Download PDF
SPECIALISTI INOE 2000 – IHP
CS I Dr.Ing. Drumea PETRIN
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=cEtuWXxua05oAAIxQ3pUUkl1_19>
pagina personala
CS I Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU
Sef Laborator Cercetare Tribologie si Echipamente de Ungere
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=elF3am5nbUR5Txh3QVVJKBZ0W0ZeT3gjVFJJdQ-3D-3D_19>
pagina personala
 
CS I Dr.Ing. Gheorghe SOVAIALA
Sef Laborator Cercetare Protectia Mediului
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: sovaiala.ihp@fluidas.ro
pagina personala

 
CS II Dr.Ing. Ioan LEPADATU
Sef Compartiment Hidraulica Generala
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=dUZueH5jalIiCBlvcXNDMQp5XlQDE2VUUkl1_19>
pagina personala
 
CS I Dr.Ing. Marian BLEJAN
Sef Laborator Cercetare Echipamente Mecatronice si Robotica
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=e097c3tsME5kETF5XWBGIAJuEVVCVFJJdQ-3D-3D_19>
pagina personala
descarca CV Europass
 
CS I Dr.Ing. Costinel POPESCU
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=aUxufGlhawllCQFfV3laLQd8TAlfDlRSSXU-3D_19>
pagina personala

descarca CV Europass
 
CS Ing. Anghel SAVA
Sef Laborator Cercetare Elemente de Etansare
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=akJoeDRrdldMBx1qWHFON01vUFRSSXU-3D_19>
pagina personala
 
Ing. Radu SAUCIUC
Sef Laborator Cercetare Mecanica Fluidelor
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=akJrenN3fQllCQFfV3laLQd8TAlfDlRSSXU-3D_19>
pagina personala
 
CS II Dr.ing. Radu-Iulian RADOI
Sef Compartiment Servotehnica si electronica
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=a0J6dnMsd098IRdzRHxLJRAzTUhUUkl1_19>
pagina personala
 
sing. Ioan BALAN
Sef Laborator Cercetare Echipamente de Reglare Electro-Hidraulice
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=e0JyeHQsd098IRdzRHxLJRAzTUhUUkl1_19>
pagina personala

 

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2018