Download PDF
SPECIALISTI INOE 2000 – IHP
CS I Dr.Ing. Drumea PETRIN
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=a34feGdbGm9zNXMQWE9PZzhU_19>
pagina personala
CS I Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU
Sef Laborator Cercetare Tribologie si Echipamente de Ungere
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=YWQGS3VSHGViemlWWmA4CQ1BKmdFegkCT2c4VA-3D-3D_19>
pagina personala
 
CS I Dr.Ing. Gheorghe SOVAIALA
Sef Laborator Cercetare Protectia Mediului
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: sovaiala.ihp@fluidas.ro
pagina personala

 
CS II Dr.Ing. Ioan LEPADATU
Sef Compartiment Hidraulica Generala
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=bnMfWWVWG3M5PWhOakYyEBFML3UYJhRPZzhU_19>
pagina personala
 
CS I Dr.Ing. Marian BLEJAN
Sef Laborator Cercetare Echipamente Mecatronice si Robotica
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=YHoKUmBZQW9-2FJEBYRlU3ARlbYHRZT2c4VA-3D-3D_19>
pagina personala
descarca CV Europass
 
CS I Dr.Ing. Costinel POPESCU
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=cnkfXXJUGih-2BPHB-2BTEwrDBxJPShEO09nOFQ-3D_19>
pagina personala

descarca CV Europass
 
CS Ing. Anghel SAVA
Sef Laborator Cercetare Elemente de Etansare
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=cXcZWS9eB3ZXMmxLQ0Q-2FFlZaIU9nOFQ-3D_19>
pagina personala
 
Ing. Radu SAUCIUC
Sef Laborator Cercetare Mecanica Fluidelor
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=cXcaW2hCDCh-2BPHB-2BTEwrDBxJPShEO09nOFQ-3D_19>
pagina personala
 
CS II Dr.ing. Radu-Iulian RADOI
Sef Compartiment Servotehnica si electronica
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=cHcLV2gZBm5nFGZSX0k6BAsGPGlPZzhU_19>
pagina personala
 
sing. Ioan BALAN
Sef Laborator Cercetare Echipamente de Reglare Electro-Hidraulice
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=YHcDWW8ZBm5nFGZSX0k6BAsGPGlPZzhU_19>
pagina personala

 

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2017