Download PDF

 


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 10.10.2018

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Asistent de Cercetare Stiintifica, cu norma intreaga, pe perioada determinata (pana la 31.10.2022), finantare pana la 31.10.2020 in cadrul proiectului de cercetare “Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat (SMARTIRRIG)”, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, contract nr. 27PCCDI/2018, ulterior finantare din alte lucrari ale institutului.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 5/2017, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei si ale proiectului.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie internationala;
– Cunostinte de utilizare a tehnicii de calcul;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 5/2017)

Bibliografia pentru concurs:
[1] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[2] Constantin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[3] Ovidiu Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[4] Oana Raluca Corduneanu, Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

 


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 27.08.2018

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Asistent de Cercetare Stiintifica, cu norma intreaga, pe perioada determinata (pana la 31.10.2022), finantare pana la 31.10.2020 in cadrul proiectului de cercetare “Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat (SMARTIRRIG)”, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, contract nr. 27PCCDI/2018, ulterior finantare din alte lucrari ale institutului.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in maximum 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana;
– Nivel de competenta: conform cerintelor art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 5/2017, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor de activitate ale filialei si ale proiectului.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie internationala;
– Cunostinte de proiectare 2D si 3D;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 5/2017)

Bibliografia pentru concurs:
[1] M. Avram: Actionari hidraulice si pneumatice. Echipamente si sisteme clasice si mecatronice, Editura Universitara Bucuresti, ISBN 973-7787-40-4, 2005;
[2] Gh. Buzdugan: Rezistenta materialelor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1986;
[3] St. Velicu: Bazele proiectarii preselor, Editura Printech, Bucuresti, ISBN 973-652-766-2, 2003;
[4] Gh. Manea: Organe de masini, Editura Tehnica, Bucuresti, 1956.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

 


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 07.08.2018

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 1 post de Cercetator Stiintific, cu norma intreaga, pe perioada determinata (pâna la 31.10.2022), finantare in perioada pana la 31.10.2020 in cadrul proiectului de cercetare “Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat (SMARTIRRIG)” cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, contract nr. 27PCCDI/2018, ulterior finantare din alte lucrari ale institutului.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in 10 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.

Cerinte minimale pentru postul de CS:
Conf. art. 34 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 5/2017:
– Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) si sa fie inscris la scoala doctorala;
– Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate sau in invatamantul superior – 2 ani sau vechime minima in alte activitati – 4 ani.
Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste conditiile de studii, cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului stiintific al diviziei/filialei, la concursul pentru ocuparea postului cu reducerea conditiilor de vechime stabilite pentru postul pentru care candideaza;
– Incadrarea in specialitatile/cerintele posturilor scoase la concurs: Candidatul trebuie sa se incadreze in specialitatile scoase la concurs si cerintele specifice postului si sa satisfaca una din conditiile:
• obligatoriu 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI
sau
• obligatoriu 2 cereri de brevet si 2 lucrari in reviste indexate BDI.

Cerinte specifice postului de CS:
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie internationala;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamânt in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 5/2017)

Bibliografia pentru concurs:
[1] I. Biolan, I. Serbu, Gh. Sovaiala, Florica Mardare: Tehnici si tehnologii de fertirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucuresti, 2010;
[2] Constantin Nicolescu: Valorificarea complexa a apei in agricultura, Editura AGIR, Bucuresti, 2008;
[3] Ovidiu Tutuianu: Evaluarea si raportarea performantei de mediu/Indicatori de mediu, Editura AGIR, Bucuresti, 2006;
[4] Oana Raluca Corduneanu, Cercetari privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea si irigarea prin picurare a culturilor legumicole, Teza de doctorat, USAMV, Iasi, 2018.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

 


>>> ANUNT CONCURS <<<
Data publicarii: 06.08.2018

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica (INOE 2000-IHP Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, scoate la concurs 4 posturi de Asistent de Cercetare Stiintifica, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, finantare in perioada pana la 30.09.2020 in cadrul proiectului de cercetare “Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice din convertorii catalitici auto uzati (ECOTECH-GMP)” cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185, contract nr. 76PCCDI/2018, ulterior finantare din alte lucrari ale institutului.

Desfasurarea concursului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, in 15 zile de la finalizarea inscrierii la concurs.
Inscrierea se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP Bucuresti, strada Cutitul de Argint nr. 14, sector 4.

Cerinte minimale pentru postul de ACS:
– Nivel de competenta: absolventi cu diploma de master, indeplinind cerintele art. 28 si art. 29 din Regulamentul pentru Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 5/2017;
– Cunoasterea limbii romane (scris, vorbit, citit);
– Cunoasterea limbii engleze (scris, vorbit, citit);
– Sa detina drept de munca in Uniunea Europeana.

Cerinte specifice postului de ACS:
– Sa aiba studii superioare in domeniul tehnic de lunga durata in unul din domeniile de activitate ale filialei, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie international;
– Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Documentele necesare pentru concurs (Click aici extras ROPOVA Revizia 5/2017)

Bibliografia pentru concurs:
[1] Popoviciu O.M., Bordeasu I.: Tehnologia fabricatiei sistemelor hidraulice, Editura Politehnica, Timisoara, 1998;
[2] Bordeasu I., Baciu I.D.: Hidraulica aplicata – Hidrostatica – Notiuni teoretice si aplicatii, Editura Politehnica, Timisoara, 2002;
[3] Anton I.: Cavitatia, vol. I, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1984;
[4] Anton I.: Cavitatia, vol. II, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985.

Informatii suplimentare la telefon: 021.336.39.91.
 Distinctii
acordate IHP la saloanele de inventii si inovatii in 2018

SALONUL INTERNAȚIONAL DE INVENȚII ȘI INOVAȚII ,,TRAIAN VUIA” TIMIȘOARA, ediția a IV-a
13.06.18-15.06.18

>> Diploma MEDALIA DE AUR
Pentru Sistem hibrid de propulsie a ambarcațiunii
Autori: Valeriu DULGHERU, Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Radu– Iulian RĂDOI, Corneliu CRISTESCU

>> Diploma MEDALIA DE ARGINT
Pentru System for the production of thermal energy using solar energy combined with energy from biomass gasification
Autori: Petrin DRUMEA, Erol MURAD, Cătălin DUMITRESCU

>> DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ
Pentru Sistem hibrid de propulsie a ambarcațiunii
Autori: Valeriu DULGHERU, Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Radu– Iulian RĂDOI, Corneliu CRISTESCU

>> DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ
Pentru Generator vertical de aer cald cu gazeificator TLUD
Autori: Ioan PAVEL, Petrin DRUMEA, Gabriela MATACHE

>> DIPLOMĂ SPECIALĂ
Pentru Instalaţie pentru producerea energiei termice utilizând energia solară combinată cu energie obţinută din gazeificarea biomasei
Autori: Petrin DRUMEA, Erol MURAD, Cătălin DUMITRESCU

THE 22ND INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS “INVENTICA 2018” IAȘI
27.06.18 – 29.06.18

>> Diploma GOLD MEDAL INVENTICA 2018 
Pentru Vertical hot air generator with TLUD gasifier
Autori: Ioan PAVEL, Petrin DRUMEA, Gabriela MATACHE

>> Diploma GOLD MEDAL INVENTICA 2018 
Pentru Electrohydraulic positioning systems for mobile simulators of side skidding for cars or other road vehicles
Autori: Ioan BĂLAN, Marian BLEJAN, Radu-Iulian RĂDOI, Andrei DRUMEA, Mihai Alexandru HRISTEA, Bogdan Alexandru TUDOR

>> Diploma GOLD MEDAL INVENTICA 2018 
Pentru Hybrid propulsion system for boats
Autori: Valeriu DULGHERU, Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU, Radu– Iulian RĂDOI, Corneliu CRISTESCU

>> Diploma GOLD MEDAL INVENTICA 2018 
Pentru System for the production of thermal energy using solar energy combined with energy from biomass gasification
Autori: Petrin DRUMEA, Erol MURAD, Cătălin DUMITRESCU

>> EXCELLENCE INNOVATION AWARD 
Pentru System for the production of thermal energy using solar energy combined with energy from biomass gasification
Autori:
Petrin DRUMEA, Erol MURAD, Cătălin DUMITRESCU

 


Curs Hidraulica -nivel I >>>  PERIOADA PROPUSA || 10 – 14 SEPTEMBRIE 2018 |

Perioada propusa: 10 – 14 septembrie 2018
Locul de desfasurare:
Sediul IHP — Str. Cutitul de Argint nr. 14, sect. 4, Bucuresti
Cost: 
900 lei +TVA

Structura: 32 ore/curs (4 zile X 8 ore/zi + ultima zi – examinarea si acordarea diplomelor)

Agenda cursului:
Principii fundamentale in hidraulica
Constructia sistemelor hidraulice. Sisteme de pompare

Sisteme de distributie si reglare
– Motoare hidraulice
– Acumulatoare hidraulice. Elemente etansare
– Fluide hidraulice
– Contaminarea si controlul contaminarii fluidului de lucru
– Montajul, intretinerea si exploatarea echipamentelor hidraulice
– Montare, intretinere instalatii hidraulice
– Electrohidraulica proportionala
– Electronica informatica in actionarile hidraulice
– Tipuri de instalatii de lubrifiere
Mentenanta elementelor si a sistemelor hidraulice

Aici puteti descarca si completa Cererea de inscriere (.doc / .pdf).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.
Persoana de contact: d-na dr.ing. Gabriela Matache – e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=QGx2NEFAcCNVLhkyaldBLi5Ra3FUMQ-3D-3D_19>; tel. 0213363991 –


>>> ANUNT CONCURS <<<

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 – Filiala IHP, cu sediul in str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:
 > 4 posturi Asistent de Cercetare Stiintifica, domeniul Inginerie mecanica

Locul desfasurarii concursului: sediul IHP din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti

Dosarele de concurs se depun in perioada 17-20.07.2018 la Secretariatul INOE 2000 – Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica din str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti.

Concursul se va sustine in perioada: 23-25.07.2018.

CERINTE SPECIFICE POSTULUI DE ACS:
– Sa aiba studii superioare in domeniul tehnic de lunga durata in unul din domeniile de activitate ale filialei, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitate de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare);
– Abilitati tehnice pentru utilizarea echipamentelor specifice;
– Sa aiba capacitate de sinteza si gasire de solutii la problemele ridicate de activitatea de cercetare;
– Buna cunoastere a cel putin unei limbi de circulatie internationala;
Atitudine proactiva in activitate, organizare si coordonare simultana de activitati multiple, competenta in rezolvarea problemelor tehnice, discernamant in selectarea prioritatilor, adaptare rapida la domenii/probleme noi, initiativa si responsabilitate in activitatile depuse, flexibilitate in abordarea aspectelor controversate si fermitate in aplicarea deciziilor definitive, disponibilitate pentru activitati in afara sarcinilor curente si/sau peste program.

Regulamentul pentru concurs (extras ROPOVA)

Relatii la telefon: 021.336.39.91 (d-na Dr.ing. Gabriela Matache).

 


 

Conferința internaţională
de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule,
dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică

HERVEX 2018
 7-9 noiembrie
Baile
Govora
, jud. Valcea


 

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2018