Download PDF
DIRECTOR INSTITUT
CS I Dr.Ing. Catalin DUMITRESCU
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=XmMLYE1FA0RMISdmelAXMixdLlNvJ1wuKXdnMWU-3D_19>
pagina personala
 
Presedinte CONSILIU STIINTIFIC
CS I Dr.Ing. Gabriela MATACHE
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=XHoTYF1WFXdJOHxmdkEkejJHd2cxZQ-3D-3D_19>
pagina personala
 
Sef Serviciu PLAN
CS III Ing. Magdalena NEACSU
Telefon: +4021.336.39.91
e-mail: <http://www.privatedaddy.com/?q=VHMHakpCSF5HJElpflU-2BMCFbaUVhd2cxZQ-3D-3D_19>
pagina personala

Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica © 2011-2019