacitatea autoșasiurilor hidroficate din motive de gabarit, astfel încât acestea să aibă acces în spații mici sau pe străzi înguste.
Pentru a demonstra necesitatea, utilitatea și funcționalitatea unui autoșasiu hidroficat, proiectul prevede și realizarea acționării hidraulice a două echipamente de lucru reprezentative (lamă de zăpadă și sărăriță) antrenate simultan de sistemul hidraulic implementat pe autoșasiu.
Pe autoșasiul achiziționat din import (Volvo, Iveco, MAN etc.) și hidroficat, agentul economic montează echipamentul interschimbabil cerut, pe care tot el îl realizează și apoi îl oferă factorilor interesați.