Download PDF

 


CURS ACTIONARI HIDRAULICE nivel III

INOE 2000-IHP organizeaza curs de perfectionare in domeniul Actionarilor hidraulice la nivelul maxim
(nivel III)
in perioada 11- 13 octombrie 2017.

Cursul este centrat pe 4 directii principale:
A) ELEMENTE PENTRU SISTEME HIDRAULICE DE AUTOMATIZARE
B) OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC IN SISTEMELE HIDRAULICE
C) BLOCURI HIDRAULICE CU FUNCTII SPECIALE
D) MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA IN HIDRAULICA

Tematica de curs, pe cele 4 directii:

A) ELEMENTE PENTRU SISTEME HIDRAULICE DE AUTOMATIZARE
– Aparatura hidraulica proportionala
– Servovalve
– Servocilindri
– Blocuri electronice de comanda
– Senzori si traductoare
– Hidraulica digitala

B) OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC IN SISTEMELE HIDRAULICE
Consumul energetic la sistemele cu pompe fixe
– Consumul energetic la pompele variabile
– Load sensing

C) BLOCURI HIDRAULICE CU FUNCTII SPECIALE
– Blocuri de reglare a vitezei
– Blocuri de divizare a debitului
– Blocuri de reglare a fortei

D) MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA IN HIDRAULICA
– Ce reprezinta modelarea matematica si simularea numerica
– Modele matematice pentru diverse aparate sau echipamente
– Modelare si simulare pentru echipamente si blocuri hidraulice

Cursul cuprinde, pe langa prezentarile teoretice si exemplele concrete, si o sesiune de lucru in laborator, la care fiecare cursant va executa un set de lucrari practice.

Durata cursului: 3 zile (24 ore)
Costul cursului: 300 euro plus TVA

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact:
Dr.ing. Catalin Dumitrescu
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=WUEMaEpnBExLAyBufXIQOit-2FKVtoBVsmLnBFNm0-3D_19> / <http://www.privatedaddy.com/?q=UlIHaF1wT1ZABk5heXc5OCZ5bk1mcEU2bQ-3D-3D_19>; tel. 021-336.39.91 

 


Conferința internaţională
de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule,
dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică

HERVEX 2017
8-10 noiembrie
Baile
Govora
, jud. Valcea
Primul anunt


Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante – 16.12.2016

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică si Pneumatică INOE 2000-IHP Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

4 posturi cercetator stiintific gradul I, domeniul Inginerie mecanica;
1 post cercetator stiintific gradul I, domeniul Inginerie energetica;
1 post cercetator stiintific gradul II, domeniul Inginerie mecanica.


Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului in ziar, la Compartimentul Resurse Umane al Filialei Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică.

Concursul se va sustine conform Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, in perioada: 19 – 23 ianuarie 2017; candidatii vor fi anuntati telefonic data in care se va intruni comisia pentru analiza dosarelor.

Locul desfasurarii concursului: sediul filialei institutului din Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti.


Pentru lamuriri suplimentare (conditii de participare, continutul dosarului etc.) va rugam sa consultati Regulamentul pentru concurs (ROPOVA – materialele de mai jos).
Extras ROPOVA pentru CSI (document .PDF atasat)
Extras ROPOVA pentru CSII (document .PDF atasat)
ROPOVAAnexe (document .rar / .zip atasat)

Relatii la telefon: 021.3363991.


Actualizare!
Curs Hidraulica -nivel I | 20-23 februarie 2017 |

Structura: 32 ore (4 zile X 8 ore/zi) / curs

Cuprins:
Principii fundamentale in hidraulica
Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare

Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Pret nou: 200 Euro +TVA
Perioada: 20-23 februarie 2017
Locul de desfasurare: Sediul IHP — Str. Cutitul de Argint nr. 14, sect. 4, Bucuresti

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=W1gUaFp0En9OGntucWMjcjVlcEU2bQ-3D-3D_19>; tel. 0213363991 –

 


Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante –

Institutul National de Cercetari pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala IHP, cu sediul in Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:

4 posturi cercetator stiintific gradul I, domeniul Inginerie mecanica, mecatronica si hidraulica;
1 post cercetator stiintific gradul I, domeniul Inginerie energetica;
1 post cercetator stiintific gradul II, domeniul Inginerie mecanica, mecatronica si hidraulica.

Locul desfasurarii concursului: sediul IHP din Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti.

Data limita de depunere a dosarului de concurs: 10.11.2016.

Concursul se va sustine in perioada: 11-17.11.2016; candidatii vor fi anuntati telefonic data in care se va intruni comisia pentru analiza dosarelor.

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul IHP din Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti.
Pentru lamuriri suplimentare (conditii de participare, continutul dosarului etc.) va rugam sa consultati ROPOVA – materialele de mai jos.
Extras ROPOVA pentru CSI (document .PDF atasat)
Extras ROPOVA pentru CSII (document .PDF atasat)
ROPOVAAnexe (document .rar / .zip atasat)

Relatii la telefon: 021.3363991.


Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante –

Institutul National de Cercetari pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare Stiintifica in domeniul Inginerie Mecanica. Domeniul de activitate al filialei: in conformitate cu H.G. nr. 987 din 25 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a INOE 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 802 din 5 septembrie 2005 partea I.

Data si locul desfasurarii concursului: 07-09.09.2015 la sediul INOE 2000-IHP din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Conditii de participare la concurs: Conf. art. 28 si 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 4/2014.
Dosarul de concurs trebuie sa contina documentele: a). Cerere de participare la concurs (Anexa 1) b). Curriculum vitae c). Copii legalizate dupa diploma de absolvire studii superioare, insotite de foaia matricola, si de pe atestatul de echivalare a diplomei de studii superioare (daca este cazul); d). Lista publicatiilor si copii (Se indica numerele primei si ultimei pagini a fiecarei lucrari; pentru lucrari in curs de aparitie se va atasa copia scrisorilor de acceptare.) e). Referinte din mediul universitar (cel putin o referinta).
Dosarul se depune la secretariatul INOE 2000-IHP in perioada 01-05.09.2016.

Relatii la telefon: 021.3363991.

Pentru lamuriri suplimentare va rugam sa consultati ROPOVA (document .PDF atasat).


Participarea INOE 2000-IHP la
Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii

PRO INVENT
23-25 martie 2016, Cluj-Napoca, Romania

REZULTATE:

> Dispozitiv pentru probarea etansarilor pistoanelor cilindrilor hidraulici (Brevet INOE 2000-IHP)
DIPLOMA
(.pdf atasat)

> Instalatie pentru producerea energiei termice utilizand energia solara combinata cu energie obtinuta din gazeificarea biomasei
(Brevet INOE 2000-IHP – UPB)
DIPLOMA
(.pdf atasat)

> Sistem de orientare a unui grup de panouri fotovoltaice
(Brevet UTM – INOE 2000-IHP)
DIPLOME
(.pdf atasat)


Curs Hidraulica -nivel I  04-07 aprilie 2016

Structura: 32 ore (4 zile X 8 ore/zi) / curs

Cuprins:
Principii fundamentale in hidraulica

Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare
Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Pret: 1100 lei +TVA
Data inceperii: 04 aprilie 2016
Locul de desfasurare: Sediul IHP — Str. Cutitul de Argint nr. 14, sect. 4, Bucuresti

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=W1gUaFp0En9OGntucWMjcjVlcEU2bQ-3D-3D_19>; tel. 0213363991 –
 Conferința internaţională
de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule,
dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică

HERVEX 2016
9-11 noiembrie

Primul anunt


WIN Hydraulics and Pneumatics in cadrul WIN Eurasia Automation Exhibition
17-20 martie 2016, Istanbul, Turcia

Pentru detalii click pe logo


In atentia intreprinderilor
Anunt afisat pe 02.07.2015
Status anunt: activ

INOE 2000-IHP va invita sa participati in proiectele care vor fi propuse spre finantare prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE (POC) 2014-2020, AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR, ACTIUNEA 1.2.3 Tip proiect PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE (Sectiunea G).
Va asteptam sa va exprimati interesul pentru una dintre temele urmatoare:

> TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE BIOMASA
Pentru detalii click aici ….

> ELABORAREA DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC IN APLICATIILE DE NISA ALE FABRICATIEI SUBANSAMBLELOR MECANOHIDRAULICE LA CERERE SI MENTENANTEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE
Pentru detalii click aici ….

completand formularul “Expresie de Interes”, disponibil aici (Expresie_de_Interes.doc  MS Word) sau la adresele de mai sus.

Detalii despre participare, despre derularea si finantarea proiectelor propuse in cadrul programului POC sunt disponibile la adresa
http://poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e 

CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA 
Sesiunea 07-10
sept. 2015

Curs Hidraulica -nivel I-

Structura: 32 ore (4 zile X 8 ore/zi) / curs

Cuprins:
Principii fundamentale in hidraulica
Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare
Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
– Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Pret: 1100 lei +TVA
Data inceperii: 07 septembrie 2015

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere ( .doc / .pdf ).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=W1gUaFp0En9OGntucWMjcjVlcEU2bQ-3D-3D_19>; tel. 0213363991 –
  

Anunt concurs pentru ocupare post vacant –

Institutul National de Cercetari pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de contabil sef. Domeniul de activitate al filialei: in conformitate cu H.G. nr. 987 din 25 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a INOE 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 802 din 5 septembrie 2005 partea I.
Data si locul desfasurarii concursului: 09.06.2015, la sediul INOE 2000-IHP din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti.
Conditii de participare la concurs: Conf. art. 108a) si 108 e) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 4/2014. Dosarul de concurs trebuie sa contina documentele: cerere de inscriere (Anexa 1) ROPOVA 4/2014; copia actului de identitate; copia legalizata a diplomei /certificatului sau echivalenta; curriculum vitae; copia legalizata a cartii de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evident a salariatilor, pentru a dovedi vechimea; minimum 1/2 recomandari dupa caz; adeverinte din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; certificat de cazier judiciar; copie certificata/legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; opisul dosarului, in doua exemplare. Acesta se depune la secretariatul INOE 2000-IHP in perioada 03-05.06.2015.

Relatii la telefon: 021.3363991.

Pentru lamuriri suplimentare va rugam sa consultati documentul atasat: extrase ROPOVA (document .PDF )


SESIUNI CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA SEM I – 2015

I. Cursuri de HIDRAULICA

A) a) Curs Hidraulica -nivel I-

Structura: 40 ore (5 zile X 8 ore/zi) / curs, dintre care 10 ore activitati practice
Pret: 1100 lei +TVA
Data inceperii: 23 martie 2015
detalii curs …(click aici)

A) b) Curs Hidraulica -nivel II-

Structura: 40 ore (5 zile X 8 ore/zi) / curs, dintre care 10 ore activitati practice
Pret: 1200 lei +TVA
Data inceperii:
detalii curs …(click aici)

B) Curs Hidraulica speciala

Structura: 24 ore (3 zile X 8 ore/zi ) / curs
Pret: 1200 lei +TVA
Data inceperii:
detalii curs …(click aici)

II. Cursuri de MEDIU –“Manager al sistemelor de management de mediu”-

Structura: 42 ore (5 zile X 8 ore/zi+2 ore examen) / curs
Pret: 800 lei +TVA
Data inceperii: mai 2015
detalii curs …(click aici)

III. Cursuri de LACATUSI“Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale”-

Structura: 40 ore (5 zile X 8 ore/zi) / curs, dintre care 10 ore activitati practice
Pret: 900 lei (800 lei pentru cel putin 5 persoane din aceeasi firma) +TVA
Data inceperii: 06 aprilie 2015
detalii curs …(click aici)

Pentru informatii suplimentare (perioada de inscriere, documente necesare pentru inscriere), va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=W1gUaFp0En9OGntucWMjcjVlcEU2bQ-3D-3D_19>; tel. 0213363991 –CYLINDER 2015
In perioada 23-25 septembrie 2015 la Zamek Kliczków (Castelul Kliczkow),
in Polonia
,

se va desfasura
Conferinta CYLINDER 2015
– Cercetarea, proiectarea, fabricarea si utilizarea sistemelor hidraulice –
Conferinta este organizata de Institutul de Tehnologii Miniere KOMAG din Gliwice, Polonia http://komag.eu/
in parteneriat cu INOE 2000-IHP  Bucuresti.


Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante –

Institutul National de Cercetari pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE 2000-IHP Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor de economist si inspector personal. Domeniul de activitate al filialei: in conformitate cu H.G. nr. 987 din 25 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a INOE 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 802 din 5 septembrie 2005 partea I.
Data si locul desfasurarii concursului: 14.11.2014 la sediul INOE 2000-IHP din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.
Conditii de participare la concurs: Conf. art. 108a) si 108 e) din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 4/2014.
Dosarul de concurs trebuie sa contina documentele: cerere de inscriere (Anexa 1) ROPOVA 4/2014; copia actului de identitate; copia legalizata a diplomei /certificatului sau echivalenta; curriculum vitae; copia legalizata a cartii de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evident a salariatilor, pentru a dovedi vechimea; minimum 1/2 recomandari dupa caz; adeverinte din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; certificat de cazier judiciar; copie certificata/legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; opisul dosarului, in doua exemplare. Acesta se depune la secretariatul INOE 2000-IHP in perioada 10-13.11.2014.

Relatii la telefon: 021.3363991.

Pentru lamuriri suplimentare va rugam sa consultati ROPOVA (document .PDF atasat).

 


– Anunt SESIUNE CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA –

Institutul INOE 2000-IHP anunta inceperea Cursului de Hidraulica nivel I, programat pentru perioada 08-12 decembrie a.c.
Doritorii se mai pot inscrie pana la 5 decembrie.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0213363991 – d-na dr.ing. Gabriela MATACHE.


PARTICIPAREA INOE 2000-IHP LA CONFERINTA INTERNATIONALA IFK’2014,
AACHEN-GERMANIA

ifk2014

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP) a participat in perioada 24 – 26 martie 2014 la cea de a -9-a Conferinta Internationala IFK’2014, desfasurata la Aachen in Germania.

Delegatia din partea INOE 2000-IHP a fost compusa din dr,ing, Corneliu Cristescu si dr.ing. Marian Blejan.
Au fost prezentate doua lucrari stiintifice:

1. Experimental Research Regarding the Recuperation/Recovery of Rotational Kinetic Energy from Equipments or Mechanisms with Hydraulic Drive.
Authors: Corneliu CRISTESCU, Catalin DUMITRESCU şi Radu RADOI
2.  Used common PLCs for closed loop hydraulic drives.
Authors: Marian BLEJAN, Ioana ILIE, Andrei DRUMEA

Lucrarile au fost prezentate la sesiunea de postere de catre cei doi reprezentanti ai institutului…(pentru mai multe detalii aici….)


hervex-_anunt_gif

Conference Organizers

– Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania–INOE 2000-IHP
– KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice, Poland
– Chamber of Commerce and Industry Valcea, Romania – CCIVL

Conference Partners

– Development and Assessment Institute in Waste Water Technology – PIA, Aachen, Germany
– Wroclaw University of Technology, Poland
– POLITEHNICA University of Bucharest, Romania
– ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
– Technical University of Cluj Napoca, Romania
– POLITEHNICA University of Timisoara, Romania

www.hervex.ro


Conference Organizers:

  • University POLITEHNICA of Bucharest – Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics
    -Department of Thermotechnics, Engines, Thermal and Frigorific Equipment
  • Faculty of Biotechnical Systems Engineering Department of Biotechnical Systems
  • Hydraulics & Pneumatics Research Institute (IHP) Bucharest – ROMANIA
  • Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture Constanta – ROMANIA

www.fluidas.ro/tererd


 

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (IHP) impreuna cu Asociatia Nationala Profesionala FLUIDAS organizeaza un set de cursuri de perfectionare in domeniile:

  • Hidraulica
  • Pneumatica
  • Echipamente si sisteme de ungere
  • Electronica industriala

Pentru mai multe detalii referitoare la cursuri gasiti pe pagina de web: training.fluidas.ro


mai multe detalii privind acest curs gasiti pe

www.fluidas.ro


 

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2017